Інформація по темі "" | Публікації по тегу
19.07.21
1868 0
Друкувати
Обране

ОКШП та СКШП: правила розрахунку

Облікова та середньооблікова кількість штатних працівників установи — ці показники розраховують згідно з Інструкцією № 2861. Вони можуть знадобитись для обліку та звітування. Наприклад, при заповненні Об'єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО та ВЗ. Тому завжди майте під рукою нашу довідкову інформацію із розрахунком цих показників.

1Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Розрахунок чисельності працівників установи

Показник

Мета використання

Метод розрахунку

Облікова кількість штатних працівників (ОКШП)

Використовують для визначення кількості працівників у цілому по установі або по окремих категоріях (наприклад, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо). Також зазначають в рядку 104 Розрахунку об’єднаного звіту

Враховують усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір (контракт) і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.

Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які були звільнені в цей день

Середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП)

Використовують для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та спостереження за змінами мобільності робочої сили.

Також застосовують при встановленні нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та «трудової» квоти для громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. Окрім того, зазначають у рядку 101 Розрахунку об’єднаного звіту

Розраховують не на певну дату, а за конкретний період (місяць, квартал, рік).

Цей показник визначають:

за місяць. Підсумовують кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше число (для лютого — по 28-ме або 29-те), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Результат ділять на кількість календарних днів звітного місяця;

за квартал (рік). Ділять суми середньооблікової кількості штатних працівників за місяці, що увійшли до обчислюваного періоду, на кількість місяців у цьому періоді.

Зайнятого працівника враховують лише один раз (за місцем основної роботи), незалежно від строку трудового договору і тривалості робочого часу

Категорії працівників, яких включають та не включають до ОКШП/СКШП

Категорія працівників

Включення до розрахунку

ОКШП

СКШП

1. Штатні працівники:

прийняті або переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень

+1

+

1 Таких працівників ураховуйте за кожен календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, обумовлені при зарахуванні на роботу (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286).

фактично з’явилися на роботу, у тому числі ті, які не працювали з причини простою

+

+

прийняті на роботу за строком випробування

+

+

перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні

+

+

є надомниками

+2

+

2 Надомників уключайте за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 Інструкції № 286). Інструкція № 286 була розроблена до чіткого розмежування надомної та дистанційної роботи (деталі див. у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 14, с. 23). Вважаємо, що дистанційників також враховують до ОКШП та СКШП.

прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників

+

+

працюють за межами установи

+

+

направлені для виконання робіт вахтовим методом

+

+

прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості

+

+

є іноземними громадянами, якщо вони оформлені відповідно до національного законодавства та отримують зарплату

+

+

є студентами денних відділень закладів освіти, аспірантами, а також учнями закладів професійно-технічної освіти, з якими укладено трудові договори

+

+

2. Працівники, тимчасово відсутні з причини:

хвороби (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу згідно з листками непрацездатності або до вибуття у зв’язку з інвалідністю)

+

+

виконання державних або громадських обов’язків

+

+

тимчасового переведення на роботу до іншої установи на підставі договорів між суб’єктами господарювання

+

+

направлення з відривом від виробництва до закладів освіти для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства, установи або за кордон

+

+

відпустки у зв’язку з навчанням, вступом до закладів освіти або з причини надання додаткових вільних днів

+

+

щорічної основної або додаткової, творчої відпустки, наданої відповідно до законодавства, колективного або трудового договору

+

+

відпустки без збереження зарплати за угодою сторін, з ініціативи адміністрації та в інших випадках, передбачених законодавством

+

+

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

+

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором, включаючи тих, хто усиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

+

вихідного дня відповідно до графіка роботи установи

+

+

отримання дня відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

+

+

участі у страйку

+

+

вчинення прогулу

+

+

усунення від виконання повноважень

+

+

перебування під слідством до рішення суду

+

+

3. Фізособи — підприємці, які працюють за ЦПД

4. Зовнішні сумісники

3

3 Для ОКШП внутрішніх сумісників враховуйте як одну особу в числі штатних працівників (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

5. Особи (не суб’єкти господарювання), залучені до виконання робіт за ЦПД4

4 Працівника, який уклав зі своїм роботодавцем додатково ЦПД, враховуйте в ОКШП і СКШП один раз за місцем основної роботи та не враховуйте в кількості працюючих за ЦПД (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286).

6. Особи, переведені з інших установ згідно з договорами між суб’єктами господарювання

7. Учні, слухачі закладів професійно-технічної освіти, які проходять виробниче навчання та виробничу практику в установі відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей

8. Особи, які направлені установами для навчання в закладах освіти з відривом від виробництва та одержують за рахунок коштів цих установ тільки стипендію

9. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або припинили роботу, не попередивши адміністрацію5

5 Виключайте з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Для закріплення матеріалу розглянемо умовний приклад розрахунку ОКШП та СКШП.

За липень 2021 року є наступна інформація про кількість працівників установи.

Дані про чисельність працівників

Працівники

Кількість осіб

Штатні працівники облікового складу установи станом на 01.06.2021 р., з них:

48

перебували на лікарняному (08.06 — 15.06 та 22.06 — 29.06)

2

перебували у відпустці по вагітності та пологах (увесь червень)

1

перебували у відпустці для догляду за дитиною до трьох років (23.06 працівниця перервала відпустку і стала до роботи)

1

перебували у щорічній відпустці (01.06 — 14.06, 02.06 — 15.06)

2

працюють неповний робочий день (4 години на день)

3

виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД із установою (22.06 — 26.06)

1

працюють за внутрішнім сумісництвом (увесь червень)

1

Зовнішні сумісники (весь червень)

1

Особи, які не є працівниками установи і надавали послуги за ЦПД (16.06, 24.06)

2

Прийнято до установи (15.06, 22.06)

2

Звільнено з установи (09.06, 25.06, 30.06)

3

Розрахунок ОКШП

Для визначення ОКШП використовуйте тільки дані, які стосуються штатних працівників облікового складу. Тих, хто надає послуги/виконує роботи за ЦПД та є зовнішніми сумісниками, до розрахунку не враховуйте. Водночас враховуйте:

• усіх працівників облікового складу, які як фактично працювали, так і були відсутні з будь-яких причин (перебували на лікарняному, у відпустках);

• працівників, що трудяться неповний робочий день, — як одну цілу одиницю;

• того, хто працює за ЦПД із числа працівників облікового складу, — тільки один раз (як штатного працівника).

Розрахунок ОКШП на 30.06.2021 р.:

48 + 2 - 3= 47 (осіб),

де 48 — кількість штатних працівників облікового складу установи станом на 01.06.2021 р.;

2 — кількість осіб, прийнятих на роботу в червні;

3 — кількість осіб, звільнених у червні.

Розрахунок СКШП

При розрахунку показника СКШП також враховуйте тільки штатних працівників. Але є винятки. Зокрема, це працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до трьох років.

Розглянемо розрахунок СКШП за червень.

Розрахунок СКШП за червень 2021 року

Дата червня

Кількість штатних працівників облікового складу за кожен день

Виключаються з розрахунку СКШП

Включаються до розрахунку СКШП

1 — 4

48

21

46

5 — 62

48

2

46

7 — 9

48

2

46

10 — 14

47 (48 - 13)

2

45

15 — 21

48 (47 + 14)

2

46

22

49 (48 + 15)

2

47

23 — 28

49

16

48

29 — 30

48 (49 - 17)

1

47

Разом

1442

52

1390

1 З розрахунку виключаються 2 працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до трьох років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286).

2 За вихідні, святкові та неробочі дні кількість штатних працівників облікового складу приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (абз. 2 п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

3 Зі штату виключено одного працівника у перший робочий день після його звільнення (звільнено 9 червня, виключено 10 червня).

4 З 15 червня до штату прийнято нового працівника.

5 З 22 червня до штату прийнято нового працівника.

6 З 23.06 працівниця, що перебувала у відпустці для догляду за дитиною, стала до роботи. Тому її більше не потрібно виключати зі СКШП.

7 Зі штату виключено одного працівника у перший робочий день після його звільнення. Працівника звільнено 25 червня, 26 і 27 червні — вихідні дні, 28 червня — День Конституції України (святковий неробочий день). У ці дні кількість працівників приймається на рівні попереднього робочого дня. А 29 червня працівника уже виключено зі штату. Працівник, який звільнився 30 червня, на цю дату ще враховується до СКШП (день звільнення — останній день роботи). Його не враховуйте уже з 01.07.

Кількість працівників для СКШП за червень — 1390 осіб. У цьому місяці 30 календарних днів. А отже, СКШП за червень 2021 року становить:

1390 ос. : 30 к. дн. = 46,33 ос. ≈ 46 ос.

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 27

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі