Інформація по темі "" | Публікації по тегу
03.08.16
43816 0
Друкувати
Обране

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055

Наказ від 20.05.2016 р. № 544. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.06.2016 р. за № 821/28951. Міністерство освіти і науки України.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12, статті 39 Закону України «Про дошкільну освіту», з метою упорядкування типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів наказую:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 року за № 1157/18452, такі зміни:

1) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

«Керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Керівникам дошкільних навчальних закладів привести штатні розписи у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду дошкільними навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.».

2. Внести до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2010 року за № 1157/18452, такі зміни:

1) у розділі I:

найменування посади «Завідувач» замінити найменуванням «Директор (завідувач)»;

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При формуванні інклюзивних груп керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669.»;

у пункті 4 слово «Завідувачі» замінити словами «Директори (завідувачі)»;

у пункті 11 слова «транспортний засіб» замінити словом «заклад»;

2) у розділі III:

пункт 9 після слів «на одну групу» доповнити словами «, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«10. В інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя дошкільного навчального закладу з розрахунку одна штатна одиниця на одну групу.»;

3) пункт 4 розділу IV після слів «на одну групу» доповнити словами «, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад».

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України Р. Качур

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Д. Олійник

Міністр соціальної політики України А. Рева

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Змінили нормативи дошкільних штатів: вивчаємо правки МОН

Серед освітньої структури саме дошкільна освіта першою отримала свої штатні нормативи. Діють вони з 1 січня 2011 року.

Ідеться про Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 04.11.2010 р. № 1055 (далі Типові нормативи № 1055, наказ № 1055). Цей документ має обов’язковий характер: він пройшов реєстрацію в Мін’юсті. На його підставі встановлюють штатні розписи державних та комунальних дошкільних навчальних закладів. Це закріплено у ст. 39 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (далі Закон № 2628).

І саме з дошкільних навчальних закладів (далі — ДНЗ) МОН почало роботу з модернізації нормативно-штатних приписів. Наказом, що коментується (набрав чинності 29.06.2016 р., з дати офіційного опублікування),освітнє відомство підкоригувало Типові нормативи № 1055. Якщо охарактеризувати в цілому, то внесені правки усувають низку існуючих проблемних моментів та неузгодженостей цього нормативно-штатного документа.

У чому суть змін? Давайте вивчати.

Перш ніж перейти безпосередньо до самих оновлених нормативів (розд. І — ІV Типових нормативів № 1055), проаналізуємо правки в текстовій частині самого наказу № 1055.

Заміна посад у штаті: зустрічаємо нову норму

Наказом, що коментується,п.2 наказу № 1055 доповнено новим абз. 3:

«Керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).»

Тут слід зазначити, що подібна норма (з деякими відхиленнями) існує і працює в усіх інших наказах МОН, якими затверджено Типові штатні нормативи:

— для загальноосвітніх навчальних закладів — п. 2 наказу МОН від 06.12.2010 р. № 1205 (діє з 01.09.2012 р.);

— для позашкільних навчальних закладів — п. 2 наказу МОНмолодьспорту від 31.10.2012 р. № 1230 (діє з 01.01.2013 р.);

— для внз І — ІІ рівнів акредитації — п. 3 наказу Міносвіти від 23.01.2014 р. № 60 (діє з 01.09.2014 р.).

Утім, незважаючи на те що ДНЗ — «першовідкривачі» у штатних нормативах, приписи щодо заміни посад у штатному розписі ДНЗ з’явилися тільки тепер.

Тому віднині в питанні коригування штатів для ДНЗ діємо чітко за правилами:

1) у разі виробничої необхідності;

2) керівник ДНЗ у межах затвердженого фонду оплати праці та кількості посад, визначених за Типовими нормативами № 1055, може змінити посади, крім керівних.

Увага! Заміна посад можлива тільки в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).

Визначити, до якої категорії належить той чи інший працівник, допоможе Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій).

Наприклад, згідно з цим документом діловод належить до технічних службовців (код 4144 «Переписувачі та діловоди»), а вихователь-методист — до професіоналів (код 2351.2 «Інші професіонали у галузі методів навчання»). Тому не можна ввести посаду діловода (господарсько-обслуговуючий персонал) замість вихователя-методиста (педагогічний персонал).

Додатковий штат за рахунок спецфонду — усе так само можна!

Пункт 3 наказу № 1055 актуалізували: прибрали прив’язку штатної чисельності до даних 2011 року і вже давно фактично не діючої «економної» постанови КМУ від 22.10.2008 р. № 943. Нагадаємо: згідно з п. 13 постанови КМУ від 01.03.2014 р. № 65 органам місцевого самоврядування рекомендували затвердити свої заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

У всьому іншому норма залишилася без змін: як і раніше, керівники ДНЗ повинні привести штатні розписи ДНЗ у відповідність до наказу № 1055. І в разі необхідності за рахунок спеціального фонду ДНЗ може ввести додаткові посади.

Тепер перейдемо безпосередньо до самих нормативів, тобто до змін у Типових нормативах № 1055.

Керівник ДНЗ: як завідувач, так і директор

Наказом, що коментується, посаду «завідувач» для керівника ДНЗ доповнили ще одним можливим найменуванням — «директор». Тепер скрізь у тексті Типових нормативів № 1055 (таблиця та п. 4 розд. І) посада звучить як «завідувач (директор)».

Тут проблема існувала давно і була пов’язана з неузгодженістю між собою нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини та оплату праці для керівників ДНЗ. Щоб проаналізувати хронологію усіх нестикувань у цьому питанні, ми звертаємося до основоположних нормативних документів:

— Закону № 2628;

Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (далі Положення № 305);

Класифікатора професій;

Типових нормативів № 1055;

— наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.08.2005 р. № 557(далі — наказ № 557);

— Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Зокрема, керівника ДНЗ як директора (завідувача) визначають ст. 20 та 27 профільного Закону № 2628 і п. 41 Положення № 305. З іншою нормативкою — як у відомому вислові: «Котрий сторч, а котрий в борщ». Але ж точність тут дуже потрібна.

Ми добре знаємо, що при оформленні необхідної працеоплатної документації (штатних розписів, трудових книжок, наказів, тарифікаційних списків) необхідно використовувати найменування посад, займаних працівниками, згідно з Класифікатором професій.

До 01.09.2012 р. Класифікатор професій містив найменування посад «завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)» (код 1229.4 «Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання») та «директор дошкільного виховного закладу» (код 1210.1 «Керівники підприємств, установ і організацій»). Таке найменування посад призвело до невизначеності у професійному найменуванні роботи для керівника ДНЗ.

Фахівці МОНмолодьспорту, посилаючись на п. 1 ст. 20 Закону № 2628, у листі від 09.02.2012 р. № 1/9-97 дійшли висновку, що у штатному розписі посада керівника ДНЗ може називатися як «директор» або «завідуючий» («завідувач»). Причому ця норма стосується ДНЗ різних типів і форм власності.

Щодо цього питання фахівці Мінсоцполітики у листі від 18.06.2012 р. № 197/13/133-12 згадали про примітку 2 додатка В до Класифікатора професій і запропонували розширити найменування посади. Наприклад, від базової професійної назви роботи «директор дошкільної виховної установи» утворити розширену (деталізовану) назву посади «директор дитячого садка — дитячий садок «Сонечко», що узгоджується з нормами Класифікатора професій щодо новоутворень професійних назв робіт. У цьому ж роз’ясненні Мінсоцполітики зазначило, що найменування посади керівника ДНЗ, у тому числі «завідувач» або «директор», визначається засновником (уповноваженим ним органом). І на закінчення для конкретної відповіді запропонувало звернутися до МОНмолодьспорту.

Проблему з Класифікатором професій врегулювали тільки з 01.09.2012 р. Завдяки змінам, унесеним наказом Мінекономрозвитку від 16.09.2012 р. № 923, замість посади «завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)» (код 1229.4) у Класифікаторі професій з’явилася посада «директор (завідувач) дошкільного навчального закладу»з цим самим кодом 1229.4.

У той же час «штатно-оплатна» нормативка для керівників ДНЗ і далі оперувала тільки з посадою «завідувач»:

— Типові нормативи № 1055;

— додаток 9 до наказу № 557 (затверджено діапазон тарифних розрядів);

— п. 11 Інструкції № 102.

Посаду директора серед ДНЗ передбачено тільки для такого типу ДНЗ, як дитячі будинки (схему тарифних розрядів затверджено в додатку 7 до наказу № 557).

Наказом, що коментується, у Типових нормативах № 1055 нестикування усунули: посада керівника ДНЗ може мати назву «директор» або «завідувач». Хочеться сподіватися, що тепер для керівників ДНЗ з оформленням працеоплатної документації проблем поменшає.

Проте тут не можемо не сказати про підводне каміння в реалізації деяких гарантій, зокрема при визначенні права педпрацівників на грошову допомогу у разі виходу на пенсію за віком. Так, у разі призначення особі, яка працює на посаді завідувача ДНЗ, пенсії за віком та при дотриманні відповідних умов виплачується допомога у розмірі її десяти місячних пенсій. При цьому положення про виплату зазначеної допомоги директору ДНЗ чинні нормативно-правові акти* не містять. На це звернули увагу фахівці Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України у матеріалі, опублікованому 20.02.2013 р. на їхньому офіційному сайті (http://www.pon.org.ua) (див. «ОП», 2013, № 21). Тому «освітня» Профспілка дійшла висновку, що назва посади керівника ДНЗ повинна узгоджуватися з нормами пов’язаних нормативно-правових актів з тим, щоб не допустити порушень прав цієї категорії педагогічних працівників чи ускладнити їх вирішення.

* Тут зазначено такі документи: Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати, затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 р. № 1191; Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою КМУ від 04.11.93 р. № 909.

Інклюзивне навчання в ДНЗ: нова посада та норматив

Враховуючи актуальність упровадження системи інклюзивної освіти в роботу ДНЗ, з 2015 року почалася активна робота щодо закріплення відповідних положень на нормативному рівні.

З 1 січня 2015 року завдяки Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014 р. № 1324-VII діє нова редакція ч. 3 ст. 12 Закону № 2628. Її доповнено новими абз. 2та6. Наведемо їх:

«Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групидля виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. <...>

У всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітейз особливими освітніми потребамивідповідно до принципів інклюзивноїосвіти

Це стало пусковим механізмом для розробки низки підзаконних нормативних актів, що регламентують питання організації інклюзивної дошкільної освіти.

З 27.03.2015 р. діє Порядоккомплектуванняінклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затверджений спільним наказом МОН та МОЗ від 06.02.2015 р. № 104/52(далі — Порядок № 104/52).

Прописали, що інклюзивні групи в ДНЗ створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку і навчання спільно зі своїми однолітками. Головна мета створення інклюзивних груп — задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю (пп. 2і3 Порядку № 104/52).

Також і в п. 8 цього Порядку встановили норматив наповнюваності інклюзивної групи в дитячому садку: до 15 осіб, з них — 1 — 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

З 14.08.2015 р. набрала чинностіпостанова КМУ від 29.07.2015 р. № 530, якою внесли зміни доПоложення № 305.

Зокрема,п. 3цьогоПоложеннядоповнено новими абзацами, що передбачають можливість створення у складі ДН3 спеціальних та інклюзивних груп для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку. Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у ДН3 комунальної форми власності приймає орган управління освітою, у сфері управління якого є відповідний навчальний заклад, а державної форми власності—засновник (засновники).

Одночасно з підкоригованим Положенням № 305 з 14.08.2015 р. у результаті змін, унесених постановою КМУ від 29.07.2015 р. № 531:

а)Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963, доповнено новою педагогічною посадою— асистент вихователя дошкільного навчального закладу;

б) підкориговано п. 1 розд. I додаткадоПорядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346. Установлено, що щорічна основна відпустка вихователя, який працює в інклюзивній групі, та асистента вихователя ДНЗ становить 56 календарних днів.

Зпостанови КМУ від 29.07.2015 р. № 531випливало, що забезпечувати виховний процес в інклюзивних групах ДНЗ будуть:

— вихователь, який працює в інклюзивній групі;

— асистент вихователя ДНЗ.

Статус працівників, які займатимуться вихованням дітей з особливими потребами, визначили (віднесено до педагогічних), проте залишалося ще багато невирішених питань, які не дозволяли на практиці фактично ввести посаду асистента вихователя до штатного розпису ДНЗ. Наприклад, не було відповідного професійного найменування роботи (посади) уКласифікаторі професій,не визначено механізм реалізації інклюзивного навчання вТипових нормативах № 1055.

З 01.10.2015 р. у Класифікаторі професій з’явилася посада «асистент вихователя дошкільного навчального закладу» (код 3340 «Інші фахівці в галузі освіти»). Зміни внесено наказом Мінекономрозвитку від 02.09.2015 р. № 1084.

Тепер введення такої посади до штату ДНЗ закріплено і в Типових нормативах № 1055. Наказом,що коментується:

— по-перше, зазначили, що при формуванні інклюзивних груп необхідно керуватися Порядком № 104/52 (п. 3 розд. I доповнено новим абз. 2);

— по-друге, визначили норматив для штатної чисельності за посадою асистента вихователя ДНЗ. Установили, що в інклюзивних групах уводиться посада асистента вихователя ДНЗ з розрахунку одна штатна одиниця на одну групу (розд. III «Спеціальні та комбіновані ДНЗ» доповнено новим п. 10).

Проте доводиться констатувати, що на сьогодні нормотворці не визначилися з посадовим окладом для асистента вихователя ДНЗ. Відповідні зміни мають з’явитися і в постанові № 1298*, і в наказі № 557.

* Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Для асистента учителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням завдяки постанові КМУ від 08.07.2015 р. № 479 це питання з 21.07.2015 р. уже вирішено: йому встановлюють 8 — 10-й тарифний розряд (нова редакція додатка 2 до постанови № 1298). Відповідні правки було внесено наказом МОН від 26.11.2015 р. № 1229 і доабз. 5 виносок до додатка 6 до наказу № 557.

А для встановлення тарифних розрядів асистентам вихователів ДНЗ, мабуть, час ще не настав. То ж чекаємо наступних дій законодавців із врегулювання цього питання.

Водії: один заклад — один водій

Наказом, що коментується, змінили підхід до визначення нормативної чисельності водіїв автотранспортних засобів (легкових, вантажних або автобусів).

Нова редакція п. 11 розд. ІТипових нормативів № 1055 установлює, що в ДНЗ за наявності автотранспортних засобів (автобусів) уводиться посада водія з розрахунку 1 штатна одиниця на заклад. Зауважимо: до змін формулювання п. 11 передбачало 1 штатну одиницю водія на транспортний засіб.

Тому тепер незалежно від кількості машин у автопарку ДНЗ — 1 — 2 авто чи більше — водій буде один на заклад (це розрахункова нормативна чисельність). Звичайно, у разі необхідності проблему з додатковим штатом водіїв можна вирішити шляхом заміни на будь-яку посаду з цієї ж категорії персоналу (новий абз. 3 п. 2 наказу № 1055). Тобто замінити непотрібну посаду в категорії «господарсько-обслуговуючий персонал» на необхідну водійську.

Медперсонал спецзакладів — посилили ліміт

Для проведення лікувально-оздоровчої роботи у спеціальних та комбінованих ДНЗ, а також у санаторних та комбінованих ДНЗ вводяться додатково посади лікаря (лікаря-педіатра або вузького фахівця залежно від типу закладу) та медсестри з фізіотерапії — по 0,125 штатної одиниці на одну групу, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад. Це встановлює нова редакція п. 9 розд. III і п. 4 розд. IVТипових нормативів № 1055. Раніше (до змін) згадані вище норми не містили обмежень щодо штату медсестер з фізіотерапії. Як бачимо, тепер незалежно від кількості груп дітей дозволено на спецзаклад додатково встановлювати не більше однієї штатної посади медсестри з фізіотерапії.

Проте, як ми вже з’ясували, тепер є норма щодо критеріїв зміни штатів та заміни посад (новий абз. 3 п. 2 наказу № 1055), і у разі необхідності допускається така заміна в межах однієї категорії працівників. Але й тут не обійшлося без «сюрпризів», оскільки «замінююча» норма у штатних нормативах шкіл або позашкільних навчальних закладів звучить так: «Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу».

Для ДНЗ новий абз. 3 п. 2 наказу № 1055, на відміну від інших навчальних закладів, не містить доповнення «тощо». Чи то просто недогляд, чи то умисна дія нормотворців — поки залишається загадкою.

Хочеться сподіватися, що фахівці «освітнього» відомства тлумачитимуть цю норму однаково незалежно від типу навчального закладу. Тоді є шанс, що у штатній ситуації з медсестрою з фізіотерапії у разі виникнення такої необхідності заміну можна здійснити тільки у межах категорії «медичні працівники».

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі