Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.02.17
71027 38
Друкувати
Обране

Навігатор по зарплатних виплатах для держслужбовців: прокладаємо маршрут для 2017 року

З травня 2016 року у сфері держслужби сталося немало потрясінь — перехід на нову нормативну базу зачепив усі сторони її буття. Звичайно ж, не обійшлося і без змін в оплаті праці держслужбовців. І ось тільки розібралися з оплатними хитросплетіннями 2016 року, як прийшов 2017 рік зі своїми правилами оплати праці для держслужбовців. На які нюанси слід звернути увагу при нарахуванні зарплати за посадами держслужби — читайте у статті.
 

У ч. 3 ст. 51 Закону № 889 вказано, що схема посадових окладів на посадах держслужби визначається щорічно Кабміном при підготовці проекту закону про держбюджет на відповідний рік. Для 2017 року таким нормативним документом стала постанова № 15. Причому попутно Уряд прописав у цій постанові й інші оплатні моменти для посад держслужби.

Так, у постанові № 15 щодо держслужбовців наведено: розміри посадових окладів і розподіл посад держслужби за групами оплати праці для 2017 року, розміри надбавки за ранг, порядок преміювання для держслужбовців категорії «А», положення про виплату додаткових стимулюючих виплат.

Чим керуватися при здійсненні інших виплат держслужбовцям? На схемі ми навели зарплатні виплати за посадами держслужби і нормативно-правові акти, якими слід керуватися в 2017 році при визначенні їх розмірів.

Зарплатні виплати держслужбовцям і нормативні документи, що використовуються при визначенні їх розмірів у 2017 році

Як бачимо, структура зарплати держслужбовців не змінилася. Окремо відмітимо, що стосовно деяких держслужбовців з 1 січня 2017 року виникла необхідність у донарахуванні доплати до МЗП (3200 грн.). Про неї ми скажемо у кінці статті.

Постановою № 15 також урегульовано питання оплати праці працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування (див. статтю на цю тему на с. 16 цього номера), і працівників патронатних служб у держорганах. Метою затвердження такої «збірки» з оплатних питань працівників держорганів є можливість уніфікувати вирішення оплатних питань для усіх категорій працівників держорганів. У теж час, як і раніше, у 2017 році питання оплати праці «обслуговуючих» робітників регулюються наказом Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

Що відмітно, постанова № 15 опублікована і набула чинності 20.01.2017 р., але застосовується з 01.01.2017 р. Тобто «традиційно» норми постанови № 15 ми застосовуємо «заднім числом».

ПОСАДОВИЙ ОКЛАД

У 2016 році розміри посадових окладів для держслужбовців і розподіл їх посад за групами оплати праці наводилися в додатках 1 і 3 до постанови № 292, яка не застосовується з 01.01.2017 р. У 2017 році використовуємо Схему посадових окладів — 2017 і Перелік посад держслужби за групами оплати праці — 2017, які затверджені постановою № 15.

Розміри посадових окладів для посад держслужби у 2017 році зросли порівняно з показниками 2016 року. У цьому році мінімальний розмір посадового окладу складає 2000 грн., що повністю відповідає нормі п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889: мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, упродовж 2017 року складає 1,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. У результаті розрахунків (1600* х 1,25) і отримуємо раніше згадану величину мінімального посадового окладу в 2000 грн.

* Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, установлений на 1 січня 2017 року, — 1600 грн. ( ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII).

Відмітимо і стосовно максимального розміру посадового окладу за посадами держслужби. У 2017 році максимальний розмір посадового окладу для посад держслужби групи 1 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, складає 13000 грн.

Проте в Схемі посадових окладів — 2017 і Переліку посад держслужби за групами оплати праці — 2017 варто врахувати й інші зміни порівняно з аналогічними документами, що використовувалися в 2016 році:

— у 2016 році в додатки 1 і 3 до постанови № 292 неодноразово вносилися уточнення. У результаті утворилися посади, які прописали в Переліку посад держслужби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці (додаток 3 до постанови № 292), але так і не вказали у Схемі посадових окладів — 2016 (додаток 1 до постанови № 292). У 2017 році таку ситуацію відносно окремих посад виправлено. Так, у цьому році Схему посадових окладів — 2017 доповнено такими посадами: керівник головного управління і заступник керівника головного управління (групи оплати праці 4 і 5); керівник управління у складі головного управління і заступник керівника управління у складі головного управління, керівник відділу у складі головного управління і заступник керівника відділу у складі головного управління, завідувач сектору у складі головного управління (група оплати праці 6), керівник апарату місцевої державної адміністрації (група оплати праці 4). Тепер вказані посади фігурують у Схемі посадових окладів — 2017 і в Переліку посад держслужби за групами оплати праці — 2017;

— у примітці 1 до Схеми посадових окладів — 2017 тепер вказано: посадові оклади працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначаються згідно зі схемою посадових окладів на посадах держслужби, передбаченої для держорганів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Також у цій примітці уточнено: посадові оклади працівників структурних підрозділів, що є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за групами оплати праці 4 — 9;

— примітки до Схеми посадових окладів — 2017 поповнилися п. 5, в якому йде мова про підвищення посадових окладів на 20 % для окремих посад у Мін’юсті, Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату КМУ, діяльність яких пов’язана з підготовкою проектів нормативно-правових актів і держреєстрацією нормативно-правових актів (стосується працівників Мін’юсту) або з експертизою проектів нормативно-правових актів;

— посадові оклади держслужбовців допоміжних органівутворених Президентом України, підвищуються на 10 % (доповнено примітку 2 до Схеми посадових окладів — 2017);

— згідно з Переліком посад держслужби за групами оплати праці — 2017: посади органів прокуратури виключено з груп оплати праці 1 — 3, посаду керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України включено в групу оплати праці 4. Крім того, у цьому Переліку щодо груп оплати праці 4 і 5 уточнено, що йдеться про посади керівників структурних підрозділів апарату місцевих держадміністрацій і їх заступників, а також про посади керівників самостійних структурних підрозділів апаратів судів і їх заступників.

Окремо зупинимося на посаді «адміністратор». Нагадаємо, що в 2016 році з визначенням окладу за цією посадою склалася неоднозначна ситуація, яка розв’язалася шляхом віднесення посади «адміністратор» до групи оплати праці 7 в додатку 3 до постанови № 292.

У 2017 році така посада фігурує і в Схемі посадових окладів — 2017, і в Переліку посад держслужби за групами оплати праці — 2017. Проте у Схемі посадових окладів — 2017 посадовий оклад за посадою «адміністратор» складає 3801 грн. для держорганів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, і для держорганів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Більше того, згідно зі Схемою посадових окладів — 2017 у держоргані, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, розмір посадового окладу за посадою «адміністратор» установлено на рівні розміру посадового окладу головного спеціаліста такого держоргану. Тоді як у держоргані, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, розмір посадового окладу за посадою «адміністратор» вищий за розмір посадового окладу головного спеціаліста такого держоргану. Згідно з усними роз’ясненнями фахівців Мінсоцполітики, для диференціації розмірів посадових окладів за вказаними посадами готуються зміни у Схему посадових окладів — 2017.

Також, за наявною інформацією, передбачаються правки щодо посадового окладу для посади завідувача самостійного сектору. Річ у тому, що в Переліку посад держслужби за групами оплати праці — 2017 (як і в аналогічному Переліку для 2016 року) посада завідувача самостійного сектору належить до групи оплати праці 5. Проте зараз у Схемі посадових окладів — 2017 її включено до групи оплати праці 4. Саме для усунення такої невідповідності і розробляються відповідні правки. 

НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Про обчислення надбавки за вислугу років на держслужбі сказано в ч. 1 ст. 52 Закону № 889, редакція якої не змінилася. Отже, процентний розмір такої надбавки у 2017 році залишився на рівні 2016 року.

Так, надбавка за вислугу років на держслужбі встановлюється на рівні 3 % посадового окладу держслужбовця за кожен календарний рік стажу держслужби, але не більше 50 % посадового окладу. При цьому надбавка за вислугу років у максимальному процентному розмірі (50 % посадового окладу) установлюється держслужбовцям, стаж держслужби яких складає понад 17 (і більше) років (див. «ОП», 2016, № 8, с. 27). За загальним підходом для сфери держслужби розмір надбавки за вислугу років збільшується з дня отримання права на таке підвищення.

Далі в таблиці наведемо процентний розмір надбавки за вислугу років залежно від наявного стажу держслужби у держслужбовця.

Стаж держслужби

Відсоток надбавки за вислугу років

Стаж держслужби

Відсоток надбавки за вислугу років

Більше 1 року

3 %

Більше 10 років

30 %

Більше 2 років

6 %

Більше 11 років

33 %

Більше 3 років

9 %

Більше 12 років

36 %

Більше 4 років

12 %

Більше 13 років

39 %

Більше 5 років

15 %

Більше 14 років

42 %

Більше 6 років

18 %

Більше 15 років

45 %

Більше 7 років

21 %

Більше 16 років

48 %

Більше 8 років

24 %

Більше 17 років і далі

50 %

Більше 9 років

27 %

НАДБАВКА ЗА РАНГ

У ч. 2 ст. 52 Закону № 889 вказано: розмір надбавки за ранг держслужбовця визначається Кабміном при затвердженні схеми посадових окладів на посадах держслужби. У свою чергу, схема посадових окладів на посадах держслужби визначається щорічно КМУ при підготовці проекту держбюджету (ч. 3 ст. 52 Закону № 889).

По суті, в Уряду є право переглядати розміри надбавки за ранг на початок кожного року. Незважаючи на це, розмір надбавки за ранг у 2017 році залишився на рівні 2016 року (див. таблицю нижче).

Ранг держслужбовця

Розмір надбавки, грн.

1

1000

2

900

3

800

4

700

5

600

6

500

7

400

8

300

9

200

Скажемо декілька слів про особливості обчислення надбавки за ранг. У п2 постанови № 306 вказано: держслужбовцеві, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Ґрунтуючись на цій нормі, Мінсоцполітики в листі від 23.09.2016 р. № 1346/13/84-16 роз’яснює: якщо згідно з табелем обліку використання робочого часу за різними обставинами (перебування в щорічній відпустці або іншому виді відпустки, на лікарняному, робота на умовах неповного робочого часу) держслужбовець неповністю відпрацював календарний місяць, за який нараховується зарплата, надбавка за ранг виплачується пропорційно фактично відпрацьованому часу. Це треба мати на увазі при нарахуванні надбавки за ранг держслужбовцеві.

ДОДАТКОВІ СТИМУЛЮЮЧІ ВИПЛАТИ

У 2017 році при нарахуванні таких виплат необхідно використовувати Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджене постановою № 15 (ср. 031233400). А ось подібне Положення для 2016 року, затверджене постановою КМУ від 06.04.2016 р. 289не застосовується з 01.01.2017 р.

Після порівняння вказаних Положень можемо констатувати: порядок здійснення додаткових стимулюючих виплат практично не змінився, за винятком деяких уточнень.

Так, у 2017 році (як і минулого року) до додаткових стимулюючих виплат держслужбовцям належать:

— надбавка за інтенсивність праці;

— надбавка за виконання особливо важливої роботи.

Додаткові стимулюючі виплати встановлюються держслужбовцям відповідними керівниками держслужби в межах економії фонду оплати праці і в загальному випадку конкретними розмірами не обмежуються.

Тепер про нововведення. У п. 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою № 15, вказано: «Надбавка за виконання особливо важливої роботи також установлюється державним службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних галузях. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на відповідний строк керівником державної служби згідно з наказом(розпорядженням) керівника державного органу».

Крім того, з 01.01.2017 р. здійснення додаткових стимулюючих виплат припиняється або їх розмір зменшується у двох випадках: несвоєчасного виконання завдань і погіршення якості роботи. Нагадаємо, що у 2016 році приводом для відміни або зменшення розміру «стимулюючих» надбавок також служило порушення трудової дисципліни, що у 2017 році вже не є перешкодою для продовження виплати таких надбавок у тому ж розмірі.

Тут же відмітимо, що з 22.11.2016 р. (з дати набрання чинності постановою № 811держслужбовцям з функціями з надання різних видів соцдопомоги структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій відновлено виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 % посадового окладу. Причому така надбавка належить вказаним держслужбовцям і в 2017 році. Чому так?

Дивіться: зазначена надбавка за виконання особливо важливої роботи працівникам структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій є різновидом додаткових стимулюючих виплат держслужбовцям. Оскільки постанову № 811 не прив’язано до конкретного нормативного документа про виплату додаткових стимулюючих виплат, то застосування її норм цілком виправдане і в 2017 році.

Варто відмітити: згідно з постановою № 811 держслужбовцям з функціями з надання різних видів соцдопомоги структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій гарантовано виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи в застереженому розмірі — 50 % посадового окладу. При цьому керівник держслужби не може зменшувати вказаний гарантований розмір такої надбавки, але може прийняти рішення про виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи у більшому розмірі та/або додатково встановити надбавку за інтенсивність праці. Це роз’яснення фахівця Мінсоцполітики щодо виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи, передбаченої постановою № 811.

ПРЕМІЇ

Держслужбовці категорії «А». У 2017 році діє Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»затверджений постановою № 15. Він прийшов на зміну механізму преміювання держслужбовців категорії «А», прописаному в п. 11 постанови № 292 (не застосовується з 01.01.2017 р.).

Як і раніше, у загальному випадку рішення про преміювання держслужбовців категорії «А» приймає відповідний керівник держслужби за погодженням з вищим органом, вказаним у раніше зазначеному Порядку.

Відмітимо, що виплата премій держслужбовцям «вищої ліги» у 2017 році здійснюється за тими ж правилами, що і в 2016-му. Не приховуватимемо, що є в новому Порядку деякі уточнюючі норми, але вони не такі істотні.

Держслужбовці категорій «Б» і «В». У 2017 році преміювання таких категорій держслужбовців поки здійснюється згідно з правилами виплати премій для 2016 року, прописаними в Типовому положенні № 646 (див. нормативний документ і коментар фахівця Мінсоцполітики до нього в «ОП», 2016, № 14, с. 6). За наявною інформацією, Мінсоцполітики планує перезатвердити Типове положення № 646. Не думаємо, що нова версія істотно відрізнятиметься від тієї, якою користуються зараз, оскільки усі положення про виплату премій мають під собою законодавчий ґрунт, який не змінився. У будь-якому випадку в питанні преміювання держслужбовців категорій «Б» і «В» на цьому етапі керуємося Типовим положенням № 646.

Рішення про виплату премії держслужбовцям категорій «Б» і «В» приймає керівник держслужби. Усі умови про преміальні виплати прописують у Положенні про преміювання держоргану.

Нагадаємо, що для держслужбовців категорій «Б» і «В» передбачено виплату таких видів премій: 

— премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

— місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи держоргану.

При цьому Мінсоцполітики в листі від 12.09.2016 р. № 1296/13/84-16 відмічає: з набуттям чинності Законом № 889 (з 01.05.2016 р.) немає підстав для виплати інших видів премій (до державних і професійних свят, до ювілейних дат).

Уточнимо: керівники самостійних структурних підрозділів відповідного держоргану (або особи, які їх замінюють) на підставі розрахунків від бухгалтерської служби готують обґрунтоване подання про встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному держслужбовцеві з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників держслужбовців (п2 роздIII Типового положення № 646).

Тут же відмітимо: премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності належить держслужбовцям категорій «Б» і «В» у разі отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання (п. 3 розд. II Типового положення № 646). При цьому Типовий порядок проведення такого оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців повинен затвердити КМУ (ч. 11 ст. 44 Закону № 889). Зараз проект такого документа проходить погоджувальні процедури.

Окремо вкажемо: норми абз. 4 ч. 3 ст. 50 і ч. 6 ст. 52 Закону № 889 про обмеження максимального сукупного розміру місячної і квартальної премій, що виплачуються держслужбовцеві за рік, і про обмеження розміру фонду преміювання держоргану почнуть діяти тільки з 01.01.2019 р.

ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ

Грошова допомога у розмірі середньомісячної зарплати обов’язково виплачується держслужбовцеві при наданні щорічної основної відпустки. Про це сказано у ст57 Закону № 889. Оскільки йдеться про законодавчу норму, редакція якої не змінилася, у 2017 році порядок і розмір виплати «оздоровчої» допомоги такі ж, як і в 2016-му.

ДОПОМОГА НА СОЦПОБУТ

На даний момент при виплаті такого виду допомоги використовуємо Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затверджений постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500. Зазначимо, що саме такий Порядок використовувався і в 2016 році. Чи буде ухвалений такий нормативний документ для 2017 року? Поки сказати важко, офіційних заяв із цього приводу немає. У будь-якому випадку його використання в 2017 році залишається законним, оскільки сам документ не містить прив’язки до якого-небудь року.

Що слід знати про виплату матдопомоги на соцпобут? Держслужбовцям матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися один раз на рік у розмірі середньомісячної зарплати на підставі особистої заяви держслужбовця. Її виплата здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці.

Мінсоцполітики в листі від 07.10.2016 р. № 1383/13/84-16 щодо надання матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань як виплати необов’язкового характеру доходить висновку: може бути виплачена за рішенням керівника держслужби в держоргані тільки за наявності коштів фонду оплати праці на її виплату у розмірі середньомісячної зарплати держслужбовця або не виплачується взагалі.

Таким чином, на думку Мінсоцполітики, якщо фонд оплати праці не дозволяє виплатити держслужбовцю таку матеріальну допомогу у розмірі його середньомісячної зарплати, то її взагалі не надають. Наскільки такий підхід є об’єктивним, судити складно. Проте думку Мінсоцполітики все ж варто мати на увазі при здійсненні виплати матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.

ІНШІ ВИПЛАТИ

Виплати за додаткове навантаження. Виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця здійснюють у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього держслужбовця (ч. 3 ст. 52 Закону № 889).

Виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою держслужби здійснюють держслужбовцям, між якими розподілені обов’язки за вакантною посадою держслужби, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок коштів економії фонду посадового окладу за відповідною посадою (ч. 4 ст. 52 Закону № 889). За роз’ясненням фахівця Мінсоцполітики, мається на увазі економія у розмірі 100 % фонду посадового окладу.

Вказані виплати встановлює керівник держслужби за поданням безпосереднього керівника держслужбовця. Відмітимо, що ч. 3 і 4 ст. 52 Закону № 889 не передбачено обмеження періоду, впродовж якого здійснюється виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця або виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою держслужби.

Як бачимо, розмір і умови здійснення виплат за додаткове навантаження у 2017 році такі ж, як і в 2016-му. Деталі про їх виплату наведені в консультації фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2016, № 22, с. 25.

Надбавка «за секретність». Здійснення такої надбавки правомірне як у 2016 році, так і в 2017-му (обґрунтування див. у листі Мінсоцполітики від 03.06.2016 р. № 8072/0/14-16/13 // «ОП», 2016, № 13, с. 8).

Згідно з п. 2 Положення № 414 особам, які працюють в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка до посадового окладу (тарифної ставки) залежно від ступеня секретності інформації:

— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», — 20 %;

— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», — 15 %;

— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», — 10 %.

Тоді як відповідно до п. 3 Положення № 414 особам, які працюють в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), установлюється надбавка до посадового окладу (тарифної ставки) залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», — 70 — 100 %;

— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», — 30 — 70 %;

— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», — 10 — 30 %.

Підвищення окладу за роботу в гірському населеному пункті. У п. 1 постанови КМУ «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах» від 11.08.95 р. № 648 установлено, що на підприємствах, в установах, організаціях, територіальних органах, територіальних підрозділах і військових частинах, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і посадові оклади працівників підвищуються на 25 %.

Оскільки вказана постанова є чинною і не суперечить нормам Закону № 889у 2017 році держслужбовцям, які працюють у «гірських» держорганах, необхідно підвищувати посадові оклади на 25 %.

На завершення сказаного нагадаємо, що з 1 січня 2017 року в оплаті праці працівників необхідно виконати норму ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР — гарантію про забезпечення реалізації мінімальної зарплати (МЗП). Зокрема, розмір зарплати працівника заповністю виконану місячну норму праці не може бути нижчий розміру МЗП, тобто 3200 грн. У разі невиконання працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна зарплата виплачується пропорційно виконаній нормі.

Це зобов’язання стосується всіх категорій працівників держорганів, у тому числі держслужбовців.

Це означає, якщо нарахована зарплата держслужбовця (наприклад, посадовий оклад + надбавки + премія) за повністю відпрацьований місяць менше 3200 грн., йому треба нарахувати доплату до МЗП.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Постанова № 15 — постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15.

Схема посадових окладів — 2017 — Схема посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затверджена постановою № 15.

Перелік посад держслужби за групами оплати праці — 2017  Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затверджений постановою № 15.

Постанова № 292 — постанова КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292.

Постанова № 306 — постанова КМУ «Питання привласнення рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від 20.04.2016 р. № 306.

Положення № 414 — Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затверджене постановою КМУ від 15.06.94 р. № 414.

Постанова № 811 — постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» від 09.11.2016 р. № 811.

Типове положення № 646 — Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів (секретаріатів), затверджене наказом Мінсоцполітики від 13.06.2016 р. № 646.

Порядок № 500 — Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затверджений постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
38
Гена
14.02.2017
Так красиво написано про постанову 811 від 22.11.2016р., про обов'язковість виплати, голова районної державної адміністрації повинен знайти кошти. Ніхто нічого нешукає ш не збириється. Фінансове управління сказало, що соцзахист нічого не робить, зато собі взяли всіякі тільки можна надбавки, по дві матеріалки. Ну скажіть це справедливо? Зато показники повинні бути високі.
АЛЕКСАНДР Гена
30.07.2020
ЭТО ВОРОВСТВО ДЕЙСТВУЙТЕ
Наташа
14.02.2017
Нам теж нічого не виділили по постанові 811. РДА просто ігнорує цю постанову
Лідія
14.02.2017
на виплату заробітної плати працівникам управління фінансів у 2017 році кошторисом затверджено основну зарплату + допомога на оздоровлення + 5 % премії на рік і все ( і запланована премія буде направлена на коригування суми відпускних)...Добре там, де нас нема.
галина
14.02.2017
В статті написано, що структура заробітної плати не змінилась. Таким чином, розрахунковий період для розрахунку відпускних в 2017 році держслужбовцям треба брати травень 2016 - грудень 2016 та коригувати на коефіцієнт підвищення окладів з січня 2017р. Я правилно розумію?
ната галина
23.03.2017
стосовно структури читайте закон про оплату праці ст 2. Структура міняється, навіть, якщо зміна посадових окладів йде на1 грн. Решта читаємо постанову 100
Ігор
14.02.2017
прийнято зміни до цієї постанови від 08,02,2017 року але їх сховали і не видно юМожливо хтось підскаже де вони опубліковані?
Юлія Ігор
15.02.2017
1. https://buhgalter.com.ua/news/oplata-praczi/na-sayti-kmu-zyavilas-postanova-yakoyu-utochneno-deyaki-pitannya/ 2. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249743285
наталя
14.02.2017
Чому пишуть, що структура не змінилась? (усі забули визначення поняття структури з/п??? з-н про оплату праці ст1 . зміна любої складової з/пл, це і є зміна структури Ну люди для чого інакше був зроблений 7 абзац п4 пост 100???? А як ви збіраєтесь інакше корігувати ранг, який ні до чого не привязується. Давайте не слухати всяке, бо відповідає кожен за своє, а користуємось законами, та не намагаємось їх коментувати!!!!
ОВ
14.02.2017
Дякуємо Вам за розміщення цього "навігатора". Систематизовано корисний для роботи матеріал. Ще раз дякуємо. Ви - кращі!
Л.В.
14.02.2017
Наталя, а що змінилось у структурі з/п? Всі ті ж складові, що були запроваджені в травні 2016 року. Підвищено тільки посадовий оклад, а структурра залишилась та ж сама
ОКСАНА Л.В.
14.02.2017
Підтримую цю думку, що в січні 2017 року структура не змінилася... От в травні 2016 року повністю змінився підхід до визначення складових заробітної плати... А зараз які зміни? Ранг залишився на тому ж рівні... Вислуга - як була 3% від окладу за кожен рік державної служби, так і залишилася 3% від окладу... По суті підвищився тільки оклад... Раніше ранг теж ні до чого не прив'язувався... Але ж кожне підвищення окладу не змінювало структуру... А лише проводилось коригування... В чому ж зараз зміна структури, Наталю?
наталя ОКСАНА
15.02.2017
Ну-ну тепер будемо кожен трактувати закони на свій манер, чи ви у контролюючих органів вчитеся. і закони свої вигадуємо перечитайте ст1 з-ну про оплату праці. суть структури в даному випадку міняється складова основної заробітної плати в складі всього фонду (% співвідношення) ранг є на місті.і т.д. це і є ЗМІНА СТРУКТУРИ з/пл згідно чинного законодавства
наталя Л.В.
14.02.2017
згідно з-ну про оплату праці структура з/пл -це основна, додаткова та інші і компенсаційні виплати. Зміна любої складової в загальному фонді оплати праці і є зміна структури з/пл (це основні поняття), а вот що ви маєте на увазі під структурою, то я не знаю, бо в законах та постановах іншіх понять немає!!!!!
Валерій
14.02.2017
Чи мають право на надбавку по постанові №811 від 22.11.2016р. працівники управління соцзахисту, які обслуговують пільгові категорії населення?
Наташа
14.02.2017
Мають! Постанова 811 від 09.11.2016р. "Кабінет Міністрів України постановляє: 1.Головам місцевих державних адміністрацій забезпечити спрямування відповідних видатків структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій на виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам зазначених підрозділів, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги.
Олена Наташа
07.11.2017
Розкажіть будь ласка про порядок встановлення надбавок органам місцевого самоврядування. Я являюсь депутатом сільської ради. І на сесії голова вніс пропозицію, зробити йому і всім держслужбовцям сільської ради надбавку в розмірі 50% відповідно до постанови 353. Но самої постанови він не надав. Скажіть будь ласка чи це правильно, я її читала але не дуже зрозуміло, це було в квітні місяці, і аргументував він це тим що посадовий оклад менше мінімальної заробітної плати
Валерій Наташа
14.02.2017
У нас дають тільки субсидії, призначенню допомог, прийому документів і соцінспектору. Кажуть, що пільговики немають відношення до соцдопомоги
ОКСАНА Наташа
14.02.2017
А які саме функції відносяться до надання різних видів допомог? Яким відділам необхідно платити цю надбавку, якщо всі працівники в тій чи іншій мірі сприяють наданню цих допомог населенню?
Валерій ОКСАНА
14.02.2017
https://balance.ua/ua/news/all/post/vozvraschena-vozmognost-polucheniya-nekotorymi-socrabotnikami-osoboy-nadbavki/ тут досить цікаве пояснення, хоч і посилається на недіючу постанову
ОКСАНА Валерій
15.02.2017
Валерію, це роз'яснення я також бачила... А чому ви пишете, що Постанова 811 недіюча?
Валерій ОКСАНА
15.02.2017
Я мав на увазі постанову №732 від 16.09.2015
Марія Наташа
14.02.2017
А хто має? Дали тільки на відділ субсидій, а інші не займаються соц.виплатами? Відділ субсидій зараз зовсім не загружений.
ОКСАНА
14.02.2017
Колеги! Підпишіть, будь ласка, петицію про встановлення надбавки за вислугу років працівникам бухгалтерських служб!!! Все ж таки, може щось зміниться в оплаті за таку нелегку роботу!!!! https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/956
Коля ОКСАНА
15.02.2017
Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських. До злочинної групи входили службові особи управління фінзабезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у Києві, а також одного з полків особливого призначення ГУ НП України у Києві............ Подробиці тут: http://glavcom.ua/news/buhgalteri-vkrali-15-mln-grn-premiy-kijivskih-policeyskih-397751.html
Людмила
15.02.2017
я працюю оператором комп’ютерного набору в фінуправлінні положено чи мені матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань так чи ні
Віктор Людмила
15.02.2017
Якщо є кошти у фонді оплати праці і ви в хороших відносинах з керівником то ТАК
Лідія
15.02.2017
Текст ПКМУ №71 (зміни до ПКМУ №15) вже є на урядовому порталі
Людмила
15.02.2017
Чи можете підказати, пенсії держслужбовцям будуть перераховуваться?
Uryst Людмила
15.02.2017
Новий закон про Держслужбу не передбачеє перерахунку пенсій.
Лєна
23.02.2017
Я працюю керівником структурного підрозділу РДА, юридична особа. Одна вакансія, а на другій посаді спеціаліст більше місяця на лікарняному. Яка надбавка мені повинна бути згідно законодавства, чи тільки вирішує керівник?
галина
17.03.2017
Вам необхідно написати службову записку заступнику голови рда ,якому підпорядкована ваша структура, де клопотати встановити надбавку за тимчасова відсутнього працівника,він повинен накласти візу головбуху про встановлення вам надбавки. така процедура.
Наталія
27.04.2017
Добрий день, я працюю державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань райдержадміністрації отримую заробітну плату с посадовим окладом 3200 грн (прирівняно до окладу головного спеціаліста), прошу надати роз’яснення чи повинні мені нараховувати заробітну плату прирівняну до адміністраторів 3801 грн.?
оксана
30.05.2017
виконую обов"язки кадровика у звязку з іі вакансією, як повинна здійснюватися доплата ніяк не зрозумію. Як можна цю роботу поділити між держслжбовцями пропорційно? Один буде рахувати стаж, інший відпустку, чи заповнювати трудову........ . У вищого керівництва позиція заплатити 50% за вакансією, а відповідальність - 100%?
Наталія
30.07.2017
Колеги! Підкажіть чому надбавка за інтенсивність керівникам структурних підрозділів адміністрації встановлюється розпорядженням голови цієї адмінстрації , а на надбавку за вислугу років розпорядження не підписується?
Олена
22.10.2017
Чому я працюючи у усзн районому отримую 3400,а мої коллеги місцевого усзн отримую 10200????
Людмила
10.11.2017
Доброго дня, колеги.Підкажіть будь ласка якщо працівник працював до жовтня 2016 року на посаді старшого інспектора.У жовтні, як переможця конкурсу,переводять на головного спеціаліста.У грудні 2016 року йде у відпустку.Як правильно рахувати відпускні: за 12 місяців, що передують відпустці, чи як державному службовцю? Дякую.
Дмитро
20.12.2017
Скажіть хто знає в електроній декларації вказується доходи зарплати тільки сума посадових окладів чи усі надбавки премії і тд
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі