Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.09.15
15172 0
Друкувати
Обране

Стажування студента в установі: рука допомоги молодому спецу

Який працівник потрібен установі? Гадати не треба — достатньо поглянути на оголошення. Комплект ділових якостей майже у всіх стандартний, а родзинка — наявність досвіду. На жаль, молоді спеціалісти, які тільки вчора вийшли за ворота навчальних закладів, здебільшого не можуть похизуватися практичними навиками. Як їм бути в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці? Як варіант — пройти стажування в установі. Існують роботодавці, що приймають студентів (учнів) для їх наочного ознайомлення з обраною професією. Нормотворці не залишилися осторонь — вони прописали процедуру стажування зеленого спеца в установі. Що треба знати роботодавцю, який підписався під стажуванням молоді? Не гортайте нормативку — читайте статтю!

Автор: Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua) 

СТАЖУВАННЯ ДЛЯ СПЕЦА І РОБОТОДАВЦЯ: ЗА МОТИВАМИ КОРИСНОСТІ

Під стажуванням розуміють навчання персоналу на робочому місці під керівництвом досвідченого професіонала для оволодіння практичним досвідом після теоретичної підготовки, іншими словами стажист адаптує набуті з підручників знання до робочого процесу.

Користь для молодого спеціаліста неоціненна: він наочно бачить, як працювати на посаді обраної ним професії, застосовує набуті ним теоретичні знання на практиці. І головне: роботодавець видає підтвердні документи про проходження молодим спеціалістом стажування. Тож у нього з’являються докази, що він уже більш-менш обізнаний із функціями відповідної посади і навіть випробував власні сили на цій ниві. Звісно, що такий спеціаліст як потенційний працівник більш привабливий в очах роботодавця. Не виключено, що база стажування і стане для студента першим місцем роботи.

А що світить установі від стажування на її базі? Роботодавцю стажування молодих спеціалістів у його установі дає можливість придивитися до молодих кадрів з метою можливого подальшого їх зарахування до штату або ж формування кадрового резерву. Також роботодавець, залучаючи молодих спеціалістів до стажування, може тимчасово вирішити проблему із недостатністю кадрів (хоч і дещо специфічним способом).

Як сходяться шляхи молодого спеціаліста і установи? Тут не обійтись без посередника — навчального закладу, в якому набирається знань спец. Як правило, саме заклади освіти знаходять місця для стажування (сприяють цьому процесу). Тому потенційним стажистам достатньо звернутися до відповідного відділу навчального закладу. Особливо ініціативні специ можуть зв’язатися напряму із роботодавцем, в якого бажають стажуватися.

Але просто так взяти і прийняти молодого спеціаліста на стажування не вдасться! Справа у тому, що увесь процес стажування регламентований на нормативному рівні — ст. 29 Закону № 5067 і Порядком № 20. Саме роботодавець зобов’язаний забезпечити нормальний хід стажування, а це супроводжується оформленням певних документів. Та й стажистом можна назвати далеко не кожного спеца. Які критерії? Про них і поговоримо у наступному розділі.

СТАЖИСТ В УСТАНОВІ: ЩО ЗА ФРУКТ

Визначення «стажист» розтлумачено у п. 2 Порядку № 20. Не кожний новачок у професії підходить під його опис. Кого ним вважати? Стажисти — це студенти вишів та учні ПТНЗ, які:

— здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «кваліфікований робітник»;

— продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні;

— стажуються за спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем), за якою здобувають освіту;

— стажуються у вільний від навчання час.

Зверніть увагу! Наведені критерії повинні бути дотримані одночасно. Якщо хоча б одна умова не виконується, то це не вважається стажуванням.

При цьому у п. 4 Порядку № 20 прописані ситуації, коли стажування не належить до компетенції згаданого Порядку (див. рис. 1 на с. 4).

 

Рис. 1

Крапку на визначенні статусу стажиста в установі ставити зарано. Ми приберегли для вас два важливі факти з цього приводу.

Факт 1. Стажування студентів (учнів)  Практика студентів вищих навчальних закладів / Виробнича практика (виробниче навчання) учнів ПТНЗ.

З першого погляду здається, що між ними немає різниці. Але насправді стажування і практика — різні поняття. Пояснимо. Практика студентів вишів / виробнича практика учнів ПТНЗ — обов’язкова складова навчальної програми (п. 1.4 Положення № 93Порядок № 992). Виходить, що студент (учень) зобов’язаний пройти відповідну практику. Тоді як студент самостійно вирішує, проходити йому стажування або ні, тобто стажування не є обов’язковою умовою. Більш того, процес проходження практики урегульований одними нормативними документами, а стажування — іншими.

Факт 2. Стажист ≠ Працівник. Студенти-стажисти (учні-стажисти) не є працівниками установи, де вони стажуються. Ось вам 4 переконливих моменти: (1) при прийнятті стажиста між ним і роботодавцем не укладають трудовий договір, оскільки подібне не передбачено Порядком № 20; (2) стажистів не включають до штатного розпису; (3) стажисту не виплачують зарплату; (4) процедура оформлення стажиста в установі відрізняється від порядку укладання трудових відносин.

Як тільки ви укладаєте трудовий договір із студентом (учнем), який проходить у вас стажування, він набуває статусу працівника з відповідним оформленням і наслідками у вигляді надання трудових гарантій.

СТАЖУВАННЯ ВІД А ДО Я: ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ

Усі погоджувальні процедури позаду, і стажист обрав саме вашу установу як базу для стажування. Ви раді допомогти молоді накопичити такий необхідний практичний досвід. Як оформити і якими документами супроводити стажування? Пройдіть 8 кроків. Перед тим як ви з ними познайомитеся, відзначимо: установам, де прийняття стажистів поставлено «на потік», рекомендуємо розробити Внутрішнє положення про стажування.

Крок 1. Отримуємо від студента (учня) документи для належного оформлення стажування в установі. Їх перелік наведений у п. 8 Порядку № 20 (див. рис. 2 на с. 5).

 

Рис. 2

Крок 2. Укладаємо із студентом (учнем) договір про стажування. Договір про стажування укладається між студентом (учнем) і установою у двох екземплярах: один зберігається в установі, а другий — у стажиста. Мудрувати із положеннями такого договору не доведеться, оскільки існує його Типова форма, затверджена постановою № 20. Ми акцентуємо вашу увагу на окремих деталях, які повинні пролунати у договорі. Так, у договорі прописують:

— конкретний строк стажування. Пам’ятайте! Строк стажування не може перевищувати 6 місяців;

— режим стажування. Що з цього приводу містить Порядок № 20? Режим стажування — розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку (абз. 3 п. 2 Порядку № 20). Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, установленого законодавством для відповідної категорії працівників (абз. 2 п. 9 Порядку № 20). Інших додаткових умов щодо тривалості часу стажування (на день, неділю) немає. Але ми вже говорили, що студент стажується у вільний від навчання час. Тому роботодавець повинен поцікавитися розкладом занять у студента/учня (можливо, навіть отримати довідку із вишу або ПТНЗ) і з урахуванням отриманої інформації скласти розклад та час стажування. Але треба врахувати зайнятість керівника стажування (див. крок 3). Наприклад, при визначенні режиму стажування можна вказати: «Режим стажування: з понеділка по середу з 15:00 до 18:00, у п’ятницю з 09.00 до 12:00»;

— місце стажування. У договорі треба визначити, за якою адресою стажуватиметься студент (учень). На практиці можливе стажування у філії, підрозділі, які розташовані за іншою адресою, ніж сама установа;

— розмір оплати, якщо працівник виконуватиме професійні роботи (читайте розділ «Стажувально-оплатні тонкощі для стажиста і його керівника»).

Крок 3. Призначаємо керівника для стажиста. Стажист набирається практичного досвіду під пильним оком досвідченого професіонала —керівника стажування. Його призначає керівник установи із числа працівників установи у наказі про проходження стажування (див. крок 5). Основні вимоги до керівника стажування: досвід та стаж роботи не менш як 3 роки за спеціальністю або професією, за якою студент (учень) проходить стажування (абз. 2 п. 2 Порядку № 20). Перед указаним призначенням керівнику установи доцільно поцікавитися у працівника — претендента на місію керівника стажування його навантаженням.

Увага! За керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.

Чи отримає керівник стажування оплату за опіку над молодими спеціалістами? Читайте у розділі «Стажувально-оплатні тонкощі для стажиста і його керівника».

Крок 4. Складаємо програму стажування. Стажист разом із своїм керівником від установи розробляють індивідуальну програму стажування та перелік робіт. Типової форми такої програми, затвердженої на офіційному рівні, немає. Тому бланк індивідуальної програми необхідно створити самостійно. Що він повинен містити? Наведемо нотатки із цього приводу:

— відомості про стажиста і керівника стажування, період стажування;

— найменування спеціальності (професії), за якою стажується студент (учень), і відділ установи, де він проходить стажування;

— перелік робіт, які виконуватиме стажист. Це може бути: ознайомлення з роботою відділу, робочим процесом за посадою спеціальності (професією), за якою власне студент і проходить стажування; виконання завдань або професійних робіт (з конкретизацією). Також окремо необхідно передбачити час для підбиття підсумків стажування;

— для кожного етапу встановлюйте конкретні строки виконання, передбачайте графу для оцінювання керівником стажування завдань (етапів, робіт), виконаних стажистом.

Затверджує індивідуальну програму стажування та перелік робіт керівник установи.

Крок 5. Видаємо наказ про стажування. Керівник установи видає наказ про проходження стажування. Це нам приписує п. 10 Порядку № 20, де також вказані основні положення, які мають міститися у наказі про стажування: строк і місце проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також його керівник. Зразок наказу про стажування наведемо нижче на рис. 3.

 

Рис. 3

Крок 6. Вносимо запис про стажування до трудової книжки стажиста. Проходження стажування треба вписати у трудову книжку стажиста (п. 13 Порядку № 20). Стажист ще не має трудової книжки (так найчастіше і буває)? Установа — база стажування має право завести трудову книжку для стажиста (ч. 3 ст. 48 КЗпПп. 1.1 Інструкції № 58). Оформити її треба (заповнити титульний аркуш) у тому ж порядку, що і при прийнятті працівників.

Далі — діло за внесенням запису про стажування до трудової книжки стажиста. Його може зробити установа — база стажування або виш/ПТНЗ, де навчається студент (учень). Унесення запису про стажування вишем (ПТНЗ) на підставі довідки з установи — бази стажування можливе, якщо на момент проходження стажування студент уже має трудову книжку (п. 2.16 Інструкції № 58).

Обов’язкові реквізити, які повинні міститися у цьому записі, вказані у п. 2.17 Інструкції № 58. Ними є:

— посада, за якою особа стажується;

— період та місце проходження (структурний підрозділ) стажування;

— спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста.

Важливо! Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування. Наведемо зразок внесення запису про проходження стажування до трудової книжки на с. 7 цього номера.

Зауважимо, що доцільніше цей запис вносити в останній день стажування. Дивіться, при внесенні запису до трудової книжки обов’язково треба вказати період стажування. Разом із тим договір про стажування може бути розірваний або ж подовжений (пп. 16 і 17 Порядку № 20). Звісно, що у таких випадках період стажування змінюється — звідси й наша рекомендація з приводу часу внесення запису про стажування. При цьому відзначимо: із ст. 48 КЗпП і Інструкції № 58 випливає, що запис про стажування здійснюють у строк, передбачений для внесення запису про прийняття працівника (не пізніше тижневого строку).

 

Крок 7. Проводимо інструктаж і допускаємо до стажування. Усі організаційні моменти позаду. Ну майже усі — роботодавець зобов’язаний провести інструктаж з охорони праці перед допуском студента (учня) до проходження стажування. І все — стажист починає здобувати досвід.

Крок 8. Оформлюємо висновок про стажування. Стажист ознайомився із професією, з якою йому вочевидь доведеться крокувати своїм трудовим життям. Час підбити підсумки його старанності. Для цього керівник стажування (або керівник установи за поданням керівника стажування) видає стажисту висновок, у якому зазначає: виконані роботи і оцінку якості їх виконання, характеристику професійної компетентності, особисті та ділові якості стажиста. При складанні такого висновку якраз і стануть у нагоді оцінки за виконані завдання стажистом, виставлені керівником стажування в індивідуальній програмі стажування (див. крок 4).

СТАЖУВАЛЬНО-ОПЛАТНІ ТОНКОЩІ ДЛЯ СТАЖИСТА І ЙОГО КЕРІВНИКА

Оплата для керівника стажування. У ч. 4 ст. 29 Закону № 5067 з приводу оплати для керівників стажування сказано, що вона можепроводитися установою (НЕ навчальним закладом) за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 % суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основниммісцем роботи.

Виходить, що керівнику стажування необов’язково оплачуватимуть «шефство» над стажистами. І все через «може» у вищенаведеній нормі. У будь-якому випадку можливість такої оплати та її граничний розмір мають бути регламентовані положеннями колективного договору.

Якщо керівник установи знайшов кошти на оплату за керівництво стажистами, то тоді рекомендуємо видати наказ, де й прописати конкретний розмір оплати за таке навантаження. У цьому разі така оплата вважатиметься частиною зарплати (на підставі п.п. 2.2.1 Інструкції № 5) з відповідним обкладанням ЄСВ і ПДФО та відображенням у звітності.

Оплата для стажистів. Цей момент описаний у ч. 3 ст. 29 Закону № 5067: у разі коли в період стажування стажист виконує професійні роботи, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Зверніть увагу! Праця стажиста в період стажування оплачується тільки в разі, якщо він виконує професійні роботи.

Ми вважаємо, що така оплатна норма для стажистів сформульована некоректно через те, що передбачає здійснення стажисту такої виплати, як зарплата. Причому зарплату виплачують лише працівникам. Раніше ми з’ясували: стажист не є працівником. Тому про виплату йому зарплати не може йтися.

Що залишається? Підказка наведена у п.п. 7 п. 7 Типового договору, затвердженого постановою № 20. У ньому сказано: у разі виконання стажистом професійних робіт оплата здійснюється на підставі акта здавання-приймання робіт. Здійснення оплати за цим актом — пряма дорога до цивільно-правових відносин. Прочитайте про це у статті «Цивільно-правовий VS Трудовий: битва договорів-титанів» // спецвипуск «ОП», 2015, № 10/1, с. 3.

Важливо! На нашу думку, стажист перебуває з установою у цивільно-правових відносинах, а тому його робота повинна оплачуватися у формі винагороди за ЦПД.

Винагорода за ЦПД, за якою виконуються роботи (надаються послуги), уключається до бази для справляння ЄСВ (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464). Ставка ЄСВ у частині нарахування складає 34,7 %, у частині утримань — 2,6 %.

Увага! Якщо сума винагороди за місяць буде менше мінзарплати, то визначати додаткову базу нарахування ЄСВ у цьому випадку не потрібно. Відомості про стажистів, яким нарахували винагороду за виконані роботи, і безпосередньо про суми винагороди необхідно відобразити у Звіті з ЄСВ за формою № Д4.

Крім того, із суми винагороди, нарахованої стажисту, утримують ПДФО і ВЗ (п.п. 164.2.2 ПКУ). Виплати за ЦПД оподатковуються за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ, а саме: 15 % і 20 %. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ винагороду, нараховану та виплачену стажисту, відображають з ознакою доходу «102».

Висновки:

— Критерії для визначення осіб, які підпадають під визначення «стажист», прописані на нормативно-правовому рівні.

— Стажист не є працівником, а стажування не розглядається як практика (обов’язкова частина навчальних планів навчальних закладів).

— При оформленні стажування між стажистом і установою укладається договір, в установі видають наказ.

— Запис про проходження стажування обов’язково вносять до трудової книжки стажиста.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 5067 — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Постанова № 20Порядок № 20 — Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затверджений постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.

Положення № 93 — Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.

Перелік № 559 — Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

Порядок № 992 — Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Перелік № 1238 — Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений постановою КМУ від 06.11.97 р. № 1238.

Перелік № 1465 — Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затверджений постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58.

ПТНЗ — професійно-технічний навчальний заклад.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

 

https://i.factor.ua/

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі