Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.10.15
79739 13
Друкувати
Обране

Комунальне майно: передаємо в оренду

Зазвичай на останній сторінці нашої газети ми розміщуємо купон, в якому ви можете замовити статтю на бажану тему. Виконуємо обіцянку — у цьому номері будемо розглядати особливості передачі в оренду комунального майна. Як правильно передавати в оренду майно комунальної власності та які проблеми можуть виникнути на цьому шляху? На ці та інші запитання ви зможете знайти відповідь у пропонованій статті.


оренда комунального майнаАвтор: Чоломбитько В., начальник управління містобудування, архітектури та комунальної власності Чугуївської міської ради, Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор»

 

Основними документами, які регулюють відносини щодо оренди комунального майна, є:

1

Закон України від 10.04.92 р. № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна»1

2

постанови КМУ

від 04.10.95 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

від 10.08.95 р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів»2

1 Далі за текстом — Закон № 2269.

2 Далі за текстом — Методика оцінки.

Зверніть увагу: оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності ( ст. 2 Закону № 2269).

При передачі комунального майна в оренду укладається договір оренди, який містить інформацію про об’єкт оренди і його вартість, термін дії договору, розмір і порядок сплати орендної плати, порядок її використання, обов’язковість оцінки майна, відповідальність сторін тощо.

Передавати комунальне майно в оренду від імені територіальної громади уповноважені органи місцевого самоврядування3.

3 Далі за текстом — ОМС.

Для оренди комунального майна ОМС приймають відповідний порядок передачі в оренду майна комунальної власності. Такий порядок:

1

діє на території відповідної територіальної громади

2

встановлює особливості передачі в оренду комунального майна

3

затверджує частку перерахування орендної плати за нього до місцевого бюджету

Примітка. Частка перерахування орендної плати за оренду комунального майна до місцевого бюджету може бути встановлена й у прийнятій ОМС Методиці розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади, та пропорцій її розподілу4.

4 Далі за текстом — Методика ОМС.

Увага! Особливістю комунального майна є те, що, перебуваючи на балансі комунального підприємства або іншої установи на праві оперативного управління, воно все одно залишається у власності територіальної громади.

Для того, щоб передати комунальне майно в оренду, ОМС проводять конкурс відповідно до вимог постанови КМУ від 31.08.11 р. № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» або на підставі власного Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, розробленого на основі згаданого документа.

Трохи поговоримо про конкурс.

Конкурс на право оренди вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади проводиться з метою ефективного використання комунального майна, поповнення місцевого бюджету.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяви про оренду від фізичної або юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до даного Положення має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом чи аукціоном (бюджетні установи, релігійні організації тощо).

У разі надходження:

1

одної заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої — про оренду частини цього об’єкта орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта

2

двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії

Примітка. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов конкурсу.

Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу. Переможця визначає постійна конкурсна комісія, яку утворює ОМС. Також вона визначає учасника, який за результатами конкурсу зайняв друге місце. Навіщо?

Якщо переможець конкурсу не відшкодовує витрат, пов’язаних з підготовкою документів по об’єкту(незалежна (експертна) оцінка майна) та не підписує проект договору оренди, він втрачає право на укладання договору. В даному випадку переможцем конкурсу вважають претендента, який зайняв на конкурсі друге місце.

5 Наданих комісією у вигляді листа, який має бути виконаний протягом строку, визначеного в прийнятому ОМС Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.

Нагадаємо: така комісія утворюється в кількості від п’яти до семи осіб, а її склад затверджується наказом орендодавця (ОМС).

До речі, учасник має право відізвати свою заяву до встановленого терміну проведення, повідомивши про це письмово організатора конкурсу.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

1

не подали всіх документів, необхідних для участі в конкурсі

2

подали документи, що містять неправдиву інформацію

Орендодавець (ОМС) протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу має надіслати рекомендованим листом або вручити під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.

Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у ст. 10 Закону № 2269, та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

Вимоги до договору оренди комунального майна

Договірні відносини, які виникають між орендарем та орендодавцем, регулюють Господарський та Цивільнийкодекси України (параграф 5 та глава 58 відповідно). Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору найму (оренди) ( ч. 2 ст. 759 ЦК).

6 Далі за текстом — ЦК.

З огляду на вимоги ст. 793 та ст. 794 ЦК випливає, що договір оренди комунального нерухомого майна має укладатись виключно у письмовій формі, а за наявності обставин, зазначених у законі, такий договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається в письмовій формі, а у разі якщо договір оренди укладається строком на З роки або більше, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню.

( ст. 793 ЦК)

Право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

( ст. 794 ЦК)

Зауважимо: для нотаріального посвідчення договору оренди необхідно зареєструвати об’єкт комунального майна в Державній реєстраційній службі України.

Зверніть увагу: якщо право комунальної власності на об’єкт виникло на підставі розділу майна в 90-х роках минулого сторіччя між державними органами влади та новоствореними ОМС та Акт приймання-передачі не укладався, зареєструвати право комунальної власності неможливо. На підставі зазначеного укласти довгостроковий договір оренди комунального майна з його нотаріальним посвідченням також неможливо.

Як правило, укладають довгострокові договори оренди комунального майна на об’єкти, які потребують значних капіталовкладень в ремонт приміщень, а кошти на проведення ремонтних робіт у ОМС відсутні. У зв’язку із неможливістю нотаріального посвідчення договору оренди майна, можна передати майно в оренду на 2 роки 11 місяців з наданням права на проведення ремонтних робіт, складанням кошторису на їх проведення.

В разі, якщо поліпшення становитимуть більше 25 % від вартості об’єкту, орендар має право звернутись до орендодавця з пропозицією викупити цей об’єкт комунального майна, а в разі відмови від продажу орендодавець може вимагати відшкодування понесених затрат в рахунок орендної плати.

До речі, докладно про необхідність нотаріального посвідчення договору оренди на майно зазначалося у листі Мін’юсту від 02.06.09 р. № 5415-0-33-09-19.

Перейдемо до істотних умов договору оренди.

Договір оренди містить істотні умови, які обидві сторони (орендодавець та орендар) погоджують в договорі оренди. Перелік таких умов визначено ч. 1 ст. 10 Закону № 2269.

До істотних умов відносять:

1

об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації)

2

термін, на який укладається договір оренди

3

орендна плата з урахуванням її індексації

4

порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством

5

відновлення орендованого майна та умови його повернення

6

виконання зобов’язань

7

забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо

8

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди

9

відповідальність сторін

10

страхування орендарем взятого ним в оренду майна

11

обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна

У разі зміни істотних умов договору оренди їх обов’язково прописують шляхом укладання:

1

додаткової угоди до договору оренди

2

нового договору оренди

Зауважимо: це стосується й випадку, якщо змінився орендодавець.

Варто зазначити й перелік випадків для розірвання договору оренди на вимогу орендодавця, які визначено ст. 783 Цивільного кодексу України.

Так, орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди, якщо орендар:

1

користується річчю всупереч договору або призначенню речі

2

без дозволу орендодавця передав річ у користування іншій особі

3

своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі

4

не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення капітального ремонту був покладений на орендаря

Увага! Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності7, затверджено наказом Фонду державного майна від 23.08.2000 р. № 1774.

7 Типовий договір оренди.

Як визначити вартість об’єкта оренди

Оцінка майна проводиться з метою визначення вартості об’єктів, що передаються в оренду, яка відображається в договорі оренди та необхідна для розрахунку орендної плати.

Зауважимо: оцінку проводять перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

Відповідно до Методики оцінки визначення вартості майна, що передається в оренду, проводиться шляхом стандартизованої або незалежної оцінки.

Стандартизовану оцінку проводять, як правило, у випадках, якщо не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна. Її проводить відповідна комісія на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням усіх передбачених законодавством переоцінок та дооцінок.

Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюють актом оцінки нерухомого майна ( додаток 2 до Методики оцінки), який затверджує орган, уповноважений управляти майном.

Незалежну оцінку проводять при оренді нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна. Результати такої оцінки оформлюють звітом про оцінку майна, який підписується оцінювачами, що безпосередньо її проводили, та скріплюється підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (активів, що входять до складу об’єкта оренди) та аудиторської перевірки об’єкта оренди оплачує орендар.

Увага! Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.

Про орендну плату комунального майна

Розмір орендної плати встановлюють договором оренди між орендодавцем та орендарем. Орендна плата відповідно до вимог п. 4 Методики № 786 розраховується у такій послідовності:

1

визначається розмір річної орендної плати

2

на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати — останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди

3

з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди

Пам’ятайте, що у разі, коли:

1

орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з виконавчим комітетом ради

2

майно орендують бюджетні організації, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання, а в деяких випадках складає 1 грн. на рік відповідно до вимог чинного законодавства (наприклад, якщо в установі є буфет, який здійснює комерційну діяльність, зайнята ним під оренду площа потребує іншої від 1 грн. на рік плати)

3

орендар визначений на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за Методикою ОМС, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення

Зараховувати орендну плату, яка залишається в розпорядженні орендодавця, треба до спеціального фонду як власні надходження, а от частину, що перераховують до місцевого бюджету, — до загального фонду місцевого бюджету.

На жаль, чинним законодавством не врегульовано питання щодо того, хто саме має розподіляти орендну плату, установлену договором, між бюджетом і балансоутримувачем: орендар або орендодавець. Однак, якщо виходити з вимог Типового договору оренди, розподіляти орендну плату повинен саме орендар.

До речі, у договорі оренди окремим пунктом має бути обумовлено умови утримання об’єкта (комунальні витрати та ін.). Можливі два підходи:

1

відшкодування витрат балансоутримувачу в межах поточного місяця

2

укладання угод з комунальними службами безпосередньо орендарем (за умови наявності приборів обліку)

Щодо зазначеного рекомендуємо переглянути лист Державної казначейської служби України від 25.07.14 р. № 17-09/708-17228 «Щодо розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу».

Звернемо увагу, що нарахування орендної плати припиняється з моменту фактичного повернення орендованого майна за актом прийому-передачі.

Якщо об’єкт оренди після закінчення терміну дії договору оренди не переданий орендарем за актом прийому-передачі, останньому нараховується плата за фактичне користування об’єктом в розмірі орендної плати до моменту передачі його за актом прийому-передачі.

Впевнені, стаття буде корисною для багатьох місцевих рад.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(13)
Олексій
23.10.2015
А запитання можна задавати відносно вище вказаної статті!?
Євген
23.10.2015
Олексій, на форумі було б краще задавати! Але можете і тут!
Оля
06.07.2016
Як правильно пощитать площу місць загального користування?
Наталія
15.12.2016
Допоможіть при розрахунку за перший місяць орендної плати вартість незалежної оцінки майна сума береться з ПДВ чи без?
Николай
05.01.2017
Чи потрібно проводити конкурс для визначення оцінювачів ?
Вікторія
02.09.2017
Якщо закінчився термін дії договору оренди,обєкт ще фактично користується приміщенням, проведена незалежна оцінка, заплачена її вартість та підписаний договір про незалежну оцінку, згідно неї нарахована нова ціна орендованого майна, але Догорівр про продовження оренди не підписаний, за якою ціною нараховується орендна плата: за старою, що була до незалежної оцінки чи за новою?
Іванна
13.11.2017
Скажіть. будь-ласка,чи має право Будинок культури здавати в оренду кімнату для магазину продовольчих чи інших товарів?
Иван
11.01.2018
Читайте також про оцінку http://xn----7sbhjcrlcxi2g.xn--j1amh/ комунального майна.
Ольга
01.03.2018
Кто проводит конкурс оценщиков? если коммун.заведение является и арендодателем и балансодержателем, то кем конкурс проводится? у нас такая ситуация, что управление собственности "возлагает" эту работу на КЗ в устной форме, мол должны все сами.. на основании какого закона мы должны это делать? если местного Положения нет..
АННА
01.03.2018
Підкажіть чи може бути значно зменшена сума вартості обєкту оцінки порівнюючи оцінку трирічної давності? рецензія теж є. в нашому випадку це на 13,000 тис.грн. Можливо десь про це можна прочитати?
Анна
30.05.2018
Чим відрізняється комунальне майно від майнового комплексу? Взяли в оренду ринок. В договорі прописано комплекс будівель і нерухомого майна, а тепер через п`ять років інший мер каже що треба переробляти на майновий комплекс. Я так розумію додадуть необоротні активи і підвищать ставку. Але ми за цей час за власний рахунок зробили багато невід’ємних поліпшень таких як новий павільйон, капітальний ремонт адміністрації. Це ж тепер врахують при новій оцінці і нам ще платити з´ це оренду. Як бути?
ганна
13.07.2018
чи треба робити незалежну експетрну оцінку майна при орендній платі в 1 гпн?
Георгий
26.04.2019
Кто должен проводить оценку помещения ? Если не согласны с этой оценкой, то как можно привлечь стороннего и независимого эксперта ?
На какую статью можно ссылаться http://pravoved.in.ua/section-law/131-zyoagiki.html Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" ?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн