Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.06.21
493 0
Друкувати
Обране

Щорічна основна відпустка педагогів: умови та порядок надання

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на щорічну основну відпустку подовженої тривалості. Зазвичай така відпустка надається у період літніх канікул. Як визначити конкретну тривалість відпустки? Чи можна надати її упродовж навчального року? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у сьогоднішньому матеріалі.

Якими нормами керуватись при наданні?

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, врегульовано Конституцією України, Законом про відпустки, КЗпП та іншими нормативно-правовими актами України.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності (ч. 1 ст. 2 Закону про відпустки).

ВАЖЛИВО!

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на подовжену оплачувану відпустку (ч. 1 ст. 54 Закону про освіту1)

1 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Так, керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних частин) (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому КМУ. Це закріплено в ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки. У свою чергу, на виконання цієї норми затверджено Порядок № 3462.

2 Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Тож при наданні щорічної основної відпустки педагогам необхідно враховувати норми як загального законодавства, так і спеціальних нормативних актів.

Яка тривалість відпустки?

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки для педагогів наведена у додатку до Порядку № 346. Вона залежить від посади, яку обіймає педпрацівник, та типу закладу освіти або закладу (установи, організації) іншого напрямку, у якому він працює.

Наприклад, щорічна основна відпустка для педпрацівника за посадою практичного психолога у закладі дошкільної освіти становить 42 календарних дні, а у закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО) — 56 календарних днів (розд. I та III додатка до Порядку № 346).

При цьому особи, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу (у тому числі особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною 3 років), можуть розраховувати на щорічну основну відпустку повної тривалості. Це прямо передбачено абз. 5 п. 2 Порядку № 346.

Чи потрібно складати графік відпусток?

Так, потрібно. Для педагогів, як і для інших працівників, обов’язково складається графік відпусток.

При його розробленні і затвердженні слід керуватися загальними нормами трудового законодавства, а саме ст. 10 та 11 Закону про відпустки. Цими нормами передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілкою та доведеними до відома всіх працівників. При складанні графіків потрібно враховувати інтереси закладу (установи), особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Графік складають з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів яких перенесено на осінь (абз. 3 п. 2 Порядку № 346).

Майте на увазі: роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку щорічної відпустки не пізніше як за два тижні до установленого графіком строку.

Як надати відпустку новачку?

У деяких кадровиків освітніх закладів виникають труднощі із визначенням тривалості відпустки у перший рік роботи педпрацівника. Адже за загальними правилами (ч. 5, 6 ст. 10 Закону про відпустки) право на щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи в установі настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи працівника у відповідній установі.

При цьому працівник може піти у таку відпустку й до закінчення зазначеного строку за погодження із роботодавцем. Але тривалість його відпустки визначають пропорційно відпрацьованому часу.

Утім, зазначені умови не стосуються педагогів. Для них діють спеціальні правила.

УВАГА!

Педагогам надаються щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу (ч. 14 ст. 10 Закону про відпустки)

Аналогічну за змістом норму містить абз. 3 п. 2 Порядку № 346. Тож, наприклад, якщо вчителя ЗЗСО прийнято на роботу у березні 2021 року, то йому можна надати відпустку повної тривалості (56 календарних днів) уже влітку 2021 року. При цьому жодних пропорційних розрахунків робити не потрібно.

Чи можна відпустку переносити/ділити?

Усі маніпуляції зі щорічною основною відпусткою педагогів приписано в п. 4 Порядку № 346. Така відпустка підлягає:

поділу на частини за правилами, визначеними у ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки;

перенесенню у разі настання обставин, викладених у ст. 11 Закону про відпустки.

Зауважимо: в п. 4 Порядку № 346 йдеться саме про перенесення щорічної основної відпустки і не згадується про її подовження;

відкликанню, а точніше — педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть бути відкликані із щорічної основної відпустки за приписами ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки. Наприклад, це можливо у разі необхідності відвернення стихійного лиха, усунення його наслідків, відвернення нещасних випадків, загибелі або псування майна установи тощо.

Чи можна надати відпустку упродовж навчального року?

Педагог може скористатися щорічною основною відпусткою упродовж навчального року тільки в одному випадку — для санаторно-курортного лікування. Пряму вказівку на це містить абз. 4 п. 2 Порядку № 346. І це зумовлено тим, що періодом для надання відпустки педагогічним працівникам закладів освіти є літні канікули (абз. 3 п. 2 Порядку № 346).

А от якщо щорічну основну відпустку педпрацівника було поділено на частини, то її невикористану частину надають у період літніх канікул або в інший канікулярний період. Але останнє має бути чітко визначено нормами колективного договору (п. 4 Порядку № 346).

ВАЖЛИВО!

Усі умови надання відпустки педагогам слід прописати у колективному договорі

Саме колдоговір може містити додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги. Це передбачено ч. 3 ст. 7 Закону про колдоговори3.

3 Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII.

Якщо ж частину щорічної відпустки педпрацівник хоче використати в інший період (не під час літніх канікул), бажано обрати таким іншим періодом канікулярний час. Адже надання відпустки посеред навчального року може негативно позначитися на навчальному процесі.

Чи можна замінити відпустку компенсацією?

Так, можна. Але за певних умов.

За бажанням працівників частина щорічної основної відпустки замінюють грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою (п. 5 Порядку № 346). При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути меншою 24 календарних днів.

Це повністю відповідає нормі ч. 4 ст. 24 Закону про відпустки. Остання також дозволяє замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією за умови, що працівник відпочиватиме 24 календарних дні відпустки.

Чи можна використати відпустку перед звільненням?

Так, можна. За бажанням працівника у разі звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Це передбачено ч. 1 ст. 3 Закону про відпустки. Датою звільнення буде останній день відпустки.

УВАГА!

Перед звільненням працівнику за його бажанням має бути надано зароблену відпустку

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки (див. лист Держпраці від 19.04.2020 р. № 2412/3.1/3.1-зв-20).

Майте на увазі: зазначені норми стосуються не лише щорічної основної відпустки, а й інших видів оплачуваних відпусток, передбачених Законом про відпустки.

Відповідно до п.п. 5.3.25 нової Галузевої угоди4 керівникам закладів та установ освіти рекомендовано продовжувати строкові трудові договорів з педагогічними працівниками на термін щорічної основної відпустки повної тривалості. При цьому необхідно виплатити допомогу на оздоровлення і щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (абз. 6 ч. 1 ст. 57 Закону про освіту).

4 Галузева угода між МОН та Профспілками працівників освіти і науки України на 2021 — 2025 роки.

Зауважимо: положення Галузевої угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і здобувачів освіти, які перебувають у сфері дії сторін цієї угоди. Також ці положення є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Гаращук Ольга

Бюджетна бухгалтерія, червень, 2021/№ 22

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі