Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.10.16
62346 7
Друкувати
Обране

«Матеріалка» працівникам ОМС: кому, коли, скільки

В органі місцевого самоврядування, крім посадових осіб місцевого самоврядування, є працівники, які обіймають такі посади, як секретар керівника, водій, прибиральниця. Чи мають вони право на матеріальну допомогу? Якщо так, то на яку саме та в якому розмірі?


Автор: Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці

Останнім часом усе частіше надходять запитання від бухгалтерів про виплату матеріальної допомоги працівникам органів місцевого самоврядування (далі — ОМС). І зрозуміло чому.

До 1 травня 2016 року умови оплати праці працівників ОМС були дуже схожі з умовами оплати праці працівників, які працюють у держорганах. Для них, крім норм основоположних законів (закони України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ — для держслужбовців і «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III (далі — Закон № 2493) — для посадових осіб ОМС), застосовували норми постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268) і наказу Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77 (далі — наказ № 77).

З 01.05.2016 р. оплата праці держслужбовців і працівників, які обслуговують держорган, проводиться згідно з новою законодавчо-нормативною базою. В оплаті праці посадових осіб і службовців ОМС залишилося все, як і раніше.

Спільними і для держорганів, і для ОМС залишилися умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів держвлади і ОМС: для них основоположним нормативним документом залишився наказ № 77.

Важливо! На посадових осіб ОМС не поширюється дія нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

З метою визначення умов оплати праці осіб, які працюють в ОМС, можна умовно розділити на 3 категорії (групи):

— посадові особи ОМС;

— службовці, які працюють в ОМС;

— робітники, які обслуговують ОМС.

Залежно від того, до якої категорії належить та чи інша посада, оплата праці здійснюється на підставі різних нормативно-правових документів. Для оплати праці посадових осіб ОМС і службовців використовують норми постанови № 268, робітників — наказ № 77. Ці два документи визначають розміри окладів, доплат, надбавок, премій та інших виплат.

Але працівники ОМС отримують не тільки зарплату за відпрацьований час. Існують і інші виплати, такі як, наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення і для вирішення соціально-побутових питань (матеріальна допомога на «соцпобут»).

Розмір матеріальної допомоги та умови її виплати також визначені нормами зазначених вище документів. Кому та які види матдопомоги виплачують? Чи залежить розмір допомоги від категорії працівників? На яку кількість зазначених виплат можуть розраховувати працівники ОМС? Запитань багато. Але й відповіді є. Для зручності наведемо інформацію про розмір матеріальної допомоги, що виплачується працівникам ОМС, причини та підстави її виплати в табличній формі.

Матеріальна допомога на оздоровлення

Характеристика

Категорії працівників ОМС

посадові особи

службовці

робітники

Розмір

У розмірі посадового окладу є гарантованою виплатою при наданні щорічної відпустки. За наявності коштів керівник може прийняти рішення про виплату такої допомоги в розмірі середньомісячної* зарплати (ст. 21 Закону № 2493, п.п. 3 п. 2 постанови № 268)

Керівник має право виплачувати допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячну* зарплату (п.п. 3 п. 2 постанови № 268)

У розмірі середньомісячної* зарплати (п.п. «з» п. 2 наказу № 77). При цьому вид допомоги наказом № 77 не конкретизовано, тобто це може бути будь-яка матеріальна допомога, у тому числі й на оздоровлення до щорічної відпустки, яку може отримати робітник протягом календарного року. При цьому якщо робітник, який обслуговує ОМС, отримає матеріальну допомогу при виході у відпустку, то інші види допомоги протягом поточного року він не отримає

* Якщо допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі посадового окладу, то потрібно враховувати розмір посадового окладу в місяці виходу працівника у щорічну відпустку. Якщо ж розмір допомоги обчислюють виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати, то при визначенні розрахункового періоду відштовхуються від місяця надання щорічної відпустки. Розрахунковим періодом у такому разі будуть останні два календарні місяці, що передують місяцю виходу у відпустку.

Причина або обставини виплати

Виплачують виключно при наданні працівнику щорічної відпустки.

Зверніть увагу! Допомогу на оздоровлення виплачують один раз на рік до будь-якої частини щорічної відпустки. Тобто якщо в календарному році допомога на оздоровлення вже була виплачена до частини щорічної основної відпустки, то для виплати такої допомоги при наданні інших частин відпустки за цей період (робочий рік) немає підстав

Підстави для надання (причини виплати) найкраще прописати в колективному договорі або іншому локальному документі про оплату праці (наприклад, в окремому положенні про надання матдопомоги працівникам ОМС)

Підстава для надання (виплати)

Рішення про виплату допомоги працівникам приймає керівник ОМС. А ось для виплати матдопомоги керівникам ОМС та їх заступникам рішення приймається відповідною радою (п. 6 постанови № 268)

Обов’язковість виплати

Виплату допомоги на оздоровлення при наданні відпустки передбачено законодавством. Тобто це гарантована виплата

Ця допомога не має обов’язкового характеру. Тому її виплачують за наявності коштів

Кількість матдопомоги

Одна протягом календарного року*

* На думку Мінсоцполітики, робітникам, які обслуговують ОМС, виплата двох і більше матеріальних допомог протягом одного календарного року не передбачена (див. лист Мінсоцполітики від 15.03.2016 р. № 272/13/84-16). Тобто «розбити» матдопомогу в розмірі середньомісячної зарплати на декілька видів і виплатити їх у календарному році не можна.

Висновки:

1. Розмір «оздоровчої» допомоги для посадових осіб ОМС обмежено мінімальною та максимальною межами, а саме допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі посадового окладу, а за наявності коштів — у розмірі, що не перевищує середньомісячну зарплату.

2. Для службовців ОМС оздоровча допомога — не обов’язкова виплата. Якщо керівник прийняв рішення про її виплату, її розмір не повинен перевищувати середньомісячну зарплату.

3. Для робітників, які обслуговують ОМС, передбачено виплату однієї матеріальної допомоги. При цьому її вид не конкретизовано. Тобто при виході у щорічну відпустку такий працівник може отримати матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної зарплати. Проте надалі отримати в поточному році інший вид допомоги він не зможе.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Характеристика

Категорії працівників ОМС

посадові особи

службовці

робітники

Розмір

Виплачують у разі потреби в ній працівника в розмірі, що не перевищує його середньомісячну* зарплату. Підстави для надання та розмір прописують у колективному договорі або іншому локальному документі про оплату праці (наприклад, в окремому положенні про надання матдопомоги працівникам ОМС) (п.п. 3 п. 2 постанови № 268)

У розмірі середньомісячної* зарплати (п.п. «з» п. 2 наказу № 77). При цьому вид допомоги наказом № 77 не конкретизовано, тобто це може бути будь-яка матеріальна допомога, у тому числі й на «соцпобут», яку може отримати робітник протягом календарного року. При цьому якщо робітник, який обслуговує ОМС, отримає матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної зарплати для вирішення соціально-побутових питань, то інші види допомоги (на оздоровлення, на поховання) протягом поточного року він не отримає

* Оскільки розмір матеріальної допомоги обчислюють виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати, то при визначенні розрахункового періоду відштовхуються від дати видання наказу на надання допомоги на «соцпобут». Розрахунковим періодом у такому разі будуть останні два календарні місяці, що передують місяцю, в якому відбулася подія (затвердження наказу на надання допомоги на «соцпобут»).

Причина або обставини виплати

Надають у разі настання непередбачених обставин (наприклад, у разі складного матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою, у зв’язку з сімейними обставинами, на поховання тощо)

Підстава для надання (виплати)

Рішення про виплату допомоги працівникам приймає керівник ОМС. А ось для виплати матдопомоги керівникам ОМС та їх заступникам рішення приймається відповідною радою (п. 6 постанови № 268)

Обов’язковість виплати

Ця допомога не має обов’язкового характеру. Тому її виплачують за наявності коштів

Кількість матдопомоги

Одна протягом календарного року*

* На думку Мінсоцполітики, робітникам, які обслуговують ОМС, виплата двох і більше матеріальних допомог протягом одного календарного року не передбачена (див. лист Мінсоцполітики від 15.03.2016 р. № 272/13/84-16). Тобто «розбити» матдопомогу в розмірі середньомісячної зарплати на декілька видів і виплатити їх в одному календарному році не можна.

Висновки:

1. Розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань як для посадових осіб ОМС, так і для службовців ОМС не повинен перевищувати середньомісячну зарплату.

2. Робітники, які обслуговують ОМС, мають право тільки на одну матеріальну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку. Вид такої допомоги не конкретизовано. Тому якщо робітник отримає матеріальну допомогу в разі настання непередбачених обставин (наприклад, у разі складного матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою, у зв’язку з сімейними обставинами, на поховання тощо), то отримати ще одну допомогу в поточному році (наприклад, на оздоровлення) він не має права.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»Коментарі
7
Ольга
18.10.2016
Згідно листа Головдержслужби від 16.03.2011 р № 1765/2 особа,яка приймається на службу в органи місцевого самоврядування за строковим трудовим договором (контрактом), користується усіма правами посадових осіб органів місцевого самоврядування та на неї в повному обсязі поширюються норми Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».Чи виплачується такій особі матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань?В постанові КМУ № 268 п.2 йдеться мова про те, що керівникам надано право надавати таку допомогу працівникам , а не конкретно службовцям, чи посадовим особам.
мсс Ольга
18.10.2016
"надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки...", у п.1 вказано органи та категорії працівників на кого поширюється постанова - керівних працівників, спеціалістів і службовців ... лист Головдержслужби від 16.03.2011 р № 1765/2 зовсім про інше, ним нарешті у 2011р відмовились від погодження практики прийняття на посади ОМС без конкурсу, за не зрозуміло яким трудовим договором, осіб які здійснювали обов'язки посадової особи ОМС без присвоєння їм відповідного рангу і т.д. Звісно, якщо особа ОМС має ранг служби ОМС чи займає посаду службовця органу ОМС на неї поширюється повністю постанова №268/2006.
Інна
25.10.2016
Прибиральниця ОМС йшла у відпустку в червні і отримала оздоровчі,то в цьому році їй виплачувати матеріалку на вирішення соц.-побутових вже неможна? А секретар ОМС?
Наташа
17.07.2017
Підскажіть, будь ласка. Працівника( спеціаліст - бухгалтер) прийняли на роботу 23 березня 2016 року, 23 вересня 2016 року вона взяла відпустку на 5 днів з виплатою мат/доп на оздоровлення і на вирішення соц.поб. питань, 10 квітня 2017 року знову відпустка на 14 кал. днів. І вже 14 липня 2017 - на 11 календарних днів.( частина невикористаної щорічної відпустки). Чи має право в кінці року взяти відпустку з виплатою м/допомоги на оздоровлення та виплатою соц-поб. питань
Наташа
30.10.2017
Чи надається матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань службовцям апарату посади яких прописані в додатку 55 ПКМУ №353 від 24 травня 2017 р.?
Люда
20.11.2017
Якщо я, держслужбовець, виходжу з декрету 20 листопада, я можу в кінці грудня взяти відпустку з виплатою матдопомоги на оздоровлення і вирішення соцпобутових питань за поточний рік?
оксана
19.07.2019
а як з працівниками, які працюють по контракту в ОМС (строковий трудовий договір)?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі