Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.03.21
178 0
Друкувати
Обране

Одинока мати: статус і пільги

Для працівниць, які мають статус одинокої матері, законодавством установлена низка пільг, які повинен надати роботодавець. Це і трудові гарантії, і відпускні привілеї, і пільги в оподаткуванні. Як визначити, чи є працівниця одинокою матір'ю, щоб не обмежити її права та уникнути можливих трудових спорів? Якими документами підтверджують цей статус? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.


Почнемо з проблеми. Наразі чинне законодавство не дає єдиного визначення поняття «одинока мати». Для надання різних пільг та гарантій законодавець вклав у це поняття різний набір вимог.

У результаті працівниця може бути одинокою матір’ю, наприклад, для цілей отримання соцвідпустки на дітей, але не мати цього статусу для цілей застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

Трудові правовідносини

У трудових питаннях при визначенні поняття «одинока мати» використовуємо п. 9 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9. Відповідно до нього одинокою матір’ю вважають жінку, яка не перебуває в шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує й утримує дитину сама.

Звідси ВС у постанові від 13.06.2018 р. у справі № 822/2446/17 робить висновок, що

Важливо

для набуття статусу одинокої матері необхідно виконання трьох умов: (1) жінка не перебуває у шлюбі та (2) виховує і (3) утримує дитину сама без участі батька.

Тож, наприклад, факт отримання аліментів позбавляє жінку статусу одинокої матері для надання трудових гарантій. Адже в цьому випадку не виконується вимога про утримання дитини без участі батька.

Які ж трудові гарантії та пільги дає такий статус?

КЗпП установлює низку окремих гарантій для тих одиноких матерів, що мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Прийняття на роботу. Забороняється відмовляти одиноким матерям у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату за наявності у них дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю (ч. 1 ст. 184 КЗпП).

При відмові роботодавець зобов’язаний повідомити про її причини у письмовій формі. У свою чергу, відмову у прийнятті на роботу одинока мати може оскаржити у судовому порядку.

Заборона випробування. Якщо на роботу приймають одиноку матір, що має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, їй випробування не встановлюють (ч. 3 ст. 26 КЗпП).

Звільнення. Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця допускається тільки з обов’язковим працевлаштуванням у таких випадках (ч. 3 ст. 184 КЗпП):

при повній ліквідації підприємства;

• при звільненні після закінчення строкового трудового договору.

У разі звільнення зазначеної категорії одиноких матерів після закінчення строкового трудового договору на період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення трудового договору.

Відпускні пільги

Для визначення статусу одинокої матері для надання пільг щодо відпусток керуємося п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки.

Ця норма визначає одиноку матір як таку, що виховує дитину без батька.

Про утримання дитини без участі батька мова не йде. Тому сплата батьком аліментів не позбавляє працівницю права на отримання відпускних пільг.

Виходячи з характеристик, що надала судова практика відносно статусу «одинока мати», та Закону про відпустки, Мінсоцполітики (див. листи від 30.05.2014 р. № 193/13/123-14, від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15) та Мінекономрозвитку (лист від 13.05.2020 р. № 3512-06/30165-02) додатково роз’яснюють, які категорії жінок можна вважати одинокими матерями для отримання ними гарантій щодо відпусток.

Так, на їх думку, одинокою матір’ю слід вважати:

1) жінку, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблений в установленому порядку за вказівкою матері;

2) вдову;

3) розлучену жінку, яка виховує дитину без батька;

4) жінку, яка народила дитину, не перебуваючи у шлюбі, і при цьому батько визнав дитину;

5) жінку, яка вийшла заміж повторно, але її дитина віком до 18 років новим чоловіком не усиновлена.

З першими двома категоріями зрозуміло. А ось як представницям інших категорій підтвердити, що вони самі виховують дітей?

Щоб довести своє право на соцвідпустку на дітей, працівниця, серед іншого, повинна надати за місцем роботи будь-який офіційно складений, оформлений і засвідчений в установленому порядку документ, який підтверджує те, що батько не бере участі у вихованні дитини.

Зокрема, це може бути:

• рішення суду про позбавлення батьківських прав;

• ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;

• акт соціально-побутової комісії, утвореної на підприємстві/акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їхніх підписів) підтверджується те, що батько не бере участі у вихованні дитини;

• довідка зі школи (садочка) про те, що батько не бере участі у вихованні дитини, тощо.

На які ж відпускні пільги може претендувати одинока мати?

Соціальна відпустка. На підставі ст. 19 Закону про відпустки одиноким матерям щорічно надається додаткова соціальна відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів (ст. 73 КзпП). Вона передбачена понад щорічні відпустки та надається за календарний рік.

УВАГА!

Додаткова соціальна відпустка може бути надана в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після.

Якщо така відпустка накопичилась за минулі роки, її можна використати або отримати за неї компенсацію при звільненні (ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки).

Право на отримання додаткової соціальної відпустки одинока мати має до досягнення дитиною 18 років.

Якщо одинока мати має право на соціальну відпустку ще й за іншими підставами, передбаченими ст. 19 Закону про відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Наприклад, якщо одинока мати виховує двох дітей віком до 15 років, то в неї є дві підстави для отримання цієї відпустки — статус одинокої матері і наявність двох дітей віком до 15 років.

Зручний час відпустки. Відповідно до ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки одиноким матерям надано право йти у щорічні відпустки у зручний для них час.

Податкова пільга

Для цілей ПКУ законодавство надає як визначення статусу «одинока мати», так і перелік документів для його підтвердження.

Отже, згідно з п. 5 Порядку № 1227* одинокими матерями вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом. Інші умови не встановлені.

* Порядок надання документів для застосування ПСП, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

Тому факт отримання/неотримання аліментів від батька дитини значення не має.

А от якщо жінка візьме шлюб, вона втратить статус одинокої матері для отримання ПСП, незалежно від того, усиновить чоловік її дитину чи ні.

Для одиноких матерів встановлено підвищену ПСП, розмір якої складає у 2021 році 1702,50 грн у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ).

У разі якщо одинока мати має право на застосування ПСП за двома і більше підставами, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

ПСП застосовують виключно до доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем її нарахування (виплати) (п.п. 169.2.1 ПКУ). Скористатися ПСП на дітей можна, якщо нарахована зарплата за відповідний місяць не перевищує граничного розміру доходу, що дає право на ПСП.

Увага!

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП на дітей одинокій матері, у 2021 році складає 3180 грн х кількість дітей віком до 18 років, на яких надається пільга.

Більш детально з правилами застосування ПСП на дітей ви можете ознайомитися у статті «ПСП-2021 «на дітей»: згадуємо правила» // «ОП», 2021, № 3.

Документи для отримання ПСП одинокою матір’ю визначені у п. 5 Порядку № 1227, а саме це:

1) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

2) копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова);

3) копія паспорта.

Ну і для правомірного застосування ПСП подбайте про отримання від працівниці документів, які підтвердять факт того, що вона не перебуває у шлюбі.

ВИСНОВКИ

• Поняття «одинока мати» має особливості визначення залежно від того, на які правовідносини воно поширюється.

• Гарантії та пільги для одиноких матерів, що надає роботодавець, установлені щодо прийняття на роботу, звільнення, надання відпусток.

• Оскільки з плином часу одинока мати може втратити свій статус, роботодавець має право періодично вимагати від працівниці поновлення підтвердних документів.

Марченко Олена

Оплата праці, березень, 2021/№ 6

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.