Інформація по темі "" | Публікації по тегу
01.02.23
4748 0
Друкувати
Обране

Грошове забезпечення військовослужбовців 2023

Все про грошове забезпечення зібрали в одному місці

Загальна інформація

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове  та інші види забезпечення в обсязі,  що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції розробляють та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо грошового забезпечення військовослужбовців.

Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів кваліфікованим особовим складом, враховувати характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

За військовослужбовцями, які тимчасово проходять військову службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи, керівниками розвідувальних органів України (частина четверта статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Що входить до складу грошового забезпечення

Відповідно до п.2 розділу I Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260 (далі - Порядок) грошове забезпечення включає:

1 щомісячні основні види грошового забезпечення
 • посадовий оклад;
 • оклад за військовим званням;
 • надбавка за вислугу років.
2 щомісячні додаткові види грошового забезпечення
 • підвищення посадового окладу;
 • надбавки;
 • доплати;
 • винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
 • премія.
3 одноразові додаткові види грошового забезпечення:
 • винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту);
 • допомоги.
Грошове забезпечення у 2023 році.jpg

Види надбавок: за вислугу років; за особливості проходження служби; за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України; за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць; надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень; за безперервний стаж на шифрувальній роботі; за почесні звання; за спортивні звання; надбавки військовослужбовцям-донорам. Види доплат: за науковий ступінь та за вчене звання. Види винагород: морська винагорода; за стрибки з парашутом; за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін; за водолазні роботи; за бойове чергування.

Грошове забезпечення сухопутних військ у 2023 році.jpg

Види виплат грошової допомоги: одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту; грошова допомога для оздоровлення; матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань; одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби. Інші види виплат грошового забезпечення: за час тимчасового виконання обов’язків за посадою; у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату); у період перебування у розпорядженні або звільнення від посад; грошове забезпечення військовослужбовцям, усуненим або відстороненим від виконання службових обов’язків, відстороненим від виконання повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом, а також за час відбування покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах; в разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими; у разі звільнення з військової служби.

Увага! Розмір грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця (частина третя ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" затверджено тарифну сітку розрядів і коофіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

Грошове забезпечення військовослужбовців із числа осіб офіцерського складу, в тому числі слухачів (ад’юнктів, докторантів), рядового, сержантського та старшинського складу

Згідно з п. 4 розділу I Порядку грошове забезпечення військовослужбовців із числа осіб офіцерського складу, в тому числі слухачів (ад’юнктів, докторантів), рядового, сержантського та старшинського складу (крім військово-службовців строкової служби), включає:

 •  посадовий оклад;
 • оклад за військовим званням;
 • надбавку за вислугу років;
 • підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
 • надбавки за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання;
 • доплати за науковий ступінь та за вчене звання;
 • премію;
 • морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;
 • одноразові грошові допомоги після укладення першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, у разі звільнення з військової служби;
 • інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Грошове забезпечення військовослужбовців строкової військової служби

Згідно п. 5 Розділу I Порядку грошове забезпечення військовослужбовців строкової військової служби включає:

 •   посадовий оклад;
 •   підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
 •   надбавки за кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі;
 •   морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;
 • допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;
 •  інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Грошове забезпечення слухачам, ад’юнктам і докторантам, курсантам, а також ліцеїстам військових ліцеїв

Згідно п. 6 розділу I, розділу 25 Порядку грошове забезпечення курсантів (крім військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом) включає:

 • посадовий оклад;
 • курсантську посадову надбавку;
 • підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії;
 • допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;
 • інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Особам офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади слухачів, ад’юнктів і докторантів, курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, за період навчання виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за займаними посадами перед зарахуванням на навчання.

Грошове забезпечення у такому разі обчислюється виходячи з:

 • окладу за військовим званням,
 • посадового окладу,
 • надбавки за вислугу років,
 • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, що мають постійний характер, з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми займаними посадами.

При цьому розміри посадових окладів таких військовослужбовців не можуть перевищувати розмір посадового окладу начальника військового навчального закладу (науково-дослідної установи).

Грошове забезпечення зазначеним військовослужбовцям виплачується з дня зарахування до списків особового складу військового навчального закладу (науково-дослідної установи), але не раніше дня зарахування на навчання.

Грошове забезпечення ліцеїстів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Грошове забезпечення ліцеїстів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за наявності підстав згідно з чинним законодавством України включає посадовий оклад.

Курсантам і ліцеїстам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, посадові оклади виплачуються за відповідним тарифним коефіцієнтом із дня зарахування на навчання на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або ухилення їх від утримання дітей.

Курсантам, які залишилися без батьків у період навчання у військовому навчальному закладі, посадові оклади встановлюються після надходження (подання) до навчального закладу відповідних документів з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків.

Підстави не виплати грошового забезпечення

Грошове забезпечення не виплачується:

 • за час надання військовослужбовцям відпусток відповідно до чинного законодавства України, за якими не передбачено збереження заробітної плати;
 • якщо виплачуються академічні стипендії;
 • за час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше;
 • за час перебування на лікуванні в лікарняних закладах понад встановлені чинним законодавством строки;
 • за час тимчасового виконання обов’язків понад два місяці за новими посадами у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату);
 • за час тримання військовослужбовців під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом;
 • за час відбування покарання на гауптвахті військовослужбовцями строкової військової служби.

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення.

Зверніть увагу! За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

Податки з грошового забезпечення військовослужбовців: ПДФО, ВЗ і ЄСВ

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Грошове забезпечення військовослужбовців входить, до загального місячного/річного оподатковуваного доходу, який оподатковують ПДФО за ставкою 18% (п. 167.1 ПК). Однак є кілька нюансів:

 • ПДФО не утримується взагалі з грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби, у т. ч. тих, що проходять альтернативну службу (пп. 165.1.10 ПК);
 • ПДФО (18%), який утримується з грошового забезпечення, сплачується не бюджету, а назад військовослужбовцям – на виплату рівноцінної та повної компенсації втрати доходу військовослужбовця (п. 168.5 ПК). А от військового збору (ВЗ) дана норма не стосується, тому він переховується у бюджет (про сам ВЗ – див. далі).

Виплачують таку компенсацію ПДФО разом із виплатою забезпечення (п. 4 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, постанова Кабміну від 15.01.2004 № 44).

При цьому у Додатка 4ДФ Податкового розрахунку сум доходу виплату щомісячної грошової компенсації сум ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовців не відображаємо (роз’яснення ДПС у ЗІР 103.25).

Військовий збір (ВЗ)

З грошового забезпечення утримується військовий збір (ВЗ– 1,5%. Щодо військового збору є виняток – у період дії воєнного стану не підлягають оподаткуванню ВЗ грошове забезпечення низки працівників і службовців, які визначені пп. 1.7 п. 161 підрозд. 10 Перехідних положень ПК. До таких належать військовослужбовці та працівники:

 • ЗСУ та Нацгвардії України;
 • СБУ та Служби зовнішньої розвідки України;
 • Державної прикордонної служби України.

На період воєнного стану не оподатковуються ВЗ доходи у вигляді грошового забезпечення:

 • осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку;
 • працівників правоохоронних органів;
 • інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Військові частини та установи, які нараховують і виплачують забезпечення, є платниками ЄСВ. При цьому ЄСВ на грошове забезпечення військовослужбовців при виплаті грошового забезпечення. При цьому ЄСВ нараховується на грошове забезпечення (див. пп. «1» ст. 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464, далі – Закон про ЄСВ):

 • військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у т.ч. тих, 
 • осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • осіб, які проходять строкову військову службу у ЗСУ, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Ставка ЄСВ щодо грошового забезпечення – 22% (див. ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Ставки 8,41%, яка використовується до доходу осіб з інвалідністю, щодо грошового забезпечення військовослужбовців не передбачена (такий висновок можна зробити з ч 13 ст. 8 Закону про ЄСВ). 

Нарахування ЄСВ відображають в звіті з ПДФО та ВЗ – Податковому розрахунку сум доходу (розділ ІІ, Додаток Д1, а також Додаток Д3 щодо строковиків).  Код застрахованої особи (військовослужбовці Міноборони, крім строковиків) для заповнення Додатка Д1 Податкового розрахунку – «51».

Нормативна база

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі