Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.10.14
30119 3
Друкувати
Обране

Об’єкт недобудовано: чи можна його ввести в експлуатацію

На балансі установи знаходиться об’єкт незавершеного капітального будівництва — автогараж. Керівник установи видав наказ, яким зобов’язав постійно діючу нвентаризаційну комісію провести процедуру прийняття в експлуатацію цього гаража. Головний бухгалтер згідно з цим наказом має оприбуткувати автогараж на баланс установи. Чи правомірні такі вимоги керівника установи? Який порядок прийняття в експлуатацію та оприбуткування об’єктів незавершеного будівництва? Хто має оформляти документи щодо введення будови в експлуатацію?(Київська обл.)


Звісно, бухгалтерський облік слід вести відповідно до вимог чинного законодавства. Однак на практиці трапляється так, що закон для конкретної установи — це слово її керівника. І як бути, якщо вимоги керівництва суперечать законодавчим нормам? Як довести свою правоту в такому разі, не зіпсувавши при цьому взаємовідносин з начальством і тим паче не втративши роботу? З одного боку, керівник завжди має рацію, тож краще не сперечатися і виконати його розпорядження, а з другого — за порушення законодавства передбачена відповідальність.
Не хвилюйтеся, безвихідних ситуацій не буває. З усім розберемося, але все по черзі.
Розпочнемо з визначення поняття незавершеного будівництва, оскільки саме з ним і пов’язана описана вами ситуація. Так, об’єкт незавершеного будівництва — це об’єкт будівництва, на спорудження якого видано дозвіл, понесені витрати, але в експлуатацію відповідно до законодавства він не прийнятий. Саме таке трактування наведене у ст. 1 Закону України «Про іпотеку» від 05.05.2003 р. № 898-IV.
З цього випливає, що об’єкт незавершеного будівництва — це ніщо інше, як недобудована споруда.
Слід мати на увазі, що незавершене будівництво — досить специфічний об’єкт правовідносин, оскільки до закінчення будівництва забудовник вважається лише власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (ч. 3 ст. 331 ЦКУ). Право ж власності на нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва.

Зауважимо, що у разі необхідності забудовник все ж таки має право укладати договір (купівлі-продажу, дарування тощо) щодо об’єкта незавершеного будівництва. Головною умовою при цьому є державна реєстрація прав на таке нерухоме майно, що власне і підтверджує набуття права власності на відповідний об’єкт незавершеного будівництва. Реєстрація прав здійснюється на підставі необхідних документів, а саме: проектно-кошторисної документації, документів, що містять опис об’єкта незавершеного будівництва, та документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою. У свою чергу, право власності на земельну ділянку, право постійного
користування та право оренди земельної ділянки згідно зі ст. 125 та 126 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ виникають з моменту державної реєстрації цих прав та оформлюються відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV.
Отже, після проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, він набуває цивільної оборотоздатності. Суть цього полягає у вільному відчуженні такого об’єкта або переході його від однієї особи до іншої.
Далі поговоримо про експлуатацію будівель, а точніше, про можливість експлуатації об’єктів незавершеного будівництва. Зокрема, чинним законодавством експлуатувати об’єкти будівництва, закінчені, але не прийняті в експлуатацію, заборонено.
Саме так зазначено в ч. 8 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI (далі — Закон № 3038). Але ви скажете, що в наведеній вище нормі йдеться про неможливість експлуатації закінчених об’єктів, а про незавершене будівництво — ні слова. Дійсно, проте очевидно, що недобудовані об’єкти не можуть бути прийняті в експлуатацію, а відтак і експлуатувати
їх не можна. На підтвердження цього зазначимо: відповідно до п. 9 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 461 (далі — Порядок № 461), на об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.
Зверніть увагу: замовники будівництва об’єктів несуть відповідальність у вигляді штрафу за експлуатацію або використання не прийнятих в експлуатацію об’єктів, а також наведення недостовірних даних про готовність об’єкта до експлуатації.
Розмір штрафних санкцій залежить від категорії складності об’єктів, щодо яких було здійснено правопорушення, а конкретно:
— I категорія складності — 18 мінімальних заробітних плат;
— II категорія складності — 45 мінімальних заробітних плат;
— III категорія складності — 90 мінімальних заробітних плат;
— IV категорія складності — 370 мінімальних заробітних плат;
— V категорія складності — 900 мінімальних заробітних плат.
Таке покарання передбачено п. 6 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.94 р. № 208/94-ВР. Нагадаємо, що категорію складності об’єкта визначає проектна організація і замовник
будівництва (ч. 3 ст. 32 Закону № 3038). При цьому механізм віднесення об’єктів будівництва різного функціонального призначення до IV і V категорій складності визначений Порядком віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності, затвердженим постановою КМУ від 27.04.2011 р. № 557.
Що ж стосується прийняття в експлуатацію будівель та споруд, то процедура прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначена в Порядку № 461. Зокрема, об’єкти I — III категорій складності та об’єкти, збудовані на підставі будівельного паспорта, приймають в експлуатації шляхом реєстрації Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі — інспекція) декларації про готовність такого об’єкта до експлуатації (п. 2 Порядку № 461). Таким чином, аби прийняти в експлуатацію певний об’єкт, замовник має скласти декларацію про готовність об’єкта до експлуатації (далі — декларація), за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 461.

Варто зазначити, що оформленням такої декларації на практиці здебільшого займається головний інженер або начальник інженерно-технічного відділу. Власне, порядок складання декларації замовником законодавством не регламентований. Однак із 100-відсотковою впевненістю можна стверджувати, що оформлення декларації і тим паче прийняття в експлуатацію не належить до компетенції постійно діючої інвентаризаційної комісії установи. Адже члени комісії і головний бухгалтер, зокрема, не володіють достатніми знаннями та кваліфікацією в галузі будівництва.

Повернемося до порядку реєстрації декларації. Замовник подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення декларацію у двох примірниках за місцезнаходженням об’єкта будівництва до дозвільного центру. У свою чергу дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня передає декларацію для реєстрації до інспекції. Остання перевіряє протягом 10 робочих днів з дати подання декларації повноту даних, зазначених у ній, та реєструє декларацію. Майте на увазі, що замовник несе відповідальність за повноту та достов
ірність даних, зазначених у декларації. При цьому радує, що сплачувати за реєстрацію декларації вам не доведеться, принаймні відповідно до п. 17 Порядку № 461 ця послуга є безкоштовною.
Якщо ж об’єкт належить до IV і V категорій складності, його приймають в експлуатацію на підставі акта готовності шляхом видачі сертифіката. Видачу останнього, зазвичай, здійснює інспекція, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт. Для отримання сертифіката замовник  подає особисто або надсилає поштою до відповідної інспекції заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката разом з прикладеним до неї актом готовності об’єкта до експлуатації. Форми заяви та акта наведені в додатках 2 та 3 до Порядку № 461, відповідно. Оформлення цих документів здійснює знову ж таки головний інженер або начальник інженерно-технічного відділу установи, і аж ніяк не головний бухгалтер бюджетної установи.
Інспекція протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви приймає рішення про видачу сертифіката за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 461 або відмову в його видачі за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 416. До речі, видача сертифіката є вже платною послугою. Механізм внесення плати за видачу сертифіката та її розмір встановлені Порядком внесення плати за видачу сертифіката, який  видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та її розмір, затвердженим постановою КМУ від 13.04.2011 р.№ 461.
Зрештою це все щодо порядку прийняття в експлуатацію будівель та споруд. Залишається лише додати, що об’єкт вважається прийнятим в експлуатацію з дати реєстрації декларації або видачі сертифіката (п. 11 Порядку № 461).
Пам’ятайте: замовник зобов’язаний протягом 7 календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об’єкта:
— подати копію декларації чи сертифіката місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта;
— поінформувати державні органи у сфері пожежноїта техногенної безпеки про введення в експлуатацію об’єкта.
А тепер кілька слів про те, як оприбуткувати об’єкт будівництва. Так от, тільки після прийняття будівлі в експлуатацію її оприбутковують на баланс установи. І тут вже за справу береться постійно діюча комісія установи. Комісія складає Акт прийняття-передачі основних засобів за типовою формою № ОЗ-3 (бюджет). А на підставі затвердженого керівником установи акта заповнюють Інвентарну картку обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма № ОЗ-6 (бюджет)). Загалом, нічого нового, процедура оприбуткування
об’єкта основних засобів стандартна.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що ані інвентаризаційна комісія установи, ані головний бухгалтер не можуть вирішувати питання щодо прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію. Комісія має право лише ухвалити рішення про зарахування на баланс установи будівлі чи споруди, прийнятої в експлуатацію в законодавчо визначеному порядку. У зв’язку з цим вимоги керівника вашої установи є неправомірними, а його наказ є таким, що суперечить букві закону. Тож правда на вашому боці.
На завершення ще раз підкреслимо, що порядок прийняття в експлуатацію стосується об’єктів, будівництво яких завершене, тобто ступінь готовності яких становить 100 %. Об’єкти ж незавершеного будівництва взагалі не можуть бути прийняті в експлуатацію за жодних умов.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(3)
Yevgeniy
30.10.2018
Дуже корисна стаття! Але особисто кожному не так легко пройти цю процедуру, можливі недопустимі порушення ДБН і людина потім просто заручник ситуації, до поки не виправить, а інколи несучі стіни будівель нехочеться зносити. Я допомагаю, представляю по довіреності людей, яким необхідно узаконити будинок, безкоштовно консультую, та проводжу розумну цінову політику 063 710 96 56 http://legalhome.com.ua
Yevgeniy
30.10.2018
Дуже корисна стаття! Але особисто кожному не так легко пройти цю процедуру, можливі недопустимі порушення ДБН і людина потім просто заручник ситуації, до поки не виправить, а інколи несучі стіни будівель нехочеться зносити. Я допомагаю, представляю по довіреності людей, яким необхідно узаконити будинок, безкоштовно консультую, та проводжу розумну цінову політику 063 710 96 56 http://legalhome.com.ua
Віталій
06.08.2021
Надзвичайно корисна ініормація щодо реєстрації саме незавершеного будівництва...
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.