Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.03.18
50096 0
Друкувати
Обране

Праця жінок: пільги та гарантії

Мами, бабусі, дочки, внучки, улюблені дружини і подруги — прекрасна, приваблива, чарівна половина людства. Чоловіки готові кинути весь світ до ваших ніг, а трудове законодавство — обдарувати пільгами. Саме про останні ми пропонуємо вам сьогодні поговорити.

Прийняття/звільнення

Які нюанси слід ураховувати, приймаючи на роботу (звільняючи з роботи) вагітних жінок і жінок з дітьми?

Трудове законодавство передбачає спеціальні норми, що встановлюють гарантії при прийнятті на роботу, заборону на звільнення, для працюючих жінок. Нижче в табл. 1 ми перерахуємо основні з них.

Таблиця 1. Пільги та гарантії. Прийняття на роботу / звільнення з роботи

№ з/п

Пільга/гарантія

Підстава

Прийняття на роботу

1

Заборонено відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з причин, пов’язаних із вагітністю або наявністю дітей віком до 3 років, а одиноким матерям — за наявністю дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю

Ст. 184 КЗпП

Відмова у прийнятті на роботу зазначених категорій жінок можлива, тільки якщо вона є обґрунтованою. У такому разі роботодавець зобов’язаний повідомити їм у письмовій формі причину відмови. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена жінкою в судовому порядку.

2

Заборонено встановлювати випробувальний строк при прийнятті на роботу вагітним жінкам, а також одиноким матерям, що мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю

Ч. 3 ст. 26 КЗпП

Крім того, вважаємо, що роботодавець не має права встановлювати випробувальний строк жінкам, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років — якщо жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною).

Річ у тому, що цих працівниць не можна звільняти за ініціативою роботодавця (див. п. 3 цієї таблиці). У свою чергу, звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі протягом строку випробування (п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП) є звільненням за ініціативою роботодавця.

Звільнення

3

Заборонено звільняти вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років, якщо дитина згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю за ініціативою роботодавця (крім випадків повної ліквідації установи (організації), коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням)

Ч. 3 ст. 184 КЗпП

Не заборонено звільняти вищезгадані категорії жінок за ініціативою самої працівниці або за згодою сторін.

4

У разі звільнення після закінчення строкового трудового договору вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років, якщо дитина згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю, роботодавець зобов’язаний їх працевлаштувати. На період працевлаштування за жінками зберігається середня заробітна плата, але не більше 3 місяців з дня закінчення строкового трудового договору

Ч. 3 ст. 184 КЗпП

Умови праці

Основна частина працівників в установі — жінки. Які пільги і гарантії за умовами праці слід дотримувати за такими працівницями, щоб не потрапити під трудові штрафи?

У ст. 174 КЗпП і ст. 10 Закону про охорону праці ще вказано: забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного та побутового обслуговування). Причому список таких шкідливо-небезпечних робіт, на яких забороняється застосовувати працю жінок, визначено в Переліку № 256.

Проте з 22.12.2017 р. наказом МОЗ від 13.10.2017 р. № 1254 скасовано Перелік № 256 (крім гл. 3 розд. I Переліку № 256, яка втрачає чинність з дати, коли Україною буде завершено процедуру денонсації Конвенції про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45). Нормотворці пояснюють, що скасування Переліку № 256 направлено на боротьбу із дискримінацією жінок у трудових відносинах.

Що маємо в підсумку? З 22.12.2017 р. жінки можуть займатися роботами, що раніше були визначені як заборонені для них у Переліку № 256 (крім робіт, вказаних у гл. 3 розд. I Переліку № 256). Тоді як норми ст. 174 КЗпП і ст. 10 Закону про охорону праці в частині заборони для жінок займатися шкідливо-небезпечними роботами мають бути переглянуті.

Разом із тим трудове законодавство містить й інші пільги і гарантії щодо умов праці жінок, які залишаються чинними (див. табл. 2).

Таблиця 2. Пільги та гарантії. Умови праці

№ з/п

Пільга/гарантія

Підстава

1

Заборонено залучати жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми

Ст. 174 КЗпПст. 10 Закону про охорону праці

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджені наказом МОЗ від 10.12.93 р. № 241.

2

Не допускається залучати жінок до робіт у нічний час, крім тих галузей народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Вказане обмеження не поширюється на установи (організації, підприємства), де зайняті тільки члени однієї сім’ї

Ст. 175 КЗпП

Перелік галузей і видів робіт, на яких дозволена нічна праця жінок, із зазначенням максимальних строків застосування їх праці в нічний час, повинен був затвердити КМУ. Проте такого документа досі немає.

3

Не допускається залучати до робіт у нічний час, до надурочних робіт і роботи у вихідні дні, а також направляти у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років

Ст. 5563 і 176 КЗпП

4

Залучати до надурочних робіт, а також направляти у відрядження жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, можна тільки за згодою таких жінок

Ч. 3 ст. 63ст. 177 КЗпП

5

Вагітним жінкам згідно з медичним висновком мають бути знижені норми виробітку, норми обслуговування або ж вони мають бути переведені на легшу роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих чинників.

При цьому зарплату жінки зберігають на рівні не нижче середнього заробітку за попередньою роботою

Ч. 1 ст. 178 КЗпП

6

До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої, легшої роботи вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок установи, організації

Ч. 2 ст. 178 КЗпП

7

Жінок, що мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконувати попередню роботу переводять на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою на строк до досягнення дитиною 3 років. Підставою для такого переведення можуть слугувати як медичний висновок, так і інші об’єктивні дані, що свідчать про неможливість виконання попередньої роботи.

При цьому врахуйте: тимчасове переведення таких жінок на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, можливе виключно з їх згоди (ч. 3 ст. 33 КЗпП)

Ч. 3 ст. 178 КЗпП

Зверніть увагу: якщо заробіток вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, на новому місці роботи нижче, ніж той, який такі жінки отримували до переведення, їм виплачують доплату до рівня середнього заробітку за попереднім місцем роботи, а якщо вище — фактичний заробіток (ч. 4 ст. 178 КЗпП).

8

Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надають, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини.

Такі перерви потрібно надавати не рідше ніж через 3 години тривалістю не менше 30 хвилин кожна.

За наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюють не менше години

Ст. 183 КЗпП

Пам’ятайте: надання таких перерв не виключає можливості скористатися загальною перервою для відпочинку і харчування. При цьому строки і порядок надання перерв для годування встановлює роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) установи і з урахуванням побажань матері. Перерви для годування включають у робочий час і оплачують за середнім заробітком.

9

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю (у тому числі таку, що перебуває під її опікою) або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов’язаний установити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень

Ст. 56 КЗпП

У цьому випадку оплату праці здійснюють пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

10

Для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, роботодавець може за рахунок власних коштів установлювати скорочену тривалість робочого часу

Ч. 4 ст. 51 КЗпП

11

У разі потреби роботодавець повинен видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 14 років або дітей з інвалідністю, путівки до санаторіїв і будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати їм матеріальну допомогу.

Порядок надання таких пільг і гарантій установлюється колективним договором установи (організації)

Ст. 185 КЗпП

«Відпускні» пільги та гарантії

Які «відпускні» пільги та гарантії встановлені законом для жінок з дітьми?

Перелік таких пільг і гарантій ми навели в табл. 3. Вивчайте і запам’ятовуйте!

Таблиця 3. Пільги та гарантії. Відпустки

№ з/п

Пільга/гарантія

Підстава

1

На підставі медичного висновку жінкам надають оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох або більше дітей і в разі ускладнених пологів — 70) календарних днів після пологів.

Тривалість означеної відпустки обчислюється сумарно і складає 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей і в разі ускладнених пологів).

Її надають жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів

Ч. 1 і 2 ст. 179 КЗпПч. 1 ст. 17і ч. 1 ст. 20 Закону про відпустки

2

За бажанням жінки їй надають відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Роботодавець може за рахунок власних коштів надавати жінкам частково оплачувану відпустку і відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості

Ч. 3 і 4 ст. 179 КЗпПч. 1 і 2 ст. 18 Закону про відпустки

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім’ях і дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.

3

У випадку якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надають відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, вказаною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку

Ч. 6 ст. 179 КЗпПп. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки

Якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна), відпустку надають не більше ніж до досягнення дитиною 16 років, а якщо дитині встановлена категорія «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення нею 18 років.

4

За бажанням жінки в період її перебування у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома

Ч. 8 ст. 179 КЗпПч. 4 ст. 18 Закону про відпустки

5

У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи у цій установі (організації) в поточному робочому році

Ст. 180 КЗпПч. 2 ст. 20 Закону про відпустки

6

Жінка перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, жінка, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, одинока мати, що виховує дитину без батька, має право йти в щорічні відпустки за бажанням у зручний для неї час

Ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки

7

Жінці, яка всиновила новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку, надають відпустку з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей)

Ч. 1 ст. 182 КЗпПч. 2 ст. 17 Закону про відпустки

8

Жінці, яка всиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надають одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини

Ч. 2 ст. 182 КЗпПст. 181Закону про відпустки

Жінка має право на таку відпустку, якщо заява про її надання надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини.

9

Жінці, яка всиновила дитину (чи одночасно двох і більше дітей), надають відпустку для догляду за такою дитиною до досягнення нею 3 (6) років

Ч. 3 ст. 182 КЗпПст. 18 Закону про відпустки

10

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка всиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів

Ст. 1821 КЗпПст. 19 Закону про відпустки

Використані документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про охорону праці — Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Перелік № 256 — Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом МОЗ від 29.12.93 р. № 256.

 

Автор : Білова Наталя, Ушакова Лілія, експерти з питань оплати праці
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі