Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.09.15
13711 0
Друкувати
Обране

Стажування студента в установі: рука допомоги молодому спецу

Який працівник потрібен установі? Гадати не треба — достатньо поглянути на оголошення. Комплект ділових якостей майже у всіх стандартний, а родзинка — наявність досвіду. На жаль, молоді спеціалісти, які тільки вчора вийшли за ворота навчальних закладів, здебільшого не можуть похизуватися практичними навиками. Як їм бути в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці? Як варіант — пройти стажування в установі. Існують роботодавці, що приймають студентів (учнів) для їх наочного ознайомлення з обраною професією. Нормотворці не залишилися осторонь — вони прописали процедуру стажування зеленого спеца в установі. Що треба знати роботодавцю, який підписався під стажуванням молоді? Не гортайте нормативку — читайте статтю!


Автор: Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua) 

СТАЖУВАННЯ ДЛЯ СПЕЦА І РОБОТОДАВЦЯ: ЗА МОТИВАМИ КОРИСНОСТІ

Під стажуванням розуміють навчання персоналу на робочому місці під керівництвом досвідченого професіонала для оволодіння практичним досвідом після теоретичної підготовки, іншими словами стажист адаптує набуті з підручників знання до робочого процесу.

Користь для молодого спеціаліста неоціненна: він наочно бачить, як працювати на посаді обраної ним професії, застосовує набуті ним теоретичні знання на практиці. І головне: роботодавець видає підтвердні документи про проходження молодим спеціалістом стажування. Тож у нього з’являються докази, що він уже більш-менш обізнаний із функціями відповідної посади і навіть випробував власні сили на цій ниві. Звісно, що такий спеціаліст як потенційний працівник більш привабливий в очах роботодавця. Не виключено, що база стажування і стане для студента першим місцем роботи.

А що світить установі від стажування на її базі? Роботодавцю стажування молодих спеціалістів у його установі дає можливість придивитися до молодих кадрів з метою можливого подальшого їх зарахування до штату або ж формування кадрового резерву. Також роботодавець, залучаючи молодих спеціалістів до стажування, може тимчасово вирішити проблему із недостатністю кадрів (хоч і дещо специфічним способом).

Як сходяться шляхи молодого спеціаліста і установи? Тут не обійтись без посередника — навчального закладу, в якому набирається знань спец. Як правило, саме заклади освіти знаходять місця для стажування (сприяють цьому процесу). Тому потенційним стажистам достатньо звернутися до відповідного відділу навчального закладу. Особливо ініціативні специ можуть зв’язатися напряму із роботодавцем, в якого бажають стажуватися.

Але просто так взяти і прийняти молодого спеціаліста на стажування не вдасться! Справа у тому, що увесь процес стажування регламентований на нормативному рівні — ст. 29 Закону № 5067 і Порядком № 20. Саме роботодавець зобов’язаний забезпечити нормальний хід стажування, а це супроводжується оформленням певних документів. Та й стажистом можна назвати далеко не кожного спеца. Які критерії? Про них і поговоримо у наступному розділі.

СТАЖИСТ В УСТАНОВІ: ЩО ЗА ФРУКТ

Визначення «стажист» розтлумачено у п. 2 Порядку № 20. Не кожний новачок у професії підходить під його опис. Кого ним вважати? Стажисти — це студенти вишів та учні ПТНЗ, які:

— здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «кваліфікований робітник»;

— продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні;

— стажуються за спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем), за якою здобувають освіту;

— стажуються у вільний від навчання час.

Зверніть увагу! Наведені критерії повинні бути дотримані одночасно. Якщо хоча б одна умова не виконується, то це не вважається стажуванням.

При цьому у п. 4 Порядку № 20 прописані ситуації, коли стажування не належить до компетенції згаданого Порядку (див. рис. 1 на с. 4).

 

Рис. 1

Крапку на визначенні статусу стажиста в установі ставити зарано. Ми приберегли для вас два важливі факти з цього приводу.

Факт 1. Стажування студентів (учнів)  Практика студентів вищих навчальних закладів / Виробнича практика (виробниче навчання) учнів ПТНЗ.

З першого погляду здається, що між ними немає різниці. Але насправді стажування і практика — різні поняття. Пояснимо. Практика студентів вишів / виробнича практика учнів ПТНЗ — обов’язкова складова навчальної програми (п. 1.4 Положення № 93Порядок № 992). Виходить, що студент (учень) зобов’язаний пройти відповідну практику. Тоді як студент самостійно вирішує, проходити йому стажування або ні, тобто стажування не є обов’язковою умовою. Більш того, процес проходження практики урегульований одними нормативними документами, а стажування — іншими.

Факт 2. Стажист ≠ Працівник. Студенти-стажисти (учні-стажисти) не є працівниками установи, де вони стажуються. Ось вам 4 переконливих моменти: (1) при прийнятті стажиста між ним і роботодавцем не укладають трудовий договір, оскільки подібне не передбачено Порядком № 20; (2) стажистів не включають до штатного розпису; (3) стажисту не виплачують зарплату; (4) процедура оформлення стажиста в установі відрізняється від порядку укладання трудових відносин.

Як тільки ви укладаєте трудовий договір із студентом (учнем), який проходить у вас стажування, він набуває статусу працівника з відповідним оформленням і наслідками у вигляді надання трудових гарантій.

СТАЖУВАННЯ ВІД А ДО Я: ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ

Усі погоджувальні процедури позаду, і стажист обрав саме вашу установу як базу для стажування. Ви раді допомогти молоді накопичити такий необхідний практичний досвід. Як оформити і якими документами супроводити стажування? Пройдіть 8 кроків. Перед тим як ви з ними познайомитеся, відзначимо: установам, де прийняття стажистів поставлено «на потік», рекомендуємо розробити Внутрішнє положення про стажування.

Крок 1. Отримуємо від студента (учня) документи для належного оформлення стажування в установі. Їх перелік наведений у п. 8 Порядку № 20 (див. рис. 2 на с. 5).

 

Рис. 2

Крок 2. Укладаємо із студентом (учнем) договір про стажування. Договір про стажування укладається між студентом (учнем) і установою у двох екземплярах: один зберігається в установі, а другий — у стажиста. Мудрувати із положеннями такого договору не доведеться, оскільки існує його Типова форма, затверджена постановою № 20. Ми акцентуємо вашу увагу на окремих деталях, які повинні пролунати у договорі. Так, у договорі прописують:

— конкретний строк стажування. Пам’ятайте! Строк стажування не може перевищувати 6 місяців;

— режим стажування. Що з цього приводу містить Порядок № 20? Режим стажування — розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку (абз. 3 п. 2 Порядку № 20). Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, установленого законодавством для відповідної категорії працівників (абз. 2 п. 9 Порядку № 20). Інших додаткових умов щодо тривалості часу стажування (на день, неділю) немає. Але ми вже говорили, що студент стажується у вільний від навчання час. Тому роботодавець повинен поцікавитися розкладом занять у студента/учня (можливо, навіть отримати довідку із вишу або ПТНЗ) і з урахуванням отриманої інформації скласти розклад та час стажування. Але треба врахувати зайнятість керівника стажування (див. крок 3). Наприклад, при визначенні режиму стажування можна вказати: «Режим стажування: з понеділка по середу з 15:00 до 18:00, у п’ятницю з 09.00 до 12:00»;

— місце стажування. У договорі треба визначити, за якою адресою стажуватиметься студент (учень). На практиці можливе стажування у філії, підрозділі, які розташовані за іншою адресою, ніж сама установа;

— розмір оплати, якщо працівник виконуватиме професійні роботи (читайте розділ «Стажувально-оплатні тонкощі для стажиста і його керівника»).

Крок 3. Призначаємо керівника для стажиста. Стажист набирається практичного досвіду під пильним оком досвідченого професіонала —керівника стажування. Його призначає керівник установи із числа працівників установи у наказі про проходження стажування (див. крок 5). Основні вимоги до керівника стажування: досвід та стаж роботи не менш як 3 роки за спеціальністю або професією, за якою студент (учень) проходить стажування (абз. 2 п. 2 Порядку № 20). Перед указаним призначенням керівнику установи доцільно поцікавитися у працівника — претендента на місію керівника стажування його навантаженням.

Увага! За керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.

Чи отримає керівник стажування оплату за опіку над молодими спеціалістами? Читайте у розділі «Стажувально-оплатні тонкощі для стажиста і його керівника».

Крок 4. Складаємо програму стажування. Стажист разом із своїм керівником від установи розробляють індивідуальну програму стажування та перелік робіт. Типової форми такої програми, затвердженої на офіційному рівні, немає. Тому бланк індивідуальної програми необхідно створити самостійно. Що він повинен містити? Наведемо нотатки із цього приводу:

— відомості про стажиста і керівника стажування, період стажування;

— найменування спеціальності (професії), за якою стажується студент (учень), і відділ установи, де він проходить стажування;

— перелік робіт, які виконуватиме стажист. Це може бути: ознайомлення з роботою відділу, робочим процесом за посадою спеціальності (професією), за якою власне студент і проходить стажування; виконання завдань або професійних робіт (з конкретизацією). Також окремо необхідно передбачити час для підбиття підсумків стажування;

— для кожного етапу встановлюйте конкретні строки виконання, передбачайте графу для оцінювання керівником стажування завдань (етапів, робіт), виконаних стажистом.

Затверджує індивідуальну програму стажування та перелік робіт керівник установи.

Крок 5. Видаємо наказ про стажування. Керівник установи видає наказ про проходження стажування. Це нам приписує п. 10 Порядку № 20, де також вказані основні положення, які мають міститися у наказі про стажування: строк і місце проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також його керівник. Зразок наказу про стажування наведемо нижче на рис. 3.

 

Рис. 3

Крок 6. Вносимо запис про стажування до трудової книжки стажиста. Проходження стажування треба вписати у трудову книжку стажиста (п. 13 Порядку № 20). Стажист ще не має трудової книжки (так найчастіше і буває)? Установа — база стажування має право завести трудову книжку для стажиста (ч. 3 ст. 48 КЗпПп. 1.1 Інструкції № 58). Оформити її треба (заповнити титульний аркуш) у тому ж порядку, що і при прийнятті працівників.

Далі — діло за внесенням запису про стажування до трудової книжки стажиста. Його може зробити установа — база стажування або виш/ПТНЗ, де навчається студент (учень). Унесення запису про стажування вишем (ПТНЗ) на підставі довідки з установи — бази стажування можливе, якщо на момент проходження стажування студент уже має трудову книжку (п. 2.16 Інструкції № 58).

Обов’язкові реквізити, які повинні міститися у цьому записі, вказані у п. 2.17 Інструкції № 58. Ними є:

— посада, за якою особа стажується;

— період та місце проходження (структурний підрозділ) стажування;

— спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста.

Важливо! Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування. Наведемо зразок внесення запису про проходження стажування до трудової книжки на с. 7 цього номера.

Зауважимо, що доцільніше цей запис вносити в останній день стажування. Дивіться, при внесенні запису до трудової книжки обов’язково треба вказати період стажування. Разом із тим договір про стажування може бути розірваний або ж подовжений (пп. 16 і 17 Порядку № 20). Звісно, що у таких випадках період стажування змінюється — звідси й наша рекомендація з приводу часу внесення запису про стажування. При цьому відзначимо: із ст. 48 КЗпП і Інструкції № 58 випливає, що запис про стажування здійснюють у строк, передбачений для внесення запису про прийняття працівника (не пізніше тижневого строку).

 

Крок 7. Проводимо інструктаж і допускаємо до стажування. Усі організаційні моменти позаду. Ну майже усі — роботодавець зобов’язаний провести інструктаж з охорони праці перед допуском студента (учня) до проходження стажування. І все — стажист починає здобувати досвід.

Крок 8. Оформлюємо висновок про стажування. Стажист ознайомився із професією, з якою йому вочевидь доведеться крокувати своїм трудовим життям. Час підбити підсумки його старанності. Для цього керівник стажування (або керівник установи за поданням керівника стажування) видає стажисту висновок, у якому зазначає: виконані роботи і оцінку якості їх виконання, характеристику професійної компетентності, особисті та ділові якості стажиста. При складанні такого висновку якраз і стануть у нагоді оцінки за виконані завдання стажистом, виставлені керівником стажування в індивідуальній програмі стажування (див. крок 4).

СТАЖУВАЛЬНО-ОПЛАТНІ ТОНКОЩІ ДЛЯ СТАЖИСТА І ЙОГО КЕРІВНИКА

Оплата для керівника стажування. У ч. 4 ст. 29 Закону № 5067 з приводу оплати для керівників стажування сказано, що вона можепроводитися установою (НЕ навчальним закладом) за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 % суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основниммісцем роботи.

Виходить, що керівнику стажування необов’язково оплачуватимуть «шефство» над стажистами. І все через «може» у вищенаведеній нормі. У будь-якому випадку можливість такої оплати та її граничний розмір мають бути регламентовані положеннями колективного договору.

Якщо керівник установи знайшов кошти на оплату за керівництво стажистами, то тоді рекомендуємо видати наказ, де й прописати конкретний розмір оплати за таке навантаження. У цьому разі така оплата вважатиметься частиною зарплати (на підставі п.п. 2.2.1 Інструкції № 5) з відповідним обкладанням ЄСВ і ПДФО та відображенням у звітності.

Оплата для стажистів. Цей момент описаний у ч. 3 ст. 29 Закону № 5067: у разі коли в період стажування стажист виконує професійні роботи, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Зверніть увагу! Праця стажиста в період стажування оплачується тільки в разі, якщо він виконує професійні роботи.

Ми вважаємо, що така оплатна норма для стажистів сформульована некоректно через те, що передбачає здійснення стажисту такої виплати, як зарплата. Причому зарплату виплачують лише працівникам. Раніше ми з’ясували: стажист не є працівником. Тому про виплату йому зарплати не може йтися.

Що залишається? Підказка наведена у п.п. 7 п. 7 Типового договору, затвердженого постановою № 20. У ньому сказано: у разі виконання стажистом професійних робіт оплата здійснюється на підставі акта здавання-приймання робіт. Здійснення оплати за цим актом — пряма дорога до цивільно-правових відносин. Прочитайте про це у статті «Цивільно-правовий VS Трудовий: битва договорів-титанів» // спецвипуск «ОП», 2015, № 10/1, с. 3.

Важливо! На нашу думку, стажист перебуває з установою у цивільно-правових відносинах, а тому його робота повинна оплачуватися у формі винагороди за ЦПД.

Винагорода за ЦПД, за якою виконуються роботи (надаються послуги), уключається до бази для справляння ЄСВ (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464). Ставка ЄСВ у частині нарахування складає 34,7 %, у частині утримань — 2,6 %.

Увага! Якщо сума винагороди за місяць буде менше мінзарплати, то визначати додаткову базу нарахування ЄСВ у цьому випадку не потрібно. Відомості про стажистів, яким нарахували винагороду за виконані роботи, і безпосередньо про суми винагороди необхідно відобразити у Звіті з ЄСВ за формою № Д4.

Крім того, із суми винагороди, нарахованої стажисту, утримують ПДФО і ВЗ (п.п. 164.2.2 ПКУ). Виплати за ЦПД оподатковуються за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ, а саме: 15 % і 20 %. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ винагороду, нараховану та виплачену стажисту, відображають з ознакою доходу «102».

Висновки:

— Критерії для визначення осіб, які підпадають під визначення «стажист», прописані на нормативно-правовому рівні.

— Стажист не є працівником, а стажування не розглядається як практика (обов’язкова частина навчальних планів навчальних закладів).

— При оформленні стажування між стажистом і установою укладається договір, в установі видають наказ.

— Запис про проходження стажування обов’язково вносять до трудової книжки стажиста.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 5067 — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Постанова № 20Порядок № 20 — Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затверджений постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.

Положення № 93 — Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.

Перелік № 559 — Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

Порядок № 992 — Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Перелік № 1238 — Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений постановою КМУ від 06.11.97 р. № 1238.

Перелік № 1465 — Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затверджений постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58.

ПТНЗ — професійно-технічний навчальний заклад.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

 

https://i.factor.ua/

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн