Інформація по темі "" | Публікації по тегу
08.07.21
1014 0
Друкувати
Обране

Допомога на оздоровлення: ви запитували — ми відповідаємо

До написання цієї статті нас підштовхнули кілька запитань читачів щодо допомоги на оздоровлення. Це, зокрема: до якої частини відпустки вона надається, чи враховується при розрахунку доплати до МЗП, чи входить до розрахунку лікарняних та відпускних тощо. Давайте розглянемо ці питання.


Нормативка

У бюджетній сфері правила надання допомоги на оздоровлення регламентовані законами України, постановами КМУ та галузевими наказами. Важливі нюанси (порядок, умови, коло отримувачів тощо) прописують також і в Положенні про надання матеріальної допомоги, яке є додатком до колективного договору.

Як правило, «оздоровчі» працівникам виплачують один раз на рік при наданні щорічної відпустки. Порядок надання матдопомоги окремим категоріям працівників-бюджетників, для яких вона є обов’язковою, ми розглядали у статтях «Оздоровчі» працівникам органів місцевого самоврядування», «Матеріальна допомога до відпустки держслужбовцям та працівникам держорганів», «Матеріальна допомога на оздоровлення для працівників з оплатою праці за ЄТС» // «ОП», 2020, № 11 та «Допомога на оздоровлення працівникам охорони здоров’я в КНП», «Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних медзакладів» // «ОП», 2020, № 12.

У цій статті розглянемо практичні ситуації щодо матеріальної допомоги на оздоровлення у форматі «запитання-відповідь».

Допомога при поділі відпустки

Держслужбовець хоче поділити щорічну основну відпустку на три частини: 5, 10 і 15 днів. До якої з цих частин відпустки він має право отримати «оздоровчі»?

Відносини у сфері держслужби регулює профільний Закон про держслужбуЗакон про держслужбу1. Він визначає види і тривалість відпусток держслужбовців. Порядок і умови надання щорічних відпусток визначені законодавством про працю (ст. 59 Закону про держслужбу). Зокрема, в частині поділу (ст. 12 Закону про відпустки), перенесення та продовження відпусток (ст. 80 КЗпП, ст. 11 Закону про відпустки).

1Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Допомога на оздоровлення держслужбовцям є обов’язковою та виплачується один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати разом із наданням щорічної основної відпустки (ст. 57 Закону про держслужбу).

У випадку поділу щорічної відпустки на частини «оздоровчі» виплачуються працівникові лише один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за заявою працівника (лист Мінсоцполітики від 19.09.2017 р. № 2416/0/101-17).

У ситуації, що розглядається, допомога на оздоровлення за бажанням працівника може бути виплачена до будь-якої з частин поділеної відпустки, наприклад, до першої її частини тривалістю 5 днів. Чинне законодавство не містить вимоги щодо виплати допомоги на оздоровлення до більшої частини щорічної основної відпустки або до основної безперервної її частини. Разом із цим варто пам’ятати, що така допомога виплачується тільки один раз на рік. І отримавши її з першою частиною відпустки, працівник не матиме права на її виплату вдруге з наданням наступної частини відпустки.

«Оздоровчі» і відпускна компенсація

Вихователька дошкільного навчального закладу (ДНЗ) звільняється. У щорічній відпустці в поточному році вона не була, допомогу на оздоровлення не отримувала.

Чи можна виплатити допомогу на оздоровлення при звільненні працівниці разом із компенсацією за дні невикористаної відпустки?

Держава забезпечує виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону про освіту2). Коло посад таких працівників окреслює постанова № 9633, до якого, до речі, входить посада вихователя ДНЗ.

2Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

3Постанова КМУ «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963.

Чітка прив’язка «оздоровчих» до факту надання щорічної відпустки унеможливлює їх виплату разом із компенсацією за невикористані дні відпустки (без надання відпустки). Але у ситуації, що розглядається, працівниця може оформити відпустку з наступним звільненням, відповідно до ст. 3 Закону про відпустки. І тоді в неї з’явиться право на отримання допомоги на оздоровлення.

Стаж роботи та виплата допомоги на оздоровлення

Художній керівник театрального гуртка міського будинку культури прийнятий на роботу у квітні 2021 року. У зв’язку з необхідністю санаторного лікування (наявність путівки) йому надана відпустка на 24 календарних дні в липні 2021 року. Чи має він право на «оздоровчі», чи йому потрібно відпрацювати більше 6 місяців для їх отримання?

За загальними правилами працівник у перший рік роботи має право на відпустку повної тривалості, безперервно відпрацювавши на підприємстві більше шести місяців (ч. 5 ст. 10 Закону про відпустки). Разом із цим скористатися відпусткою повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік мають право, зокрема, працівники, які мають путівку для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування (ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

Працівники у сфері культури державних і комунальних закладів культури мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки в межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік, у розмірі посадового окладу (постанова № 10264). Перелік закладів культури визначений у п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону про культуру5, перелік посад працівників культури містить постанова № 1026. Обмежень щодо стажу роботи нормативка не містить.

4Постанова КМУ «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 р. № 1026.

5Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

Отже, «оздоровчі» надаються один раз на рік незалежно від стажу роботи. Головна умова їх виплати — факт надання щорічної відпустки. І вихід працівника у відпустку раніше шестимісячного строку відпрацювання на одному місці роботи не позбавляє працівника права на допомогу на оздоровлення. Це також зазначили фахівці Мінсоцполітики у листі від 21.07.2015 р. № 409/13/116-15 (ср. USER_SHOW_ID).

Підсумуємо: заклад «будинок культури» належить до закладу культури, який зазначений п. 17 ч. 1 ст. 1 Закон про культуру, посада «керівник художній» є в переліку посад у постанові № 1026, факт надання щорічної відпустки також маємо.

Отже, як підтверджує нормативка, працівник-новачок не обмежений у праві на отримання допомоги на оздоровлення. Разом із цим виплата «оздоровчих» на кожного працівника обмежена фондом оплати праці, затвердженим кошторисом на відповідний рік. У таких випадках нюанси надання допомоги на оздоровлення працівникам-новачкам варто прописати в Положенні про виплату матеріальної допомоги (наприклад, при виплаті допомоги на оздоровлення встановити обмеження відпрацюванням не менш ніж шести місяців тощо). Та в будь-якому разі рішення про виплату «оздоровчих» приймає керівник відповідного органу влади за наявністю фонду оплати праці.

Допомога не підлягає поверненню

Посадовій особі ОМС виплачена допомога на оздоровлення разом із відпускними (за 3 дні до початку відпустки). Але працівник захворів напередодні свого відпочинку і у зв’язку з хворобою жодного дня відпустки не використав. Відпустку переніс на інший період. Чи повертати «оздоровчі» за таких умов?

Виплата допомоги на оздоровлення посадовим особам органів місцевого самоврядування (ОМС) є обов’язковою та надається один раз на рік у розмірі посадового окладу разом із наданням щорічної відпустки (ч. 5 ст. 21 Закону № 24936). Та за наявності фінансових можливостей вона надається у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати (п.п. 3 п. 2 постанови № 2687).

6Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

7Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Зарплата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону про відпустки). Разом із нею виплачується допомога на оздоровлення.

У разі збігу щорічної відпустки і хвороби працівника, засвідченої у встановленому порядку, відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена (ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

Допомога на оздоровлення прямо прив’язана до надання щорічної відпустки. Разом із цим чинне законодавство не містить вимог щодо повернення допомоги в разі невикористання наданої відпустки. Фахівці Мінсоцполітики у листі від 07.10.2016 р. № 1382/13/84-16 також вважають, що у разі невикористання відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, надані до відпустки «оздоровчі» не повертаються. На практиці трапляються ще і трагічні випадки, коли працівник отримав матдопомогу до відпустки, відпустку не використав у зв’язку із хворобою та помер. У такій ситуації матдопомога також не повертається.

Матдопомога «зверху» МЗП

Як ураховувати допомогу на оздоровлення при розрахунку доплати до МЗП «зверху» чи «всередині»?

Відповідно до ст. 31 Закону про оплату праці розмір заробітної плати за виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче розміру МЗП. У разі роботи на умовах неповного робочого часу або не повністю виконаної норми праці за місяць, порівняння з МЗП проводимо пропорційно відпрацьованому часу. Тобто доплата до МЗП прив’язана до відпрацьованого часу.

До МЗП включаємо виплати, що є складовими фонду оплати праці, нараховані за відпрацьований час (оклад, доплати, надбавки, премії тощо). Не включаємо до мінзарплати виплати, які прямо зазначені у ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці (доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат).

Також не входять до МЗП виплати, розраховані виходячи з середнього заробітку (лікарняні, відпускні, компенсація за невикористану відпустку, оплата курсів підвищення кваліфікації, відрядження, оплачене за середнім заробітком, тощо).

Тобто ці виплати не є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу, а є середнім заробітком, який розраховується згідно з положеннями Порядку № 100 (лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282). Також фахівці Мінсоцполітики вважають, що допомога на оздоровлення, яка розрахована виходячи із середнього заробітку, не повинна включатися до МЗП (лист від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282). Бо вона також не пов’язана з виконаною нормою праці і не залежить від відпрацьованого працівником часу. Ми вважаємо, що і «оздоровчі», які виплачують у розмірі окладу, також ураховуються «зверху» МЗП.

«Оздоровчі» при розрахунку відпускних

Чи включати суму допомоги на оздоровлення до розрахунку середньоденної зарплати при обчисленні відпускних, якщо така виплата нарахована у розрахунковому періоді?

Правила розрахунку відпускних регламентовані Порядком № 100. При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої зарплати згідно із законодавством та умовами трудового договору (п. 3 Порядку № 100). Це, між інших, основна зарплата, доплати і надбавки, виробничі премії тощо. А також до розрахунку середньої зарплати при обчисленні відпускних (компенсацій за дні невикористаних відпусток) включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога по тимчасовій непрацездатності.

Разом із цим у п. 4 Порядку № 100 перелічені виплати, які не враховуються при розрахунку середньої зарплати для обчислення відпускних. Серед них прямо зазначені одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо). Отже, при обчисленні відпускних суму нарахованої допомоги на оздоровлення не включаємо у розрахунок.

«Оздоровчі» у розрахунку лікарняних

Чи включати суму допомоги на оздоровлення до розрахунку середньоденної зарплати при обчисленні лікарняних, якщо така виплата нарахована у розрахунковому періоді?

Механізм обчислення середньої зарплати для розрахунку лікарняних (як перших 5 днів за рахунок роботодавця, так і допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок ФСС) визначає Порядок № 1266. Відповідно до п. 3 цього Порядку середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Середня зарплата обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до Об’єднаного звіту (Податкового розрахунку), який подається до ДФС (п. 32 Порядку № 1266).

Отже, у розрахунку лікарняних беруть участь зарплатні доходи, які увійшли до бази нарахування ЄСВ і відображені у Податковому розрахунку.

Матеріальна допомога на оздоровлення має систематичний характер і належить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5). Відповідно вона є базою для нарахування ЄСВ.

Отже, суму допомоги на оздоровлення включаємо до розрахунку повністю, оскільки вона входить до бази стягнення ЄСВ у складі зарплати.

Долга Ірина

Оплата праці, липень, 2021/№ 13

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.