Інформація по темі "" | Публікації по тегу
19.07.21
250 0
Друкувати
Обране

ОКШП та СКШП: правила розрахунку

Облікова та середньооблікова кількість штатних працівників установи — ці показники розраховують згідно з Інструкцією № 2861. Вони можуть знадобитись для обліку та звітування. Наприклад, при заповненні Об'єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО та ВЗ. Тому завжди майте під рукою нашу довідкову інформацію із розрахунком цих показників.


1Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Розрахунок чисельності працівників установи

Показник

Мета використання

Метод розрахунку

Облікова кількість штатних працівників (ОКШП)

Використовують для визначення кількості працівників у цілому по установі або по окремих категоріях (наприклад, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо). Також зазначають в рядку 104 Розрахунку об’єднаного звіту

Враховують усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір (контракт) і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.

Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які були звільнені в цей день

Середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП)

Використовують для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та спостереження за змінами мобільності робочої сили.

Також застосовують при встановленні нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та «трудової» квоти для громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. Окрім того, зазначають у рядку 101 Розрахунку об’єднаного звіту

Розраховують не на певну дату, а за конкретний період (місяць, квартал, рік).

Цей показник визначають:

за місяць. Підсумовують кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше число (для лютого — по 28-ме або 29-те), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Результат ділять на кількість календарних днів звітного місяця;

за квартал (рік). Ділять суми середньооблікової кількості штатних працівників за місяці, що увійшли до обчислюваного періоду, на кількість місяців у цьому періоді.

Зайнятого працівника враховують лише один раз (за місцем основної роботи), незалежно від строку трудового договору і тривалості робочого часу

Категорії працівників, яких включають та не включають до ОКШП/СКШП

Категорія працівників

Включення до розрахунку

ОКШП

СКШП

1. Штатні працівники:

прийняті або переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень

+1

+

1 Таких працівників ураховуйте за кожен календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, обумовлені при зарахуванні на роботу (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286).

фактично з’явилися на роботу, у тому числі ті, які не працювали з причини простою

+

+

прийняті на роботу за строком випробування

+

+

перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні

+

+

є надомниками

+2

+

2 Надомників уключайте за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 Інструкції № 286). Інструкція № 286 була розроблена до чіткого розмежування надомної та дистанційної роботи (деталі див. у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 14, с. 23). Вважаємо, що дистанційників також враховують до ОКШП та СКШП.

прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників

+

+

працюють за межами установи

+

+

направлені для виконання робіт вахтовим методом

+

+

прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості

+

+

є іноземними громадянами, якщо вони оформлені відповідно до національного законодавства та отримують зарплату

+

+

є студентами денних відділень закладів освіти, аспірантами, а також учнями закладів професійно-технічної освіти, з якими укладено трудові договори

+

+

2. Працівники, тимчасово відсутні з причини:

хвороби (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу згідно з листками непрацездатності або до вибуття у зв’язку з інвалідністю)

+

+

виконання державних або громадських обов’язків

+

+

тимчасового переведення на роботу до іншої установи на підставі договорів між суб’єктами господарювання

+

+

направлення з відривом від виробництва до закладів освіти для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства, установи або за кордон

+

+

відпустки у зв’язку з навчанням, вступом до закладів освіти або з причини надання додаткових вільних днів

+

+

щорічної основної або додаткової, творчої відпустки, наданої відповідно до законодавства, колективного або трудового договору

+

+

відпустки без збереження зарплати за угодою сторін, з ініціативи адміністрації та в інших випадках, передбачених законодавством

+

+

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

+

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором, включаючи тих, хто усиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

+

вихідного дня відповідно до графіка роботи установи

+

+

отримання дня відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

+

+

участі у страйку

+

+

вчинення прогулу

+

+

усунення від виконання повноважень

+

+

перебування під слідством до рішення суду

+

+

3. Фізособи — підприємці, які працюють за ЦПД

4. Зовнішні сумісники

3

3 Для ОКШП внутрішніх сумісників враховуйте як одну особу в числі штатних працівників (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

5. Особи (не суб’єкти господарювання), залучені до виконання робіт за ЦПД4

4 Працівника, який уклав зі своїм роботодавцем додатково ЦПД, враховуйте в ОКШП і СКШП один раз за місцем основної роботи та не враховуйте в кількості працюючих за ЦПД (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286).

6. Особи, переведені з інших установ згідно з договорами між суб’єктами господарювання

7. Учні, слухачі закладів професійно-технічної освіти, які проходять виробниче навчання та виробничу практику в установі відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей

8. Особи, які направлені установами для навчання в закладах освіти з відривом від виробництва та одержують за рахунок коштів цих установ тільки стипендію

9. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або припинили роботу, не попередивши адміністрацію5

5 Виключайте з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Для закріплення матеріалу розглянемо умовний приклад розрахунку ОКШП та СКШП.

За липень 2021 року є наступна інформація про кількість працівників установи.

Дані про чисельність працівників

Працівники

Кількість осіб

Штатні працівники облікового складу установи станом на 01.06.2021 р., з них:

48

перебували на лікарняному (08.06 — 15.06 та 22.06 — 29.06)

2

перебували у відпустці по вагітності та пологах (увесь червень)

1

перебували у відпустці для догляду за дитиною до трьох років (23.06 працівниця перервала відпустку і стала до роботи)

1

перебували у щорічній відпустці (01.06 — 14.06, 02.06 — 15.06)

2

працюють неповний робочий день (4 години на день)

3

виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД із установою (22.06 — 26.06)

1

працюють за внутрішнім сумісництвом (увесь червень)

1

Зовнішні сумісники (весь червень)

1

Особи, які не є працівниками установи і надавали послуги за ЦПД (16.06, 24.06)

2

Прийнято до установи (15.06, 22.06)

2

Звільнено з установи (09.06, 25.06, 30.06)

3

Розрахунок ОКШП

Для визначення ОКШП використовуйте тільки дані, які стосуються штатних працівників облікового складу. Тих, хто надає послуги/виконує роботи за ЦПД та є зовнішніми сумісниками, до розрахунку не враховуйте. Водночас враховуйте:

• усіх працівників облікового складу, які як фактично працювали, так і були відсутні з будь-яких причин (перебували на лікарняному, у відпустках);

• працівників, що трудяться неповний робочий день, — як одну цілу одиницю;

• того, хто працює за ЦПД із числа працівників облікового складу, — тільки один раз (як штатного працівника).

Розрахунок ОКШП на 30.06.2021 р.:

48 + 2 - 3= 47 (осіб),

де 48 — кількість штатних працівників облікового складу установи станом на 01.06.2021 р.;

2 — кількість осіб, прийнятих на роботу в червні;

3 — кількість осіб, звільнених у червні.

Розрахунок СКШП

При розрахунку показника СКШП також враховуйте тільки штатних працівників. Але є винятки. Зокрема, це працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до трьох років.

Розглянемо розрахунок СКШП за червень.

Розрахунок СКШП за червень 2021 року

Дата червня

Кількість штатних працівників облікового складу за кожен день

Виключаються з розрахунку СКШП

Включаються до розрахунку СКШП

1 — 4

48

21

46

5 — 62

48

2

46

7 — 9

48

2

46

10 — 14

47 (48 - 13)

2

45

15 — 21

48 (47 + 14)

2

46

22

49 (48 + 15)

2

47

23 — 28

49

16

48

29 — 30

48 (49 - 17)

1

47

Разом

1442

52

1390

1 З розрахунку виключаються 2 працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до трьох років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286).

2 За вихідні, святкові та неробочі дні кількість штатних працівників облікового складу приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (абз. 2 п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

3 Зі штату виключено одного працівника у перший робочий день після його звільнення (звільнено 9 червня, виключено 10 червня).

4 З 15 червня до штату прийнято нового працівника.

5 З 22 червня до штату прийнято нового працівника.

6 З 23.06 працівниця, що перебувала у відпустці для догляду за дитиною, стала до роботи. Тому її більше не потрібно виключати зі СКШП.

7 Зі штату виключено одного працівника у перший робочий день після його звільнення. Працівника звільнено 25 червня, 26 і 27 червні — вихідні дні, 28 червня — День Конституції України (святковий неробочий день). У ці дні кількість працівників приймається на рівні попереднього робочого дня. А 29 червня працівника уже виключено зі штату. Працівник, який звільнився 30 червня, на цю дату ще враховується до СКШП (день звільнення — останній день роботи). Його не враховуйте уже з 01.07.

Кількість працівників для СКШП за червень — 1390 осіб. У цьому місяці 30 календарних днів. А отже, СКШП за червень 2021 року становить:

1390 ос. : 30 к. дн. = 46,33 ос. ≈ 46 ос.

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 27

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.