Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.06.16
22526 9
Друкувати
Обране

Житлові субсидії: Уряд удосконалив порядок надання

За результатами аналізу надання житлових субсидій протягом опалювального періоду 2015/2016 років напрацьовано низку змін до деяких нормативно-правових актів, які знайшли своє відображення в постанові КМУ від 27.04.16 р. № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»1. Що змінилося для субсидіантів — розглянемо у цій статті.


Автор: Бондаренко К., експерт із соціальних питань

1 Далі за текстом — постанова № 319.

 

Одразу зауважу, що новий порядок надання субсидій застосовується з 30 квітня 2016 року. Саме з цієї дати набула чинності постанова № 319. Розглянемо всі зміни по черзі.

Зміна 1. Нові форми Заяви та Декларації. Постановою № 319 внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.15 р. № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій».

Увага! Відтепер для отримання субсидій необхідно надавати Заяву про призначення житлової субсидії2 та Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії3, за новими формами.

2 Далі за текстом — Заява.

3 Далі за текстом — Декларація.

Разом з тим передбачена можливість подання Заяви та Декларації в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису. Отримані таким чином Заява та Декларація, у яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, опрацьовуються органом соціального захисту населення лише після їх підпису протягом місяця. У разі непідписання Заяви і Декларації в зазначений строк подаються нові Заява і Декларація.

Передбачено такі способи подання документів для призначення субсидії:

1

особисто до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації

2

поштою

3

через уповноважену особу виконавчого органу сільської (селищної) ради

Примітка. Застосовується для мешканців сільської місцевості.

4

в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем

Зміна 2. Термін призначення субсидії. Пропоную дуже уважно ознайомитися з цією зміною, бо вона стосується не лише терміну, на який призначається субсидія, а й умов її надання: без звернення громадян чи за особистим зверненням.

Як відомо, розрізняють два види субсидії:

1

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Так ось, субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг відтепер призначається лише за особистим зверненням громадян.

Надається така субсидія один раз на календарний рік. Причому частина субсидії, яка надається для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, розраховується на календарний рік (незалежно від місяця звернення), а частина субсидії, яка надається на оплату житлово-комунальних послуг, розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

Наприклад, звернення за субсидією надійшло у травні 2016 року. Домогосподарство використовує вугілля для опалення, скраплений газ (в балонах) для приготування їжі, електричну енергію для освітлення.

У такому разі субсидію на вугілля та скраплений газ буде надано на весь календарний рік (з січня по грудень включно), а субсидія на електричну енергію буде призначена на 8 місяців: з 01.05.16 р. по 31.12.16 р.

Якщо громадянам, які отримували субсидію для придбання скрапленого газу та побутового палива у 2015 році, до 30.04.16 р. органом соціального захисту населення не призначено субсидію на 2016 рік, вони мають обов’язково подати Заяву та Декларацію.

Тепер розглянемо терміни та умови призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Окремо слід виділити надання такої субсидії орендарям.

Так, для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається лише за особис­тим зверненням орендаря.

Термін надання субсидії: з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців та не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди).

В усіх інших випадках субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується:

на неопалювальний сезон

з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон

з 1 жовтня по 30 квітня

Увага! У разі звернення із Заявою протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

Якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за 6 місяців до звернення за призначенням субсидії. Рішення в такому випадку приймається на підставі рішення відповідної комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

На наступний період субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається автоматично органом соціального захисту населення без звернення громадян.

Проте є одна особливість. У разі звернення громадянина за призначенням субсидії в неопалювальний сезон, в якому субсидія за розрахунком не виходить (тобто розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує обсягу обов’язкового відсотка платежу сім’ї), орган соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянина. Причому якщо і протягом опалювального сезону субсидія за розрахунком не виходить, то на наступний період субсидія призначається лише на підставі звернення громадянина.

Зміна 3. Субсидія на оплату послуг з управління будинком. Відтепер субсидія поширюється і на оплату послуг з управління будинком, яка визначається за домовленістю сторін з урахуванням Закону України від 14.05.15 р. № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Звертаю увагу на те, що практичне застосування вищенаведеної норми буде можливим лише після затвердження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України нормативно-правових документів щодо граничного розміру витрат на управління будинком для надання субсидій.

Зміна 4. Обчислення доходу для призначення субсидії. Насамперед необхідно звернути увагу на період, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства для призначення житлової субсидії.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік. Виняток зроблено лише для випадків, коли субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року. В такому разі середньомісячний сукупний дохід визначається на підставі доходу осіб за перші три квартали попереднього календарного року.

Увага! Постановою № 319 виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Значних змін зазнали норми порядку надання субсидій щодо обчислення доходу громадян. Як і раніше, види доходу, які включаються до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії, регламентовані Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін­економіки, Мінфіну, Держкомстату та Держкомітету молодіжної політики від 15.11.01 р. № 486/202/524/455/33704, та п. 8 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою КМУ від 21.10.95 р. № 8485.

4 Далі за текстом — Методика № 486.

5 Далі за текстом — Положення № 848.

Так, наприклад, для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особі доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб (п. 8 Положення № 848).

А ось не враховуються до сукупного доходу (п. 8 Положення № 848):

1

сплачені аліменти

2

доходи від розміщення депозитів

3

оплата праці членів виборчої комісії

4

грошове забезпечення та благодійна допомога, отримані учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей

5

деякі види державної допомоги, які виплачуються одноразово

6

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Увага! Виділені жирним шрифтом джерела доходів внесені постановою № 319.

Обчисливши дохід з урахуванням вимог Методики № 486 та п. 8 Положення № 848, необхідно співставити отриманий результат з вимогами п. 12 Положення № 848.

Особливості вимог п. 12 Положення № 848 наведено у таблиці:

Категорія громадян

До розрахунку враховуються:

Примітка

1

Працездатні особи (крім тих, хто навчається за денною формою і проживає разом з членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму

місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді

(прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2015 році:

з 1 січня — 1218 грн.,

з 1 вересня — 1378 грн.)

В окремих випадках за рішенням відповідних комісій до розрахунку може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

2

Громадяни, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати, а саме: допомогу при народженні (усиновленні) дитини; до досягнення дитиною трирічного віку; по догляду за дитиною-інвалідом;

фактичні розміри стипендій та соціальних виплат

Постановою № 319 із цього переліку виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла

 

по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу; допомогу по безробіттю

 

80-річного віку.

Для цих осіб застосовується норма, зазначена у позиції 1 цієї таблиці

3

Студенти, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні самі, навчаються за денною формою, не одержують стипендію та середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму

місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді

(прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2015 році:

з 1 січня — 1218 грн.,

з 1 вересня — 1378 грн.)

 

4

Особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості і не одержують допомогу по безробіттю та середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму

 

5

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку:

Незалежно від отриманих (неотриманих) доходів

5.1

першої групи

місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються на початок місяця, з якого призначається субсидія

5.2

другої групи

місячний дохід на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5.3

третьої групи

місячний дохід на рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Разом з тим варто пам’ятати про п. 7.6 Методики № 486, яким передбачено, що для непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства та земельних ділянок, у сукупному доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за зазначений період, визначений в загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних ділянок.

Постановою № 319 надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними в Декларації (інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування), у разі неможливості надати такі довідки. В таких випадках особа додає до Декларації письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Вказані доходи враховуються до сукупного доходу на загальних підставах.

Зміна 5. Призначення субсидії пільговикам. Постановою № 319 внесено суттєві зміни щодо осіб, які мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і 
скрапленого газу. Відтепер пільговикам необхідно визначитися: оформлюють вони субсидію чи продовжують користуватися пільгами.

У разі призначення пільговикам субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газуне нараховуються (п. 4 Положення № 848). При цьому субсидія нараховується на загальних підставах, тобто без урахування пільг. Інформація про осіб, які отримують субсидію та мали право на пільги, подається до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Якщо особі, яка має право на пільги, призначена субсидія у розмірі 0,00 грн. (така ситуація насамперед характерна для неопалювального періоду), то такій особі продовжують надаватися пільги (до списків, що подаються до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, такі особи не включаються).

Зміна 6. Щодо надання субсидії орендарям житла. У розділі «Термін призначення житлової субсидії» ми вже розглянули терміни та деякі умови призначення субсидії орендарям. Проте є ще один суттєвий аспект, на який слід звернути увагу. Відтепер субсидія може надаватися орендарю (тобто особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла) за умови, що їй нараховується плата за житлово-комунальні послугиПри цьому не вимагається відкриття особових рахунків по сплаті житлово-комунальних послуг на орендаря. Субсидія в такому разі надається за рішенням відповідної комісії, яке приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Зміна 7. Повернення невикористаних сум субсидії. Постановою № 319 введено повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидії, яка призначена на оплату послуг з опалення. Зазначене повернення здійснюється комунальними службами після закінчення опалювального сезону на підставі акта звіряння залишків невикористаних сум субсидії, який складається надавачем послуг та органом соціального захисту населення.

Сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання) повертається до бюджету в повному обсязі.

У разі використання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення не повертається частина невикористаної суми субсидії, що еквівалентна вартості 100 куб. м природного газу або вартості 150 кВт/год електричної енергії. Ця сума зараховується надавачем послуг в якості оплати за ці послуги, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди (починаючи з травня). Решта частини невикористаної суми субсидії повертається до державного бюджету.

Для розуміння вищезазначеного процесу нагадаємо весь ланцюжок, починаючи з призначення субсидії на початку опалювального сезону:

1

Визначення середньомісячного сукупного доходу та обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході, в тому числі по кожній послузі окремо (в нашому випадку нас цікавить послуга теплопостачання (опалення))

2

Визначення загального місячного розміру плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, затверджених постановою КМУ від 06.08.14 р. № 409

3

Визначення розміру субсидії (як різниця між вартістю плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного платежу), в тому числі по кожній послузі окремо

4

Щомісячне (протягом опалювального сезону) перерахування коштів по призначеній субсидії на особові рахунки громадян в підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги

5

Зарахування надавачем послуг сум субсидії (яка не використана домогосподарством внаслідок економного споживання послуг) в якості оплати послуг (в тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства) на наступні розрахункові періоди (місяці протягом опалювального сезону)

6

Після закінчення опалювального сезону проведення звірки залишків невикористаних сум субсидії

7

Повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидії (крім тих, які поверненню не підлягають)

Отже, як бачите, економне споживання послуг у теп­лі місяці опалювального сезону надає можливість направити зекономлені кошти на оплату послуг у більш прохолодні місяці опалювального сезону.

Зміна 8. Соціальні нормативи споживання. Як вже неодноразово згадувалося, субсидія нараховується виходячи із соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які затверджені постановою КМУ від 06.08.14 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»6.

6 Далі за текстом — постанова № 409.

27.04.16 р. Урядом прийнято постанову № 317 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409»7.

Далі за текстом — постанова № 317.

Постановою № 317 внесено такі зміни:

— зменшено соціальний норматив використання природного газу для індивідуального опалення до 5,5 куб. м природного газу на 1 кв. м опалюваної площі на місяць в опалювальний період (раніше норматив становив 7,0 куб. м);

— зменшено соціальний норматив користування послугами з вивезення рідких нечистот (за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) до 4 куб. м на одне домогосподарство на місяць (раніше норматив становив 4 куб. м на одну особу на місяць). Наприклад, сім’я з п’яти осіб, що проживає в будинку з централізованим водопостачанням, але без централізованого водовідведення, раніше отримувала субсидію на оплату послуги з вивезення рідких нечистот виходячи з соціального нормативу 20 куб. м (4 куб. м х 5 осіб) на домогосподарство на місяць. Тепер субсидія цій родині буде нарахована виходячи з соціального нормативу лише 4 куб. м на домогосподарство на місяць;

— запроваджено єдині соціальні нормативи для користування природним газом (який використовується для приготування їжі та підігріву води), виходячи з яких нараховується субсидія як споживачам, у яких відсутні газові лічильники, так і тим, у кого газові лічильники встановлено. Загалом ці соціальні нормативи знижено (детально див. у таблиці нижче).

Отже, соціальні норми користування житлом та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, виходячи з яких нараховується субсидія з 30.04.16 р.:

Послуга

Соціальні норми

(на місяць)

Користування житлом, управління будинком

13,65 м² на особу + 35,22 м²

на домогосподарство

Централізоване опалення (теплопостачання)

якщо житлові будинки обладнані будинковими 
та/або квартирними приладами обліку

0,0548 Гкал на 1 кв. м опалюваної площі

(протягом опалювального періоду)

Споживання природного газу

на опалення

5,5 м3 на 1 м2 площі х коригуючий коефіцієнт

(протягом опалювального періоду)

на газову плиту (приготування їжі)

4,4 м3 на особу

на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)

7,1 м3 на особу

на газову плиту і водонагрівач

14 м3 на особу

Водопостачання (централізоване)

постачання холодної води

2,4 м3 на особу

(за наявності централізованого постачання гарячої води);

4,0 м3 на особу

(за відсутності централізованого постачання гарячої води)

постачання холодної води

(у разі перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води більш як на 14 діб)

4,0 м3 на особу

постачання гарячої води

1,6 м3 на особу

Водовідведення (централізоване)

4 м3 на особу

Вивезення рідких нечистот

(за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям)

4 м3

на домогосподарство

Споживання електроенергії

на опалення

65 кВт•год на 1 м2 площі х коригуючий коефіцієнт

(протягом опалювального періоду)

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

130 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год

на кожного іншого члена сім’ї,

але не більше як 250 кВт•год на місяць

(за наявності централізованого постачання гарячої води);

150 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год на кожного іншого члена сім’ї,

але не більше як 270 кВт•год на місяць

(за відсутності централізованого постачання гарячої води)

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

90 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше як 210 кВт•год на місяць (за наявності централізованого постачання гарячої води);

120 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше як 240 кВт•год на місяць (за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води і газового водонагрівача)

у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла

30 кВт•год на особу

Вивіз твердих побутових відходів

0,4167 м3 на особу

Вивіз рідких побутових відходів

0,76 м3 на особу

Зміна 9. Призначення субсидії неповнолітнім. Постановою № 319 надано можливість призначати субсидію неповнолітнім студентам денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у гуртожитках. До речі, в інших випадках субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі. У разі коли у житлових приміщеннях зареєстровані неповнолітні діти, які залишились без батьків, субсидія призначається за заявою опікуна і розраховується виходячи з розміру виплат (пенсії, соціальної допомоги), які отримує опікун на підопічних дітей. У такому випадку при призначенні субсидії опікуну за місцем його реєстрації вищевказані виплати на підопічних дітей не враховуються до сукупного доходу опікуна.

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(9)
Вера
21.06.2016
Что за бред? У нас зарплата в организации меньше прожиточного минимума в 2015 году, потому что так государство профинансировало(((. А теперь они будут считать нам в доход по 2 прожиточных минимума. Где логика и что делать? За дураков нас держат((((.
светлана Вера
21.09.2016
внимательно читайте вы неправы для неработающих
Олег Вера
21.06.2016
Логіка така, щоб менеш було нараховано субсидій!
Віктор Фьодаравіч
21.06.2016
АСТАНАВІТЄСЬ!
дмитрий Віктор Фьодаравіч
22.06.2016
как в песне: остановите Землю я сойду
Коля
22.06.2016
Особливо неприємна ситуація з комунальними платежами у тих, кого чиновники-можновладці спочатку примусово позбавили робочого місця по незалежним від працівника причинам ( в результаті так званих "ліквідацій" держпідприємств, установ, організацій), тобто спочатку забрали у людини заробіток, а потім штучно приписують цій людині уявний дохід, і на підставі цієї фальсифікації значно зменшують субсидію або взагалі її не нараховують.
Донбасс
29.06.2016
А когда на майдане скакали не думали к чему это приведет? Кушайте теперь...
Ірина Донбасс
30.06.2016
Майданутые скакали-мозгов то нету-ничего не растряслось.А нормальные граждане Украины расплачиваются .
Максималистка
06.07.2016
Так як зменшено соціальні нормативи , зокрема на опалення газом для житлових будинків та будуть враховуватись неіснуючі доходи в членів домогосподарства - кількість отримувачів субсидій зменшиться. Виконали план по забезпеченнню громадян України субсидіями - всі мають достатні доходи???!!!!
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн