Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.05.15
54501 0
Друкувати
Обране

Забудова без планів: про заборону надання земельних ділянок

Автор: Брусенцова Я., юрист-аналітик ВБ «Фактор»


Підставою для написання цієї статті став лист, який надійшов на адресу нашої редакції від однієї міської ради. Дописувача, як, певно, і більшість інших органів місцевого самоврядування,1 цікавить можливість надання (передачі) земельних ділянок у разі відсутності плану зонування території2 або детального плану території3. Спробуємо розібратись із цим питанням.

1 Далі за текстом — ОМС.

2 Далі за текстом — зонінг, план зонування.

3 Далі за текстом — детальний план.

Джерело проблеми

Нагадаємо: чотири року тому був прийнятий Закон України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання міс­тобудівної діяльності»4. Цей документ передбачив, що у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для міс­тобудівних потреб забороняється (ч. 3 ст. 24 Закону № 3038). До речі, цей же Закон також передбачив заборону змінювати цільове призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території (ч. 4 ст. 24 Закону № 3038). Щоправда, відповідні вимоги мали набути чинності (на відміну від Закону № 3038 в цілому) з 01.01.12 р. Законодавець на той момент враховував, що місцеві ради мають забезпечити розроблення таких планів, а це вимагало певного часу. Згодом введення в дію ч. 3 та 4 ст. 24 Закону № 3038 відтерміновувалося спочатку до 01.01.13 р., а потім до 01.01.15 р. Тобто весь цей час місцеві ради потенційно знали і розуміли про необхідність затвердження плану зонування та детального плану.

4 Далі за текстом — Закон № 3038.

І ось час «Х» настав... З 01.01.15 р. заборонено надання земельних ділянок для містобудівних потреб, якщо для відповідної території не розроблений план зонування території або детальний план. Те, чого з хвилюванням чекали, але сподівалися, що воно омине і в цей раз, врешті-решт відбулося. Зрозуміло, що, дійсно, є ради, які не могли і не можуть дозволити собі таке задоволення, як розроблення необхідних планів. Хоча, з іншого боку, щоб попіклуватися про це, було чотири роки. Відтепер же більшість опинилася в незручному становищі, як-то: громадяни відповідно до Земельного кодексу України5 мають право на отримання земельних ділянок для тих же містобудівних потреб, а от місцеві ради не зможуть задовольнити їх клопотання, не порушивши закон.

5 Далі за текстом — ЗК.

Давайте разом пригадаємо, що ж таке зонінг і детальний план, в чому полягає їх цінність у вирішенні питань надання земельних ділянок для містобудівних потреб. Отже, згідно із Законом № 3038:

Цитата

Детальний план території — містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

План зонування території (зонінг) — містобудівна документація, що визначає умови та обмеження викорис­тання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Містобудівна документація — затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

 

Зонінг розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. Детальний же план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Зауважте, що ні детальний план, ні план зонування не можуть бути розроблені без наявного генерального плану населеного пункту. На це вказують вимоги ст. 18 і 19 Закону № 3038. Отже, якщо вже й вишукувати кошти на розроблення містобудівної документації, тоді вже на весь «пакет».

Спочатку теорія, потім практика

Слід зазначити, що сьогодні проблема виділення земельних ділянок для містобудівних потреб полягає не лише у відсутності плану зонування чи детального плану. Важливо взагалі розуміти, що мається на увазі під терміном «містобудівні потреби», а це не менш ускладнює і без того складну ситуацію. Не маючи чіткого уявлення, що ж таке містобудівні потреби, важко приймати рішення про надання (передачу) земельних ділянок. Наприклад, звертається з клопотанням громадянин і просить надати земельну ділянку для садівництва. Чи вважається в такому випадку надання земельної ділянки для містобудівних потреб, чи ні? Або інша ситуація: на земельній ділянці фактично знаходиться житловий будинок (речове право на нього належним чином оформлене, залишилося лише вирішити питання з земельною ділянкою). Як бути місцевій раді в цій ситуації? Тобто вирішення питання з термінологією є дуже важливим.

До речі, дописувач також запитав у своєму листі: а чи існує сьогодні взагалі законодавче визначення терміна «містобудівні потреби»? Одразу відповідаємо: таке визначення відсутнє, хоча й могло бути.

На момент написання цієї статті у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо відтермінування поширення заборони на відведення земельних ділянок у власність без відповідної містобудівної документації, окрім випадків будівництва нових об’єктів та визначення термінів). Він зареєстрований 05.03.15 р. за № 2329, нині законопроект перебуває на опрацюванні в комітеті6.

6 З текстом проекту можна ознайомитись за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54314

Цим документом, зокрема, пропонується ч. 1 ст. 1 «Визначення термінів» розділу «Загальні положення» доповнити новим п. 15 такого змісту:

Цитата

15) Містобудівні потреби — визначені затвердженою містобудівною документацією територіальні та інші ресурси, необхідні для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, дотримання гарантованих державою соціальних, екологічних, енергетичних стандартів. 

Чесно кажучи, нове запропоноване визначення має досить узагальнений характер, що навряд чи вирішить проблему.

Коли ми вже згадали про зазначений законопроект, слід сказати, що це не єдина пропозиція, яка в ньому міститься. Йдеться власне про відтермінування поширення заборони на відведення земельних ділянок у власність без відповідної містобудівної документації, окрім випадків будівництва нових об’єктів. Так, зокрема, пропонується у розд. V «Прикінцеві положення» п. 6 викласти в такій редакції:

Цитата

 6. До 31 грудня 2015 року рішення щодо визначення та надання містобудівних умов і обмежень на територіях, де відповідно до цього Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій, приймають уповноважені органи містобудування та архітектури з урахуванням попередніх планувальних рішень у межах встановленого законодавством строку, окрім випадків будівництва нових об’єктів.

Крім того, у розд. V «Прикінцеві положення» п. 61 викласти в такій редакції:

Цитата

61. Встановити, що дія частин третьої статті 24 цього Закону до 31 грудня 2015 року не поширюється на території, де відповідно до цього Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій, окрім випадків будівництва нових об’єктів. 

Отже, наявність такого проекту свідчить про те, що проблема надання земельних ділянок для містобудівних проблем все ж таки існує. З цього приводу в пояснювальній записці до проекту вказаного Закону зазначається, що вступ у дію 01.01.15 р. заборони на відведення земельних ділянок без планів зонування або детальних планів територій та надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва фактично паралізував по всій країні виділення земельних ділянок із земель державної або комунальної власності. Пов’язано це з майже повною відсутністю планів зонування або детальних планів територій населених пунктів.

Через відсутність коштів в місцевих бюджетах виконання робіт з розроблення містобудівної документації майже не проводилось.

Тому метою прийняття законопроекту є відновлення функціонування сфери містобудування.

Тут буде доцільним навести ще один законопроект, який стосувався відтермінування заборони на відведення земельних ділянок. Його було зареєстровано у Верховній Раді України 28.11.14 р. за № 1084. Цим документом пропонувалося у розділі V «Прикінцеві положення» у п.п. 6 та 61 цифри «2015» замінити цифрами «2017». Таким чином, відтермінування відбулося б до 2017 року. На жаль, 13.01.15 р. законопроект було відхилено та знято з розгляду.

Що чекає на законопроект, який ще залишається у Верховній Раді України, поки що незрозуміло.

Тож станом на сьогодні доведеться виконувати вимоги ст. 24 Закону № 3038.

Критерії «містобудівних потреб» на практиці

Тепер повернемося до питання земельних ділянок для містобудівних потреб. Погодьтеся, з’ясування того, чи належить земельна ділянка до такої, що надається для містобудівних потреб, є дуже важливим під час його розгляду. Особливо, якщо для вашої території не розроблені ні план зонування, ні детальний план. Повернемося до ситуації, про яку згадувалося на початку цієї статті. Наприклад, звернувся до вас громадянин з клопотанням щодо одержання земельної ділянки для ведення садівництва. Чи вважається така земельна ділянка такою, що надається для містобудівних потреб? Від цього буде залежати, зможете ви задовольнити таке клопотання чи ні, якщо відсутні зонінг та детальний план. Як вже зазначалося, термін «містобудівні потреби» відсутній. Тож доведеться поміркувати.

Почнемо з аналізу Закону № 3038. Одразу зауважимо, що цей документ встановлює правові та організаційні основимістобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Тобто основні питання, які знаходяться в межах регулювання цього Закону, — це містобудівна діяльність(містобудування). До речі, містобудівна діяльність і містобудування  це одне й те саме визначення (якщо враховувати зміст Закону України від 16.11.92 р. № 2780-XII «Про основи містобудування»). Як правило, для розуміння того, хто і що підпадає під дію того чи іншого нормативно-правового акта, логічним є з’ясувати коло об’єктів і суб’єктів, на яких він розповсюджується. Так, згідно зі ст. 4 Закону № 3038 об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна організація території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва. Інакше кажучи, об’єктом цього Закону є всі питання, що пов’язані з плануванням території і її забудовою. Забудова ж, в свою чергу, передбачає будівництво із зведеннямоб’єктів будівництваОтже, в безпосередню сферу регулювання Закону № 3038 потрапляють саме об’єкти будівництва. Такими об’єктами відповідно до все того ж Закону № 3038 є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Важливо

Враховуючи зазначене, напрошується висновок, що під наданням земельних ділянок для містобудівних потреб маються на увазі земельні ділянки, які планується використовувати для розміщення на них саме об’єктів будівництва. 

Отже, наявність детальних планів та планів зонування є обов’язковою умовою лише у разі надання земельних ділянок, які будуть використовуватися для розміщення об’єктів будівництва. Наприклад, без таких планів точно вже не обійтися в тому випадку, якщо до вас звернеться громадянин з метою одержання земельної ділянки будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів. До речі, перелічені земельні ділянки належать до категорії земель житлової та громадської забудови. Нагадаємо, що згідно зі ст. 38 ЗК до цієї категорії земель належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. Використання таких земель здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм (ст. 39 ЗК). Логічним є те, що саме ці земельні ділянки слід вважати такими, які надаються для містобудівних потреб.

Тепер щодо земельних ділянок для ведення садівництва. Ці землі відповідно до ст. 22 ЗК віднесено до категорії земельсільськогосподарського призначення. Так, згідно з цією статтею землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. Тобто основна мета, з якою використовуються такі земельні ділянки, — це виробництво, вирощування сільськогосподарської продукції.

Призначення земельних ділянок для ведення садівництва визначене в ст. 35 ЗК. Відповідно до неї земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.

Таким чином, враховуючи, що земельна ділянка для ведення садівництва в тому числі може використовуватися і для зведення будинків, є цілком логічним виникнення певних запитань. Зокрема, чи не є ця земельна ділянка такою, що надається для містобудівних потреб? На нашу думку — ні. Підґрунтям для такої позиції слугує основне призначення земельної ділянки для ведення садівництва як земельної ділянки, яка належить до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Передача земельної ділянки під існуючими об’єктами нерухомого майна

Дописувач у своєму листі ставить цікаве запитання: чи розповсюджується заборона відносно надання земельних ділянок у власність чи користування щодо земельних ділянок, на яких існують об’єкти нерухомого майна, право власності на які зареєстровано належним чином? Чи можливо, що така заборона розповсюджується лише на земельні ділянки, вільні від забудови?

Прямої відповіді на це запитання у діючому законодавстві, звісно, не знайти. Тож спробуємо її знайти шляхом логічних роздумів. Наприклад, є вже зведений житловий будинок. Тобто цілком логічно, що для обслуговування такого будинку має бути виділена земельна ділянка відповідної категорії. В даній ситуації із категорії земель житлової та громадської забудови, використання якої здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації. Отже, наявність плану зонування чи детального плану в цьому випадку є обов’язковою умовою.

Оренда, об’єкти нерухомого майна та містобудівна документація

Наступним запитанням, яким переймається дописувач, чи існує можливість прийняття сесією міської ради рішення щодо надання в оренду земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна.

Ця ситуація є ідентична тій, яка стосується передачі у власність земельної ділянки, на якій вже зведено об’єкт будівництва. Адже заборона, передбачена ст. 24 Закону № 3038, стосується також надання земельних ділянок в користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб. Ні ця стаття, ні жодна інша норма діючого законодавства не передбачили винятків для земельних ділянок, на яких вже існують об’єкти будівництва. Таку «прогалину», напевно, можна пояснити. Наявність на земельній ділянці об’єкта нерухомого майна (об’єкта будівництва) передбачає, що він має утримуватися та обслуговуватися. При цьому може виникнути необхідність в його реставрації, реконструкції, капітальному ремонті — ці роботи, до речі, є складовими терміна «будівництво». Він наведений в Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.11 р. № 45. Основою ж для вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування є містобудівна документація. Іншого пояснення для непередбачення винятків щодо надання земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, в оренду без зонінгу та детального плану не вбачається.

Поновлення договору оренди без містобудівної документації

Говорячи про орендні відносини, не можна оминути увагою випадки виникнення необхідності після 01.01.15 р. поновити договори оренди земельних ділянок (на яких розташовані об’єкти нерухомості), укладені до 01.01.15 р.

Дописувач, до слова сказати, також цікавився в своєму листі: чи можливе поновлення договору оренди землі з розташованим на ній об’єктом нерухомого майна у разі відсутності зонінгу або детального плану?

Відповідаємо: на нашу думку, ні. Тепер обґрунтуємо. В ст. 24 Закону № 3038 йдеться про заборону, зокрема, на наданняземельних ділянок із земель державної або комунальної власності у користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, якщо відсутній план зонування або детальний план. Нагадаємо, що надання земельної ділянки у користування (оренду) із земель комунальної власності здійснюється згідно з рішенням відповідної місцевої ради (ч. 1 ст. 123 ЗК). Якщо враховувати вимоги діловодства в органах місцевого самоврядування, такі рішення мають відповідні назви: «Про надання земельної ділянки в оренду...». Саме цим рішенням затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі необхідності його розроблення) та надання земельної ділянки особі в користування (ч. 10 ст. 123 ЗК). Відповідно до цього рішення укладається договір оренди земельної ділянки, а особа реєструє своє похідне речове право (право оренди) на земельну ділянку. Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Важливо

Отже, земельна ділянка вважається наданою з моменту прийняття рішення місцевою радою. Далі відбувається оформлення договірних відносин шляхом укладення договору оренди. Нарешті останній етап — реєстрація права оренди. 

Тепер повертаємося до поновлення договору оренди земельної ділянки, яка вже фактично надана в користування. Нагадаємо, що механізм поновлення договору землі визначений в ст. 33 ЗК. Відповідно до неї орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, повідомляє про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі. Крім того, передбачається, що до листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. Зауважте, приймається рішення не про надання земельної ділянки в оренду, а про поновлення договору оренди.

Увага! Під час поновлення договору оренди земельної ділянки її надання не відбувається.

Отже, можна зробити висновок, що для прийняття рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки наявність зонінгу або детального плану не є обов’язковою умовою.

Інформація для роздумів

В цій статті вже частково натякалося на те, що в зв’язку з відсутністю планів зонування та детальних планів певна частина громадян не зможе реалізувати своє право на одержання земельних ділянок для містобудівних потреб.

Разом з тим питання організації розроблення та затвердження плану зонування території віднесено до 
повноважень місцевих рад, а детального плану території в межах населеного пункту — до повноважень виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (місцевої ради — в разі відсутності зонінгу).

Виникає запитання: якими в цьому випадку мають і можуть бути дії громадянина-забудовника, якому місцева рада відмовила в передачі земельної ділянки (обґрунтувавши свою відмову відсутністю плану зонування або детального плану)? Напрошується думка: така відмова може бути оскаржена в суді. В такій ситуації цілком можливим є подання відповідного адміністративного позову згідно з вимогами Кодексу адміністративного судочинства України. При цьому в суді громадянин може доводити наявність бездіяльності влади, пов’язаної з незатвердженням відповідних планів. Адже, погодьтеся, їх відсутність не повинна заважати людині реалізувати своє передбачене законом право.

Такі «перспективи» цілком вірогідні, на превеликий жаль. Тож далі буде...

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн