Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.07.18
14986 0
Друкувати
Обране

Перевірки з охорони праці: що врахувати

Перевірка дотримання законодавства про охорону праці — як і будь-яка перевірка, захід достатньо клопіткий. До того ж вона може відбутися несподівано: наприклад, за скаргою працівника. Враховуючи, що профільним контролюючим органом з охорони праці сьогодні є Держпраці, з якою «жартувати» достатньо дорого, звернемо увагу на порядок проведення таких перевірок.


 

Розпочнемо з того, що дія мораторію на перевірки, встановленого Законом України від 03.11.2016 р. № 1728-VIII, на Держпраці та її територіальні органи не поширюється. Причина — вони занесені до «привілейованого» Переліку, затвердженого постановою КМУ від 18.12.2017 р. № 11041.

1 Детальніше — у статті «Ті, що проходять «крізь стіни» мораторію: з’явився Перелік» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 10).

Тож у 2018 році інспектори Держпраці мають право навідатися до будь-якого госпсуб’єкта . Щоб пережити таку перевірку з мінімальними втратами, потрібно бути до неї готовим. Поїхали…

Чим керуються перевіряючі

Головними законодавчими актами, на які орієнтуються посадові особи Держпраці, є: КЗпПЗакон про охорону праці2Закон № 8773Конвенція МОП про інспекцію праці у промисловості й торгівлі від 11.07.1947 р. № 81, Конвенція МОП про інспекцію праці в сільському господарстві від 25.06.69 р. № 129, Порядок № 12324.

Також органи Держпраці спираються на Положення № 965 і Положення № 3406.

2 Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

3 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

4 Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.

5 Положення про Держслужбу України з питань праці, затверджене постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96.

6 Положення про Головне управління (Управління) Держслужби України з питань праці в області, затверджене наказом Мінсоцполітики від 27.03.2015 р. № 340.

Крім того, стосовно перевірок з питань охорони праці (далі — ОП) Держпраці продовжує керуватися деякими актами, розробленими під час існування Держгірпромнагляду, зокрема Критеріями № 4137наказом № 8268.

7 Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госпдіяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів держнагляду (контролю), затверджені постановою КМУ від 28.04.2009 р. № 413.

8 Наказ МНС України «Про затвердження… уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)» від 11.08.2011 р. № 826.

Минулого року на сайті Держпраці був розміщений проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Положення про організацію та здійснення держнагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці Держпраці та її територіальними органами» (http://dsp.gov.ua/…). Цим наказом планувалося також затвердити форму повідомлення про планову перевірку, службове посвідчення і направлення на перевірку, уніфіковану форму акта і припису, що складаються за підсумками перевірки. Але, на жаль, цей документ поки що так і залишається на стадії проекту .

Види перевірок ОП

Принциповий момент. Перевірку законодавства з охорони праці не слід плутати з інспекційними відвідуваннями і невиїзними інспектуваннями дотримання роботодавцями законодавства про працю, які проводяться згідно з Порядком № 2959.

9 Порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. № 295.

Так, у ході інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) дотримання роботодавцями законодавства про працю можуть перевірятися в тому числі деякі працеохоронні питання10, але це не є перевірка законодавства про працю.

10 Див. форму Акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю (необхідне підкреслити), затверджену наказом Мінсоцполітики від 18.08.2017 р. № 1338.

Нагадаємо, позиція Держпраці така, що із затвердженням Порядку № 295 не існує більше такого поняття, як планові і позапланові перевірки роботодавців з питань дотримання ними законодавства про працю. Вони замінені інспекційними відвідуваннями (невиїзними інспектуваннями).

Водночас, з інших питань, у тому числі щодо дотримання законодавства з охорони праці, що цікавить нас, Держпраці продовжує проводити «традиційні» перевірки. Про що красномовно свідчать річні плани здійснення заходів державного нагляду (королю) управлінь Держпраці в областях на 2018 рік, де в предметі перевірок фігурує саме «дотримання вимог законодавства про охорону праці, промислову безпеку та гірничий нагляд».

А ось перевірок з таким предметом, як дотримання вимог законодавства про працю, немає. Але це, знову ж таки, не означає, що перевіряючі на заявляться з тим же інспекційним відвідуванням.

Отже, ми з’ясували, перевірка дотримання законодавства з охорони праці — це саме перевірка дотримання законодавства з охорони праці . Відповідно якщо маємо справу саме з таким перевірочним заходом, то той же штраф зі ст. 265 КЗпП у трикратному розмірі мінзарплати за недопущення до перевірки з питань дотримання законодавства про працю застосовуватися не повинен. Це важливо!

Також важливо, що в такому разі не працює застереження із Закону № 877, згідно з яким вимоги цього Закону повинні дотримуватися лише в певній частині при здійсненні заходів державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення. Адже, як ми з’ясували, ми маємо справу з іншим — контролем дотримання вимог законодавства про охорону праці.

Знову ж таки не можна виключати такої хитрості, що перевіряючі захочуть провести перевірку, що називається 2 в 1. Тобто до працеохоронної перевірки «приєднають» інспекційне відвідування.

У такому разі потрібно бути підкованим щодо прав Держпраці при проведенні таких відвідувань.

У цьому вам допоможуть наші численні матеріали11.

11 Див. статті «На травневі КМУ явив світу порядки трудових перевірок» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 20); «Інспектор праці, та з новим посвідченням!» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 29); «Трудові перевірки: актуальні акценти» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 36).

Отже, «працеохоронні» перевірки (заходи) бувають плановими і позаплановими. Розглянемо порядок проведення кожного із цих видів.

Планова перевірка (захід). Про призначення такої перевірки і її строки можна дізнатися з річного плану, який розміщений на сайті відповідного обласного управління Держпраці. Частота зустрічей з перевіряючими залежить від ступеня ризику здійснюваної госпдіяльності (ч. 2 ст. 5 Закону № 877). Так, періодичність проведення перевірок госпсуб’єктів: з високим ступенем ризику — не частіше за 1 раз на 2 роки; із середнім ступенем ризику — не частіше за 1 раз на 3 роки; з незначним ступенем ризику — не частіше за 1 раз на 5 років.

Хто і як визначає ступінь ризику? Сьогодні продовжують діяти Критерії № 413, розроблені ще для Держгірпромнагляду. Кабмін постановою від 18.12.2017 р. № 1103 поширив ці Критерії на Держпраці і паралельно привів періодичність проведення планових перевірок, установлену Критеріями № 413, у відповідність із Законом № 877.

Позапланові перевірки. Усі підстави для проведення позапланових заходів ми перелічувати не будемо. Ви їх можете знайти в ст. 6 Закону № 877. Серед них, скажімо так, найреальніші:

— звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);

— настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Важливо! Під час проведення позапланової перевірки перевіряються тільки ті питання, які стали підставою для цієї процедури.

Строки перевірокЗакон № 877 обмежує строки проведення перевірок:

Категорія госпсуб’єкта*

Строк проведення перевірки

Норма Закону № 877

Планові перевірки

Суб’єкти середнього і великого підприємництва

Не більше 10 робочих днів

Ч. 5 ст. 5

Суб’єкти малого (у тому числі мікро-) підприємництва

Не більше 5 робочих днів

Позапланові перевірки

Суб’єкти середнього і великого підприємництва

Не більше 10 робочих днів

Ч. 4 ст. 6

Суб’єкти малого підприємництва

Не більше 2 робочих днів

* Критерії віднесення госпсуб’єктів до суб’єктів великого, середнього і малого підприємництва для цілей, що цікавлять нас, дивимося в ч. 3 ст. 55 ГКУ (не в Законі про бухоблік).

Важливо! Продовження строку здійснення планових і позапланових перевірок не допускається.

Допуск до перевірок. Про планову перевірку госпсуб’єкта повинні попередити не пізніше ніж за 10 днів. Повідомлення направляють рекомендованим листом та/або за допомогою електронної пошти або вручають особисто під розписку керівникові (ФОП) або уповноваженій особі госпсуб’єкта (ч. 4 ст. 5 Закону № 877).

«Лист щастя» вам не прийшов, а перевіряючі прибули на підприємство? Закон № 877 дозволяє не допускати їх до перевірки (останній абзац ч. 4 ст. 5 Закону № 877).

Зрозуміло, що про позапланову перевірку вас ніхто повідомляти не буде. Але до початку перевірки посадові особи Держпраці повинні ознайомити госпсуб’єкта з підставами проведення такої перевірки (ч. 3 ст. 6 Закону № 877).

Тепер поговоримо про загальні вимоги як для планових, так і для позапланових заходів. Перед їх початком контролер повинен пред’явити керівникові юрособи/відокремленого підрозділу (ФОП) або його представникові:

1) посвідчення (направлення) на перевірку;

2) службове посвідчення.

Більше того, інспектор повинен надати госпсуб’єкту, що перевіряється, копію першого документа (ч. 5 ст. 7 Закону № 877).

Контролер не пред’явив зазначені документи? Стаття 7 Закону № 877 надає право не допустити його до перевірки.

Якщо незважаючи на порушення «правил гри» ви все-таки допустили контролерів, то, в принципі, потім можна буде в суді поборотися за скасування результатів перевірки і звільнення від відповідальності. Але гарантії на успіх немає, оскільки є як «хороші», так і «погані» судові рішення.

Що можуть перевірити

Компетенцію Держпраці у сфері перевірок ОП і промислової безпеки на сьогодні визначає Закон про охорону праці. Зокрема, коло питань, які можуть стати предметом перевірки, визначене ст. 5 — 24 цього Закону. Зазначимо головні з них:

— відповідність умов трудового і колективного договорів нормативно-правовим актам з ОП;

— інформованість працівників про умови праці та наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

— забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, миючими і знезаражувальними засобами відповідно до встановлених норм;

— забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою;

— надання пільг і компенсацій працівникам за важкі та шкідливі умови праці;

— дотримання законодавства про ОП жінок, неповнолітніх працівників і працівників з інвалідністю;

— навчання керівників і посадових осіб підприємства питанням законодавства про ОП;

— проведення інструктажів, навчання, перевірки знань працівників підприємства з ОП;

— дотримання законодавства про розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та аварій;

— наявність і зміст організаційно-розпорядчої документації і локальних актів, що містять вимоги з ОП;

— функціонування системи управління ОП, створення відповідних служб і призначення посадових осіб, відповідальних за ОП, і розроблених для них посадових інструкцій;

— проведення обов’язкових медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також працівників віком до 21 року;

— виконання вимог ОП при організації робочих місць;

— відповідність санітарно-побутових умов вимогам законодавства про ОП;

— проведення атестації робочих місць у порядку і строки, визначені законодавством;

— виділення коштів на фінансування витрат з ОП (не менше 0,5 % фонду оплати праці за попередній рік).

Також список працеохоронних питань, що перевіряються, можна знайти в акті, затвердженому наказом № 826.

Зрозуміло, що підставою для проведення позапланової перевірки можуть стати окремі з перелічених питань (виходити за їх межі контролери не мають права). Якщо ж ідеться про плановий захід, то контролери цілком можуть почати «копати» практично в усіх зазначених напрямах.

Зверніть увагу! Якщо, наприклад, до вас прийшли з перевіркою дотримання законодавства з ОП працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, інспектор паралельно може перевірити факт установлення таким працівникам підвищеної оплати праці, надання їм додаткових відпусток тощо. Тобто при перевірці ОП у деяких випадках також може виникнути необхідність перевірити дотримання законодавства про працю. Проте цей факт ніяк не повинен розширювати предмет перевірки.

Прийшли перевіряти ОП працівників, що працюють на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, — отже, зобов’язані обмежитися тільки цією категорією працівників.

Важливі нюанси

Права перевіряючих перелічені в тому числі в ст. 39 Закону про охорону праці і дуже широкі. При цьому реалізовуватися вони повинні в тому числі з урахуванням вимог Закону № 877.

Зокрема:

— виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду (п. 5 ст. 4 Закону № 877);

— у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його посадових осіб не застосовуються (п. 11 ст. 7 Закону № 877).

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн