Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.09.18
54104 7
Друкувати
Обране

Комісія із соцстрахування: не проходьте стороною

У працівника на руках заповітний листок непрацездатності. А отже, починається найцікавіше — марафон «Отримай лікарняні/декретні». Перший етап — комісія (уповноважений) із соцстрахування. І тільки потім, якщо комісія (уповноважений) дасть добро, буде розрахунок, заявка, отримання, виплата, повідомлення про виплату, звітність... Але не поспішатимемо і не пропускатимемо перший етап. Тут є про що поговорити! Тим більше є привід — у цих питаннях нещодавно відбулися зміни. Хоч і не суттєві, але варті уваги.


 

Навіщо потрібна комісія (уповноважений) із соцстраху

Усі питання щодо роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування тепер регулює Положення № 13*. Цей документ набрав чинності з 27.07.2018 р.

* Нагадаємо, що раніше діяло Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затверджене постановою Правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25.

Основною функцією комісії (уповноваженого) є прийняття рішень про призначення або відмову в призначенні допомоги з ФСС (лікарняних, декретних, допомоги на поховання). Крім того, комісія (уповноважений) зобов’язані, зокрема:

— перевіряти правильність видачі і заповнення документів, які є підставою для надання допомоги;

— розглядати скарги працівників на свої рішення;

— вживати заходи щодо усунення порушень у питаннях надання допомоги з ФСС (наприклад, якщо працівникові затримують виплату допомоги);

— брати участь у перевірках ФСС на підприємстві та ін.

Повний перелік функцій цього органу наведений у пп. 2.1, 2.2, 3.1 Положення № 13.

Увага! З функцій комісії (уповноваженого) із соціального страхування з 27.07.2018 р. вилучені такі, як: виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей; виділення путівок до дитячих оздоровчих установ; надання соціальних послуг з позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб; виділення новорічних подарунків. Це не ноу-хау. ☺ Просто Положення № 13, на відміну від свого попередника, відповідає Закону № 1105.

Тепер розберемося з організаційними питаннями.

Як усе організувати

Передусім визначимося: чи потрібно на підприємстві створювати саме комісію або ж достатньо призначити уповноваженого із соціального страхування?

Якщо у вас на підприємстві 15 працівників (застрахованих осіб) або їх менше 15, то можна обійтися без комісії. Достатньо обрати уповноваженого із соціального страхування.

Якщо працівників 16 і більше, то в цьому випадку потрібна саме комісія.

А якщо працівників було 15 і на підприємстві діяв уповноважений, а тепер узяли додаткового працівника і їх стало 16? У цьому випадку в підприємства виникає зобов’язання створити комісію із соціального страхування замість уповноваженого. При цьому Мінсоцполітики в листі від 22.07.2013 р. № 378/18/99-13 зазначало, що в цьому випадку уповноважений виконуватиме покладені на нього обов’язки до моменту створення такої комісії.

Фізичні особи — підприємці теж повинні потурбуватися про створення комісії із соцстрахування, якщо в них більше 15 працівників, або призначити уповноваженого, якщо працівників 15 і менше

На це, зокрема, вказував ФТВП у листі від 04.07.2006 р. № 07-35-1439.

Якщо за кількістю працівників ФОП достатньо призначити уповноваженого, то ФОП призначає уповноваженим самого себе (лист ФТВП від 29.04.2016 р. № 2.4-46-674).

На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) в місячний строк після держреєстрації підприємства.

Хто повинен входити до складу комісії? До складу комісії входять представники, з одного боку, адміністрації підприємства, а з іншого, — застрахованих осіб, тобто працівників підприємства.

Зазвичай, представником застрахованих осіб виступає профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб. Кожна сторона делегує членів комісії залежно від кількості застрахованих осіб на підприємстві. Строк повноважень і кількість членів комісії сторони встановлюють спільним рішенням. Роботодавець оформляє рішення про делегування членів до комісії наказом (іншим розпорядчим документом), а представники застрахованих осіб — постановою виборного органу профспілкової організації або рішенням іншого уповноваженого органу.

Ну і трохи формальностей про те, як повинна працювати комісія.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Якщо за цей період на підприємстві не було жодного страхового випадку (тобто комісії розглядати нічого), вважаємо, засідання комісії не обов’язкові. 

Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передачі своїх повноважень іншим посадовим особам. Комісія правомочна приймати рішення на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним (п. 4.1 Положення № 13).

Важливо! Документи, необхідні для призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності або по вагітності та пологах, комісія (уповноважений) розглядає не більше 10 днів з дня їх надходження(ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Переобираємо чи залишаємо?

У зв’язку з тим, що з 27.07.2018 р. діє вже нове Положення № 13, найцікавіше питання — чи потрібно «переобирати» комісію (уповноваженого) із соцстрахування, якщо вона була «народжена» в період дії Положення № 25?

На наш погляд, такої необхідності немає. Затвердження нового Положення № 13 не позбавляє «стару» комісію (уповноваженого) легітимності.

Адже механізм її обрання не зазнав змін.

З нашою думкою в усних роз’ясненнях погоджуються і представники ФСС.

Як заповнити Протокол засідання (рішення уповноваженого)

Усі рішення комісії (як про призначення допомоги, так і про відмову в призначенні) в день їх прийняття оформляють відповідним протоколом/ рішенням уповноваженого.

Зверніть увагу: Положенням № 13 затверджена нова форма протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Протокол за новою формою заповнюємо починаючи з 27.07.2018 р.

А якщо протоколи оформлялися за старими бланками? Рекомендуємо переоформити.

Приклад заповнення протоколу див. нижче. Тут же коротко пояснимо деякі моменти його заповнення.

Якщо комісія (уповноважений) із соціального страхування прийняла рішення призначити допомогу, вона заповнює розділ I протоколу.

У ньому зазначають необхідну інформацію, в тому числі розмір допомоги (%) і кількість днів, які підлягають оплаті, як за рахунок коштів підприємства, так і за рахунок коштів ФСС.

При цьому врахуйте, що

всі дні декретної відпустки підприємство оплачує за рахунок коштів Фонду

Також за рахунок коштів Фонду, починаючи з першого дня, оплачується лікарняний по догляду за хворою дитиною (але не більше 14 календарних днів), хворим членом сім’ї (але не більше 3 календарних днів, а в особливих випадках — 7 календарних днів). А ось у разі захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, а починаючи з 6 дня і за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності лікарняний оплачується за рахунок коштів Фонду.

Оформлений протокол разом із документами, які є підставою для призначення допомоги, передають до бухгалтерії підприємства для розрахунку, нарахування і виплати належних сум.

Якщо з якихось причин комісія (уповноважений) не може винести позитивне рішення про виплату допомоги, заповнюємо розділ II Протоколу із зазначенням причин відмови в допомозі. Перелік підстав для відмови в допомозі наведений у ст. 23 Закону № 1105. Так, допомогу по тимчасовій непрацездатності не надають найчастіше:

— у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою через алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння або дії, викликані таким сп’янінням;

— за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій навчальній відпустці;

— у разі порушення застрахованою особою режиму лікування в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Важливо! Допомогу призначають і виплачують, якщо заявник звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105). Тому якщо працівник пропустив установлений строк надання лікарняного, комісія (уповноважений) із соцстраху має право відмовити йому в призначенні допомоги.

Причиною відмови в оплаті періоду непрацездатності можуть слугувати і помилки, допущені при заповненні листка непрацездатності. Інформують заявника про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

висновки

  • Комісія (уповноважений) із соціального страхування має бути на кожному підприємстві (у підприємця).
  • З 27.07.2018 р. комісія (уповноважений) із соціального страхування у своїй роботі керується новим Положенням № 13. Із цієї ж дати слід оформляти рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування протоколом за новою формою, наведеною в додатку до Положення № 13.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»Коментарі
(7)
Оля
01.10.2018
У нас комісія - це я бухгалтер,а до комісії бігаю тільки цей дебільний протокол підписувати.
Ирина Оля
02.10.2018
А я и подписи за них ставлю)))
Антоніна
02.10.2018
комісія в бюджетній установі- це справжній фейк, перевіряю лікарняні майже всі сама- гол.бухгалтер, та бухгалтери розрахункового відділу; представники профспілки - жодного, і на таку мать така комісія!
Алла
09.10.2018
.А вообще я всегда звоню в соцстрах и консультируюсь 096-775-09-04 Ярихович Сергей Владимирович 067-684-01-91 ШтучкаТамара Ивановна 068-682-69-55 Ярихович Владимир Иванович

Людмила
13.01.2019
Кому вона потрібна ця комісія.Головна біль для бухгалтера ,він все робе перевіряє,а комісія фейк тільки підписує)))
Ольга
15.01.2019
У нас централізована бухгалтерія яка обслуговує декілька підрозділів з нарахування оплати праці та виплати грошового забезпечення) Усього 19 чоловік з 9 підрозділів, яким нараховується заробітна плата. У кожному підрозділі по 2 чи 3 особи (вільний найм). Потрібно створювати центральну комісію чи в кожному підрозділі обрати уповноважену особу? Не можемо визначитися як бути?
Олена
05.07.2019
А коли всі члени комісії у відпустці 56 к.д., як їм збиратися не менше двох разів на місяць?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн