Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.03.21
1288 0
Друкувати
Обране

Переведення на нижчеоплачувану роботу: оплатні гарантії

При переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану посаду в межах одного підприємства передбачена оплатна гарантія — збереження попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів з дня переведення. Як правильно розрахувати цю оплату, ми вам підкажемо.


У разі переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення. Це закріплено у ч. 1 ст. 114 КЗпП.

Перш за все треба визначитися з поняттям «нижчеоплачувана робота».

Нижчеоплачувана робота

На жаль, у чинному законодавстві немає чіткого визначення терміна «нижчеоплачувана робота». Але на допомогу нам прийшли фахівці Мінсоцполітики. У своєму листі від 21.11.2019 р. № 1707/0/206-19 вони надали такі роз’яснення.

Нижчеоплачуваною є робота, оплата якої передбачає менший розмір заробітку (враховуючи всі складові фонду оплати праці) порівняно із середнім заробітком на попередній посаді (роботі).

Отже, щоб визначити, чи є нова робота нижчеоплачуваною, треба здійснити три кроки.

Розрахувати денний заробіток (ЗПдн) виходячи із зарплати за новою посадою, яку працівникові повинні нарахувати за робочі дні з дня переведення.

Розрахувати середньоденну зарплату (ЗПсдн) на попередній посаді.

Порівняти отримані результати (денну і середньоденну зарплату).

Якщо денна зарплата на новому місці роботи виявиться меншою за середньоденну зарплату на попередньому місці роботи, то це підпадає під поняття «нижчеоплачувана робота».

Якщо ж навпаки (денна зарплата за новою посадою буде більшою за середньоденний заробіток за старою посадою), то нічого доплачувати не потрібно. Майте на увазі: порівняння слід проводити у відповідних умовах. Це означає, що не можна порівнювати, наприклад, середньоденну зарплату за повною зайнятістю з денною зарплатою з неповною зайнятістю. У такому разі середньоденна зарплата повинна бути відкоригована з урахуванням зайнятості.

З понятням «нижчоплачувана посада» визначилися. Перейдемо до суті трудової гарантії.

Оплата при переведенні

Збереження середнього заробітку означає, що протягом двох тижнів із дня переведення працівникові провадиться доплата до заробітної плати на новій роботі до рівня середнього заробітку на попередній роботі.

Тобто працівнику не треба протягом перших двох тижнів на новій роботі в буквальному сенсі виплачувати середній заробіток. За кожен робочий день, відпрацьований працівником протягом двох тижнів після переведення, провадиться доплата до розміру його середньоденної зарплати за старою роботою.

Сума доплати за робочі дні, відпрацьовані працівником протягом двох тижнів після переведення, розраховується так:

Д = (ЗПсдн - ЗПдн) x Р,

де Д — сума доплати за робочі дні, відпрацьовані працівником протягом двох тижнів після переведення;

ЗПсдн — розмір середньоденної зарплати;

ЗПдн — розмір денного заробітку;

Р — кількість робочих днів, які припадають на двотижневий строк.

Як бачимо, для розрахунку доплати нам треба визначити середньоденний заробіток та денний заробіток. Почнемо із середньоденного заробітку.

Середньоденний заробіток

При розрахунку середньоденного заробітку керуємося Порядком № 100.

Розрахунковий період. Відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку № 100 середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують місяцю переведення працівника. Отже, відправним моментом у визначенні двомісячного розрахункового періоду є саме місяць, в якому працівника було переведено на іншу постійну посаду.

Якщо протягом двох місяців перед місяцем переведення у працівника не було заробітку, беремо попередні два місяці. Якщо протягом таких чотирьох місяців заробіток у працівника був відсутній, розрахунок проводимо виходячи з посадового окладу за старою посадою, що був установлений на момент переведення, але не менше МЗП*.

* Як провести розрахунок середньої зарплати від окладу (МЗП), читайте у консультації «Розраховуємо середню з окладу або мінімальної зарплати» // «ОП», 2021, № 1 та у статті «Розрахунок середньої зарплати: коли застосовуємо мінімалку» // «ОП», 2021, № 2.

Виплати розрахункового періоду. При обчисленні середньоденної зарплати виходячи з двомісячного розрахункового періоду до розрахунку включаються виплати, що мають зазвичай виробничий характер. Їх перелік наведений у п. 3 Порядку № 100. Це основна заробітна плата, доплати і надбавки, виробничі премії, винагорода за підсумками річної роботи і за вислугу років тощо.

Усі зарплатні виплати входять до розрахунку:

• у той період, за який вони нараховані;

• у тому розмірі, в якому вони нараховані.

Це правило стосується, зокрема, щомісячних премій. Премії та інші виплати, нараховані за 2 і більше місяців, також відносяться до тих місяців, за які вони нараховані, але з пропорційним їх розподілом щодо відпрацьованого часу за відповідні місяці**.

** Як розподілити багатомісячні премії, читайте у консультації «Премії в розрахунку середньої зарплати» // «ОП», 2021, № 1 та у статті «Щомісячні та квартальні премії у розрахунку середньої зарплати» // «ОП», 2021, № 4.

При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються виплати, перераховані в п. 4 Порядку № 100. Це, зокрема, виплати разового характеру, виплати, нараховані за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо), а також виплати, нараховані у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, за час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Алгоритм розрахунку. Розрахунок середньоденної зарплати провадиться за формулами:

1. Якщо у розрахунковому періоді є заробіток:

ЗПсдн = ЗПф : РДф,

де ЗПф — зарплатні виплати за місяці розрахункового періоду, які беруть участь у розрахунку середньоденної зарплати;

РДф — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих у розрахунковому періоді.

2. Якщо 4 місяці підряд немає заробітку або немає розрахункового періоду взагалі (працівник-новачок):

ЗПсдн = ПОстар. х 2 : РДгр,

де ПОстар. — посадовий оклад за старою посадою або МЗП на момент переведення;

РДгр — кількість робочих днів за графіком роботи підприємства, установи, організації в розрахунковому періоді.

Денний заробіток

Денний заробіток розраховуємо виходячи з повністю відпрацьованого місяця за новою роботою. Навіть якщо в такому місяці робочі дні працівник відпрацював не повністю.

При цьому враховуємо всі складові зарплати, які працівник отримає згідно з умовами трудового договору в цьому місяці за новою посадою (роботою): оклад, доплати, надбавки, виробничі премії, індексації, доплату до МЗП тощо. Тобто всі нараховані працівникові складові заробітної плати беремо виходячи з повного місячного розрахунку.

Зауважте: виплати разового характеру (матдопомога, премії до святкових дат), виплати за період, коли за працівником зберігається середня заробітна плата відповідно до законодавства, до розрахунку денного заробітку не входять (лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13).

Денний заробіток за новою посадою визначаємо за такою формулою:

ЗПдн = ЗПміс. : РДгр,

де ЗПміс. — зарплата, яка була б нарахована працівникові на новій посаді (роботі) за повністю відпрацьований місяць, на який припали два тижні (або їх частина) після переведення;

РДгр — кількість робочих днів у такому місяці за графіком роботи на новій посаді. Визначаємо виходячи з умови повністю відпрацьованого місяця за новою посадою (роботою).

Майте на увазі: якщо два перших тижні після переведення на нову роботу (посаду) припадають на різні місяці, то розрахунок денної зарплати проводимо за кожен такий місяць окремо.

Числові приклади

Приклад 1. Працівник переведений на іншу постійну роботу з 09.03.2021 р. з більшим посадовим окладом.

Оплатні умови:

на попередній посаді: оклад — 5000 грн, доплата за шкідливі умови праці — 10 %;

на новій посаді: оклад — 6000 грн, умови праці не шкідливі.

За обома посадами зайнятість — повна, графік роботи — стандартна п’ятиденка.

За період січень-лютий 2021 року працівник повністю відпрацював 39 робочих днів за графіком роботи (19 січень + 20 лютий).

Розрахуємо середньоденну зарплату.

Розрахунковий період: січень-лютий 2021 року.

Заробітна плата в розрахунковому періоді — 13000,00 грн ((5000,00 оклад + 1000,00 доплата до МЗП + 5000,00 х 10 % : 100 %) х 2 міс.).

Середньоденна зарплата становить:

13000,00 : 39 = 333,33 (грн).

Визначимо денний заробіток за новою посадою.

Перші два тижні роботи на новій посаді припали на один місяць — березень 2021 року. Тому розраховуємо одну денну зарплату. За графіком роботи березня на новій посаді у працівника — 22 робочих дні.

Тоді денний заробіток працівника дорівнює:

6000,00 : 22 = 272,73 (грн).

Виконаємо гарантію щодо збереження середньоденного заробітку.

Середньоденна зарплата вища за денний заробіток.

Розрахуємо доплату за кожен робочий день протягом двох тижнів із дня переведення працівника:

333,33 - 272,73 = 60,60 (грн).

Оскільки на період з 9 по 22 березня (два тижні з дня переведення) припало 10 робочих днів, то сума доплати (за умови, що ці дні працівником будуть відпрацьовані повністю) становитиме 606,00 грн (60,60 х 10).

Припустимо, що працівник відпрацював березень повністю.

Тоді його заробітна плата за цей місяць становитиме:

6500 : 22 x 5 + 6000 : 22 x 17 + 606 = 6719,63 (грн).

Приклад 2. Працівник, за його заявою, переведений на іншу постійну роботу з 09.03.2021 р. з меншим посадовим окладом і неповною зайнятістю.

Оплатні умови:

на попередній посаді: оклад — 6500 грн, щомісячна виробнича премія — 20 %, зайнятість — повна, графік роботи — стандартна п’ятиденка;

на новій посаді: оклад — 6000 грн, щомісячна виробнича премія — 20 %, зайнятість — неповна (0,75 штатної одиниці), графік роботи — п’ятиденка, кожного дня по 6 робочих годин.

За період січень-лютий 2021 року працівник повністю відпрацював 39 робочих днів за графіком роботи (19 січень + 20 лютий).

Розрахуємо середньоденну зарплату.

Розрахунковий період: січень-лютий 2021 року.

Заробітна плата в розрахунковому періоді —

15600,00 грн ((6500,00 оклад + 6500,00 х 20 % : 100 %) х 2 міс.).

Середньоденна зарплата становить:

15600,00 : 39 = 400,00 (грн).

Визначимо денний заробіток за новою посадою.

Перші два тижні роботи на новій посаді припали на один місяць — березень 2021 року. Тому розраховуємо одну денну зарплату.

Зарплата за умови повністю відпрацьованого місяця в умовах неповної зайнятості (0,75 штатної одиниці) становитиме:

6000,00 х 0,75 + (6000,00 х 0,75) х 20 % : 100 % = 5400,00 (грн).

За графіком роботи березня на новій посаді у працівника — 22 робочих дні. Тоді денний заробіток працівника з урахуванням зайнятості дорівнює:

5400,00 : 22 = 245,45 (грн).

Виконаємо гарантію щодо збереження середньоденного заробітку.

Порівнювати середньоденну зарплату з денним заробітком треба з урахуванням зайнятості працівника.

Розрахуємо середньоденний заробіток пропорційно зайнятості:

400,00 х 0,75 = 300,00 (грн).

Середньоденна зарплата з урахуванням зайнятості виявилася вищою за денну.

Обчислимо доплату за кожен робочий день протягом двох тижнів із дня переведення працівника:

300,00 - 245,45 = 54,55 (грн).

На період з 9 по 22 березня (два тижні з дня переведення) припало 10 робочих днів, тоді сума доплати (за умови, що ці дні працівником будуть відпрацьовані) становитиме 545,50 (грн) (54,55 х 10).

Припустимо, що працівник відпрацював березень повністю. Тоді його зарплата за цей місяць становитиме:

7800 : 22 x 5 + 5400 : 22 x 17 + 545,50 = 6490,96 (грн).

Долга Ірина

Оплата праці, березень, 2021/№ 6

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.