Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
27.09.18
51196 7
Друкувати
Обране

Комісія із соцстрахування: не проходьте стороною

У працівника на руках заповітний листок непрацездатності. А отже, починається найцікавіше — марафон «Отримай лікарняні/декретні». Перший етап — комісія (уповноважений) із соцстрахування. І тільки потім, якщо комісія (уповноважений) дасть добро, буде розрахунок, заявка, отримання, виплата, повідомлення про виплату, звітність... Але не поспішатимемо і не пропускатимемо перший етап. Тут є про що поговорити! Тим більше є привід — у цих питаннях нещодавно відбулися зміни. Хоч і не суттєві, але варті уваги.


 

Навіщо потрібна комісія (уповноважений) із соцстраху

Усі питання щодо роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування тепер регулює Положення № 13*. Цей документ набрав чинності з 27.07.2018 р.

* Нагадаємо, що раніше діяло Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затверджене постановою Правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25.

Основною функцією комісії (уповноваженого) є прийняття рішень про призначення або відмову в призначенні допомоги з ФСС (лікарняних, декретних, допомоги на поховання). Крім того, комісія (уповноважений) зобов’язані, зокрема:

— перевіряти правильність видачі і заповнення документів, які є підставою для надання допомоги;

— розглядати скарги працівників на свої рішення;

— вживати заходи щодо усунення порушень у питаннях надання допомоги з ФСС (наприклад, якщо працівникові затримують виплату допомоги);

— брати участь у перевірках ФСС на підприємстві та ін.

Повний перелік функцій цього органу наведений у пп. 2.1, 2.2, 3.1 Положення № 13.

Увага! З функцій комісії (уповноваженого) із соціального страхування з 27.07.2018 р. вилучені такі, як: виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей; виділення путівок до дитячих оздоровчих установ; надання соціальних послуг з позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб; виділення новорічних подарунків. Це не ноу-хау. ☺ Просто Положення № 13, на відміну від свого попередника, відповідає Закону № 1105.

Тепер розберемося з організаційними питаннями.

Як усе організувати

Передусім визначимося: чи потрібно на підприємстві створювати саме комісію або ж достатньо призначити уповноваженого із соціального страхування?

Якщо у вас на підприємстві 15 працівників (застрахованих осіб) або їх менше 15, то можна обійтися без комісії. Достатньо обрати уповноваженого із соціального страхування.

Якщо працівників 16 і більше, то в цьому випадку потрібна саме комісія.

А якщо працівників було 15 і на підприємстві діяв уповноважений, а тепер узяли додаткового працівника і їх стало 16? У цьому випадку в підприємства виникає зобов’язання створити комісію із соціального страхування замість уповноваженого. При цьому Мінсоцполітики в листі від 22.07.2013 р. № 378/18/99-13 зазначало, що в цьому випадку уповноважений виконуватиме покладені на нього обов’язки до моменту створення такої комісії.

Фізичні особи — підприємці теж повинні потурбуватися про створення комісії із соцстрахування, якщо в них більше 15 працівників, або призначити уповноваженого, якщо працівників 15 і менше

На це, зокрема, вказував ФТВП у листі від 04.07.2006 р. № 07-35-1439.

Якщо за кількістю працівників ФОП достатньо призначити уповноваженого, то ФОП призначає уповноваженим самого себе (лист ФТВП від 29.04.2016 р. № 2.4-46-674).

На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) в місячний строк після держреєстрації підприємства.

Хто повинен входити до складу комісії? До складу комісії входять представники, з одного боку, адміністрації підприємства, а з іншого, — застрахованих осіб, тобто працівників підприємства.

Зазвичай, представником застрахованих осіб виступає профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб. Кожна сторона делегує членів комісії залежно від кількості застрахованих осіб на підприємстві. Строк повноважень і кількість членів комісії сторони встановлюють спільним рішенням. Роботодавець оформляє рішення про делегування членів до комісії наказом (іншим розпорядчим документом), а представники застрахованих осіб — постановою виборного органу профспілкової організації або рішенням іншого уповноваженого органу.

Ну і трохи формальностей про те, як повинна працювати комісія.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Якщо за цей період на підприємстві не було жодного страхового випадку (тобто комісії розглядати нічого), вважаємо, засідання комісії не обов’язкові. 

Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передачі своїх повноважень іншим посадовим особам. Комісія правомочна приймати рішення на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним (п. 4.1 Положення № 13).

Важливо! Документи, необхідні для призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності або по вагітності та пологах, комісія (уповноважений) розглядає не більше 10 днів з дня їх надходження(ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Переобираємо чи залишаємо?

У зв’язку з тим, що з 27.07.2018 р. діє вже нове Положення № 13, найцікавіше питання — чи потрібно «переобирати» комісію (уповноваженого) із соцстрахування, якщо вона була «народжена» в період дії Положення № 25?

На наш погляд, такої необхідності немає. Затвердження нового Положення № 13 не позбавляє «стару» комісію (уповноваженого) легітимності.

Адже механізм її обрання не зазнав змін.

З нашою думкою в усних роз’ясненнях погоджуються і представники ФСС.

Як заповнити Протокол засідання (рішення уповноваженого)

Усі рішення комісії (як про призначення допомоги, так і про відмову в призначенні) в день їх прийняття оформляють відповідним протоколом/ рішенням уповноваженого.

Зверніть увагу: Положенням № 13 затверджена нова форма протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Протокол за новою формою заповнюємо починаючи з 27.07.2018 р.

А якщо протоколи оформлялися за старими бланками? Рекомендуємо переоформити.

Приклад заповнення протоколу див. нижче. Тут же коротко пояснимо деякі моменти його заповнення.

Якщо комісія (уповноважений) із соціального страхування прийняла рішення призначити допомогу, вона заповнює розділ I протоколу.

У ньому зазначають необхідну інформацію, в тому числі розмір допомоги (%) і кількість днів, які підлягають оплаті, як за рахунок коштів підприємства, так і за рахунок коштів ФСС.

При цьому врахуйте, що

всі дні декретної відпустки підприємство оплачує за рахунок коштів Фонду

Також за рахунок коштів Фонду, починаючи з першого дня, оплачується лікарняний по догляду за хворою дитиною (але не більше 14 календарних днів), хворим членом сім’ї (але не більше 3 календарних днів, а в особливих випадках — 7 календарних днів). А ось у разі захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, а починаючи з 6 дня і за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності лікарняний оплачується за рахунок коштів Фонду.

Оформлений протокол разом із документами, які є підставою для призначення допомоги, передають до бухгалтерії підприємства для розрахунку, нарахування і виплати належних сум.

Якщо з якихось причин комісія (уповноважений) не може винести позитивне рішення про виплату допомоги, заповнюємо розділ II Протоколу із зазначенням причин відмови в допомозі. Перелік підстав для відмови в допомозі наведений у ст. 23 Закону № 1105. Так, допомогу по тимчасовій непрацездатності не надають найчастіше:

— у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою через алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння або дії, викликані таким сп’янінням;

— за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій навчальній відпустці;

— у разі порушення застрахованою особою режиму лікування в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Важливо! Допомогу призначають і виплачують, якщо заявник звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105). Тому якщо працівник пропустив установлений строк надання лікарняного, комісія (уповноважений) із соцстраху має право відмовити йому в призначенні допомоги.

Причиною відмови в оплаті періоду непрацездатності можуть слугувати і помилки, допущені при заповненні листка непрацездатності. Інформують заявника про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

висновки

  • Комісія (уповноважений) із соціального страхування має бути на кожному підприємстві (у підприємця).
  • З 27.07.2018 р. комісія (уповноважений) із соціального страхування у своїй роботі керується новим Положенням № 13. Із цієї ж дати слід оформляти рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування протоколом за новою формою, наведеною в додатку до Положення № 13.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»Коментарі
(7)
Оля
01.10.2018
У нас комісія - це я бухгалтер,а до комісії бігаю тільки цей дебільний протокол підписувати.
Ирина Оля
02.10.2018
А я и подписи за них ставлю)))
Антоніна
02.10.2018
комісія в бюджетній установі- це справжній фейк, перевіряю лікарняні майже всі сама- гол.бухгалтер, та бухгалтери розрахункового відділу; представники профспілки - жодного, і на таку мать така комісія!
Алла
09.10.2018
.А вообще я всегда звоню в соцстрах и консультируюсь 096-775-09-04 Ярихович Сергей Владимирович 067-684-01-91 ШтучкаТамара Ивановна 068-682-69-55 Ярихович Владимир Иванович

Людмила
13.01.2019
Кому вона потрібна ця комісія.Головна біль для бухгалтера ,він все робе перевіряє,а комісія фейк тільки підписує)))
Ольга
15.01.2019
У нас централізована бухгалтерія яка обслуговує декілька підрозділів з нарахування оплати праці та виплати грошового забезпечення) Усього 19 чоловік з 9 підрозділів, яким нараховується заробітна плата. У кожному підрозділі по 2 чи 3 особи (вільний найм). Потрібно створювати центральну комісію чи в кожному підрозділі обрати уповноважену особу? Не можемо визначитися як бути?
Олена
05.07.2019
А коли всі члени комісії у відпустці 56 к.д., як їм збиратися не менше двох разів на місяць?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд