Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.04.21
109 0
Друкувати
Обране

Стій, хто іде? Дистанційники & надомники

У попередньому номері ми розглядали законодавчі новації у сфері гнучкого режиму роботи1. Й обіцяли розповісти, як не переплутати дистанційну та надомну роботу. Не будемо зволікати. Сказали — зробили. Сьогодні з'ясуємо, що спільного та відмінного між цими двома видами роботи.


1 Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 13, с. 22.

Мова знову піде про Закон № 12132. Він, зокрема, деталізує правила гри для тих, хто хоче працювати, не виходячи з дому: дистанційно або надомно. Що ж нового приніс цей документ?

2 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» від 04.02.2021 р. № 1213-IX.

Перш за все дистанційну та надомну роботу відокремили одна від одної, так би мовити, територіально. Раніше у п. 61 ч. 1 ст. 24 КЗпП йшлося про те, що письмова форма трудового договору обов’язкова при укладанні договору про дистанційну (надомну) роботу. Також ст. 60 КЗпП було визначено правила дистанційної (надомної) роботи. Таке формулювання (із дужками) збивало з пантелику. Думай-гадай: чи-то різні види роботи, чи-то один. Тепер уже не переплутаєш.

У п. 61 ч. 1 ст. 24 КЗпП чорним по білому окремо написано: трудовий договір про дистанційну роботи або про надомну роботу. Тобто це два різні види договорів на два різні види роботи. Так само правила організації надомної та дистанційної роботи окремо прописані у ст. 601та 602 КЗпП.

У чому відмінність?

Відмінності дистанційної та надомної роботи

Дистанційна робота

Надомна робота

Суть роботи

Виконується з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій. Тобто зазвичай це інтелектуальна праця

Передбачає виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт/функцій з використанням технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю).

Висновок: переважно орієнтована на фізичну працю

Вимоги до працівника

Вимог не встановлено

Можна запровадити виключно для осіб, які мають практичні навички виконання певних робіт або можуть бути навчені таким навичкам (ч. 10 ст. 601 КЗпП)

Місце роботи

Будь-яке місце за вибором працівника, поза робочими приміщеннями або територією роботодавця.

Тобто робоче місце не фіксують. Працівник визначає його самостійно.

За погодженням між працівником і роботодавцем дистанційну роботу можна поєднувати з роботою на робочому місці в приміщенні або на території роботодавця. Особливості такого поєднання слід прописати в трудовому договорі (ч. 6 ст. 602 КЗпП)

Місце проживання працівника або інші визначені ним приміщення, в яких є закріплена зона, технічні засоби або їх сукупність, але поза виробничими або робочими приміщеннями установи.

Важливо! Робоче місце працівника є фіксованим.

Змінити його можна лише за погодженням з роботодавцем способом, прописаним у трудовому договорі. При цьому якщо ви збираєтесь відмовити працівнику у зміні місця роботи, то підготуйте обґрунтування (ч. 3 ст. 601КЗпП).

Виняток — працівник із незалежних від нього причин не може працювати на фіксованому робочому місці. Тоді він має право його змінити, повідомивши про це роботодавця не менше ніж за 3 робочих дні

Безпечні умови праці

Безпечні і нешкідливі умови праці на робочому місці забезпечує сам працівник. А от за безпечність та належний стан обладнання та засобів виробництва, переданого працівнику, відповідає роботодавець.

Увага! Якщо є небезпечні і шкідливі виробничі (технологічні) фактори, то укладати договір про дистанційну роботи заборонено (ч. 3 ст. 602 КЗпП)

Безпечні і нешкідливі умови праці створює роботодавець. Це випливає зі ст. 153 КЗпП. Водночас ч. 3 ст. 14 Закон про охорону праці3 покладає це на самого працівника.

А от відповідальність за безпечний та належний стан обладнання і засобів виробництва, переданого працівнику, — на роботодавця.

Детальніше про це — нижче у підрозділі «Охорона праці»

Режим роботи

Працівник розподіляє робочий час на власний розсуд. На нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором.

Важливо! Потрібно визначити період вільного часу для відпочинку працівника (період відключення). У цей час працівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з роботодавцем. І це не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни

На працівника поширюється режим роботи установи, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Тобто він має дотримуватись часу початку і закінчення роботи, перерви, вихідних та святкових днів

Знаряддя праці

У трудовому договорі потрібно визначити порядок і строки забезпечення працівника необхідним обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації, а також відшкодування інших витрат

Якщо працівник використовує власні або орендовані засоби праці, також прописують порядок і строки виплати йому відповідної компенсації. Таких положень у трудовому договорі немає? Тоді витрати на встановлення і техобслуговування відповідних засобів та інші пов’язані із цим витрати несе роботодавець

Забезпечити працівника засобами виробництва, матеріалами й інструментами повинен роботодавець (ч. 7 ст. 601 КЗпП).

Проте в трудовому договорі можна прописати й інші умови

Якщо працівник використовує свої інструменти, він має право на компенсацію згідно зі ст. 125 КЗпП. Це також слід обумовити у трудовому договорі

Контроль та облік

Порядок і строки надання працівником звітів про виконану роботу потрібно визначити в трудовому договорі

Роботодавець самостійно вирішує, яким способом доручати працівникові роботу і контролювати її виконання. Також він забезпечує достовірний облік виконаної роботи

Дискримінація

Працівник може вимагати тимчасово (до 2 місяців) перевести його на дистанційну роботу, якщо на робочому місці його дискримінують. Йому можна відмовити, якщо:

1) виконувати роботу дистанційно неможливо;

2) він не довів фактами дискримінації, сексуального домагання чи іншої форми насильства

Варіант переведення на надомну роботу у випадку дискримінації законодавчо не передбачено

3 Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ.

Що спільного?

Трудовий договір. Укладають письмово. Типові форми таких договорів має затвердити Мінекономіки.

Закон № 1213 набрав чинності 27.02.2021 р. Тому вже зараз, не чекаючи появи типових форм трудових договорів, рекомендуємо перевірити наявні договори про дистанційну та надомну роботу. За потреби до них слід унести відповідні доповнення. Це стосується, зокрема, таких моментів:

• за надомниками закріпити робоче місце, а для дистанційників — навпаки, можна «відкріпити»;

• у договорах із дистанційниками прописати, хто забезпечує працівника необхідною технікою та обладнанням. Якщо цього не зробити, то за замовчуванням установлення та техобслуговування знарядь праці цілком ляже на плечі роботодавця;

• визначити, чи поширюється на працівника режим роботи установи;

• зазначити час відпочинку (відключення) для дистанційних працівників;

• визначити порядок і строки подання звітів про виконану роботу для дистанційників;

• укласти договори про повну матвідповідальність із працівниками, яким передано у використання обладнання/засоби роботодавця (про це читайте далі).

Законодавством також передбачено випадки, коли для введення дистанційної або надомної роботи укладати письмовий трудовий договір необов’язково. Його заміняє наказ (розпорядженням) керівника. З цим документом працівника знайомлять протягом 2 днів із дня його прийняття, але до введення дистанційної або надомної роботи.

Такий «хід конем» можливий на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, установлених законодавством. Також до виняткових випадків належить загроза збройної агресії та надзвичайної ситуації.

ВАЖЛИВО!

У випадках форс-мажору попереджати працівника про зміну істотних умов праці за 2 місяці не потрібно

Окремі категорії працівників. У ст. 601 та 602 КЗпП виокремили певні категорії працівників, які можуть працювати дистанційно або вдома. Зокрема, йдеться про таких працівників, як:

• вагітні жінки;

• працівники, які мають дитину віком до трьох років або здійснюють догляд за дитиною відповідно до медичного висновку до досягнення нею шести років;

• працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

• батьки особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

• особи, які взяли під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

При цьому зазначені категорії працівників можуть працювати вдома або дистанційно у разі дотримання таких двох умов:

по-перше, якщо це можливо, зважаючи на характер виконуваної роботи;

по-друге, роботодавець має для цього відповідні ресурси та засоби.

Робочий час. Як при дистанційній, так і при надомній роботі потрібно дотримуватися нормальної тривалості робочого часу. Останню чітко визначено ст. 50 та 51 КЗпП.

Матеріальна відповідальність. Із повнолітнім працівником, який працює дистанційно або вдома і використовує обладнання та засоби роботодавця, можна укласти договір про повну матеріальну відповідальність (ст. 1351 КЗпП).

Також п. 10 ст. 134 КЗпП передбачено повну матвідповідальність у разі заподіяння шкоди недостачею, знищенням або пошкодженням обладнання та засобів, наданих у користування дистанційнику/надомнику.

Якщо працівник звільняється і не повертає надане йому обладнання, то з нього можна стягнути балансову вартість такого обладнання.

Охорона праці. Працівник, що трудиться дистанційно або вдома, сам відповідає за безпеку та нешкідливість умов праці на своєму робочому місці. Про це чітко зазначено у ч. 3 ст. 14 Закон про охорону праці.

Роботодавець несе відповідальність лише за безпеку і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, наданих працівникові для виконання роботи.

Водночас ч. 2 ст. 153 та ч. 4 ст. 602 КЗпП говорять, що самостійно відповідає за безпеку робочого місця лише дистанційник.

І це не єдина невідповідність у законодавчих нормах. Погляньмо на вимоги щодо проведення інструктажів.

УВАГА!

Роботодавець повинен систематично проводити інструктаж із питань охорони праці та протипожежної безпеки

І це стосується як дистанційних, так і надомних працівників. Адже пряму вказівку на це містять ч. 4 та 5 ст. 13 Закону про охорону праці.

Утім, такий інструктаж обмежений рамками використання обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.

Інструктаж можна проводити дистанційно, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв’язку.

У цьому випадку для підтвердження проведення інструктажу роботодавець і працівник мають обмінятись відповідними електронними документами.

Усупереч цьому ч. 9 та 10 ст. 153 КЗпП практично дублюють усе вищесказане, але стосовно тільки дистанційних працівників.

Хто правий, а хто «винний»? Наразі незрозуміло. Можливо, слід чекати на нормативні корективи, які все виправлять та узгодять.

Біляєва Олена

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2021/№ 14

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.