Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.03.21
159 0
Друкувати
Обране

Публічна служба. Граничний вік...

Змінами до Закону України «Про державну службу» щодо граничного віку перебування на службі народні обранці внесли аналогічні зміни й до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 06.12.2020 нові норми набули чинності. Але це не все… Тож на що можуть розраховувати державні службовці і посадові особи зараз, розповімо у цій статті.


ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII

Закон № 2493 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III

Закон № 1086 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» від 16.12.2020 № 1086-IX

Закон № 1081 Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 № 1081-IX

Закон № 1285 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» від 23.02.2021 № 1285-IX

Система публічної влади в Україні не є ефективною й потребує суттєвих змін. Про це зараз не говорить лише лінивий. Адміністративно-територіальна реформа передбачає оновлення територіальної організації влади шляхом посилення ролі місцевого самоврядування. Водночас негативні тенденції та явища в органах державної служби та місцевого самоврядування, зокрема низький рівень управлінських рішень, є наслідком суттєвих деформацій кадрової політики. З урахуванням цих тенденцій Верховна Рада ухвалила Закон України від 16.12.2020 № 1086-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі».

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Відповідно до норми ст. 19 Закону № 889 на держслужбу не могла вступити особа, яка досягла 65-річного віку, а досягнення такого віку держслужбовцем, за загальним правилом, було підставою для припинення служби.

Наприкінці минулого року Верховна Рада збільшила вікові обмеження для держслужбовців (Закон № 1086).

Наразі цим Законом була виключена норма щодо заборони вступу на державну службу особи, яка досягла 65-річного віку (зміни до ст. 19 Закону № 889).

А Законом № 1081 була надана можливість призначення особи, яка досягла 65-річного ріку, на посаду державного службовця — на 1 рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно (зміни до ст. 34 Закону № 889).

Законом № 1086 доповнили ст. 83 Закону № 889 частиною четвертою такого змісту:

«У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку. Припинення державної служби державним службовцем, строк перебування якого на державній службі був продовжений відповідно до цієї частини, здійснюється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті».

З урахуванням унесених змін до Закону № 889 картинка донедавна складалась така:

Підставою для припинення державної служби є вихід державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку (п. 7 ч. 1 ст. 83)

Водночас особа, яка досягла 65-річного віку, може вступити на державну службу

Строкове призначення на посаду здійснюється, зокрема, у разі: призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби — на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку

У разі звільнення з державної служби на підставі, зокрема п. 7 ч. 1 ст. 83, державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати. Вихідна допомога такому державному службовцю виплачується одноразово за його бажанням у разі виходу на пенсію або досягнення 65-річного віку

Отже, зміни дозволили:

— вступити на службу особі після досягнення граничного віку, водночас це призначення може бути здійснене лише з укладанням строкового трудового договору;

— у разі потреби за рішенням суб’єкта призначення залишити держслужбовця на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Водночас рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Але що ж ми маємо на сьогодні? Змінами, які відновили конкурси (Закон № 1285), була виключена частина четверта ст. 83 Закону № 889* та змінена частина третя.

* Зверніть увагу: на момент підготовки статті в тексті Закону № 889, що розмішений на сайті «Законодавство Верховної Ради України», присутні обидві правки! — Прим. ред.

Тож тепер картинка для держслужбовців та осіб, які планують вступити на державну службу, виглядає так:

Підставою для припинення державної служби є вихід державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку (п. 7 ч. 1 ст. 83)

Водночас особа, яка досягла 65 річного віку, може вступити на державну службу

Строкове призначення на посаду здійснюється, зокрема, у разі: призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби — на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

У разі звільнення з державної служби на підставі, зокрема п. 7 ч. 1 ст. 83, державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати. Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі п. 7 ч. 1 ст. 83, виплачується одноразово за його бажанням у разі виходу на пенсію або досягнення 65-річного віку

Отже, зараз вступити на державну службу особі після досягнення граничного віку можна, водночас це призначення може бути здійснене лише з укладанням строкового трудового договору на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Пам’ятаймо, що вступ на державну службу можливий завдяки Закону № 1285 за результатами конкурсу, а без конкурсу можливі лише переведення.

СЛУЖБА В ОМС

Саме зміни на держслужбі, імовірніше, підштовхнули законодавців, з-поміж іншого, внести зміни до Закону № 2493.

Що було. До внесення змін Законом № 1086 ст. 18. Закону № 2493 містила такі норми:

— граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років.

Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Отже, з урахуванням вимог ст. 3 Закону № 2493 до внесення змін особи, які приймались на посади шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, могли перебувати на службі до виповнення 65 років. Подальша служба в ОМС таких осіб могла бути продовжена лише на посадах патронатної служби.

Увага! Норма цієї статті каже саме про залишення на службі, а не прийняття на службу! Умови залишення:

— «політична воля» відповідного голови, виражена у його рішенні через відповідний розпорядчий документ;

— наявність посади патронатної служби у штатному розписі ради.

Строк перебування на цій посаді законодавством був не визначений, але, все ж таки, обмежений, бо з особою, яку залишав голова, мав укладатися строковий трудовий договір. За логікою, цей трудовий договір міг бути обмежений лише строком перебування такого голови на своїй посаді.

Що стало. Відповідно до вже чинних змін строк перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування приймається головою відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 70-річного віку.

Тож, як бачимо, зміни до Закону № 2493 внесено суттєві:

— особу вже можна залишити на «своїй» посаді, а не переводити на посаду патронатної служби;

— строк перебування на службі обмежено п’ятирічним строком;

— відповідні рішення про продовження строку голова має приймати щорічно.

Підсумуємо! Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування, як і до внесених змін, становить 65 років.

Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються або затверджуються на відповідні посади. Ці посади передбачені в абз. 2 — 4 ст. 10 Закону № 2493.

Після досягнення граничного віку перебування на службі посадова особа може бути залишена на службі.

Залежно від потреби голова ради може йти тепер двома шляхами:

— залишити особу на тій же посаді або призначити чи перевести її на будь-яку іншу.

Цей шлях передбачає, що голова має кожного року приймати відповідне рішення про продовження строку перебування особи на службі.

Загальний строк перебування на службі у цій ситуації не може перевищувати 5 років, тобто до досягнення 70-річного віку

— залишити особу на службі, але перевести на посаду радника чи консультанта.

Цей шлях передбачає, що голова має прийняти відповідне рішення, укласти строковий трудовий договір.

Строк продовженої, вже патронатної, служби обмежується строком перебування відповідного голови на своїй посаді

Окремо хочу звернути увагу на те, що після досягнення 65-річного віку особа, яка не перебувала на службі, не може бути на неї прийнята, бо в обох випадках йдеться про те, що після досягнення граничного віку перебування на службі в ОМС особа може бути ЛИШЕ ЗАЛИШЕНА на службі.

Мацокін Андрій

Спецвипуск «Публічна служба», березень, 2021

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.