Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.01.17
136495 25
Друкувати
Обране

Трудова книжка: головні правила оформлення

Уявляєте: перша трудова книжка з’явилася у Франції в середині XVIII сторіччя. Уже тоді від працівника при прийнятті на роботу вимагалося пред’явлення документа від попереднього наймача. Такий порядок було запроваджено з метою боротьби із бродяжництвом. І хоча на дворі вже XXI сторіччя з його масштабним розвитком IT-технологій, у нашій країні паперові трудові книжки наразі не вдалося перевести в електронну форму. Причому законопроект про скасування трудових книжок на сьогодні відкликаний. Так що, схоже, з цим анахронізмом минулого нам ще доведеться повозитися. А тому кожному роботодавцю, як і раніше, важливо знати, як оформляти, обліковувати та зберігати ці важливі документи. Про те, як це робити правильно, ми зараз з вами, дорогі друзі, й поговоримо.


Автор : Білова Наталя, експерт з питань оплати праці

 

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника. Так зазначено у ст. 48 КЗпП.

Дійсно, за записами у трудовій книжці обчислюють стаж, у тому числі спеціальний, за період до введення системи персоніфікованого обліку.

Трудова книжка підтверджує досвід, кваліфікацію і право працівників на пільги при призначенні спеціальних пенсій, виплат за вислугу років тощо.

Давайте детально розглянемо загальні вимоги до ведення цього важливого документа. Нагадаємо, що вони встановлені Інструкцією № 58.

Форма трудової книжки

Форми трудової книжки і вкладиша до неї, що діють на сьогодні, затверджено постановою № 301

Проте чимало працівників (старшого покоління) мають трудові книжки раніше встановленого (до набуття чинності зазначеною постановою) зразка (1938 або 1974 років). Знайте:

трудові книжки старого зразка дійсні і обміну не підлягають

Якщо у трудовій книжці заповнені всі сторінки і вона доповнюється вкладишем, то незалежно від форми книжки, вкладиш використовують нового формату. На це вказує п. 3.3 Інструкції № 58

Як заповнювати трудову книжку

Трудову книжку потрібно заповнювати акуратно! Це важливо, інакше доведеться виправляти помилки. Причому закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи в жодному разі не можна (детальніше про це на с. 21).

Мова. Трудові книжки заповнюють одночасно українською та російською мовами. Для цього у формі трудової книжки передбачено відповідні розділи ( п. 2.1 Інструкції № 58).

Тобто всі записи в документі дублюються двома мовами. Так, якщо ви вписали на першій сторінці дані про працівника українською мовою, то на аналогічній сторінці під номером 33 мають бути записані такі самі дані російською. Те саме стосується й інших сторінок та записів.

Хоча, на наш погляд, якщо ви зробите запис українською мовою і в російськомовній частині трудової книжки або взагалі проігноруєте російськомовну частину, це не буде порушенням.

Тим більше Мінсоцполітики в листі від 21.11.2012 р. № 183/06/186-12, пославшись на ст. 13 Закону № 5029, підкреслило, що заповнення трудової книжки іншою мовою, крім української, може здійснюватися на основі особистої заяви особи, якій належить трудова книжка.

Колір чорнил. Записи до трудової книжки вносять виключно ручкою: кульковою або з пером. Тобто жодних тобі друкарських машинок, принтерів та інших сучасних засобів виведення інформації на папір.

Колір чорнила обирайте будь-який з трьох: синій, чорний або фіолетовий ( п. 2.4 Інструкції № 58).

На кого ведуть трудові книжки

Роботодавці (підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізособи-підприємці) ведуть трудові книжки на всіх працівників, які працюють у них понад 5 днів ( ст. 48 КЗпПп. 1.1 Інструкції № 58).

Також трудові книжки ведуть на:

— студентів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, які стажуються у роботодавця і більше ніде не працюють;

— студентів вищих навчальних закладів, які працюють у роботодавця в позанавчальний час і для яких це місце роботи є основним*;

* Детальніше про відносини з практикантами, стажерами та студентами читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 45, с. 26№ 47, с. 19№ 57, с. 22 відповідно.

— позаштатних працівників (тобто працівників, які обіймають на підприємстві посади (робоче місце), яких немає у штаті (штатному розписі)) за умови, що вони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Ми не відкриємо Америку, якщо скажемо, що

запис про виконання роботи або надання послуги за цивільно-правовим договором до трудової книжки не вносять

Адже характер відносин з фізособою за таким договором — не трудовий.

У вас працює працівник за сумісництвом (зовнішній сумісник)? Запис до його трудової книжки ви не вносите, тому що цей документ зберігається за основним місцем роботи сумісника ( п. 1.1 Інструкції № 58). Щоправда, на вимогу працівника ви повинні видати йому довідку про таку роботу. І ось уже на підставі цієї довідки запис про роботу за сумісництвом за бажанням працівника внесе до його трудової книжки окремим рядком основний роботодавець ( п. 2.14 Інструкції № 58).

А як бути з внутрішнім сумісником — чи вносити до його трудової книжки запис про роботу за сумісництвом? Так, на підставі внутрішніх документів, але знову ж таки, якщо працівник хоче мати такий запис у трудовій.

Отже, резюме: записи до трудової книжки працівника вносить роботодавець за основним місцем роботи цього працівника.

Хто заповнює трудову книжку

Зазвичай на підприємствах заводить, заповнює трудові книжки і веде їх облік спеціаліст відділу кадрів. Але інколи цю функцію може виконувати сам керівник підприємства або інша уповноважена ним особа.

Уперше трудову книжку працівнику заводить та заповнює роботодавець, робота в якого для працівника є першим основним місцем роботи.

Це, до речі, може зробити й роботодавець — фізособа-підприємець (див. лист Мінсоцполітики від 03.12.2015 р. № 492/06/186-15). Він заповнює трудову книжку працівника, у тому числі й титульну сторінку, за правилами, передбаченими пп. 2.4, 2.11 і 2.12 Інструкції № 58. Детальніше див на с. 35.

А якщо громадянин уже працював раніше? Він повинен пред’явити новому роботодавцю вже заведену раніше трудову книжку.

Щоправда, влаштовуючись на нову роботу, працівник може приховати факт наявності в нього цього документа. Можливо, його не влаштовує назва колишньої посади. А перевіряти — правду каже працівник про своє минуле чи ні — новий роботодавець не зобов’язаний. Отже, у цьому випадку йому залишається завести цьому працівнику нову трудову книжку.

Які відомості вносять до трудової книжки

Дізнатися, які відомості роботодавець вписує до трудової книжки працівника, вам допоможе схема (див. рисунок на с. 5).

Важливо! Назва роботи, професії або посади, на яку приймають працівника, записують у точній відповідності з найменуванням, наведеним у Класифікаторі професій ДК 003:2010.

Які відомості не вносять до трудової книжки

До трудової книжки не вносять відомості про:

 • накладені на працівника стягнення (догани) ( п. 2.2 Інструкції № 58);
 • премії, передбачені системою заробітної плати, або виплати, що мають регулярний характер (п. 2.24 Інструкції № 58);
 • характер трудового договору, за яким приймається працівник, — строковий чи безстроковий. Про те, що договір має строковий характер, має бути зазначено в наказі про прийняття на роботу (див. лист Мінпраці від 29.05.2007 р. № 126/13/133-07);
 • строк випробування;
 • перебування працівника в соціальній відпустці (у зв’язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, що надається за медичними показаннями для догляду за дитиною до досягнення нею 6 (16 (18))-річного віку;
 • переміщення всередині підприємства на інше місце роботи, до іншого структурного підрозділу в тій самій місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації або посади, застереженої трудовим договором;
 • тимчасове переведення на іншу роботу працівника, суміщення ним професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Процедура і строки заповнення трудових книжок

Насамперед роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження) про прийняття на роботу; переведення на іншу роботу; заохочення та нагородження; звільнення. І вже на підставі цього наказу робиться запис до трудової книжки. Відбувається це в такі строки:

 • після видання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або переведення на іншу роботу, а також про заохочення та нагородження — не пізніше тижневого строку;
 • після видання наказу (розпорядження) про звільнення — у день звільнення.

Увага! Запис у трудовій книжці повинен точно відповідати тексту відповідного наказу (розпорядження). З кожним подібним записом працівника знайомлять під підпис в Особистій картці працівника типової форми № П-2* ( п. 2.5 Інструкції № 58).

* Цю форму затверджено спільним наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656.

Підставами для записів до трудової книжки є також довідки інших підприємств та організацій про роботу, навчання, службу у ЗСУ тощо. За наявності цих довідок додатково видавати наказ (розпорядження) не потрібно — для внесення запису достатньо даних цих документів.

Наприклад, працівник влаштовується до вас на роботу після закінчення служби у ЗСУ. Як доказ проходження служби він пред’явив військовий квиток. У цьому випадку ви, перш ніж внести до трудової книжки запис про прийняття цього працівника на роботу, повинні заповнити в ній окремий рядок про період його служби у ЗСУ ( п. 2.19 Інструкції № 58).

Хто зобов’язаний придбавати бланки трудових книжок

З розд. 6 і 7 Інструкції № 58 випливає, що роботодавець самостійно придбаває бланки трудових книжок і заповнює їх на працівників, для яких це місце роботи є першим.

Вартість бланка трудової книжки роботодавець справляє з працівника ( п. 6.1 Інструкції № 58)

Працівник вносить кошти за бланк трудової книжки до каси роботодавця ( п. 7.2 Інструкції № 58).

Водночас, ви цілком можете утримати вартість бланка із зарплати працівника. Так, по-перше, зручніше, а по-друге, немає загрози покарання за продаж трудової книжки без застосування РРО. 

Зауважимо, що, як правило, на практиці працівник самостійно купує бланк книжки і передає його роботодавцю для належного оформлення.

Де повинна зберігатися трудова книжка

Оскільки трудову книжку веде роботодавець за основним місцем роботи працівника, вона в цього роботодавця і зберігається (п. 3 постанови № 301).

Виняток — фізособи-підприємці і фізособи, які використовують найману працю. Вони трудові книжки найманих працівників у себе не зберігають. У цьому випадку трудові книжки зберігаються в самих працівників ( п. 2.211 Інструкції № 58).

Намотайте на вус: можливості видачі працівникам трудових книжок на руки до моменту звільнення не передбачено. Але як бути, якщо така необхідність все ж виникла? Наприклад, трудова книжка потрібна працівнику для подання до органів МВС, до Пенсійного фонду тощо.

У цьому випадку роботодавець повинен видати працівнику засвідчені виписки з трудової книжки, як це передбачено п. 2.7 Інструкції № 58.

Коли працівник звільняється, йому в день звільнення видають його трудову книжку, про що він розписується у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ( п. 4.1 Інструкції № 58).

Трудова книжка вперше: які документи потрібні

Щоб роботодавець міг завести трудову книжку громадянину, який влаштовується на роботу вперше, йому від такого громадянина буде потрібно ( ст. 24 КЗпПп. 1.4 Інструкції № 58):

 • паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
 • диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, якщо він необхідний для допуску до виконання певної роботи.

Військовослужбовці, звільнені з військової служби, повинні пред’явити військовий квиток, а громадяни, звільнені з місць відбуття кримінального покарання, — довідку про звільнення ( п. 1.4 Інструкції № 58).

Новачкам роботодавець оформляє трудову книжку не пізніше 5 днів після прийняття на роботу (ч. 3 ст. 48 КЗпП).

Якщо останній день 5-денного строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення строку буде найближчий робочий день ( ст. 2411 КЗпП).

Ну ось, із загальними правилами заповнення трудових книжок розібралися. Час переходити до деталей. Читаємо наступну статтю!

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(25)
Оксана
05.01.2017
А я не считаю трудовую книжку "анахронизмом прошлого". Хоть что то можно подержать в руках .
Наталя
09.01.2017
А як щодо двох, трьох трудових книжок? Чи це законно? Знайомі працюють по двох трудових на двох держ підприємствах. Чи згідно закону не буде порушенням, якщо працівникові на іншому підприємстві відкриють другу трудову книжку?
Наталья Наталя
10.01.2017
Это не нарушение законодательства( иметь несколько трудовых книжек )
ААА
10.01.2017
Чому ми повинні заповнювати трудову книжку РОСІЙСЬКОЮ мовою??? Чому не англійською, - ми ж йдемо в Євросоюз чи будемо далі танцювати під москальську дудку!!!!!!
Світлана ААА
11.01.2017
Уявляю як "знавці" напишуть англійською))))) Ми вже чорті по якому пишемо російською, бо у школі її не оцінюють майже, а англійською... я уявляю...
Ляля
06.02.2017
Трудовая книга на девичьей фамилии - как узаконить сейчас(вовремя никто не сказал).?
Діана
02.03.2017
В мене ситуація важка - трудова книга вкрадена (викрали сумку з документами). Офіційно я працювала тільки на 1 роботі, там стаж всього 9 місяців і 3 місяці на біржі - отримувала допомогу по безробіттю. Те підприємство де я працювала - наразі ліквідоване і я не маю можливості піти туди і заново попросити в іншу книжку (нову) відновити запини, начальство колишнє виїхало за кордон, зв*язатися ні з ким не можу. Мені наразі запропонували інше місце роботи - чи можу я оформити нову трудову книжку? Бо відновити старі записи немає ніякої можливості. Чи буде це порушенням?
Софія
12.03.2017
То дійсно можна сказати новому роботодавцю, що ти ніде не працював і оформити нову трудову книжку?( якщо я хочу приховати колишнє місце роботи)
Галя
09.05.2017
Якщо на титульній сторінці не має печатки підприємства на якому я працювала, чи буде вона дійсна.
Андрій Галя
04.07.2017
ні
Ольга Андрій
22.08.2017
А якщо ФОП не має печатки (він не зобов'язаний її мати) і взагалі зараз зняли обов'язковість на печатки підприємствам. Як бути в цьому випадку?
Ліна
23.06.2017
Чи має право навчальний заклад відкривати трудові книжки?
людмила
06.07.2017
чи робиться запис в трудовій книжці про роботу в Громадській організації.
Тетяна
08.08.2017
якщо існує на підприємстві вакансія вантажник-комплектувальник, який запис в трудову робити?
Оксана
29.09.2017
Трудова книжка відкрита ще за радянських часів. Всі записи були зроблені виключно російською мовою (українська частина взагалі була не заповнена), як продовжити ведення книжки? Куди зараз зробити запис про прийняття?
Лілія
23.01.2018
які ризики у підприємства якщо він видає трудові новим працівникам як канцтовари? не стягуючи кошти?
Ольга.
07.03.2018
якщо назва організації не поміщається на одній сторінці, запис переноситься на іншу?
Ольга.
07.03.2018
запис прийому на роботу завіряється печаткою і підписом керівника?
Людмила
25.05.2018
Трудова книжка старого зразку, велася на російській мові (закінчилася). Зараз купила вкладиш. Продовжувати записи на українській мові? І якщо на підприємстві немає печатки "ВИДАНО ВКЛАДИШ", можна зробити запис ручкою і поставити печатку підприємства? Дякую.
Люба
29.05.2018
Роки навчання в училещі виносяться у трудову.....
Світлана
02.09.2018
Після звільнення,не віддають трудову книжку,кажуть що цей процес тривав місяць часу,чи це правда?
Валентина
08.10.2018
Закінчила тільки середню школу потім вийшла заміж була в декреті чи потрібно 3 роки декрету заносити до трудової книжки і хто це має робити
Зоряна
08.12.2018
Доброго дня.Я працювала в приватного підприємця 1рік а запи
Зоряна
08.12.2018
Я пропрацювпла 1рік а запису незробили,сказали,що то зафіксовано в податковій.
Инна
17.02.2020
Доброго дня! У мене закінчилась трудова книжка на укр.мові. Ставши в центр зайнятості там не знають куди мені зробити запис. На російській мові пуста,але її потрібно заповнити роботодавцем(першу сторінку на рос.мові). Я не знаю як правильно отримати запис в трудову. Прошу допомогти.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.