Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.09.23
19320 4
Друкувати
Обране

Надання платних послуг бюджетними установами

У зв’язку з обмеженим фінансуванням бюджетні установи, організації та заклади для залучення додаткових грошових коштів надають платні послуги. Як правильно організувати надання платних послуг від А до Я, розглянемо у цій статті.

Основи надання платних послуг 

Передусім слід чітко розуміти, що бюджетні установи можуть надавати лише ті види платних послуг, які дозволені до надання законодавством. 

ВАЖЛИВО!  У разі надання тих видів платних послуг, які не дозволені законодавством, усю суму отриманих за них коштів доведеться віддати до бюджету 

Тож сенсу в наданні таких послуг по суті немає.

Свого часу на цьому наголосили фахівці Держказначейської служби в листі від 14.10.2011 № 16-04/918-2970.

Зокрема,  як зазначили казначеї, у разі надходження на рахунок бюджетної установи коштів від надання послуг, не передбачених переліком дозволених платних послуг, такі кошти повинні бути перераховані в дохід тогобюджету,за рахунок якого здійснюється утримання установи.

При цьому такі кошти слід спрямувати за кодом класифікації доходів бюджету 24060300«Інші надходження». Як наслідок, установа не зможе покрити витрати, фактично понесені на надання такої платної послуги, що, у свою чергу, є порушенням бюджетного законодавства. Адже покривати видатки спеціального фонду коштами загального фонду заборонено. Пояснимо, чому.

Види власних надходжень бюджетних установ, які є складовою частиною спеціального фонду кошторису, чітко визначено ч. 4 ст. 13 БКУ[1].

Плата за послуги, які надаються бюджетними установами згідно із законодавством, належить до першої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ.

Тож усі видатки, пов’язані із наданням послуг, мають бути включені до тарифу.

Як випливає із норми ч. 4 ст. 13 БКУ, витрачати надходження цієї підгрупи можна на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Таким чином, усі кошти, отримані згідно із тарифом, мають бути витрачені на видатки, які включені до цього тарифу.

Тепер перейдемо до норм Порядку № 228[2].

Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, які включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним КЕКВ бюджету або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю (п. 22 Порядку № 228).

Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень слід планувати та використовувати у такій послідовності:

1) за встановленими напрямами використання;

2) на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду

Це прямо передбачено пп. 23 та  49 Порядку № 228

УВАГА! Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами 

Так, видатки бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін (п. 49 Порядку № 228).

Тож, із огляду на вищезазначене, у разі покриття видатків спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду кошторису, маємо порушення бюджетного законодавства.

І хоча кошти і загального, і спеціального фондів кошторису є бюджетними коштами, їх планування та витрачання мають бути чітко розмежовані. 

Переліки видів платних послуг 

Для кожної галузі існують відповідні окремі переліки дозволених видів платних послуг.

Згрупуємо їх у таблиці. Також для зручності наведемо затверджені на законодавчому рівні порядки надання платних послуг для кожної галузі. 

Переліки дозволених видів платних послуг та порядки їх надання у розрізі галузей діяльності 

Галузь

Дозволені платні послуги

Порядок надання

Освіта

Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений постановою КМУ від 27.08.2010 № 796

Наказ МОН, Мінекономіки та Мінфіну «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758

Наука

Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, затверджений постановою КМУ від 28.07.2003 № 1180

Порядок та умови надання платних послуг бюджетними науковими установами, затверджений наказом МОН, Мінфіну, Мінекономіки від 01.12.2003 № 798/657/351

Культура

Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, затверджений постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271 (далі — Перелік № 1271)

Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затверджений наказом Мінкультури, Мінфіну, Мінекономіки від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 (далі — Порядок № 1004)

Фізкультура і спорт

Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджений постановою КМУ від 14.04.2009 № 356

Порядок та умови надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджений наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 28.08.2009 № 3042/1030/936

Соціальний захист

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг), затверджений постановою КМУ від 29.12.2009 № 1417

Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 № 1417

 

Документальне оформлення: договір, заява, факт оплати 

Підставою для надання платних послуг бюджетними установами може бути заява чи договір.

Умови застосування заяви чи договору зазвичай прописано у порядках надання платних послуг для конкретної галузі, наведених у таблиці вище.

Так, наприклад, платні «культурні» послуги закладами культури надають відповідно до п. 5 Порядку № 1004:

 • за письмовою заявою замовника. У заяві зазначають строк надання платної послуги, вид платної послуги згідно з Переліком № 1271, а також: для фізичних осіб — П. І. Б., місце проживання; для юридичних осіб — найменування юридичної особи та її місцезнаходження;
 • відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням отримувачу платної послуги витрат.

Крім того, закладами культури можуть надавати платні послуги за фактом їх оплати. 

Окремий штатний розпис за спецфондом

Наші читачі часто запитують: чи потрібно складати окремий штатний розпис за спецфондом щодо працівників, які надають платні послуги? Нумо розбиратися.

Питання складання кошторисів та штатних розписів визначені Порядком № 228.

Виходячи з п. 28 Порядку № 228, відповідальні виконавці подають головному розпоряднику зведені кошториси та зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду та зведені плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, зведені плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають.

Водночас відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня складають кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів.

Ці документи вони засвідчують підписами керівника установи та керівника її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби і подають їх відповідальним виконавцям або головним розпорядникам для складання зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

Отже, всі перелічені документи слід складати та подавати окремо за загальним фондом та окремо за спеціальним фондом.

При цьому розпорядники розрахункові обсяги витрат узгоджують з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, доведеними їм лімітними довідками.

Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, та інші витрати мають бути узгоджені з обсягами бюджетних асигнувань таким чином, аби забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Тож, із огляду на зазначене вище, робимо висновок: штатні розписи за спеціальним фондом доцільно складати окремо.

До чого може призвести нескладання штатного розпису за спеціальним фондом? Здебільшого у такому разі платні послуги надаються основним штатним складом бюджетної установи без відпрацювання ними додаткового робочого часу під час надання платних послуг, що призводить до незаконних виплат працівникам. Відповідно, унаслідок цього маємо порушення бюджетного законодавства в частині покриття витрат спеціального фонду коштами загального фонду. Докладно про це ми вже розповіли вище.

Натомість у разі складання окремого штатного розпису за спеціальним фондом, бюджетна установа чітко розмежовує працівників, оплата праці яких здійснюватиметься з різних джерел.

Зауважте: для штатного розпису за спеціальним фондом застосовуються ті ж самі штатні нормативи, що і за загальним фондом. 

Оплата за послуги 

Оплата за послуги може проводитися як у готівковій, так і в безготівковій формі.

У безготівковій формі оплата може здійснюватися шляхом попередньої оплати через банк або відділення поштового зв’язку. При цьому підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (квитанція, платіжна інструкція) з відміткою банку або відділення поштового зв’язку про перерахування коштів.

Кошти, отримані за надані платні послуги, підлягають зарахуванню на спеціальні реєстраційні рахунки відповідної бюджетної установи.

У разі якщо згідно з чинними нормативно-правовими актами замовник може здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі слід обумовити конкретні суми та строки такої оплати. 

Положення про надання платних послуг 

Наразі на законодавчому рівні вимога щодо складання положення про надання платних послуг не визначена. Втім, вважаємо за доцільне у разі надання установою платних послуг скласти таке положення. У цьому документі варто визначити основні аспекти надання платних послуг, як-то: організація їх надання, порядок розрахунку за послуги тощо.

Зазвичай  такі положення затверджують рішенням сесії місцевої ради. При цьому норми цих положень стосуються діяльності всіх закладів та установ певної сфери діяльності, розташованих на території відповідної громади. Якщо ж бюджетна установа надає досить значний перелік видів платних послуг, в такому разі доцільно затвердити окреме положення саме для цієї установи.

Наведемо умовний приклад положення про надання платних освітніх послуг, які надаються закладами загальної середньої освіти. 

 

Приклад

 

Положення

про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти міста Васильківськ

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти (далі — ЗЗСО) міста Васильківськ розроблено відповідно до частин 2, 3 статті 78 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, частини 2 та 5 статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX, постанови Кабінету Міністрів України від «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 № 796, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 №736/902/758 та інших нормативно-правових актів, які регулюють відповідну сферу платних послуг.

1.2. Положення може бути доповнене або змінене відповідно до чинного законодавства.

1.3. Метою організації надання платних послуг є розширення освітньої діяльності закладів, розширення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та діти мають бажання займатися цим видом освітньої діяльності.

 

2. Порядок надання платних послуг

2.1. ЗЗСО зобов’язані безкоштовно надати повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

2.2. Платні освітні послуги надаються на підставі:

- письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що складається замовником у довільній формі;

- договору (контракту) — для фізичної або юридичної особи;

- за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

2.3. Керівник ЗЗСО визначає перелік платних освітніх та інших послуг, які надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг; складає розклад занять та списки дітей.

2.4. Керівник ЗЗСО відкриває групи, зараховує дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами.

2.5. Керівник ЗЗСО закриває групи відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року та достроково за заявами батьків або у випадку припинення оплати батьками платних освітніх послуг.

 

3. Перелік платних послуг

3.1. ЗЗСО міста Васильківськ можуть надавати такі платні послуги:

- проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, навчання у гуртках (факультативах) з вивчення іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, підготовки водіїв;

- організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів;

- проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази закладів освіти, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів;

- забезпечення відпочинком у таборах з денним перебуванням дітей та у дитячих закладах праці та відпочинку;

- освітні послуги, встановлені навчальними планами і програмами у ЗЗСО, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом освітньої діяльності;

- забезпечення харчуванням дітей;

- перебування дітей у групах подовженого дня.

3.2. Послуги із зазначеного переліку надаються на безоплатній основі: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям – інвалідам; дітям, батьки яких загинули або отримали інвалідність під час участі в АТО або збройної агресії РФ; дітям із малозабезпечених сімей.

 

4. Порядок визначення вартості платних послуг

4.1.Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з її наданням.

Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

Заклад освіти самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

4.2. Складовими вартості послуги є:

- витрати на оплату праці працівників закладу освіти;

- нарахування на оплату праці відповідно до чинного законодавства України;

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства України;

- витрати та оплата послуг сторонніх організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;

-    капітальні витрати.

 

5. Облік операцій з надання платних послуг

5.1. ЗЗСО, які надають платні послуги, зобов’язані вести табелі обліку використання робочого часу, а також журнали обліку дітей.

5.2. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

6. Порядок планування використання доходів від надання платних послуг

6.1. Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI плата за послуги зараховується до власних надходжень закладів освіти. Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг окремо.

6.2. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно з затвердженим кошторисом закладу освіти з урахуванням вимог законодавства.

 

7. Заключні положення

7.1. Відповідальними особами за організацію та якість надання платних послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги, є керівники закладів освіти.

7.2. Відносини, не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Голова Васильківської міської ради                                                  Олег ДОРОШЕНКО

 

 

Розрахунок калькуляції платної послуги 

Як ми вже зазначали, розрахунок вартості платних послуг бюджетні установи проводять самостійно.

Вартість платної послуги встановлюють на основі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Розмір плати за надання конкретної послуги визначають на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання.

Вартість платних послуг визначають окремо за кожним видом послуг, які надаються бюджетними установами. 

ВАЖЛИВО! До вартості платної послуги мають бути включені абсолютно всі витрати, пов’язані з її наданням 

Адже покривати видатки спеціального фонду коштами загального фонду не припустимо. Про це ми вже докладно розповіли вище.

Тож необхідно ретельно стежити за тим, щоб до вартості платної послуги увійшли всі витрати, пов’язані безпосередньо з її наданням.

Ці витрати мають бути покриті за рахунок коштів спеціального фонду.

Порядки надання платних послуг для кожної галузі містять складові витрат та їх описи. Втім, підхід до обрахунку вартості платної послуги загальний для різних галузей. Розглянемо його.

Складовими вартості платної послуги є:

 • витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;
 • нарахування на оплату праці таких працівників;
 • індексація заробітної плати;
 • витрати та оплата послуг сторонніх організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;
 • капітальні витрати;
 • інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Звісно, кожна бюджетна установа має свої особливості. Тому перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, усі установи установлюють самостійно. Водночас слід керуватися вищезгаданими порядками надання платних послуг.

Коротко розглянемо кожну зі складових вартості платної послуги. 

Витрати на оплату праці 

До витрат на оплату праці працівників, залучених до надання платної послуги, включають заробітну плату та інші виплати таким працівникам. При цьому слід виходити з розміру їх посадових окладів (ставок), а також ураховувати всі підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру.

Крім того, під час формування витрат на оплату праці можуть ураховуватися виплати заохочувального характеру, передбачені чинним законодавством та колективними договорами.

Таким чином, до витрат на оплату праці штатних працівників, залучених до надання платної послуги, включаємо як виплати обов’язкового характеру, так і заохочувальні виплати.

Та й це ще не все. Так, до вартості платної послуги можуть включатися витрати на оплату праці осіб, які не перебувають у штаті установи чи закладу, але залучені до надання платної послуги. Оплата праці таких осіб здійснюється на підставі цивільно-правових договорів (далі — ЦПД) у тих самих розмірах і за тими самими умовами, за якими проводиться оплата праці відповідних штатних працівників.

Оплату праці працівників, залучених за ЦПД до виконання платних послуг, здійснюють за фактично виконаний обсяг робіт та період їх виконання, визначений в акті виконаних робіт.

Також до надання платних послуг можуть залучатися інші працівники, які обслуговують процес надання таких послуг. Зокрема, ними можуть бути економісти, бухгалтери, водії, прибиральники тощо.

Кількість цих працівників визначаємо з урахування їх функцій і видів робіт, безпосередньо пов’язаних із організацією надання кожної конкретної платної послуги.

Для визначення кількості таких працівників можна скористатися затвердженими у встановленому порядку штатними нормативами, передбаченими для установ та закладів відповідної сфери діяльності. 

Нарахування на зарплату 

Нарахування на оплату праці ЄСВ здійснюється у розмірах, передбачених чинним законодавством. На сьогодні це 22 %. Для працівників-інвалідів — 8,41 %. 

Витрати на оплату послуг 

До витрат на оплату послуг сторонніх організацій, товари чи послуги яких використовуються під час надання платних послуг, належать матеріальні витрати. Зокрема, це можуть бути витрати на:

 • придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запчастин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, які використовуються під час надання платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни;
 • захисні пристрої;
 • придбання сценічного одягу та взуття, спецодягу та фурнітури до нього;
 • харчування;
 • проведення поточного ремонту, техогляду і техобслуговування необоротних матеріальних активів, які використовуються для надання послуг;
 • службові відрядження, пов’язані з наданням платних послуг;
 • оплату послуг зв’язку;
 • засоби сигналізації тощо.

Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, залучених для надання платних послуг на належному рівні, включають оплату виконання тих послуг чи робіт, які не можуть бути надані або виконані безпосередньопрацівниками бюджетної установи.

Про які саме витрати йдеться? Це, зокрема, можуть бути витрати на оплату:

 • банківських послуг (у т. ч. за готівкове обслуговування);
 • ветеринарних послуг;
 • послуг з охорони;
 • установлення пожежної та охоронної сигналізації;
 • юридичних та інформаційних послуг;
 • послуг з оренди;
 • установлення лічильників і спеціального обладнання та їх повірки (перевірки);
 • гарантійного та післягарантійного обслуговування;
 • поточного ремонту, які здійснюються залученими юридичними особами;
 • установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення;
 • послуг зв’язку (у т. ч. мобільного);
 • послуг інтернет-провайдерів тощо.

Крім того, до цієї категорії витрат також належать відрахування, обчислені від загального розміру витрат на оплату праці, але не включені до нарахувань на зарплату. Наприклад, це може бути відрахування профспілковим організаціям.

Також до цієї ж категорії витрат включають плату за ліцензії та дозволи, отримання яких є необхідною умовою для надання того чи іншого виду платних послуг.

Водночас не забуваймо про витрати на обов’язковий медичний огляд працівників, заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів тощо.

Вартість витрат на оплату послуг інших організацій розраховуйте на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок або норм витрат. Якщо ж прямий розрахунок неможливий, розмір цих витрат визначайте, виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги за минулий звітний період із урахуванням індексу інфляції. 

Капітальні витрати 

Під час визначення вартості платних послуг капітальні витрати здебільшого враховують у розмірі до 10 % вартості відповідної платної послуги.

При цьому до капітальних витрат включають витрати на:

 • придбання або створення основних засобів, зокрема, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;
 • ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд (у т. ч. придбання будівельних матеріалів, виготовлення проєктно-кошторисної документації);
 • придбання програмного забезпечення (у т. ч. з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав. 

Приклад розрахунку платної послуги 

Тепер перейдемо безпосередньо до прикладу розрахунку вартості платної послугу. При цьому розглянемо таку популярну послугу, як харчування дітей у школі. Зокрема, розрахуємо вартість обіду для дітей.

Припустимо, що на приготування обіду припадає 80 % вартості спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, амортизації та спецодягу. 

Калькуляція вартості обіду на одного учня в день 

з/п

Показник витрат

Вартість послуги, грн

Розрахунок

Примітки

1

Заробітна плата працівників

4,11

180000,00 грн : 175 дн. : 250 осіб

175 навчальних днів за рік (норма згідно із ч. 3 ст. 10 Закону № 463[3]);

250 осіб — кількість учнів;

 180000,00 грн — фонд оплати праці на 2,0 ставки працівників харчоблоку, задіяних під час приготування обіду

2

Нарахування на заробітну плату

0,90

4,11 грн х 22 %

22 % — ставка ЄСВ

3

Продукти харчування та продовольча сировини для приготування страв

61,82

Приклад розрахунку наведено нижче

Виходячи з норм продуктів харчування та середніх цін на продукти харчування в регіоні

4

Електроенергія

0,76

0,320 кВт·год х 2,964 грн/кВТ·год х 80 %

0,320 кВт·год на 1 дитину — розрахункова середня потреба;

2,964 грн/кВТ·год — тариф

5

Водопостачання та водовідведення

0,04

0,0015 мх 37,20 грн/м3 х 80 %

0,0015 м3 на 1 дитину — розрахункова середня потреба на день;

37,20 грн/м3 — тариф

 

6

Теплопостачання

0,01

1871297,00 грн : 10317,80 м: 6 міс. : 30 дн. : 24 год = 0,04 грн/год : 4 (15 хв на приймання їжі)

1871297,00 грн — вартість теплопостачання за опалювальний сезон;

10317,80 м2 — опалювальна площа

7

Вивезення сміття

0,03

0,00030 м3 х 125,18 грн/ м3 х 80 %

0,00030 м3 на 1 дитину — розрахункова середня потреба на день;

125,18 грн/ м3 — тариф

8

Амортизація основних засобів

0,34

75,27 грн : 175 дн. х 80 %

75,27 грн — річна амортизація в розрахунку на 1 дитину

9

Спецодяг

0,03

1450,00 грн : 175 дн. : 250 осіб х 80 %

1450,00 грн — середня ціна комплекту спецодягу для кухаря

10

Придбання мийних засобів

0,07

0,06 мл х 6 предметів х 0,20 грн

6 предметів посуду для обіду (тарілка глибока, тарілка звичайна, ложка, виделка, ніж, стакан тощо);

0,06 мл — розрахункова норма мийного засобу на 1 предмет;

0,20 грн — вартість 1 мл миючого засобу

 

Усього поточних витрат

68,11

Х

Х

11

Капітальні витрати

6,81

68,11 грн х 10 %

10 % від поточних витрат

 

Усього

74,92

Х

Х

Вартість продуктів харчування для приготування обіду 

з/п

Найменування продукту харчування

Ціна[4], грн

Від 6 до 11 років

Норма на дитину[5]

Сума, грн

1

Хліб житній

42,00 грн/кг

30 г

1,26

2

Зернові, злакові та бобові

48,00 грн/кг

120 г

5,76

3

Картопля

12,00 грн/кг

120 г

1,44

4

Овочі

10,00 грн/кг

100 г

1,00

5

Фрукти та ягоди

30,00 грн/кг

100 г

3,00

6

Соки

50,00 грн/л

200 мл

10,00

7

Риба

160,00 грн/кг

60 г

9,60

8

Птиця

80,00 грн/кг

70 г

5,60

9

Свинина, телятина, яловичина

168,00 грн/кг

70 г

11,76

10

Яйця

3,50 грн/шт.

1 шт.

3,50

11

Молоко

34,00 грн/л

200 мл

6,80

12

Масло вершкове

 325,00 грн/кг

3 г

0,98

13

Соняшникова олія

65,00 грн/л

5,5 г

0,36

14

Сіль

15,00 грн/кг

1 г

0,02

15

Цукор

35,00 грн/кг

7,5 г

0,26

16

Какао

58,00 грн/кг

6 г

0,35

17

Чай

250,00 грн/кг

0,5 г

0,13

 

Усього

Х

Х

61,82

Таким чином, вартість обіду в шкільній їдальні становить 74,92 грн

ВИСНОВКИ 

 • Бюджетні установи можуть надавати лише ті види платних послуг, які дозволені до надання законодавством
 • Штатний розпис за спеціальним фондом доцільно складати окремо
 • До вартості платної послуги необхідно включити абсолютно всі витрати, безпосередньо пов’язані з її наданням
 • Кошти, отримані за надані платні послуги, підлягають зарахуванню на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ 


[3] Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX.

[4] Ціна визначається за цінами Головного управління статистики області.

[5] Норми визначені відповідно до Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2021 № 305.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
4
Ярослава
26.09.2023
Перелік дозволених видів платних послуг та порядок їх надання для охорони здоров'я? Чи не має постанови КМУ яка їх регламентує?
Тетяна
26.09.2023
Добрий день! На сьогодні залишається діючим Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138. Водночас на сьогодні всі заклади та установи охорони здоров'я з бюджетних установ перетворені у комунальні некомерційні підприємства. Тож, правила, передбачені для бюджетних установ на них не поширюються.
Наталія
03.12.2023
Так мені і не зрозуміло. Чи можу я виписувати квитанції батькам на оплату платних послуг з вказаним реєстраційним рахунком спецфонду? Чи це мають бути рахунки з ККД?
EVGENIY Наталія
14.12.2023
ККД якщо це ваші платні послуги, а не відшкодування витрат
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі