Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.09.21
87 0
Друкувати
Обране

Системи соціального рейтингування: новий феномен у публічному управлінні чи цифрова диктатура

Одним із найбільш цікавих феноменів у сфері публічного управління є створення систем соціального рейтингування із включенням у них сучасних технологій нагляду і контролю за поведінкою суб'єктів (як громадян, так і юридичних осіб). Обробка різноманітних даних дозволяє визначати моделі поведінки людей, оцінювати настрої в суспільстві як з точки зору прийняття важливих рішень у різних сферах, так і з метою управління державою.


Сьогодні більшість людей у сучасному суспільстві самі беруть участь у створенні цифрової інформації про себе, коли використовують цифрові гаджети, обмінюються повідомленнями в соціальних мережах, користуються системами онлайн-кредитування, розплачуються за товари і послуги через смартфони тощо. Показовим прикладом цифрового поглинання всіх сфер життя є Китай, де створена «Система соціального кредиту (довіри)» (Social Credit System)*. Безпосередньо робота із впровадження проєкту «Система соціального кредиту (довіри)» (ССК) на підставі єдиного плану була розпочата в Китаї у 2014 році, коли Держрада КНР опублікувала документ «Основні положення з планування створення системи соціального кредиту (2014-2020 рр.)» (Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020).

* Козырев А. Н., Неволин И. В. Социальный кредит в Китае. Обзор. Цифровая экономика. 2019. № 3 (7). С. 70 – 74. Белянов А. А. Социальный кредит: обзор государственных пилотных проектов. Цифровая экономика. 2018. № 2 (2). С. 63 – 65.

Китайська ССК включає в себе:

— «чорні списки осіб, які підривають довіру» (правопорушників, злісних неплатників за податковими, кредитними та іншими зобов’язаннями) і «червоні списки» зразкових громадян;

— пілотні проєкти рейтингування громадян і організацій, що діють поки виключно на локальному рівні та адмініструються місцевими державними органами або комерційними корпораціями (такі проєкти спираються на інструментарій фінансового скорінгу, але поширюють його і на відносини із сусідами, лояльність по відношенню до правлячої в країні партії, турботу про літніх людей, взаємини в сім’ї)**.

** Dai X. Enforcing Law and Norms for Good Citizens: One View of China’s Social Credit System Project. Development. 2020. Vol. 63. P. 38 – 43.

Як інструмент обліку та рейтингування поведінки суб’єктів (громадян), ССК використовує новітні технології спостереження, збору та обробки даних: камери зовнішнього спостереження, що дозволяють розпізнавати особу в натовпі, державні і корпоративні бази даних, засоби мобільної геолокації тощо. До 2021 року планувалось додатково до наявних 178 млн камер з технологією розпізнавання облич встановити ще 626 млн (це мовби за кожним українцем «слідкувало» б 20 камер).

Дехто інколи порівнює ССК із сюжетом серіалу «Чорне дзеркало» і «Великим братом» Оруелла: цифрові рейтинги громадян і суворі покарання за найменші порушення. Якщо з технологічної точки зору в епоху цифрових трансформацій з цим новим управлінським явищем все начебто зрозуміло, то з суспільно-культурної точку зору є певні застереження і непорозуміння.

За даними дослідження***, китайська ССК і пов’язані з нею технології контролю базуються на суспільно-культурних традиціях, де поєдналися:

*** Рувинский Р. З., Тарасов А. А. «Система социального кредита»: исторические предпосылки и доктринальные основания феномена. Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 72 – 88. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33021 (дата звернення: 25.02.2021).

— бентамовський паноптізм**** з його перманентним індивідуалізованим наглядом, обліком схильностей особистості і можливістю її перевірки в будь-який момент;

**** Bentham J. Panopticon, or the Inspection House. The Works of Jeremy Bentham. J. Bowring ed. Vol. IV. Edinburgh: Simpkin, Marshall, & Co., 1843. P. 37 – 172.

— тейлорівська автоматизація повсякденних дій, що витісняє свідомість особистості і поставлена на службу корпорацій, соціуму і держави;

— конфуціанське розмивання права і моралі з його заміною правових приписів повсякденними ритуалами і зниженням ролі права як регулятора суспільних відносин;

— легістський винятковий акцент на строгість покарань і управління суспільством, коли його члени повинні самі стежити один за одним;

— характерні для історії китайських громадських інститутів техніки кругової поруки, ранжирування («грейдування») індивідів, обліку персональних даних;

— моделі фінансового скорінгу, що спочатку з’явилися в США та інших розвинених капіталістичних країнах для контролю платоспроможності.

Паноптична модель управління передбачає анонімне здійснення влади, коли піднаглядні розбиваються на індивіди, а перманентне спостереження за ними передбачає виявлення й облік схильностей кожного індивіда. Водночас потрібно зазначити, що паноптічний проєкт Дж. Бентама припускав можливість здійснення нагляду не в одному, а в двох напрямках. Паноптикум замислювався як універсальний проєкт устрою будь-якої громадської установи, в тому числі і державних органів, де вже не тільки влада стежить за громадянами, а громадяни мають можливість спостерігати за владою. У ситуації здійснення нагляду за державними чиновниками мова йде про «зворотній» паноптикум. Тому очевидно, що, підвищуючи ступінь керованості суспільством, ССК дозволяє збільшити і підконтрольність, прозорість діяльності бюрократії, тим самим ускладнюючи корупційне поводження на державній службі. Наприклад, в Китаї в антикорупційному проєкті Zero Trust («Нульова довіра»), який охопив всього 1 % чиновників (при доступі до 150 баз даних для перевірки доходів чиновників та їхніх родичів), виявилося 8,7 тис. порушників. Але водночас ССК не тільки звужує простір особистої свободи і відкриває можливість зловживання інформацією про громадян, але й формує «кастовий» суспільний лад, який заснований на ранжируванні і «грейдуванні» громадян в залежності від їх соціального рейтингу.

Після вивчення різних думок про китайську ССК, наприклад, російські автори***** визначили деякі її переваги і недоліки. Зокрема, до переваг віднесено: використання ССК в якості інструменту інформаційної підтримки сучасної меритократії (при відборі кандидатів при прийомі на роботу в організації державної та інших форм власності, а також при просуванні працівників по кар’єрних сходах); прагнення до саморозвитку (підвищення свого рейтингу для вступу до престижного навчального закладу, або взагалі, в принципі, щоб отримати вищу освіту в будь-якому закладі освіти країни); дисциплінованість громадян (за допомогою дотримання різних правил, починаючи з правил дорожнього руху і закінчуючи елементарними правилами поведінки у побуті); мобілізація громадян у важкий час для країни (недавня ситуація з коронавірусом, яка спонукала громадян Китаю беззаперечно взяти участь в будівництві лікарні Лейшеншань в Ухані). Серед недоліків використання цієї системи зазначено: руйнування соціальних зв’язків (знищення інституту сім’ї, інституту шлюбу за допомогою невідповідності батьків дітям і навпаки, чоловіка дружині і навпаки, наклепи сусідів, колег один на одного); погіршення психологічного стану громадян (тотальний контроль рано чи пізно призводить до дисбалансу в організмі, і від цього поява агресії, суїцидальні настрої, зростання злочинності, несанкціоновані страйки); несправедливе зменшення балів і неотримання тих чи інших послуг (недосконалість технологій сканування осіб громадян, несанкціоновані зміни баз даних, помилкові думки оточуючих людей).

***** Руф Ю. Н., Каримова Д. В. Возможности внедрения системы социального рейтинга в России в условиях цифровизации. Вопросы инновационной экономики. 2020. Том 10. № 2. С. 881 – 890.

З 1 січня 2021 року в Китаї був прийнятий новий Цивільний кодекс, який офіційно узаконив ССК. Суть ідеї китайських фахівців полягала в пропозиції наділити мешканців умовного міста певною сумою балів, яка б гарантувала всім жителям рівні стартові умови і могла або збільшуватися, або зменшуватися. У кожного громадянина є стартовий рейтинг у 1000 балів. Єдиний інформаційний центр аналізує кожного китайця за тисячами різних параметрів, які фіксуються і зберігаються у 142 закладах. Громадяни «маркуються» індексами: ААА (більше 1050 балів); А+ (901 – 1000 балів); B (850 – 900 балів), C (600 – 849 балів); D (менше 599 балів). Особи з рейтингом D не можуть влаштуватися на нормальну роботу, їм не надають кредити, не продають квитки на транспорт і навіть можуть відмовити в оренді велосипеда. З людьми з категорії D інші громадяни бояться навіть розмовляти, тому що хтось може повідомити про спілкування з людиною з «чорного списку» і його рейтинг може знизитися.

За новим кодексом китайці отримуватимуть бали за: участь у благодійній діяльності; турботу про літніх членів сім’ї; добрі відносини із сусідами і допомогу бідним; здачу донорської крові; підтримку уряду в соціальних мережах; наявність позитивної фінансової кредитної історії; вчинення будь-якого героїчного вчинку тощо. Водночас з громадян можуть знімати бали за: порушення правил дорожнього руху; участь у протесті проти влади; розміщення антиурядових повідомлень у соціальних мережах; незадовільну допомогу старіючим батькам; поширення чуток і фейків в Інтернеті; участь в діяльності сект; шахрайство в онлайн-іграх.

До речі, в Китаї аналогічна система діє і відносно юридичних осіб, які перевіряються на відповідність екологічним і юридичним нормам. Також оцінюються умови і безпека праці на підприємствах, фінансова звітність.

Наскільки ефективно буде працювати ССК після її узаконення, можна уявити, якщо звернутися до даних на березень 2019 року, коли це був ще пілотний проєкт: у «чорному списку» було більше 13 млн осіб, і їм було заборонено придбати 20 млн квитків на літаки. До цього часу в «чорні списки» внесені майже 4 млн юридичних осіб (їм заборонено брати участь у держзакупівлях, аукціонах на землю тощо).

Одним із проявів елементів ССК в Україні є створений Мін’юстом Єдиний реєстр боржників (https://erb.minjust.gov.ua). У цьому реєстрі є «чорні списки» боржників: зі сплати податків; аліментів; підприємств — боржників з виплати заробітної плати; осіб, які перешкоджають у побаченні з дитиною.

На початок 2021 року у реєстрі боржників зі сплати аліментів налічувалось більше 176,5 тис. осіб, у реєстрі підприємств — боржників з виплати заробітної плати — більше 1,5 тис. юридичних осіб, а у реєстрі осіб, які перешкоджають у побаченні з дитиною, — 90 осіб. Дані з цього реєстру можуть бути використані відповідними службами і прикордонниками під час виїзду зазначених у реєстрі осіб за кордон з метою обмеження пересування до скасування боргів.

Зелінський Сергій

Спецвипуск «Публічна служба», вересень, 2021

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.