Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.06.21
713 0
Друкувати
Обране

Військова служба: визначаємо гарантії за місцем роботи

Останнім часом у чаті на порталі buhgalter.com.ua з'явилось чимало запитань, присвячених темі проходження працівниками військової служби. Чи зберігати робоче місце та середній заробіток за час служби? Що зазначати у табелі? Чи вносити запис у трудову книжку? Відповіді на ці та інші запитання — у нашій статті.


Які види військової служби існують?

Види військової служби в Україні визначає ч. 6 ст. 2 Закону № 22321. Вони поділяються, зокрема, на:

1 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

• строкову військову службу;

• військову службу за контрактом;

• військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

• військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

• військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Зауважимо: останній вид військової служби у Законі № 2232 з’явився зовсім недавно. Відповідні зміни до нього було внесено Законом № 13572, який набув чинності 23.04.2021 р. Резервісти — це особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

2 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» від 30.03.2021 р. № 1357-IX.

Також хотілося б зазначити, що особливий період триває в Україні з 18.03.2014 р., з дати набрання чинності Указом Президента № 3033. Він не припинився із закінченням мобілізаційних заходів (див. листи Міноборони від 18.10.2016 р. № 322/2/6917 і від 20.10.2016 р. № 316/1/906).

3 Указ Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17.03.2014 р. № 303/2014.

Такої ж думки і Верховний Суд України (постанови ВСУ від 20.06.2018 р. у справі № 631/1919/16-ц, від 20.06.2018 р. у справі № 323/1252/17, лист ВСУ від 13.07.2018 р. № 60-1543/0/2-18). Він зазначає, що особливий період закінчується з прийняттям Президентом відповідного рішення про переведення усіх інституцій України на функціонування в умовах мирного часу. Наразі рішень про закінчення такого періоду Президент не приймав.

Які гарантії передбачено для працівників-військовослужбовців?

Для працівників, призваних або прийнятих для проходження військової служби, гарантії закріплено у ч. 3 ст. 119 КЗпП. До таких гарантій належать:

збереження місця роботи і посади;

виплата середнього заробітку.

Зверніть увагу! На період військової служби працівника увільнюють від роботи, але не звільняють. У наказі про увільнення обов’язково слід зробити посилання на ч. 3 ст. 119 КЗпП щодо збереження за працівником відповідних гарантій.

Суттєво: на осіб, які займали виборні посади в ОМС і строк повноважень яких минув, гарантії щодо збереження місця роботи, посади і середнього заробітку не поширюються (ч. 5 ст. 119 КЗпП).

Працівник — внутрішній сумісник проходить військову службу. Які посади повинен зберігати роботодавець за цим працівником?

Жодних спеціальних застережень щодо надання гарантій тільки за основним місцем роботи у ч. 3 ст. 119 КЗпП немає. Відтак немає жодних винятків для працівників, працевлаштованих на роботу за сумісництвом. Тож працівнику — внутрішньому сумісникові роботодавець зобов’язаний зберегти посаду та середній заробіток як за його основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Якщо служити пішов зовнішній сумісник, роботодавець також зобов’язаний зберігати за ним місце роботи за сумісництвом, посаду та середній заробіток.

Розрахунок середньої зарплати сумісникам необхідно проводити окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом. Тобто до розрахунку «середньої» за основним місцем роботи необхідно включати виплати, нараховані в розрахунковому періоді тільки за основним місцем роботи, а за сумісництвом — виплати, нараховані на роботі за сумісництвом.

Яку відмітку ставити у табелі під час проходження працівником військової служби?

У табелі обліку використання робочого часу увесь період відсутності працівника у зв’язку з несенням військової служби слід позначати:

• або буквеним кодом «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством);

• або цифровим кодом «22».

Нагадаємо: типову форму табеля обліку використання робочого часу (форма № П-5) затверджено наказом № 4894.

4 Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Чи вносити запис до трудової книжки про військову службу?

До трудових книжок за місцем роботи вноситься окремим рядком запис про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах. Це чітко передбачено п.п. «а» п. 2.19 Інструкції 585. До речі, якщо працівник проходив військової служби до прийняття на роботу до відповідного роботодавця, то запис у трудовій про службу має передувати запису про роботу у цій установі.

5 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці від 29.07.93 р. № 58.

А ось працівникові, який працює і вже має запис у трудовій книжці про прийняття на роботу, запис про проходження військової служби можна не вносити. Такою є позиція Мінсоцполітики (див. лист від 04.04.2018 р. № 156/0/22-18).

Як обчислювати середній заробіток?

Його обчислюємо відповідно до Порядку № 100 виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, які передували місяцю початку військової служби. Перелік виплат, які беруть участь при розрахунку «середньої», наведено в п. 3 Порядку № 100. А виплати, які не враховуються при обчисленні цього показника, наведено у п. 4 цього Порядку.

Як же визначити суму середньої зарплати за місяць, яку потрібно виплатити працівнику? Для цього роботодавцю потрібно помножити середньоденну зарплату на планову кількість робочих днів за графіком роботи установи, які не були відпрацьовані у зв’язку з військовою службою.

Майте на увазі: весь час проходження військової служби слід оплачувати виходячи з однієї середньої зарплати. Кожен місяць розраховувати нову «середню» не потрібно.

Також пам’ятайте: з 12.12.2020 р. Порядок № 100 не вимагає проводити коригування середньої зарплати у разі збільшення окладів. Проте якщо ви почали оплачувати період військової служби за відкоригованою середньоденною зарплатою, то й надалі продовжуйте використовувати таку відкориговану «середню». А ось подальше коригування не проводьте.

Чи потрібно нараховувати доплату до МЗП, якщо сума середнього заробітку менше мінімалки?

Згідно зі ст. 31 Закону про оплату праці розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчий за розмір МЗП. Якщо ж нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, виявилася нижчою за законодавчо встановлений розмір МЗП, роботодавець проводить доплату до рівня мінзарплати. При невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.

Але середній заробіток, що нараховується працівникові, який проходить військову службу, виплачується не за відпрацьований час / виконану норму праці, а згідно зі ст. 119 КЗпП (ср. USER_SHOW_ID). Отже, доплата до рівня мінзарплати не проводиться. Виплачуйте працівникові фактичну суму нарахованого середнього заробітку (див. лист Мінсоцполітики від 18.06.2018 р. № 1056/0/101-18).

Чи оподатковується середній заробіток «солдата установи»?

Так, оподатковується.

Для цілей оподаткування середній заробіток вважається зарплатою, адже включається до ФОП6. Це закріплено у п.п. 2.2.12 Інструкції № 57. Тому на суму середнього заробітку:

6 ФОП — фонд оплати праці.

7 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

• нараховують ЄСВ (у загальному випадку —за ставкою 22 %);

• утримують ПДФО (за ставкою 18 %) та ВЗ (за ставкою 1,5 %).

Також майте на увазі: до заробітку «солдата установи» не можна застосовувати ПСП. Заборона продиктована п.п. 169.2.3 ПКУ. Так, ПСП не застосовують до зарплати, яку платник податків протягом звітного місяця отримував одночасно з доходами у вигляді грошового або майнового (речового) забезпечення військовослужбовців, виплачуваними з бюджету.

Чи потрібно виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП, якщо сума середнього заробітку за місяць нижча за мінзарплату?

Так, норму ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ виконувати потрібно.

Відповідно якщо база нарахування ЄСВ за місяць за основним працівником без інвалідності менша за МЗП, то потрібно визначити ЄСВ-різницю і донарахувати на неї ЄСВ.

Зверніть увагу: якщо ви зберігаєте середній заробіток працівникові з інвалідністю, то ЄСВ нараховуйте за ставкою 8,41 % на фактичну базу нарахування єдиного внеску.

В установі запроваджено простій з оплатою 2/3 від окладу. Як оплачувати період військової служби працівника, що збігся з простоєм: продовжувати виплачувати середній заробіток чи платити 2/3 окладу?

Щодо працівника, який вступив на військову службу, роботодавець зобов’язаний виконати трудові гарантії, передбачені ст. 119 КЗпП. Саме ця норма є імперативною в питанні оплати періоду військової служби «солдату установи». Тому в період військової служби на працівника не поширюються умови введення простою в установі.

Будз Володимир

Бюджетна бухгалтерія, червень, 2021/№ 23-24

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.