Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.03.21
3039 0
Друкувати
Обране

Одинока мати: статус і пільги

Для працівниць, які мають статус одинокої матері, законодавством установлена низка пільг, які повинен надати роботодавець. Це і трудові гарантії, і відпускні привілеї, і пільги в оподаткуванні. Як визначити, чи є працівниця одинокою матір'ю, щоб не обмежити її права та уникнути можливих трудових спорів? Якими документами підтверджують цей статус? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.

Почнемо з проблеми. Наразі чинне законодавство не дає єдиного визначення поняття «одинока мати». Для надання різних пільг та гарантій законодавець вклав у це поняття різний набір вимог.

У результаті працівниця може бути одинокою матір’ю, наприклад, для цілей отримання соцвідпустки на дітей, але не мати цього статусу для цілей застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

Трудові правовідносини

У трудових питаннях при визначенні поняття «одинока мати» використовуємо п. 9 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9. Відповідно до нього одинокою матір’ю вважають жінку, яка не перебуває в шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує й утримує дитину сама.

Звідси ВС у постанові від 13.06.2018 р. у справі № 822/2446/17 робить висновок, що

Важливо

для набуття статусу одинокої матері необхідно виконання трьох умов: (1) жінка не перебуває у шлюбі та (2) виховує і (3) утримує дитину сама без участі батька.

Тож, наприклад, факт отримання аліментів позбавляє жінку статусу одинокої матері для надання трудових гарантій. Адже в цьому випадку не виконується вимога про утримання дитини без участі батька.

Які ж трудові гарантії та пільги дає такий статус?

КЗпП установлює низку окремих гарантій для тих одиноких матерів, що мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Прийняття на роботу. Забороняється відмовляти одиноким матерям у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату за наявності у них дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю (ч. 1 ст. 184 КЗпП).

При відмові роботодавець зобов’язаний повідомити про її причини у письмовій формі. У свою чергу, відмову у прийнятті на роботу одинока мати може оскаржити у судовому порядку.

Заборона випробування. Якщо на роботу приймають одиноку матір, що має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, їй випробування не встановлюють (ч. 3 ст. 26 КЗпП).

Звільнення. Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця допускається тільки з обов’язковим працевлаштуванням у таких випадках (ч. 3 ст. 184 КЗпП):

при повній ліквідації підприємства;

• при звільненні після закінчення строкового трудового договору.

У разі звільнення зазначеної категорії одиноких матерів після закінчення строкового трудового договору на період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення трудового договору.

Відпускні пільги

Для визначення статусу одинокої матері для надання пільг щодо відпусток керуємося п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки.

Ця норма визначає одиноку матір як таку, що виховує дитину без батька.

Про утримання дитини без участі батька мова не йде. Тому сплата батьком аліментів не позбавляє працівницю права на отримання відпускних пільг.

Виходячи з характеристик, що надала судова практика відносно статусу «одинока мати», та Закону про відпустки, Мінсоцполітики (див. листи від 30.05.2014 р. № 193/13/123-14, від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15) та Мінекономрозвитку (лист від 13.05.2020 р. № 3512-06/30165-02) додатково роз’яснюють, які категорії жінок можна вважати одинокими матерями для отримання ними гарантій щодо відпусток.

Так, на їх думку, одинокою матір’ю слід вважати:

1) жінку, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблений в установленому порядку за вказівкою матері;

2) вдову;

3) розлучену жінку, яка виховує дитину без батька;

4) жінку, яка народила дитину, не перебуваючи у шлюбі, і при цьому батько визнав дитину;

5) жінку, яка вийшла заміж повторно, але її дитина віком до 18 років новим чоловіком не усиновлена.

З першими двома категоріями зрозуміло. А ось як представницям інших категорій підтвердити, що вони самі виховують дітей?

Щоб довести своє право на соцвідпустку на дітей, працівниця, серед іншого, повинна надати за місцем роботи будь-який офіційно складений, оформлений і засвідчений в установленому порядку документ, який підтверджує те, що батько не бере участі у вихованні дитини.

Зокрема, це може бути:

• рішення суду про позбавлення батьківських прав;

• ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;

• акт соціально-побутової комісії, утвореної на підприємстві/акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їхніх підписів) підтверджується те, що батько не бере участі у вихованні дитини;

• довідка зі школи (садочка) про те, що батько не бере участі у вихованні дитини, тощо.

На які ж відпускні пільги може претендувати одинока мати?

Соціальна відпустка. На підставі ст. 19 Закону про відпустки одиноким матерям щорічно надається додаткова соціальна відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів (ст. 73 КзпП). Вона передбачена понад щорічні відпустки та надається за календарний рік.

УВАГА!

Додаткова соціальна відпустка може бути надана в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після.

Якщо така відпустка накопичилась за минулі роки, її можна використати або отримати за неї компенсацію при звільненні (ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки).

Право на отримання додаткової соціальної відпустки одинока мати має до досягнення дитиною 18 років.

Якщо одинока мати має право на соціальну відпустку ще й за іншими підставами, передбаченими ст. 19 Закону про відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Наприклад, якщо одинока мати виховує двох дітей віком до 15 років, то в неї є дві підстави для отримання цієї відпустки — статус одинокої матері і наявність двох дітей віком до 15 років.

Зручний час відпустки. Відповідно до ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки одиноким матерям надано право йти у щорічні відпустки у зручний для них час.

Податкова пільга

Для цілей ПКУ законодавство надає як визначення статусу «одинока мати», так і перелік документів для його підтвердження.

Отже, згідно з п. 5 Порядку № 1227* одинокими матерями вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом. Інші умови не встановлені.

* Порядок надання документів для застосування ПСП, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

Тому факт отримання/неотримання аліментів від батька дитини значення не має.

А от якщо жінка візьме шлюб, вона втратить статус одинокої матері для отримання ПСП, незалежно від того, усиновить чоловік її дитину чи ні.

Для одиноких матерів встановлено підвищену ПСП, розмір якої складає у 2021 році 1702,50 грн у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ).

У разі якщо одинока мати має право на застосування ПСП за двома і більше підставами, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

ПСП застосовують виключно до доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем її нарахування (виплати) (п.п. 169.2.1 ПКУ). Скористатися ПСП на дітей можна, якщо нарахована зарплата за відповідний місяць не перевищує граничного розміру доходу, що дає право на ПСП.

Увага!

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП на дітей одинокій матері, у 2021 році складає 3180 грн х кількість дітей віком до 18 років, на яких надається пільга.

Більш детально з правилами застосування ПСП на дітей ви можете ознайомитися у статті «ПСП-2021 «на дітей»: згадуємо правила» // «ОП», 2021, № 3.

Документи для отримання ПСП одинокою матір’ю визначені у п. 5 Порядку № 1227, а саме це:

1) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

2) копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова);

3) копія паспорта.

Ну і для правомірного застосування ПСП подбайте про отримання від працівниці документів, які підтвердять факт того, що вона не перебуває у шлюбі.

ВИСНОВКИ

• Поняття «одинока мати» має особливості визначення залежно від того, на які правовідносини воно поширюється.

• Гарантії та пільги для одиноких матерів, що надає роботодавець, установлені щодо прийняття на роботу, звільнення, надання відпусток.

• Оскільки з плином часу одинока мати може втратити свій статус, роботодавець має право періодично вимагати від працівниці поновлення підтвердних документів.

Марченко Олена

Оплата праці, березень, 2021/№ 6

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×