Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.02.21
122 0
Друкувати
Обране

Звільнити декретницю: місія здійсненна?

Вагітність — це прекрасний період у житті кожної жінки. Проте більшість роботодавців лякають такі «кардинальні» зміни у житті прекрасної половини суспільства. Адже вони мають особливий «пільговий» статус у взаємовідносинах із роботодавцем. І річ не тільки в тому, що на час декрету керівнику доведеться шукати заміну. Дуже часто роботодавців лякає той факт, що звільнити таких працівниць практично неможливо. Чи дійсно це так? Давайте розбиратися.


Від самого початку розставимо всі крапки над «і». Вагітність не може бути підставою для звільнення. Ба більше, особливий статус працівниці не може бути підставою для незаконного обмеження її прав та порушення її законних інтересів.

Але трапляються випадки, коли роботодавець об’єктивно вимушений шукати шпаринки у законі, щоб розпрощатися з декретницею. Поготів, у сучасних реаліях, коли повсякчас йде мова про реорганізацію держорганів, ліквідацію підприємств та закриття ФОПів через карантинні обмеження, ця проблема стає все більш актуальною. Тож чи можна в такому разі звільнити вагітних жінок та працівниць, які перебувають у декретних відпустках, якщо вони працюють за безстроковим трудовим договором? Для таких випадків є варіанти зробити це законним шляхом.

Особливі гарантії для «пільговиків»

Звернемось до нормативки. Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, пов’язані насамперед із материнством, для жінок установлюються певні особливості праці, закріплені в окремій главі XII КЗпП, що має назву «Праця жінок». У ній зазначені гарантії вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей, у частині відпусток, відряджень, залучення до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і звільнення.

Зокрема, ст. 184 КЗпП містить правило:

ЦИТАТА

Звільнення вагітних жінок… з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Ця заборона встановлена й щодо звільнення:

• жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років — якщо дитина потребує домашнього догляду на підставі медичного висновку),

• одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю,

• батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі),

• а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Як бачимо, зазначена норма встановлює заборону на звільнення з ініціативи роботодавця, але це не означає, що звільнення взагалі неможливе.

Винятком із цього правила буде повна ліквідація підприємства. Хоча навіть у цьому разі трудове законодавство вимагає роботодавця подбати про наступне працевлаштування таких пільговиків.

Повна ліквідація: що це?

Повна ліквідація підприємства — це єдина підстава для звільнення декретниці, якщо ініціатива виходить від роботодавця.

Поняття повної ліквідації законодавство не визначає. Однак розшифрувати його допоможе спеціальне законодавство — Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ).

У ст. 104 ЦКУ зазначено, що припинення діяльності юрособи можливе:

• або в результаті реорганізації (тобто передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам — правонаступникам);

• або в результаті ліквідації (тобто без правонаступництва).

Тож ліквідація — це така форма припинення юридичної особи, при якій припиняються всі її права та обов’язки. Простіше кажучи, вона фактично перестає існувати. Саме таку ліквідацію називають повною.

При реорганізації юридична особа також припиняється, але залишається її правонаступник (або декілька правонаступників). У такому разі діє правило:

ЦИТАТА

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ч.1 ст. 40 КЗпП).

Порядок скорочення чисельності/штату працівників зазвичай викликає багато запитань на практиці, оскільки до такого звільнення КЗпП висуває найбільшу кількість вимог. Усі проблемні моменти, пов’язані зі звільненням за цією підставою, розглянуто в статті «Скорочуємо чисельність/штат працівників правильно» // спецвипуск «ОП» «Кадровик», 2020, № 20/1. Але, знову-таки, згадуємо про те, що вагітні жінки підпадають під соціально-захищену категорію і не можуть бути звільнені за скороченням чисельності або штату працівників.

Цей висновок знаходить підтвердження й на практиці. Особливо це питання стосується державних органів. Так, Верховний Суд України зазначав, що ліквідація юридичної особи публічного права* має місце лише у випадку, якщо в розпорядчому акті органу державної влади або ОМС наведено обґрунтування доцільності взагалі відмови держави від виконання таких завдань та функцій. У разі ж покладення виконання завдань і функцій ліквідованого органу на інший орган мова йде фактично про реорганізацію. Саме такої правової позиції дотримується ВСУ в постановах від 04.03.2014 р. у справі № 21-8а14, від 27.05.2014 р. у справі № 21-108а14, від 28.10.2014 р. у справі №21-484а14.

* Юридичною особою публічного права визнається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст. 81 ЦКУ).

Крім того, у постанові ВС від 14.03.2018 р. у справі № 820/11570/15 можна знайти таку правову позицію:

ЦИТАТА

...встановлена законодавством можливість ліквідації державної установи (організації) з одночасним створенням іншої, яка буде виконувати повноваження (завдання) особи, що ліквідується, не виключає, а включає зобов’язання роботодавця (держави) по працевлаштуванню працівників ліквідованої установи.

Тож якщо у вас відбувається реорганізація чи ви, наприклад, збираєтесь ліквідувати лише якийсь підрозділ, то це не може бути підставою для звільнення декретниць з ініціативи роботодавця. Це дозволено тільки при повній ліквідації юрособи і лише з обов’язковим працевлаштуванням.

Як бути?

Як бачимо, декретницю не можна звільнити лише з підстав, які кваліфікуються як звільнення (розірвання трудового договору) з ініціативи роботодавця. Однак з інших підстав припинення трудового договору з цими категоріями жінок можливе.

Важливо!

Для роботодавця буде набагато простіше та безпечніше домовитися із працівницею про звільнення або за власним бажанням — це ст. 38 КЗпП або за угодою сторін — на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП.

Якщо ж домовитися не вдасться, тоді доведеться займатися працевлаштуванням працівниці.

Відверто кажучи, трудове законодавство не розшифровує, як та скільки часу це потрібно робити. Тому на практиці роботодавець або сам шукає нову роботу для декретниці, або звертається по допомогу до центрів зайнятості чи рекрутингових агенцій.

Звісно, завдання це не з легких, поготів, що в законодавстві не прописаний механізм її реалізації. Ба більше, судова практика також не виробила чіткого алгоритму дій у цій ситуації. Наприклад, ще у 2018 році Верховний Суд зайняв цікаву позицію щодо обов’язку працевлаштування особливих «пільговиків». Так, на його думку, після визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ліквідатор повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю, зокрема він звільняє жінок, які мають дітей віком до трьох років, на підставі п. 1 ч.1 ст. 40 КЗпП та повідомляє про таке вивільнення державний центр зайнятості, на який законом покладено обов’язок щодо їх працевлаштування (постанова Великої Палати Верховного Суду від 24.04.2018 р. у справі № 911/3259/16).

Така судова позиція згодом була розкритикована, бо обмежує права «пільговиків», хоча все ж таки вона існує. Тож ризикувати чи ні — вирішувати вам.

Якщо роботодавець усе ж знайшов та запропонував роботу, що підходить працівниці, тоді він звільняє її за п.1 ст. 40 КЗпП з дотриманням всієї процедури.

Увага!

Не забувайте, що, за загальним правилом, ця підстава для звільнення передбачає виплату вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку за ст. 44 КЗпП.

Якщо співробітниця без поважних причин відхиляє пропозиції працевлаштування, вважається, що свої зобов’язання ви виконали й можете звільнити її за п. 1 ст. 40 КЗпП.

При цьому радимо вам обов’язково документувати, як саму пропозицію працевлаштування, так і факт відмови без поважних причин.

Важливо!

Якщо ж працівниці роботу запропонували, а вона відмовилася з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я), обов’язок працевлаштувати її вважається невиконаним (лист Мінпраці від 09.04.2010 р. № 68/06/186-10).

Буває й так, що роботодавець не може взагалі знайти жодних варіантів для працевлаштування «пільговиків». У такому разі єдине, що можна запропонувати, — діяти за аналогією зі звільненням таких «особливих» працівників у зв’язку із закінченням строку трудового договору. Алгоритм дій для такої ситуації ви знайдете у статті «Строковий трудовий договір і вагітність» // «ОП», 2018, № 14. Тож у такому разі працівницю можна звільнити за п.1 ст. 40 КЗпП, але при цьому роботодавець усе одно буде зобов’язаний її працевлаштувати.

При цьому, навіть якщо працівниця оскаржить таке звільнення в суді та вимагатиме поновити її на роботі, шанси на перемогу у неї незначні. Це підтверджує й судова практика, наприклад, постанова ВС від 16.01.2018 р. у справі № 175/167/16-ц. Здебільшого суди не знаходять підстав для поновлення на роботі в разі невиконання роботодавцем свого обов’язку з працевлаштування. Тому мова може йти тільки про зобов’язання роботодавця її працевлаштувати.

Кучерова Оксана

Оплата праці, лютий, 2021/№ 3

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.