Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.04.21
5377 0
Друкувати
Обране

Балансоутримувачі та орендодавці комунального майна: як розмежувати повноваження

Згідно з рішенням сесії міської ради бюджетна установа отримала в оперативне управління об’єкти комунальної власності (нерухоме майно). Ми хочемо передати частину приміщень в оренду. Поясніть, чи може установа самостійно передати приміщення в оренду? Чи можемо ми виступати орендодавцями такого майна? Які повноваження у такому разі має установа?


Майно в оперативному управлінні — це як?

Розпочнемо з юридичних питань щодо управління комунальним майном.

Відповідно до ст. 24 ГКУ1 управління господарською діяльністю у комунальному секторі здійснюється через систему організаційно-господарських повноважень територіальних громад та органів місцевого самоврядування (ОМС) щодо суб’єктів господарювання, які належать до комунального сектору і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління. Так, ОМС несуть відповідальність за наслідки діяльності суб’єктів господарювання, що належать до комунального сектору економіки, на підставах, у межах і порядку, визначених законом.

1 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Водночас суб’єкти господарювання, котрі належать до комунального сектору економіки, здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління.

При цьому під правом господарського відання слід розуміти речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна (ч. 1 ст. 136 ГКУ).

У свою чергу, правом оперативного управління вважається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним для здійснення некомерційної господарської діяльності. Таке визначення наведено у ч. 1 ст. 137 ГКУ.

Отже, різниця між передачею майна у господарське відання та оперативне управління насамперед полягає у тому, хто отримує таке майно: комерційна чи некомерційна структура.

А тому за бюджетними установами комунальне майно закріплюють на праві оперативного управління. Тоді як комунальні підприємства отримують майно від ОМС у господарське відання.

Важливо!

Підставою для передачі комунального майна є рішення сесії відповідної ради про закріплення на праві оперативного управління (господарського відання) майна, яке перебуває в комунальній власності.

При цьому документом, який підтверджує виникнення відповідного права, є рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради про закріплення на праві оперативного управління чи господарського відання нерухомого майна, яке перебуває в комунальній власності.

У такому разі майно безоплатно передають відповідному суб’єкту господарюванню для його діяльності.

У свою чергу, власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням такого майна.

Такі функції контролю власник виконує безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у суб’єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.

Ці права власника комунального майна визначені у ст. 137 ЦКУ2.

2 Цивільний кодекс від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Більше інформації про те, як правильно надалі вести облік такого майна, переданого в оперативне управління (господарське відання) ОМС, дізнавайтесь у матеріалі «Майно передано в оперативне управління (господарське відання): як його обліковувати» («Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 46).

Зазначимо, що ОМС затверджують відповідні Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності, за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та типові договори.

Такі документи визначають на місцевому рівні процедуру передачі та закріплення комунального майна відповідної територіальної громади.

У свою чергу, типові договори чітко регламентують умови передачі і повернення комунального майна, права та обов’язки його власника (уповноваженого ним органу) і користувача (підприємства, установи, організації).

Балансоутримувачі комунального майна — це хто?

Взаємовідносини між суб’єктами орендних відносин, зокрема між орендодавцями, балансоутримувачами, уповноваженими органами управління та представницьким органом місцевого самоврядування або визначеними ним органами такого представницького органу, визначені в Законі № 1573 та Порядку № 4834.

3 Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157-IX.

4 Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затверджений постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483.

Тож з’ясуємо, які повноваження щодо комунального майна має кожен із суб’єктів орендних відносин.

Розпочнемо з балансоутримувачів.

Бюджетні установи виступають балансоутримувачами комунального майна, яке вони отримали в оперативне управління, з відповідними речовими правами, визначеними власником такого майна (або уповноваженим ним суб’єктом управління).

Балансоутримувачі комунального майна — це установи, організації або підприємства, які на праві господарського або оперативного управління отримали будинки і споруди, їх частини, а також рухоме майно, та обліковують його на балансі.

Крім того, підставою для визнання балансоутримувачем комунального майна того чи іншого суб’єкта господарювання також є рішення сесії відповідної ради.

Важливо!

Балансоутримувачі майна — це установи, організації, які на праві оперативного управління отримали нерухоме та рухоме майно та обліковують його на балансі.

Хто такі орендодавці комунального майна?

Орендодавець — юридична особа, яка на підставі договору оренди передає майно у користування за плату на певний строк.

Таке визначення орендодавців наведено в ст. 1 Закону № 157.

Перелік орендодавців державного та комунального майна наведено в ч. 1 ст. 4 Закону № 157.

Ось начебто такий перелік у ст. 4 цього Закону і є, але він містить більш загальний підхід до визначення таких суб’єктів.

Наприклад, щодо орендодавця держмайна все зрозуміло.

Таким суб’єктом є Фонд держмайна.

Тоді як про орендодавців комунального майна Закон № 157 містить загальну фразу — органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування. Хто ж це такі?

Отже, орендодавцями комунального майна можуть бути:

1) сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна ради;

2) виконавчий комітет ради;

3) структурні підрозділи ради (управління, відділи, департаменти);

4) установи, організації та підприємства, які мають на своєму балансі комунальне майно (за певних умов, визначених у ст. 4 Закону № 157).

Тож остаточне рішення про визначення орендодавців комунального майна тієї чи іншої територіальної громади приймає виключно власник комунального майна (тобто відповідна рада). Для цього затверджують відповідне Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності, яке приймають рішенням сесії відповідної ради. Зазначимо, що саме такий документ визначає на місцевому рівні не тільки орендодавців об’єктів комунальної власності, але й основні принципи, порядок та правила передачі в оренду об’єктів комунальної власності, які є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності.

Тому для того щоб визначити, чи може та або інша бюджетна установа виступати орендодавцем майна, яке обліковує на балансі, необхідно ознайомитись із згаданим Положенням, яке прийнято вашим ОМС. Саме у цьому документі установі-балансоутримувачу слід шукати відповідь на таке питання. 

Коли балансоутримувач = орендодавець?

У певних випадках установи, організації та комунальні підприємства можуть бути орендодавцями комунального майна, яке перебуває у них на балансі. Ці випадки перелічені в ст. 4 Закону № 157 та наведені в таблиці нижче.

Вид майна

Умови, за яких балансоутримувач є одночасно орендодавцем

Примітка

Нерухоме майно

загальна площа не перевищує 400 м2 на одного балансоутримувача

Представницький орган місцевого самоврядування щодо об’єктів комунальної власності може встановити

менший розмір площі

Роз’яснення щодо обмеження площі приміщень, які балансоутримувач має право здавати в оренду самостійно, див. у листах Фонду держмайна від 22.06.2020 № 10-16-12208 та від 25.06.2020 № 10-16-12642.

Ключові висновки Фонду держмайна у зазначених листах такі:

1) підприємства, установи та організації як балансоутримувачі державного майна мають право виступати орендодавцями нерухомого майна, якщо загальна площа майна не перевищує 400 м2 на одне підприємство, установу, організацію. При цьому не має значення, яку кількість приміщень балансоутримувач передає в оренду та їх ізольованість;

2) балансоутримувач до 01.02.2020 р. виступав орендодавцем за договорами оренди державного майна, сукупний розмір нерухомого майна за якими становив, наприклад 190 м2. Після 01.02.2020 р. цей балансоутримувач може самостійно передати в оренду додатково не більше ніж 210 м2.

При цьому таке право він може реалізувати шляхом укладання як одного договору оренди, так і декількох договорів. Однак сумарна площа нерухомого майна за всіма укладеними договорами оренди не може становити більше 400 м2.

Нерухоме майно для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів

на строк, що не перевищує 5 календарних днів протягом 6 місяців

Балансоутримувачі можуть виступати орендодавцями без обмеження площі

Майно, яке передають суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій)

на період виборчої кампанії

Балансоутримувачі можуть виступати орендодавцями без обмеження площі

Нерухоме майно для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів

на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок

Балансоутримувачі можуть виступати орендодавцями без обмеження площі

Інше окреме індивідуально визначене майно

Балансоутримувачі можуть виступати орендодавцями без обмеження площі та строку оренди

Які повноваження мають балансоутримувачі та орендодавці?

Кожного суб’єкта орендних відносин, як балансоутримувача, так і орендодавця, Закон № 157 та Порядок № 483 наділяє певними правами та обов’язками, а також покладає на них низку повноважень. На жаль, у зазначених документах немає окремої статті чи пункту, в яких визначені питання, якими повинні займатись балансоутримувачі та орендодавці. Наприклад, балансоутримувач виконує такі функції:

1

виступає ініціатором передачі майна в оренду

2

приймає рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні майна до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених ст. 7 Закону № 157

3

погоджує з уповноваженим органом управління рішення про доцільність передачі майна в оренду

4

вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи та включає об’єкт до одного з Переліків (якщо балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом)

5

надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до електронної системи

6

здійснює переоцінку потенційного об’єкта оренди у випадках, передбачених у ст. 8 Закону № 157

7

приймає рішення про надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря або рішення про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту

8

здійснює контроль за використанням нерухомого та рухомого майна переданого в оренду тощо

У свою чергу, орендодавець, зокрема, має такі повноваження:

1

отримує від потенційних орендарів заяви про включення майна до Переліку відповідного типу

2

приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених у ст. 7 Закону № 157

3

оприлюднює в електронній системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні

4

укладає договір з оператором електронного майданчика на проведення аукціону

5

затверджує протокол аукціону

6

приймає рішення про продовження договору оренди у випадках, визначених у ст. 18 Закону № 157

7

здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди нерухомого та рухомого майна, переданого в оренду, тощо

Як бачимо, балансоутримувачі та орендодавці мають цілу низку прав, обов’язків та повноважень. І для того щоб такі суб’єкти знали чіткий перелік своїх функцій, повноважень та дотримувались відповідних строків їх виконання, на місцях (а саме ОМС як власникам комунального майна) доведеться провести ретельну роботу та сформувати цю інформацію у відповідному документі.

Висновки

  • Бюджетна установа, яка отримала в оперативне управління об’єкти комунальної власності, є балансоутримувачем такого майна.
  • Бюджетна установа — балансоутримувач може бути одночасно орендодавцем нерухомого майна за умови, якщо загальна площа не перевищує 400 м2.
  • Представницький орган місцевого самоврядування щодо об’єктів комунальної власності має право зменшити розмір площі, яку балансоутримувачі можуть самостійно передавати в оренду, тобто встановити менше 400 м2.
  • Повноваження суб’єктів орендних операцій (балансоутримувачів, орендодавців) визначає власник комунального майна та оформляє у відповідному Положенні.

 

Матвєєва Вікторія, експерт з фінансових питань

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.