Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.03.21
838 0
Друкувати
Обране

Працевлаштування безробітного: чи можна відмовити?

«Кадри вирішують все», але для цього їх треба грамотно підібрати. Найм персоналу — це завжди конкурс. Тож, з одного боку, прийняти на роботу — значить, знайти кращого професіонала, а з іншого — оголосити іншим, що вони не підійшли. А що робити, якщо до вас направлено особу з центру зайнятості? Чи можна їй відмовити в працевлаштуванні? Відповідь знаходимо у судовій практиці.


Суть спору

За направленням центру зайнятості безробітна особа звернулася до роботодавця із заявою про прийняття її на роботу, однак їй відмовили. Безробітний із цим не погодився, оскільки вважав, що ідеально підходить для цієї роботи, тому вирішив добиватися правди через суд. Саме таку ситуацію нещодавно розглядав Верховний Суд у постанові від 04.02.2021 р. у справі № 161/15476/19.

Позиція сторін

Безробітний вважає, що роботодавець зобов’язаний був його працевлаштувати, оскільки він повністю відповідає кваліфікаційним вимогам до відповідної вакансії. Крім того, він є ветераном праці та був направлений центром зайнятості.

Роботодавець вважає, що відмова в працевлаштуванні такій особі є цілком правомірною. Річ у тому, що безробітний не відповідав вимогам, що встановлені для цієї вакансії, а саме не мав відповідної освіти.

Вирішення справи судами

Суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік роботодавця. Їх підтримав і Верховний Суд. Представники Феміди виходили з того, що за правилами ст. 22 КЗпП забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, в тому числі і відмова у прийнятті на роботу за ознаками дискримінації особи.

На їх думку, відмова у прийнятті на роботу такої особи не пов’язана з дискримінаційною ознакою, а прийнята роботодавцем у зв’язку з відсутністю у безробітного повної вищої технічної освіти, наявність якої була однією з основних вимог при прийнятті на вакантну посаду.

Більше того, про необґрунтованість відмови у прийнятті на роботу в цій справі говорити теж не доводиться. Адже перелік тих випадків, коли роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір із працівником (наприклад, запрошення на роботу в порядку переведення тощо) є вичерпним. Зважаючи на те, що безробітний не належить до кола таких осіб, роботодавець такого обов’язку не порушував.

Ба більше, представники Феміди одностайно дійшли висновку, що

ЦИТАТА

направлення з центру зайнятості не є безумовною підставою прийняття на роботу, оскільки це є прерогативою виключно роботодавця.

Дійсно, укладення трудового договору, як і будь-якої іншої двосторонньої угоди, потребує згоди не тільки працівника, а й роботодавця. Саме так забезпечується оптимальне узгодження інтересів роботодавця і особи, яка бажає укласти трудовий договір. Адже інакше роботодавець буде позбавлений можливості у повному обсязі виконувати свої функціональні обов’язки щодо підбору та розміщення кадрів.

Думка редакції

На нашу думку, представники Феміди прийняли цілком обґрунтоване рішення.

Річ у тім, що за правилами п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) за формою № 3-ПН.

Зверніть увагу! Нормативною базою не передбачено фінансових санкцій чи адміністративної відповідальності за неподання форми № 3-ПН (лист Мінсоцполітики від 25.05.2017 р. № 420/0/126-17/243).

Але в поданні цієї форми є свої вигоди: зокрема, установа може безкоштовно підшукати собі нового співробітника, а центр зайнятості — підшукати місце роботи для безробітних. Тож у разі наявності пропозиції щодо підходящої роботи кар’єрний радник повідомляє про це особі, яка шукає роботу, та видає направлення на працевлаштування.

У свою чергу, остаточне рішення щодо прийняття на роботу такої особи все одно залишається за роботодавцем. Якщо ж здобувач посади не відповідає вимогам, які висуває роботодавець, то направлення центру зайнятості не зобов’язує прийняти на роботу таку особу.

При цьому, маючи право на самостійний вибір претендента на роботу, роботодавці мають дотримуватись загальних законодавчих вимог.

1. Відсутність дискримінації. Не можна обмежувати прямо чи непрямо права або встановлювати прямі чи непрямі переваги залежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів і релігійних переконань, членства у професійній спілці або іншому об’єднанні громадян, роду та характеру занять, місця проживання.

До речі, ці ж правила треба враховувати навіть на етапі пошуку майбутнього співробітника, тобто при складанні оголошень про вакансію. Більш детальну інформацію про типові помилки при складанні таких оголошень шукайте у статті «Шукаємо працівників правильно, або Як скласти оголошення про вакансію» // Спецвипуск «ОП», 2019, № 12/1.

Хоча, звісно, законодавство може встановлювати певні особливі вимоги щодо віку, рівня освіти чи стану здоров’я працівника. При цьому, такі обмеження не вважатимуться дискримінаційними.

Наприклад, на посаду судді можуть претендувати особи не молодше 30 і не старше 65 років, які мають вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентними, доброчесними та володіють державною мовою.

2. Враховуємо стан здоров’я. Заборонено укладення трудового договору із громадянином, якому за медичним висновком пропонована робота протипоказана за станом здоров’я. Як правило, це робота, пов’язана з важкими навантаженнями, шкідливими чи небезпечними умовами праці або обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних захворювань.

У таких випадках за правилами ст. 169 КЗпП роботодавець при прийнятті на роботу за власні кошти проводить попередній медичний огляд такої особи. Порядок проведення таких медоглядів затверджено наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246. Крім того, окремий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок затверджено постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

3. Вікові обмеження. У загальному випадку заборонено приймати на роботу осіб молодше 16 років (ч. 1 ст. 188 КЗпП). Проте, як виняток, законодавство дозволяє працевлаштовувати:

• осіб, які досягли 15 років, — за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює;

• учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які досягли 14-річного віку, для виконання легкої роботи — за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. При цьому повинні дотримуватися такі умови: така робота не завдаватиме шкоди здоров’ю юного працівника, не порушуватиме процес його навчання і виконуватиметься у вільний від навчання час.

4. Прийняття за переведенням. Роботодавець не може відмовити в укладенні трудового договору особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств (ст. 24 КЗпП).

5. Особливі гарантії при працевлаштуванні. Роботодавець не має права відмовити у прийнятті на роботу:

• у зв’язку з тим, що претендент на вакантну посаду досяг пенсійного віку (ч. 2 ст. 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-XII);

• з мотивів інвалідності особи, яка наймається на роботу (ч. 3 ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII). Виняток — випадки, коли за висновком МСЕК стан її здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці праці інших осіб або така трудова діяльність може погіршити стан здоров’я самої особи з інвалідністю;

• у зв’язку з ненаданням інформації про особисте життя та плани щодо народження дітей (ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866-IV);

• жінкам із причин, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 3 років, а також одиноким матерям — за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю (ст. 184 КЗпП). До речі, така гарантія поширюється також на батьків, які виховують дітей без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікунів і піклувальників, одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів (ст. 1861 КЗпП).

Але майте на увазі, якщо роботодавець все ж вирішить відмовити їм у прийнятті на роботу, то зобов’язаний повідомити про причину такої відмови у письмовій формі. У свою чергу, такі особи зможуть оскаржити відмову в суді.

До речі, якщо ви відмовляєте у працевлаштуванні особі, направленій до вас із центру зайнятості, свою відмову теж потрібно обґрунтувати в корінці направлення на працевлаштування і вона теж повинна бути обґрунтованою.

На думку Державного центру зайнятості, у широкому розумінні «необґрунтованою» вважається відмова, яка не містить конкретних причин або посилається на мотиви, які не пов’язані з діловими або професійними якостями претендента на робоче місце.

Зверніть увагу, не буде вважатися необґрунтованою відмова у прийнятті, якщо на підприємстві відсутня відповідна вакансія (див. офіційний сайт Державного центру зайнятості www.dcz.gov.ua/novyna/shcho-take-neobgruntovana-vidmova-u-pryynyatti-na-robotu).

Висновки

• Відмовляти в працевлаштуванні особам, направленим з центру зайнятості, можна.

• Відмову потрібно пояснити в корінці направлення на працевлаштування, і вона повинна бути обґрунтованою (наприклад, відсутність необхідної для виконання роботи освіти, кваліфікації чи досвіду, наявність прямих обмежень або вимог для зайняття посади тощо).

• Заздалегідь визначайте вимоги до майбутнього співробітника та чітко прописуйте їх у посадовій інструкції та документах про розміщення вакансії.

Кучерова Оксана

Оплата праці, березень, 2021/№ 6

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.