Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.07.17
37541 4
Друкувати
Обране

Індексація житлового фонду: як та коли

Традиційно кожного року проводиться індексація балансової вартості житлових будинків, належних до них будівель і споруд. Основною метою цієї процедури є приведення балансової вартості об’єктів існуючого житлового фонду у відповідність із фактичною вартістю будівництва. Причому вимога щодо індексації балансової вартості стосується всіх об’єктів житлового фонду незалежно від форм їх власності. Чимало бюджетних установ мають на балансі такі об’єкти. Відтак їх балансову (залишкову) вартість потрібно щорічно індексувати. Як слід проводити індексацію та правильно відобразити ці операції в бухобліку з урахуванням цьогорічних «облікових» змін? Про це та інше розповімо далі у статті.


Автор : Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Які об’єкти належать до житлового фонду

Спочатку має сенс розібратися, з чим ми маємо справу. Давайте з’ясуємо, які конкретно об’єкти належать до житлового фонду, а які ні.

Передусім звернемося до норм Житлового кодексу Української РСР від 30.06.83 р. № 5464-X. Зокрема, ст. 4 цього нормативного документа передбачено, що жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України, утворюють житловий фонд.

У свою чергу, відповідно до ст. 380 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 під житловим будинком слід розуміти будівлю капітального типу, споруджену з дотриманням вимог, установлених законом, і призначену для постійного проживання. А от житловим приміщенням вважається опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання людей. Таке приміщення обов’язково має відповідати всім санітарно-епідеміологічним вимогам. На це вказує визначення, наведене у додатку Б до Державних будівельних норм України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення норм ДБН В.2.2-15-2005, затверджених наказом Держбуду від 18.05.2005 р. № 80.

Отже, віднести той чи інший об’єкт нерухомості до житлового фонду можна, якщо:

по-перше, житловий будинок (приміщення) є формально таким, тобто має юридичний статус житлового (спроектований, побудований, зданий в експлуатацію та зареєстрований саме як житловий);

по-друге, будинок (приміщення) фактично є житловим — придатним для постійного проживання, відповідає нормам щодо опалення, санітарно-епідеміологічним вимогам, параметрам шуму, вібрації, випромінювання тощо. Придатність житла для проживання визначається шляхом його планового обстеження на підставі Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.84 р. № 189.

До речі, для визнання певного будинку чи приміщення житловим повинні одночасно виконуватися обидві указані вимоги.

З урахуванням вищезазначеного, наведемо примірний перелік об’єктів житлового фонду та об’єктів нерухомості, які не є житловими:

 

За допомогою цієї схеми тепер ви з легкістю зможете визначити серед будинків та споруд, що перебувають на балансі вашої установи, об’єкти житлового фонду.

Порядок індексації житлового фонду: теорія

З огляду на специфічність об’єктів житлового фонду, порядок їх індексації регламентовано окремими спеціальними документами. Такими нормативними документами є Методика визначення балансової вартості об’єктів житлового фонду, затверджена постановою КМУ від 09.03.95 р. № 163 (далі — Методика № 163), та Порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду, затверджений постановою КМУ від 31.08.96 р. № 1024 (далі — Порядок № 1024). Так, з метою максимального наближення балансової вартості існуючих об’єктів житлового фонду до їх ринкової вартості передбачена щорічна індексація балансової вартості таких об’єктів. Така вимога встановлена п. 4 Методики № 163 і поширюється на всі без винятку житлові будинки та приміщення.

Майте на увазі: індексація об’єктів житлового фонду не є тотожною процедурі переоцінки необоротних активів. Адже остання може застосовуватися до всіх видів необоротних активі, а не лише до житлових будинків (приміщень). Окрім того, вона не є обов’язковою. Переоцінка проводиться за наявності умов, визначених п. 4 розд. ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202, за рішенням керівника установи.

Індексацію житлового фонду слід проводити до 15 лютого кожного року за станом на 1 січня відповідно до індексів, затверджених Мінрегіонрозвитку України (п. 2 Порядку № 1024). І попри те, що останніми роками Мінрегіонрозвитку затверджує згадані індекси вже після вказаної дати, індексацію об’єктів житлового фонду все-таки необхідно здійснювати. Якщо це неможливо зробити вчасно, індексацію проводять відразу після затвердження індексів.

Таким чином, станом на 1 січня 2017 року бюджетні установи мають проіндексувати балансову вартість об’єктів житлового фонду за індексами, затвердженими наказом Мінрегіонрозвитку «Про затвердження індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року» від 11.05.2017 р. № 106 (далі — наказ № 106, див. «Про затвердження індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року»).

Зокрема, цим наказом передбачено при індексації об’єктів житлового фонду, введених в експлуатацію до 1 січня 2016 року, застосовувати індекс 1,27. Якщо житловий будинок був уведений в експлуатацію у І кварталі 2016 року, його вартість слід індексувати за індексом 1,22. І відповідно, якщо об’єкт був прийнятий в експлуатацію у ІІ кварталі минулого року, то застосовуємо індекс 1,12, якщо у ІІІ кварталі — 1,08 і якщо у IV кварталі — 1,00. Тобто вартість об’єктів житлового фонду, введених в експлуатацію протягом останніх трьох місяців 2016 року, індексувати не потрібно.

Наказ № 106 набув чинності з 23.06.2017 р.

А тепер кілька слів про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду.

Так, безпосередньо порядок здійснення індексації вартості об’єктів житлового фонду Методикою № 163 не визначено. Тому вважаємо за доцільне при індексації враховувати вимоги п. 4 розд. VII Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Тобто індексувати потрібно і первісну вартість об’єктів житлового фонду, і суму нарахованого на них зносу. Як саме це реалізувати на практиці, покажемо далі на прикладі.

Порядок індексації житлового фонду: практичні моменти

Приклад. На балансі бюджетної установи перебуває житловий будинок, первісна вартість якого становить 1000000,00 грн. Будинок було введено в експлуатацію у VІ кварталі 2007 року. Строк корисного використання цього об’єкта — 50 років. Річна норма амортизації складає 2 % первісної вартості будинку.

Визначимо вартість будівлі з урахуванням індексації станом на 1 січня 2017 року.

Первісна вартість об’єкта після індексації станом на 01.01.2008 р.:

1000000,00 грн. х 1,18 = 1180000,00 грн.

Сума зносу після індексації станом на 01.01.2008 р.:

20000,00 грн. х 1,18 = 23600,00 грн.

Балансова (залишкова) вартість будівлі з урахуванням індексації станом на 01.01.2008 р.:

1180000,00 грн. - 23600,00 грн. = 1156400,00 грн.

Сума зносу, нарахованого за 2008 рік (станом на 31.12.2008 р.):

1180000,00 грн. х 2 % = 23600,00 грн.

Сума зносу, нарахованого з початку експлуатації об’єкта (наростаючим підсумком):

23600,00 грн. + 23600,00 грн. = 47200,00 грн.

Аналогічним чином обчислимо балансову вартість будинку за наступні роки.

Результати розрахунків наведемо у таблиці:

Станом на

Значення індексу

Первісна вартість, грн.

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова (залишкова) вартість, грн.

за рік

наростаючим підсумком з початку експлуатації

31.12.2007 р.

1000000,00

20000,00

20000,00

980000,00

01.01.2008 р.

1,181

1180000,00

23600,00

1156400,00

31.12.2008 р.

1180000,00

23600,00

47200,00

1132800,00

01.01.2009 р.

1,342

1581200,00

63248,00

1517952,00

31.12.2009 р.

1581200,00

31624,00

94872,00

1486328,00

01.01.2010 р.

3

1581200,00

94872,00

1486328,00

31.12.2010 р.

1581200,00

31624,00

126496,00

1454704,00

01.01.2011 р.

1,144

1802568,00

144502,44

1658362,56

31.12.2011 р.

1802568,00

36051,36

180256,80

1622311,20

01.01.2012 р.

1,135

2036901,84

203690,18

1833211,66

31.12.2012 р.

2036901,84

40738,04

244428,22

1792473,62

01.01.2013 р.

6

2036901,84

244428,22

1792473,62

31.12.2013 р.

2036901,84

40738,04

285166,26

1751735,58

01.01.2014 р.

7

2036901,84

285166,26

1751735,58

31.12.2014 р.

2036901,84

40738,04

325904,30

1710997,54

01.01.2015 р.

1,278

2586865,34

413898,46

2172966,88

31.12.2015 р.

2586865,34

51737,31

465635,77

2121229,57

01.01.2016 р.

1,229

3155975,71

568075,64

2587900,07

31.12.2016 р.

3155975,71

63119,51

631195,15

2524780,56

01.01.2017 р.

1,2710

4008089,15

801617,84

3206471,31

Згідно з:

1 — наказом Мінрегіонрозвитку від 27.02.2008 р. № 100;

2 — наказом Мінрегіонрозвитку від 31.03.2009 р. № 133;

3 — листом Мінрегіонрозвитку від 22.02.2010 р. № 12/19-2-9-10-1777;

4 — наказом Мінрегіонрозвитку від 15.02.2011 р. № 24;

— наказом Мінрегіонрозвитку від 03.05.2012 р. № 186;

6 — індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2013 року не було затверджено. Водночас офіційних роз’яснень з цього приводу Мінрегіонрозвитку не надав. Тож з огляду на те, що за даними Держстатслужби індекс інфляції за 2012 рік склав 99,8 %, індексація балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2013 року проводиться за індексом 1,00;

7 — листом Мінрегіонрозвитку від 25.02.2014 р. № 7/15-2179;

8 — наказом Мінрегіонрозвитку від 15.05.2015 р. № 107;

9 — наказом Мінрегіонрозвитку від 07.04.2016 р. № 85;

10 — наказом Мінрегіонрозвитку від 11.05.2017 р. № 106.

Зміну первісної вартості об’єкта житлового фонду в результаті індексації відображено в Інвентарній картці обліку основних засобів.

В облікових регістрах цю операцію відображено таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відображено результати індексації житлового будинку на суму:

— дооцінки первісної вартості (4008089,15 грн. - 3155975,71 грн.)

1013

5311

852113,44

— коригування суми зносу (801617,84 грн. - 631195,15 грн.)

5311

1411

170422,69

Як бачите, порядок відображення результатів індексації об’єктів житлового фонду в бухобліку фактично нічим не відрізняється від обліку операції з переоцінки необоротних активів. Тоді як сама процедура індексації має суттєві відмінності від процедури переоцінки.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(4)
Олександра
14.08.2017
Що робити? Індекс інфляції затверджено у 06.2017, куди дівати нараховану суму зносу за 2 квартала?????
Віктор
11.12.2017
Мова йде про весь житловий фонд, чи тільки про ті неприватизовані квартири, які повинні залишитись на балансі місцевих органів влади або управителів? Житловий фонд треба не індексувати а списувати з балансу.
Ната
03.07.2018
В якому меморіальному ореді проводити індексація?
Сергей
24.07.2019
Дом 1965 г.Согласно этой статьи,если 2 % износа в год,то это-аварийное жилье,подлежащее сносу?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн