21.06.16

Житлові субсидії: Уряд удосконалив порядок надання

За результатами аналізу надання житлових субсидій протягом опалювального періоду 2015/2016 років напрацьовано низку змін до деяких нормативно-правових актів, які знайшли своє відображення в постанові КМУ від 27.04.16 р. № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»1. Що змінилося для субсидіантів — розглянемо у цій статті.


Автор: Бондаренко К., експерт із соціальних питань

1 Далі за текстом — постанова № 319.

 

Одразу зауважу, що новий порядок надання субсидій застосовується з 30 квітня 2016 року. Саме з цієї дати набула чинності постанова № 319. Розглянемо всі зміни по черзі.

Зміна 1. Нові форми Заяви та Декларації. Постановою № 319 внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.15 р. № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій».

Увага! Відтепер для отримання субсидій необхідно надавати Заяву про призначення житлової субсидії2 та Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії3, за новими формами.

2 Далі за текстом — Заява.

3 Далі за текстом — Декларація.

Разом з тим передбачена можливість подання Заяви та Декларації в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису. Отримані таким чином Заява та Декларація, у яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, опрацьовуються органом соціального захисту населення лише після їх підпису протягом місяця. У разі непідписання Заяви і Декларації в зазначений строк подаються нові Заява і Декларація.

Передбачено такі способи подання документів для призначення субсидії:

1

особисто до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації

2

поштою

3

через уповноважену особу виконавчого органу сільської (селищної) ради

Примітка. Застосовується для мешканців сільської місцевості.

4

в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем

Зміна 2. Термін призначення субсидії. Пропоную дуже уважно ознайомитися з цією зміною, бо вона стосується не лише терміну, на який призначається субсидія, а й умов її надання: без звернення громадян чи за особистим зверненням.

Як відомо, розрізняють два види субсидії:

1

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Так ось, субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг відтепер призначається лише за особистим зверненням громадян.

Надається така субсидія один раз на календарний рік. Причому частина субсидії, яка надається для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, розраховується на календарний рік (незалежно від місяця звернення), а частина субсидії, яка надається на оплату житлово-комунальних послуг, розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

Наприклад, звернення за субсидією надійшло у травні 2016 року. Домогосподарство використовує вугілля для опалення, скраплений газ (в балонах) для приготування їжі, електричну енергію для освітлення.

У такому разі субсидію на вугілля та скраплений газ буде надано на весь календарний рік (з січня по грудень включно), а субсидія на електричну енергію буде призначена на 8 місяців: з 01.05.16 р. по 31.12.16 р.

Якщо громадянам, які отримували субсидію для придбання скрапленого газу та побутового палива у 2015 році, до 30.04.16 р. органом соціального захисту населення не призначено субсидію на 2016 рік, вони мають обов’язково подати Заяву та Декларацію.

Тепер розглянемо терміни та умови призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Окремо слід виділити надання такої субсидії орендарям.

Так, для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається лише за особис­тим зверненням орендаря.

Термін надання субсидії: з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців та не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди).

В усіх інших випадках субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується:

на неопалювальний сезон

з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон

з 1 жовтня по 30 квітня

Увага! У разі звернення із Заявою протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

Якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за 6 місяців до звернення за призначенням субсидії. Рішення в такому випадку приймається на підставі рішення відповідної комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

На наступний період субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається автоматично органом соціального захисту населення без звернення громадян.

Проте є одна особливість. У разі звернення громадянина за призначенням субсидії в неопалювальний сезон, в якому субсидія за розрахунком не виходить (тобто розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує обсягу обов’язкового відсотка платежу сім’ї), орган соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянина. Причому якщо і протягом опалювального сезону субсидія за розрахунком не виходить, то на наступний період субсидія призначається лише на підставі звернення громадянина.

Зміна 3. Субсидія на оплату послуг з управління будинком. Відтепер субсидія поширюється і на оплату послуг з управління будинком, яка визначається за домовленістю сторін з урахуванням Закону України від 14.05.15 р. № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Звертаю увагу на те, що практичне застосування вищенаведеної норми буде можливим лише після затвердження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України нормативно-правових документів щодо граничного розміру витрат на управління будинком для надання субсидій.

Зміна 4. Обчислення доходу для призначення субсидії. Насамперед необхідно звернути увагу на період, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства для призначення житлової субсидії.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік. Виняток зроблено лише для випадків, коли субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року. В такому разі середньомісячний сукупний дохід визначається на підставі доходу осіб за перші три квартали попереднього календарного року.

Увага! Постановою № 319 виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Значних змін зазнали норми порядку надання субсидій щодо обчислення доходу громадян. Як і раніше, види доходу, які включаються до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії, регламентовані Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін­економіки, Мінфіну, Держкомстату та Держкомітету молодіжної політики від 15.11.01 р. № 486/202/524/455/33704, та п. 8 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою КМУ від 21.10.95 р. № 8485.

4 Далі за текстом — Методика № 486.

5 Далі за текстом — Положення № 848.

Так, наприклад, для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особі доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб (п. 8 Положення № 848).

А ось не враховуються до сукупного доходу (п. 8 Положення № 848):

1

сплачені аліменти

2

доходи від розміщення депозитів

3

оплата праці членів виборчої комісії

4

грошове забезпечення та благодійна допомога, отримані учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей

5

деякі види державної допомоги, які виплачуються одноразово

6

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Увага! Виділені жирним шрифтом джерела доходів внесені постановою № 319.

Обчисливши дохід з урахуванням вимог Методики № 486 та п. 8 Положення № 848, необхідно співставити отриманий результат з вимогами п. 12 Положення № 848.

Особливості вимог п. 12 Положення № 848 наведено у таблиці:

Категорія громадян

До розрахунку враховуються:

Примітка

1

Працездатні особи (крім тих, хто навчається за денною формою і проживає разом з членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму

місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді

(прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2015 році:

з 1 січня — 1218 грн.,

з 1 вересня — 1378 грн.)

В окремих випадках за рішенням відповідних комісій до розрахунку може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

2

Громадяни, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати, а саме: допомогу при народженні (усиновленні) дитини; до досягнення дитиною трирічного віку; по догляду за дитиною-інвалідом;

фактичні розміри стипендій та соціальних виплат

Постановою № 319 із цього переліку виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла

 

по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу; допомогу по безробіттю

 

80-річного віку.

Для цих осіб застосовується норма, зазначена у позиції 1 цієї таблиці

3

Студенти, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні самі, навчаються за денною формою, не одержують стипендію та середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму

місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді

(прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2015 році:

з 1 січня — 1218 грн.,

з 1 вересня — 1378 грн.)

 

4

Особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості і не одержують допомогу по безробіттю та середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму

 

5

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку:

Незалежно від отриманих (неотриманих) доходів

5.1

першої групи

місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються на початок місяця, з якого призначається субсидія

5.2

другої групи

місячний дохід на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5.3

третьої групи

місячний дохід на рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Разом з тим варто пам’ятати про п. 7.6 Методики № 486, яким передбачено, що для непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства та земельних ділянок, у сукупному доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за зазначений період, визначений в загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних ділянок.

Постановою № 319 надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними в Декларації (інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування), у разі неможливості надати такі довідки. В таких випадках особа додає до Декларації письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Вказані доходи враховуються до сукупного доходу на загальних підставах.

Зміна 5. Призначення субсидії пільговикам. Постановою № 319 внесено суттєві зміни щодо осіб, які мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і 
скрапленого газу. Відтепер пільговикам необхідно визначитися: оформлюють вони субсидію чи продовжують користуватися пільгами.

У разі призначення пільговикам субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газуне нараховуються (п. 4 Положення № 848). При цьому субсидія нараховується на загальних підставах, тобто без урахування пільг. Інформація про осіб, які отримують субсидію та мали право на пільги, подається до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Якщо особі, яка має право на пільги, призначена субсидія у розмірі 0,00 грн. (така ситуація насамперед характерна для неопалювального періоду), то такій особі продовжують надаватися пільги (до списків, що подаються до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, такі особи не включаються).

Зміна 6. Щодо надання субсидії орендарям житла. У розділі «Термін призначення житлової субсидії» ми вже розглянули терміни та деякі умови призначення субсидії орендарям. Проте є ще один суттєвий аспект, на який слід звернути увагу. Відтепер субсидія може надаватися орендарю (тобто особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла) за умови, що їй нараховується плата за житлово-комунальні послугиПри цьому не вимагається відкриття особових рахунків по сплаті житлово-комунальних послуг на орендаря. Субсидія в такому разі надається за рішенням відповідної комісії, яке приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Зміна 7. Повернення невикористаних сум субсидії. Постановою № 319 введено повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидії, яка призначена на оплату послуг з опалення. Зазначене повернення здійснюється комунальними службами після закінчення опалювального сезону на підставі акта звіряння залишків невикористаних сум субсидії, який складається надавачем послуг та органом соціального захисту населення.

Сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання) повертається до бюджету в повному обсязі.

У разі використання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення не повертається частина невикористаної суми субсидії, що еквівалентна вартості 100 куб. м природного газу або вартості 150 кВт/год електричної енергії. Ця сума зараховується надавачем послуг в якості оплати за ці послуги, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди (починаючи з травня). Решта частини невикористаної суми субсидії повертається до державного бюджету.

Для розуміння вищезазначеного процесу нагадаємо весь ланцюжок, починаючи з призначення субсидії на початку опалювального сезону:

1

Визначення середньомісячного сукупного доходу та обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході, в тому числі по кожній послузі окремо (в нашому випадку нас цікавить послуга теплопостачання (опалення))

2

Визначення загального місячного розміру плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, затверджених постановою КМУ від 06.08.14 р. № 409

3

Визначення розміру субсидії (як різниця між вартістю плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного платежу), в тому числі по кожній послузі окремо

4

Щомісячне (протягом опалювального сезону) перерахування коштів по призначеній субсидії на особові рахунки громадян в підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги

5

Зарахування надавачем послуг сум субсидії (яка не використана домогосподарством внаслідок економного споживання послуг) в якості оплати послуг (в тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства) на наступні розрахункові періоди (місяці протягом опалювального сезону)

6

Після закінчення опалювального сезону проведення звірки залишків невикористаних сум субсидії

7

Повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидії (крім тих, які поверненню не підлягають)

Отже, як бачите, економне споживання послуг у теп­лі місяці опалювального сезону надає можливість направити зекономлені кошти на оплату послуг у більш прохолодні місяці опалювального сезону.

Зміна 8. Соціальні нормативи споживання. Як вже неодноразово згадувалося, субсидія нараховується виходячи із соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які затверджені постановою КМУ від 06.08.14 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»6.

6 Далі за текстом — постанова № 409.

27.04.16 р. Урядом прийнято постанову № 317 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409»7.

Далі за текстом — постанова № 317.

Постановою № 317 внесено такі зміни:

— зменшено соціальний норматив використання природного газу для індивідуального опалення до 5,5 куб. м природного газу на 1 кв. м опалюваної площі на місяць в опалювальний період (раніше норматив становив 7,0 куб. м);

— зменшено соціальний норматив користування послугами з вивезення рідких нечистот (за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) до 4 куб. м на одне домогосподарство на місяць (раніше норматив становив 4 куб. м на одну особу на місяць). Наприклад, сім’я з п’яти осіб, що проживає в будинку з централізованим водопостачанням, але без централізованого водовідведення, раніше отримувала субсидію на оплату послуги з вивезення рідких нечистот виходячи з соціального нормативу 20 куб. м (4 куб. м х 5 осіб) на домогосподарство на місяць. Тепер субсидія цій родині буде нарахована виходячи з соціального нормативу лише 4 куб. м на домогосподарство на місяць;

— запроваджено єдині соціальні нормативи для користування природним газом (який використовується для приготування їжі та підігріву води), виходячи з яких нараховується субсидія як споживачам, у яких відсутні газові лічильники, так і тим, у кого газові лічильники встановлено. Загалом ці соціальні нормативи знижено (детально див. у таблиці нижче).

Отже, соціальні норми користування житлом та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, виходячи з яких нараховується субсидія з 30.04.16 р.:

Послуга

Соціальні норми

(на місяць)

Користування житлом, управління будинком

13,65 м² на особу + 35,22 м²

на домогосподарство

Централізоване опалення (теплопостачання)

якщо житлові будинки обладнані будинковими 
та/або квартирними приладами обліку

0,0548 Гкал на 1 кв. м опалюваної площі

(протягом опалювального періоду)

Споживання природного газу

на опалення

5,5 м3 на 1 м2 площі х коригуючий коефіцієнт

(протягом опалювального періоду)

на газову плиту (приготування їжі)

4,4 м3 на особу

на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)

7,1 м3 на особу

на газову плиту і водонагрівач

14 м3 на особу

Водопостачання (централізоване)

постачання холодної води

2,4 м3 на особу

(за наявності централізованого постачання гарячої води);

4,0 м3 на особу

(за відсутності централізованого постачання гарячої води)

постачання холодної води

(у разі перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води більш як на 14 діб)

4,0 м3 на особу

постачання гарячої води

1,6 м3 на особу

Водовідведення (централізоване)

4 м3 на особу

Вивезення рідких нечистот

(за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям)

4 м3

на домогосподарство

Споживання електроенергії

на опалення

65 кВт•год на 1 м2 площі х коригуючий коефіцієнт

(протягом опалювального періоду)

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

130 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год

на кожного іншого члена сім’ї,

але не більше як 250 кВт•год на місяць

(за наявності централізованого постачання гарячої води);

150 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год на кожного іншого члена сім’ї,

але не більше як 270 кВт•год на місяць

(за відсутності централізованого постачання гарячої води)

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

90 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше як 210 кВт•год на місяць (за наявності централізованого постачання гарячої води);

120 кВт•год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше як 240 кВт•год на місяць (за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води і газового водонагрівача)

у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла

30 кВт•год на особу

Вивіз твердих побутових відходів

0,4167 м3 на особу

Вивіз рідких побутових відходів

0,76 м3 на особу

Зміна 9. Призначення субсидії неповнолітнім. Постановою № 319 надано можливість призначати субсидію неповнолітнім студентам денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у гуртожитках. До речі, в інших випадках субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі. У разі коли у житлових приміщеннях зареєстровані неповнолітні діти, які залишились без батьків, субсидія призначається за заявою опікуна і розраховується виходячи з розміру виплат (пенсії, соціальної допомоги), які отримує опікун на підопічних дітей. У такому випадку при призначенні субсидії опікуну за місцем його реєстрації вищевказані виплати на підопічних дітей не враховуються до сукупного доходу опікуна.

 

Газета «Місцеве самоврядування»


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це

Коментарі (9)
Вера
21.06.2016
Что за бред? У нас зарплата в организации меньше прожиточного минимума в 2015 году, потому что так государство профинансировало(((. А теперь они будут считать нам в доход по 2 прожиточных минимума. Где логика и что делать? За дураков нас держат((((.
Олег Вера
21.06.2016
Логіка така, щоб менеш було нараховано субсидій!
светлана Вера
21.09.2016
внимательно читайте
вы неправы
для неработающих
Віктор Фьодаравіч
21.06.2016
АСТАНАВІТЄСЬ!
дмитрий Віктор Фьодаравіч
22.06.2016
как в песне: остановите Землю я сойду
Коля
22.06.2016
Особливо неприємна ситуація з комунальними платежами у тих, кого чиновники-можновладці спочатку примусово позбавили робочого місця по незалежним від працівника причинам ( в результаті так званих "ліквідацій" держпідприємств, установ, організацій), тобто спочатку забрали у людини заробіток, а потім штучно приписують цій людині уявний дохід, і на підставі цієї фальсифікації значно зменшують субсидію або взагалі її не нараховують.
Донбасс
29.06.2016
А когда на майдане скакали не думали к чему это приведет? Кушайте теперь...
Ірина Донбасс
30.06.2016
Майданутые скакали-мозгов то нету-ничего не растряслось.А нормальные граждане Украины расплачиваются .
Максималистка
06.07.2016
Так як зменшено соціальні нормативи , зокрема на опалення газом для житлових будинків та будуть враховуватись неіснуючі доходи в членів домогосподарства - кількість отримувачів субсидій зменшиться. Виконали план по забезпеченнню громадян України субсидіями - всі мають достатні доходи???!!!!
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі