Інформація по темі "" | Публікації по тегу
13.09.21
3384 0
Друкувати
Обране

Путівки на оздоровлення дітей: порядок надання та обліку

Як правильно відобразити в обліку видатки, проведені за КЕКВ 2730 на виконання цільової програми місцевого бюджету з придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки? Таке запитання надійшло від наших читачів. З'ясуємо разом і все пояснимо у цій статті.

Бюджетні програми з оздоровлення дітей

Реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей забезпечується через державні, регіональні та місцеві програми. Зокрема, КМУ розробляє та затверджує програми оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів держбюджету (ч. 1 ст. 25 Закону № 3751).

1 Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI.

Місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень приймають регіональні програми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету (ч. 1 ст. 7 Закону № 375). У свою чергу, ОМС розробляють і затверджують місцеві програми. Відповідно їх реалізація здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів (ч. 2 ст. 25 Закону № 375).

Передусім такі програми спрямовані на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. До таких дітей, зокрема, належать:

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

• діти з інвалідністю;

• діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

• діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

• діти з багатодітних або малозабезпечених сімей;

• талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад), відмінники навчання тощо.

Наведений вище перелік дітей, які підпадають під такі цільові програми, не повний. Ознайомитися з його повною версією можна в абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону № 375.

Зверніть увагу: дитина забезпечується путівкою за рахунок бюджетних коштів один раз на рік. А точніше, у поточному році дитина може скористатися однією путівкою, придбаною за рахунок коштів одного з бюджетів (державного або місцевого) будь-якого рівня. Пряму вказівку на це містять норми абз. 2 п. 5 Порядку № 2272 та абз. 2 п. 10 Порядку № 3223.

2 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія», затверджений постановою КМУ від 28.02.2011 р. № 227.

3 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), затверджений постановою КМУ від 31.03.2021 р. № 322.

Варіанти реалізації цільових програм

Є два варіанти виконання цільових програм із оздоровлення та відпочинку дітей:

1) шляхом забезпечення дитини путівкою;

2) шляхом відшкодування вартості путівки.

Забезпечення дитини путівкою

Такий варіант виконання цільових програм здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Виконавець програми проводить закупівлю путівок у ДЗОВ4 відповідно до кількості дітей, які мають право скористатися пільговим оздоровленням та відпочинком у межах затверджених асигнувань.

4 ДЗОВ — дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

Діти забезпечуються путівками безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 % вартості путівки. Решту сплачують батьки (особи, які їх замінюють) або вона покривається за рахунок інших джерел, передбачених закоонодавством.

До відома: оздоровлення та відпочинок дітей може здійснюватися за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, профспілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб (ч. 1 ст. 24 Закону № 375).

Відшкодування вартості путівки

Такий варіант реалізації програм із оздоровлення та відпочинку дітей передбачає отримання місцевими бюджетами субвенції з відповідного обласного бюджету. Як же це працює?

Передусім батькам дитини пільгової категорії або їх законним представникам надається право самостійно обрати ДЗОВ. Після того як відповідний дитячий заклад надав послуги з оздоровлення та відпочинку дитині, понесені витрати має відшкодувати виконавець цільової програми за рахунок коштів обласного бюджету в повному розмірі або частково.

Особливістю такого варіанта є те, що оформлюється ця процедура трьохстороннім договором про відшкодування вартості путівки. Укладається він між виконавцем програми, дитячим закладом та одним з батьків дитини (особою, яка його замінює). Так підтверджується згода на проведення такої процедури від ДЗОВ та батьків, а також узяття виконавцем програми зобов’язань щодо проведення розрахунку з дитячим закладом.

Важливо: ще до початку оздоровлення дитини виконавці цільової програми мають проінформувати батьків (інших законних представників) про перелік дитячих закладів, які мають право на провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей у відповідному регіоні.

Отже, вихідні дані щодо оздоровлення дітей за рахунок бюджетних коштів розглянули. Далі зупинимось детальніше на реалізації таких цільових програм за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Надання путівок дітям за рахунок місцевого бюджету

Для реалізації цільової програми за рахунок коштів місцевого бюджету ОМС призначають відповідальних за її виконання. Таку функцію закріплюють за створеними виконавчими органами (управліннями, відділами, підрозділами). Саме до їх компетенції передають питання організації оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій.

Для реалізації програм виконавці встановлюють певні правила та вимоги.

А саме, затверджують Порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ (далі — Порядок). Зокрема, у цьому документі визначають:

1) механізм формування бази даних дітей;

2) порядок розподілу путівок;

3) процедуру закупівлі послуг (путівок);

4) порядок заповнення путівок та їх видачу;

5) вимоги до організації проїзду та супроводження дітей до закладів тощо.

1. Механізм формування бази даних дітей

Виконавцям програм для її реалізації необхідно мати базу даних дітей пільгової категорії. Для її формування використовуються такі джерела інформації, як:

• списки та документи на дітей відповідних пільгових категорій, отримані від закладів загальної середньої освіти;

• наявні заяви про надання путівки від батьків дітей, які також відносяться до пільгової категорії, але навчаються в інших закладах освіти (професійно-технічної освіти, вищої освіти тощо).

Взяття на облік дітей щодо надання путівок, можливо лише за умови відповідності наданих документів. Йдеться про документи, котрі підтверджують належність дитини до однієї із пільгових категорій.

До відома: облік зібраних даних необхідно вести окремо за кожною пільговою категорією дітей. Це зумовлено тим, що кожна з них має різні умови отримання путівки (безоплатно або з частковою оплатою) та різні вимоги до переліку підтвердних документів.

Обов’язки з реєстрації заяв та ведення обліку бази даних доцільно покласти на окрему, спеціально створену комісію. Склад такої комісії затверджує розпорядчим документом керівник установи. У цьому документі слід прописати функціональні обов’язки кожного із членів комісії, а також призначити відповідальну особу за зберігання, заповнення та видачу путівок.

2. Розподіл путівок та направлення списків до ДЗОВ

Відповідальна комісія розподіляє путівки пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у відповідному населеному пункті, до загальної чисельності таких дітей у всіх населених пунктах відповідної територіальної громади.

Прийняте рішення щодо розподілу фіксують у протоколі. Остаточно затверджує список дітей керівник установи. Після цього затверджені списки направляють до ДЗОВ.

До відома: при розподілі путівок необхідно враховувати черговість узяття таких дітей на облік для отримання путівок у межах однієї пільгової категорії.

3. Процедура закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

Виконавець програми (далі — замовник послуг) здійснює закупівлю послуг (путівок) у ДЗОВ у межах кошторисних призначень, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік.

Ще раз нагадаємо, що є пільгові категорії дітей, яким замовник закуповує путівки 100-відсотково за рахунок коштів місцевого бюджету. Водночас є й такі діти, яким оплачується оздоровлення та відпочинок за рахунок місцевого бюджету в розмірі 20, 30 або 50 %.

Конкретні розміри оплати для кожної із пільгових категорій дітей має бути чітко визначено Порядком.

Часткова оплата путівок

«Батьківська» частина вартості путівки сплачується до початку оздоровчої зміни. Відповідна сума може вноситися безпосередньо на розрахунковий рахунок ДЗОВ або на реєстраційний рахунок (в касу) замовника послуг для подальшого здійснення розрахунків з оздоровчим закладом. Копію квитанції щодо оплати своєї частки батьки повинні надати замовнику послуг.

Варіант унесення часткової оплати погоджують між собою замовник послуг та ДЗОВ. Цей момент обов’язково має бути прописано в Порядку. Звісно, найоптимальніший варіант — здійснювати «батьківську» оплату напряму закладам оздоровлення.

Оплата путівок замовником послуг

Замовник послуг може проводити придбання путівок на умовах післяоплати або здійснювати попередню оплату з урахуванням усіх норм її проведення. Остаточна оплата вартості придбаних путівок здійснюється згідно з умовами договору. А саме, це може відбуватися на підставі накладної (після отримання путівок) або вже на підставі акта приймання-передачі наданих послуг (після фактично отриманих послуг).

4. Заповнення путівок та їх видача

Отримані путівки замовник має заповнити, засвідчити підписом керівника та скріпити печаткою установи. Цю функцію, як ми вже згадували, необхідно закріпити за відповідальною особою.

Процедура видачі путівок може відбуватися двома способами.

Перший спосіб: оформлені належним чином путівки видають особі, яка відповідає за перевезення та супроводження дітей до закладу (старшому групи). Відбувається так, коли проїзд дітей до ДЗОВ здійснюється організованими групами у супроводі відповідної призначеної особи.

Другий спосіб: оформлені належним чином путівки передає закладу представник установи — замовника послуг. Так відбувається, коли проїзд до закладу оздоровлення здійснюється батьками та дітьми самостійно, тобто в індивідуальному порядку. Видача путівок особисто батькам та дітям не практикується.

Зверніть увагу: отримані путівки до моменту їх передачі слід зберігати в касі або сейфі установи.

5. Проїзд та супроводження дітей до ДЗОВ

Фінансове забезпечення проїзду організованих груп та їх супроводження може здійснюватися як за рахунок місцевого бюджету, так і за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших не заборонених джерел.

Якщо дітей направляють до ДЗОВ у складі організованої групи, відповідальність за них несуть особи, які їх супроводжують, протягом усього періоду перебування дітей у дорозі (туди і назад) і до моменту їх повернення батькам. З моменту оформлення дітей працівниками закладу (у день заїзду) відповідальність за них приймає на себе ДЗОВ.

Такі вимоги передбачено абз. 3 ч. 1 розд. V Положення № 3585та Положення № 3596.

5 Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затверджений наказом Мінсоцполітики від 02.06.2020 р. № 358

6 Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів, затверджений наказом Мінсоцполітики від 02.06.2020 р. № 359.

Перелік осіб, які супроводжують дітей до оздоровчого закладу, має бути затверджено розпорядчим документом замовника послуг.

Бухоблік

Придбання путівок

Придбані путівки обліковуємо за субрахунком 2213 «Грошові документи у національній валюті». Оскільки саме цей субрахунок передбачений для обліку сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо.

Видача путівок

Списувати видані путівки відразу не можна.

Річ у тому, що факт отримання послуг ще не відбувся. Відповідно, рух оформлених та виданих путівок також має знайти своє відображення в обліку замовника послуг.

Зокрема, переміщення путівок доцільно відображати на аналітичних рахунках, відкритих у межах субрахунку 2213.

Наприклад, для цього можна використовувати такі аналітичні рахунки, як:

2213/1 «Отримані путівки від ДЗОВ» — для обліку путівок, отриманих від ДЗОВ відповідно до затверджених списків;

2213/2 «Видані путівки» — для обліку оформлених путівок, переданих оздоровчому закладу або виданих відповідальній особі, яка супроводжує дітей до закладу.

Звісно, порядок використання таких аналітичних рахунків слід прописати в наказі про організацію бухобліку установи.

Також нагадаємо: на позабалансовому субрахунку 081 обліковуються лише путівки, безоплатно отримані від громадських, профспілкових та інших організацій. Натомість вести позабалансовий облік придбаних (частково оплачених) установою путівок не потрібно. Це не передбачено жодним нормативно-правовим документом.

Списання путівок

На підтвердження факту надання послуг установа — замовник послуг отримує такі документи:

• заповнені зворотні талони до путівок — засвідчують факт надання послуг із оздоровлення та відпочинку відповідній дитині повної тривалості;

• акт приймання-передачі наданих послуг — підтверджує факт надання послуг дітям відповідно до затвердженого замовником списку.

На підставі цих документів суму придбаних путівок слід віднести на витрати відповідного звітного періоду за субрахунком 8511 «Витрати за необмінними операціями». Саме на цьому субрахунку ведеться облік витрат пов’язаних із наданням путівок на оздоровлення.

До відома: після завершення оздоровчої зміни сторонам бажано підписати акт звірки.

Це необхідно для того, щоб підтвердити відповідність сплаченої за путівки суми та вартості фактично наданих послуг. Якщо суми відрізняються, сторонам слід провести перерахунок.

Далі на умовному прикладі розглянемо, як в бухобліку відображати таку операцію.

Приклад. Улітку 2021 року відділом освіти і науки виконкому сільської ради було організовано оздоровлення та відпочинок 33 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Ціна однієї путівки на оздоровчу зміну тривалістю 21 день становить 10290 грн. Із 33 путівок 5 шт. виділено обдарованим та талановитим дітям, які досягли особливих успіхів у олімпіадах, фестивалях, спартакіадах.

Вартість цих путівок сплачено батьками дітей у розмірі 50 % їх вартості (10290 х 50 % = 5145 грн) на розрахунковий рахунок ДЗОВ до початку оздоровчої зміни. Решту вартості цих 5 та інших 28 путівок сплачено установою — замовником послуг після отримання путівок на підставі накладної. Загальна вартість договору, за вирахуванням сплаченої батьками частини, становить 313845 грн (10290 грн х 33 шт. - 5145 грн х 5 шт.).

Отримані путівки заповнено відповідальною особою згідно із затвердженим списком дітей, підписано керівником та скріплено печаткою установи.

Оформлені путівки видано відповідальній особі (старшому групи), яка організовує перевезення та супроводження дітей до закладу оздоровлення.

Фінансове забезпечення проїзду дітей до ДЗОВ проведено за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють).

Після завершення оздоровчої зміни відділом освіти і науки отримано заповнені, підписані та скріплені печаткою ДЗОВ зворотні талони до путівок та акт приймання-передачі наданих послуг.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей

1

Отримано асигнування

на оплату путівок

2313

7011

313845

2

2

Отримано путівки

на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

2213/1

6211

313845

6

3

Здійснено оплату за отримані

путівки

6211

2313

313845

2, 6

Видача оформлених путівок

1

Видано оформлені путівки

відповідальній особі

2213/2

2213/1

313845

Списання путівки

1

Відображено отримання послуги з оздоровлення дітей

8511

2213/2

313845

17

ВИСНОВКИ

• Діти забезпечуються путівками безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 % вартості путівки один раз на рік

• Виконавець програми (замовник послуг) може здійснити закупівлю путівок на умовах попередньої оплати або після отримання путівок (фактичного отримання послуг з оздоровлення)

• Придбані путівки відображаємо на субрахунку 2213

• Облік руху путівок слід вести на аналітичних рахунків, відкритих у межах субрахунку 2213

• Списання вартості путівок на витрати звітного періоду здійснюємо після фактично отриманих послуг на підставі заповнених зворотних талонів від путівки та акта приймання-передачі наданих послуг

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, вересень, 2021/№ 34

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×