Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.09.21
223 0
Друкувати
Обране

Відкликаємо відпускника: правила і нюанси

Незамінних працівників не буває… Але й тут є винятки. І стосуються вони відпускників, без яких ну ніяк не можна вирішити форс-мажорну ситуацію. Що ж робити — треба відкликати. Як це зробити безпечно та як продовжити (перенести) відпустку після відкликання, зараз розповімо.


Така різна нормативка

У загальному випадку при відкликанні працівника з відпустки треба спиратися на норми КЗпП та Закон про відпустки. Але чи для всіх сфер діяльності застосовуються правила цих законів стосовно відкликання з відпусток? Для всіх, крім держслужбовців. Останні керуються Законом про держслужбу*, який містить свої особливості.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

А як же посадові особи ОМС? Адже у листі від 19.04.2017 р. № 8285/0/2-17/28 фахівці Мінсоцполітики вказували на те, що при відкликанні зі щорічної відпустки посадової особи ОМС слід керуватися механізмом відкликання, визначеним для держслужбовців. Але таке їх твердження суперечить п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону про держслужбу, де зазначено, що дія Закону про держслужбу не поширюється на посадових осіб ОМС. А це означає, що посадових осіб ОМС можна відкликати зі щорічної відпустки на умовах, визначених загальними нормами трудового законодавства (КЗпП та Закону про відпустки).

Почнемо із загальних правил, а потім розглянемо особливості відкликання держслужбовців.

Коли можна відкликати відпускника

Відкликання допускається тільки із щорічних (основної і додаткової) відпусток і тільки в обмежених законодавством випадках.

Види відпусток визначені ст. 4 Закону про відпустки.

Відпустки, які належать до щорічних, — це основна відпустка, додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством. З інших відпусток (соціальної, навчальної, творчої, бойової, чорнобильської тощо) відкликати працівників не можна. Також не можна відкликати працівників із відпустки без збереження зарплати (див. лист Мінсоцполітики від 17.10.2016 р. № 576/13/116-16).

Вичерпний перелік випадків, при яких можна перервати щорічну відпустку, визначений ч. 8 ст. 79 КЗпП та ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки. Відкликати працівника зі щорічної відпустки можна лише:

• для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;

• для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством.

Жодні інші причини не надають роботодавцю права безапеляційно заявити працівнику, що його відпочинок переривається.

Дуже рідко, але трапляється й таке, що працівник сам виявляє бажання перервати свій відпочинок та стати до роботи. У разі якщо роботодавець не проти — таке відкликання з відпустки не заборонено при виконанні умов відкликання (див. далі).

Умови відкликання

Навіть якщо є підстави для відкликання працівника із відпустки, потрібно виконати певні умови.

По-перше, працівника не можна відкликати із щорічної відпустки без його згоди (ч. 8 ст. 79 КЗпП). Таку згоду працівник надає письмово. Зауважте, працівник має право відмовитися від переривання свого відпочинку. Така відмова не є порушенням трудового законодавства, і роботодавець не має права змушувати його та чинити на нього тиск.

Відмова працівника не є порушенням трудового законодавства, тож роботодавець не може притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Згода не потрібна, якщо працівник сам виявив бажання перервати свій відпочинок і висловив його у заяві.

По-друге, відкликайте працівника таким чином, щоб основна безперервна частина щорічної відпустки становила не менше 14 календарних днів. Наприклад, якщо у працівника щорічна відпустка повної тривалості 24 календарних дні, то його не можна відкликати на 12-й день такої відпустки. У працівника має бути можливість використати не менше 14 календарних днів щорічної відпустки (ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки).

По-третє, невикористана частина щорічної відпустки повинна бути надана працівнику:

• або відразу після закінчення дії причин, з яких він був відкликаний з відпустки (продовження перерваної відпустки);

• або перенесена на інший період. Зауважте, така невикористана відпустка має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Оформляємо відкликання

Послідовність дій при відкликанні працівника із щорічної відпустки зображено на рисунку.

Алгоритм відкликання

Особливості відкликання держслужбовців

На відміну від інших працівників, держслужбовців відкликають із відпустки за особливим порядком. Відповідно до ст. 60 Закону про держслужбу відкликати держслужбовців можна тільки із щорічних відпусток:

• основної;

• додаткової за стаж держслужби.

Зауважте, з інших видів відпусток, що не належать до щорічних (наприклад, із соціальної додаткової відпустки працівникам, які мають дітей), відкликати держслужбовців не можна.

При відкликанні держслужбовця із щорічної відпустки слід керуватися Порядком № 230*.

* Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 230.

Підставою для відкликання держслужбовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою (п. 3 Порядку № 230).

Як бачите, для відкликання держслужбовця на потрібні форс-мажорні обставини (стихійне лихо, аварія тощо), як у всіх інших працівників.

Хто може бути ініціатором відкликання із щорічної відпустки держслужбовців (залежно від категорії), наведено у пп. 4 і 5 Порядку № 230 (ср. USER_SHOW_ID).

Зверніть увагу: згода держслужбовця на відкликання з відпустки не потрібна. Закон про держслужбу і Порядок № 230 не містять такої вимоги.

Поряд із цим у п. 7 Порядку № 230 встановлені способи і строки сповіщення про відкликання з відпустки. Так, служба управління персоналом держоргану повідомляє (з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку та/або поштового зв’язку) держслужбовця про прийняте рішення щодо його відкликання із щорічної відпустки не пізніше ніж за:

5 календарних днів до такого відкликання — у разі необхідності виконання невідкладного завдання;

2 календарних днів до такого відкликання — у разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина.

Після цього у день прибуття відкликаного держслужбовця на роботу служба управління персоналом держоргану ознайомлює його з наказом (розпорядженням) про відкликання та надає завірену копію такого наказу (розпорядження).

Частина невикористаної відпустки за узгодженням з керівником держоргану надається держслужбовцю в будь-який час відповідного року або приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачених витрат держслужбовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки (ч. 2 ст. 60 Закону про держслужбу)**.

** Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 231.

Оплатні моменти відкликання

Працю відкликаного з відпустки працівника оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки (ч. 8 ст. 79 КЗпП).

Це означає, що за час фактичної роботи підприємство повинне нарахувати працівнику заробітну плату і відсторнувати відпускні за невикористані дні відпустки. А також внести зміни до табеля обліку робочого часу.

Продовження або перенесення відпустки

Невикористані дні відпустки. Невикористану частину щорічної відпустки:

• або надають працівнику після закінчення дії причин, з яких він був відкликаний з відпустки;

• або переносять за згодою сторін на інший період.

Документальне оформлення. У разі продовження відпустки працівник надає роботодавцю заяву, в якій вказує, що бажає продовжити відпустку на невикористані у зв’язку з відкликанням дні відпустки. На підставі цієї заяви роботодавець видає наказ (розпорядження) про продовження відпустки.

У разі перенесення невикористаних днів відпустки на інший період працівник також надає заяву, в якій вказує бажані дати та строк використання цих днів відпустки. Якщо роботодавця влаштовують вказані строки відпустки, то він погоджує заяву і на її підставі видає наказ (розпорядження) про перенесення відпустки. А вже безпосередньо перед настанням такої відпустки роботодавець видасть відповідний наказ про її надання.

Зауважте, за необхідністю інформацію про зміни (перенесення/продовження) відпустки можна вносити у графік відпусток, наприклад у графу «Примітки».

«Середня» для відпустки

У випадках перенесення/продовження днів щорічної відпустки у центрі уваги є середня заробітна плата для розрахунку відпускних. І від того, з якої дати відпустка вважатиметься продовженою, залежатиме, чи треба перераховувати суму відпускних.

Якщо день початку щорічної відпустки та день початку продовженої/перенесеної відпустки у зв’язку з відкликанням з неї припадають:

на один місяць, то відпускні, виплачені до початку відпустки, з якої відкликали працівника, не перераховують. Адже розрахунковий період не зміниться;

на різні місяці, то відпускні за дні відкликання з неї сторнують. Після видання наказу про надання невикористаної частини відпустки відпускні розраховують заново виходячи з нового розрахункового періоду.

Такого розрахунку середньої заробітної плати в разі продовження/перенесення щорічної відпустки радять дотримуватися фахівці Мінсоцполітики. У своєму листі від 21.03.2019 р. № 369/0/206-19 вони розглядали випадок продовження відпустки працівника у зв’язку із хворобою, але ми вважаємо, що такий самий порядок розрахунку середньої заробітної плати буде q у випадку продовження/перенесення відпустки у зв’язку із відкликанням працівника.

Отже, у вказаному листі фахівці Мінсоцполітики наполягають на розрахунку нової середньої заробітної плати в разі продовження відпустки з місяця, відмінного від місяця початку первісно наданої відпустки.

Розглянемо на прикладі.

Приклад. Працівник (слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводів) перебував у щорічній відпустці тривалістю 24 календарних дні з 16.08.2021 р. по 09.09.2021 р. 31 серпня 2021 р. його відкликали з відпустки на 1 день для ліквідації аварії у зв’язку з проривом трубопроводу. За його заявою відпустка продовжується на 1 день.

У цьому прикладі є два моменти, на які звертаємо вашу увагу.

По-перше, продовження відпустки на 1 день (день відкликання) відбудеться у наступний день після останнього дня відпустки. Тобто, відпустка буде продовжена з дня, коли працівник повинен був вийти на роботу, а саме з 10.09.2021 р.*

* Більш детально про продовження відпустки ми говорили у консультації «Відпустка продовжена у зв’язку з хворобою: що з відпускними» // «ОП», 2019, № 7.

По-друге, середньоденна зарплата для розрахунку продовженого одного дня відпустки (10 вересня) повинна бути розрахована виходячи з розрахункового періоду вересень 2020 року — серпень 2021 року. Тобто це вже буде нова «середня». Адже початок відпустки, з якої працівника відкликали, припадав на серпень 2021 року і розрахунковим періодом для обчислення відпускних був серпень 2020 року — липень 2021 року.

Долга Ірина

Оплата праці, вересень, 2021/№ 17

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.