UA | RU
11.01.18

Оклади в бюджетній сфері з 1 січня 2018 року

За традицією новий рік розпочинаємо з нових соціально-економічних показників. Вони впливають і на розміри посадових окладів (тарифних ставок). Які розміри окладів у працівників бюджетної сфери у 2018 році? Про найпоширеніші бюджетні категорії, а конкретно про розмір окладів для них, і розповімо.

Оплата праці

Автор : Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці, Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці

 

Статтею 6 Закону про оплату праці і ст. 96 КЗпП встановлено, що розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника не має бути менше ПМПО на 1 січня календарного року. У 2017 році такий мінімум складав 1600 грн. ПМПО на 1 січня 2018 року складає 1762 грн., отже, і мінімальний розмір окладу на весь 2018 рік має бути не нижче 1762 грн.

Отже, головне запитання: які розміри окладів у працівників бюджетної сфери у 2018 році, у кого відбудеться підвищення окладів?

Проаналізуємо все по порядку.

Працівники з оплатою за ЄТС

Як визначають розміри місячних посадових окладів ЄТС-працівників з 1 по 25-й тарифний розряди? Принцип розрахунку такий: оклад (ставку) працівника 1-го тарифного розряду множать на відповідний тарифний коефіцієнт. При цьому посадові оклади (тарифні ставки), визначені в гривнях з копійками, округлюють: цифри до 0,5 — відкидають, від 0,5 і вище — округлюють до однієї гривни.

Тарифні коефіцієнти наведені в додатку 1 до постанови № 1298. А посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС (так званий «базовий» посадовий оклад), на базі якого розраховують посадові оклади (тарифні ставки) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС, з 1 січня 2017 року встановлений у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року. Такий принцип розрахунку зберігається і у 2018 році.

Згідно зі ст. 7 Закону про Держбюджет на 2018 рік з 01.01.2018 р. розмір ПМПО дорівнює 1762 грн. Отже,

з 01.01.2018 р. розмір «базового» посадового окладу складає 1762 грн.

Таким чином, порядок визначення посадових окладів (тарифних ставок) за ЄТС з 01.01.2018 р.такий: посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 2 — 2 5-го тарифних розрядів розраховують множенням окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду (1762 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт. Наприклад, для працівника 7-го тарифного розряду з 01.01.2018 р. посадовий оклад (тарифна ставка) дорівнює 2713 грн. (1762 х 1,54 = 2713,48 = 2713 грн.).

Нижче в таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів, які мають бути встановлені в штатних розписах бюджетних установ, організацій з 1 січня 2018 року.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) з 1 січня 2018 року, грн.

1

1

1762

2

1,09

1921

3

1,18

2079

4

1,27

2238

5

1,36

2396

6

1,45

2555

7

1,54

2713

8

1,64

2890

9

1,73

3048

10

1,82

3207

11

1,97

3471

12

2,12

3735

13

2,27

4000

14

2,42

4264

15

2,58

4546

16

2,79

4916

17

3

5286

18

3,21

5656

19

3,42

6026

20

3,64

6414

21

3,85

6784

22

4,06

7154

23

4,27

7524

24

4,36

7682

25

4,51

7947

Робітники, «обслуговуючі» органи держвлади і місцевого самоврядування

Умови і розміри оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів і інших органів затверджені наказом № 77. Розміри окладів «обслуговуючих» робітників наведені в додатках 1 — 3до цього наказу. Водночас вони були встановлені з 01.05.2016 р. і на 2018 рік не актуальні, оскільки їх розміри нижче ПМПО на 1 січня 2018 року. Як діяти?

З цього приводу п. 1 наказу № 77 встановлена така вимога:

розміри місячних окладів (тарифних ставок), вказаних у додатках 1 — 3 до наказу № 77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначений у примітці 1 додатку 1 до постанови № 1298.

А оскільки «базовий» посадовий оклад за ЄТС на 1 січня 2018 року збільшився, то і оклади «обслуговуючих» робітників з 01.01.2018 р. теж повинні збільшитися. Проте їх розміри треба визначити самостійно розрахунковим шляхом. Для цього треба «схемний» оклад помножити на відповідний коефіцієнт пропорційного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Нагадаємо, що в додатках 1 — 3 до наказу № 77 встановлені розміри місячних тарифних ставок (посадових окладів) станом на 01.05.2016 р. (остання редакція наказу № 77, з урахуванням змін, внесених наказом Мінсоцполітики від 16.05.2016 р. № 515). За період з 01.01.2016 р. по 01.01.2018 р. «базовий» посадовий оклад за ЄТС змінювався (підвищувався) кілька разів (на 01.05.2016 р. — 1185 грн., на 01.12.2016 р. — 1335 грн., на 01.01.2017 р. — 1600 грн., на 01.01.2018 р. — 1762 грн.). Таким чином, коефіцієнт, на який треба підвищити «схемні» посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників, з 1 січня 2018 року складає:

1762 : 1185 = 1,48692 (грн.),

де 1185 — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, вказаний у примітці 1 додатка 1 до постанови № 1298, з 1 травня 2016 року;

1762 — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 січня 2018 року.

Отже, посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників станом на 1 січня 2018 року розрахунково визначають так:

По (Тс) розрахункова = По (Тс) схемна x 1,48692,

де По — розмір посадового окладу;

Тс — розмір тарифної ставки.

Нагадаємо правила округлення розрахованого посадового окладу (тарифної ставки): цифри до 0,5 — відкидаємо, цифри 0,5 і вище — округлюємо до однієї гривні.

Є ще один варіант розрахунку «штатних» окладів станом на 01.01.2018 р.: посадові оклади, визначені станом на 01.01.2017 р., множать на коефіцієнт пропорційного підвищення «базового» тарифу в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року (1,10125 = 1762 : 1600).

Давайте розрахуємо розмір окладу з 01.01.2018 р. на прикладі прибиральника службових приміщень:

1 варіант:

1450 грн. х 1,48692 = 2156,03 грн. ≈ 2156 грн.,

де 1450 — «схемний» оклад, установлений у додатку 2 до наказу № 77 станом на 01.05.2016 р.;

1,48692 — коефіцієнт пропорційного підвищення «базового» тарифу в січні 2018 року порівняно з травнем 2016 року.

2 варіант:

1958 грн. х 1,10125 = 2156,25 грн. ≈ 2156 грн.

де 1958 — «штатний» оклад прибиральника службових приміщень станом на 01.01.2017 р.;

1,10125 — коефіцієнт пропорційного підвищення «базового» тарифу в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року (1762 грн. : 1600 грн.).

Держслужбовці

Які вимоги встановлені до мінімального розміру окладів держслужбовців? Так, ст. 51 Закону № 889мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, міст обласного значення, не може бути нижче двох ПМПО на 1 січня календарного року. При цьому в абз. 3 і 4 ч. 2 п. 14 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 мінімальний розмір такого посадового окладу складає:

— з 1 січня 2018 року — 1,5 розміру ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року;

— з 1 липня 2018 року — 1,75 розміру ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року.

Отже, з 1 січня 2018 року мінімальний оклад держслужбовця складає 2643 грн. (1762 х 1,5).

Щодо підвищення мінімального окладу держслужбовця з 1 липня 2018 року, то відповідно до Прикінцевих положень Закону про Держбюджет на 2018 рік, норми і положення частини другої пункту 14 розділу XI Закону України «Про державну службу» застосовуються в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

Тому конкретні схеми посадових окладів для держслужбовців і працівників, що виконують функції з обслуговування держорганів, повинен затвердити Кабмін відповідною постановою. Проект такої постанови вже розроблений Мінсоцполітики. Залишилося зачекати його затвердження. Як тільки цей документ з’явиться, ми повернемося до питання щодо розмірів посадових окладів і умов оплати праці держслужбовців*.

* Держслужбовцям продовжено можливість встановлювати стимулюючі виплати до 31 грудня 2018 року. Це передбачено п. 7 «Заключні положення» Закону про Держбюджет на 2018 рік. Нагадаємо, що такі стимулюючі виплати повинні були виплачували на протязі 2-х років з дня набрання чинності Закону № 889, тобто до травня 2018 року. Крім того, зараз Мінсоцполітики розробило проект змін до Положення про преміювання держслужбовців.

Працівники з функціями з обслуговування держорганів

З 01.01.2018 р. очікується підвищення окладів і у працівників, що виконують функції з обслуговування держорганів. Згідно з проектом КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці у 2018 році»** підвищення планується в середньому до 40 % порівняно з 2017 роком. Нагадаємо, що у 2017 році найменший оклад цієї категорії працівників дорівнював 1895 грн.

** На момент підготовки номера проект ще затверджений.

Посадовці і службовці ОМС

Останнє підвищення окладів у більшості посадовців і службовців ОМС було з 26.05.2017 р. (згідно з постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353), а для деяких посад ОМС з 05.10.2017 р. (згідно з постановою КМУ від 27.09.2017 р. № 730). При цьому найменший розмір окладу для посадовця ОМС складає 2000 грн., а для службовця ОМС — 1895 грн. У 2018 році це більше мінімального розміру посадового окладу, встановленого ст. 9 Закону про оплату праці і ст. 96 КЗпП, встановленого у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року (на 2018 рік — 1762 грн.). Тобто мінімальні законодавчі вимоги виконані, а інших умов встановлення мінімального розміру посадового окладу в ОМС постанова № 268 не містить.

До прийняття Кабінетом Міністрів відповідного рішення посадові оклади посадовців і службовців ОМС з 1 січня 2018 року доки залишаються на рівні 2017 року.

Використані документи та скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про Держбюджет на 2018 рік — Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIІI.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ.

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на підставі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Наказ № 77 — наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

ЄТС — Єдина тарифна сітка.

ПМПО — прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

 

 
Теги:
Газета «Оплата праці»


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це

Коментарі (86)
аня
11.01.2018
12 т.р= мінімальній зарлплаті у мене це люди з вищою освітою сказати що це ужас неічого не сказати
Ганна
11.01.2018
Сьогодні 11.01.2018 , у нас дер.бюджет : на даний час відсутній кошторис, штатний розпис, до 15 числа потрібно виплатити заробітну плату за першу половину січня, як не відомо.
ОКРЕМО "ДЯКУЄМО " Міністерству ФІНАНСІВ ЗА ТАКИЙ ЗРОЗУМІЛИЙ, ПРОСТИЙ РІЧНИЙ ЗВІТ . Щоб вам весь рік гикалось.
Оля Ганна
11.01.2018
до речі, сьогодні Всесвітній день "спасибі", так що ви влучно "подякували")) Цілком підтримую, бо така ж біда...
Голий бухгалтер Ганна
11.01.2018
Робіть штатку з окладами минулорічними та виплачуйте по старим окладам. Нічого не змінилося. Постанова 15 дійсна. А потім переробите штаку, зробите перерахунки по з.п., відповісте перед законом та профспілкою за те що не встигли своєчасно виплатити аванс і. т.д. Бухгалтер не людина, так... скотинка...
Анна Голий бухгалтер
11.01.2018
У чинній 15 постанові затверджено "Схему посадових окладів .... у 2017 році."

На якій підставі Ви будете застосовувати цю постанову?
Карл
11.01.2018
Ну чому не можна затвердити постанови не заднім числом після 1 січня, а до 1 січня 2018 року, одразу після прийняття бюджету. Хіба це так так важко ?
ааа Карл
11.01.2018
Безответственность чиновников Кабинета Министров, которые не выполняют ими же прописанные нормы законов и постановлений.
Олена
11.01.2018
у нас як завжди все через задній проход
Люда
11.01.2018
підкажіть, а де прописано, що стимулюючі виплати повинні виплачуватися на протязі 2-х років з дня набрання чинності Закону № 889, тобто до травня 2018 року?

Юлія Люда
11.01.2018
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7. Установити, що положення абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2018 року.
Юлія Люда
11.01.2018
Забула зазначити) Це ЗУ Про держбюджет на 2018
юлія
11.01.2018
дякую за статтю
Наташа
11.01.2018
Я гол.бух. бюджетної установи. В мене оклад 4091 (-10% від окладу мого головного лікаря). Молодша медична сестра з 1.01.2018 року буде отримувати 3723+207,9=3930,9. Різниця в 190 грн. Сижу і думаю, може мені "перекваліфікуватися". ЗАрплата майже та сама. А проблем і відповідальності нааааааабагото менше.
Юлия Наташа
11.01.2018
Какое несчастье, 190 грн. разница между Вашим окладом и начисленной зарплатой мл.медсестры. А вы не забудьте прибавить к своему окладу интенсивность, премиальные, и посмотрим на разницу. Все бюджетные бухгалтера такие несчастные, такая мизерная з/п, что никто и увольняться не собирается, а даже наоборот.
Андрій Юлия
11.01.2018
Юля,затрелься!!!!!!!!!!!
Юлия Андрій
11.01.2018
Андрию, а разве есть такой глагол?
Евгения Юлия
11.01.2018
Юлия, я вам хочу сказать, что в большинстве случаев главные бухгалтера - это преданные своему делу люди, которые последними покидают тонущий корабль. Каждый раз кричу: "Брошу все на фиг!" Но совесть не позволяет. И видимо, таких как я много!!!
Юлия Евгения
11.01.2018
Я рыдаю).....
Анна Юлия
11.01.2018
Какая премия и интенсивность?! Бюджет голый! Максимум небольшая премия в конце года за то, что за свой счет "добровольно" ходили и общими усилиями наэкономили! Думайте, что пишете!
Наталія Анна
11.01.2018
Які нафіг премії,дайте достойну зарплату бухгалтер з вищою освітрю має чекати на подачеки ...пішли всі нафіг уборщиця робить 5суток і ні защо не відповідає зарплата з усім більша на 1000грн в середньому може дома займатися ще чорт знає чим а бухгалтер від 8.00до5.00 вечора і все що добавляє держава залишається в бухгалтерії єдатаарозоро і всяка хрень за вислугу неположено та ми хто ті що чекають на премію яка не приносить удовольствія дебіли не мінімалку а тарифні розряди і так щоб було за що ходити на роботу 20_21робочі дні...
Даша Анна
17.01.2018
У нас тоже бюджет, гл.бух получает больше 20тис. грн зарплату, а рядовые минималку( вот обидно).Замы больше 10 тыс. Так что не надо писать что все бедные и несчастные.
ир Юлия
11.01.2018
а ниче, что во-первых, главный бухгалтер - это руководящая должность вобще-то, право второй подписи, ответственность за финансы, а кто такая младшая медсестра? - среднее-специальное - как требование для должности, +ни за что не отвечаешь по сравнению с Глав. бухом!, во-вторых, то у медсестер, даже мл., есть такие обязательные надбавки как выслуга лет, к примеру! у Гл. то, что Вы назвали - это не обязательное! а зависит от наличия денег, если денег нет! то у главного з/п на 190грн больше, чем у мл.медсестры!!! та и если посмотреть на медиков, то хрен без взятки устроишься даже на должность мл.медсестры на такую манюнькую з/п (практически без никакой ответсвенности и мозгов), что аж на 190грн больше токо, чем оклад у Гл. буха!!
Юлия ир
11.01.2018
Так какого черта Вы там сидите, главбухи? Идите в дворники, сторожа, уборщики. Только Вы не сильно туда спешите почему-то....
ир Юлия
11.01.2018
блата не хватает! на взятки не насобирали з огромной з/п...!!!
ОЛЯ Юлия
11.01.2018
ВИ ЗАБУЛИ ДОБАВИТИ ВЧИТЕЛІВ
Анна Юлия
12.01.2018
Да потому что учились сколько лет и денег вложили в образование не для того, чтобы дворником работать! Все же надеемся, что когда это "покращення" закончится, уровняловку уберут.
Оля ир
11.01.2018
Как можно говорить, что медсестра ни за что не отвечает! Вы что, в больнице никогда не были? А если уколы не те сделает и т.д. Здоровье человека, а то и жизнь зависит!
Наташа Оля
11.01.2018
Мова йде не про медичну сестру! А про молодше медичну сетру. Тобто санітарку!!!
Валентина Наташа
13.01.2018
Молодша медична сестра що не людина, в неі можливо освіта краща ніж у тебе чи ти платила медичній сестрі, не треба судить всих під одну гребінку,краще депутатам позавидуй.
ир Оля
11.01.2018
была! знаю! ну.. тогда возникает вопрос: много наказанных медсестер за неправильно или не тот сделан укол?! (знаем и о том, как перешиваются заключения все за коньяк) та и за тот укол она получит в карман денюжку...
JAFA Оля
15.01.2018
Я також стверджую, що медсестра ні за що не відповідає. Була свідком, як медсестра зробила не той укол, і в жінки стався викидень. Ну розумієте "Фулікулін не може до цього призвести, це вона сама щось зробила". Притому що фулікулін - це стимулююче при родах (якщо неправильно вказала назву препарата - звиняйте, пройшли роки назву могла забути)
Наташа Юлия
11.01.2018
Я можу вислати вам свою роздруківку по з/п. Відсотки в межах ФОП. В кошторисі грошей на стимулюючі нема!!! В нас в організації премію вже років 7 не бачили. Так що не треба судити по собі.
оксана Юлия
15.01.2018
прийди поработай умная без отпусков без виходних
йо Наташа
11.01.2018
наташа,не тринди, вспомни свои проценты на 4000,00
Наташа йо
11.01.2018
100% від посадового?? на якій підставі юридичній? І де вони в кошторисі??? І я з вами на одному полі гусей не пасла, щоб ви мені тикали!!! Бажаю вашій дитині такої з-п і відповідальності як у мене!
Голий бухгалтер
11.01.2018
Постанова 15 чинна, навіть читати не хочу цю статтю.
Елена
11.01.2018
Слов нет.... Одни..... Ааааабалденные нас ждут зарплаты....
Наталя
11.01.2018
Скажіть будь-ласка в райдержадміністрації в начальника вілідділу фінансово-господарського який оклад з 01.01.2018р.буде?
Наталя
11.01.2018
6500 чи 5300
Ната Наталя
11.01.2018
Скоріше 6500
ЛЮДМИЛА
11.01.2018
5300- Нач відділу
Світлана
11.01.2018
Не знаю як у кого у нас в райдержадміністрації начальники оклади будуть 6500 у всіх у відокремлених і у апараті також 6500
Екатерина Владиславовна
12.01.2018
Юлия ,запишитесь на курсы этикета и психологической коррекции!! Деньги, я думаю, Вы заработали..Вы же знаете, где хорошо платят, даже другим по доброте советуете...
Тетяна Степанівна Екатерина Владиславовна
17.01.2018
Вірно порадили ЮЛІ!!! Вона ж ніде не працювала і не працює, сидить у себе у Палаці і пише фантастику!!
Во
12.01.2018
як бути з бухгалтером! можна заплатити оклад +допл.до мін+% надбавки!!!!!!!!!!щоб не було зрівнялівки? якщо можна то чому і хто не дає?
Наталья Во
31.01.2018
Какая доплата до миним.? Если +надбавка., то уже будет миниммалка, может даже чуть больше, доплата до мин. НЕ ПОЛОЖЕНА!
Анна
12.01.2018
Может кому будет приятно почитать, что у кого-то из главных бухгалтеров в бюджете зарплата еще меньше, так напишу, что у меня 2800, так как керівництво считает, что хватит и пол ставки бухгалтеру, им и в голову не приходит над какими отчетами, проводками, нововведениями и т.п. мы работаем((. Не увольняюсь из-за ответственности и понимания, что никто не пойдет на мое место... Кстати, Юлия, может Вы согласитесь пойти?)
Юлия Анна
12.01.2018
Нет, эта работа для таких пернатых курочек, как Вы. Я работаю главбухом за 8 тыс.
Анна Юлия
12.01.2018
Желаю Вам, соколица, такого же финансирования, как как у нас!
Юлия Анна
13.01.2018
И вам того же.
Екатерина
12.01.2018
не знала, что младшая сестра уколы делает и несет какую-либо ответственность))) Никакой зарплаты бухгалтера (даже самой максимальной) не хватит для возмещения тех штрафов, которые законодательно возлагаются на ответственные лица в случае, не дай Бог, выявления нарушений. Тем более, при наличии постоянных изменений без четкого розъяснения.
Даша
12.01.2018
подскажите, пожалуйста, нам финотдел сказал считать зарплату в январе по старім окладам, в феврале будем делать перерасчет за январь. как быть с индексацией? насчитывать ее в январе по старому 179 грн. а потом в феврале удерживать? не понятно)))
Наталі
13.01.2018
Поддерж. Юлю,Пока не пошла работать в бюджет,думала-какие несчастные бюджетники.Работала в неприбут.орг. -социальная сфера.Нефига ничего не делают.Только отписки,липовые акты по обстеженн и т.д.Пятница короткй день- уходили иногда в 15,00.Премии,спокойная нормированая работа.Почему ушла-в конечном счете когда нибуть нужно отвечать и гл.бух. за целевое использование денег.У меня не покровителей. Сравните зпл. бухгалтера по декларациям и окладами в комерции.Кому хуже?
таня Наталі
15.01.2018
давайте ко мне приходите))) вернее, вместо меня)) а я пойду на Ваше хорошее место, с которого Вы ушли)
Наталі Татьяні
15.01.2018
Поздно ,место занято,Блатніков много.Если вы не в освите та медициние я думаю что у Вас такое же место как у меня .было.Работайте спокойно на своей работе, может у вас есть связи и покровители.У меня их не было.Каждый выбирает свою роботу сам , как говорится "По Сеньке шапка".Не охайте и не хайте условия работы. Это не красиво ,Если что то не нравится уходите.
Тетяна
16.01.2018
Юлі Значить ви працюїте не в бюджетній установі раз зарплата 8000,0 тисяч, і вам інших не зрозуміти
Світлана Тетяна
16.01.2018
Чому, я її розумію - працюю в районній державній адміністрації (відокремлений відділ, 3 чоловіка - начальник, бухгалтер (головний спеціаліст) і Я головний спеціаліст) за листопад НА РУКИ (це не нараховано, нараховано більше) отримали начальник 14600 грн, бухгалтер - 8700, Я- 3700. дані достовірні з відомості ПРИВАт 24 бізнес (знаю тому що по обовязкам міняю наччальника за відсутності його без доплати звичайно, і маю вхід в приват 24 бізнес по відділу), так що я вірю що в державних установах, бюджетній сфері у бухгалтера МОЖЕ БУТИ 8000 грн зарплата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОТЖЕ я як побачила вмене челюсть упала на стіл, глаза викотились до сих пір все до купи зібрати не можу
Даша Світлана
17.01.2018
Світлана, не згодна з вами, я думаю це залежить від керівництва і звичайно від самого бухгалтера (людський фактор). я теж працюю в структурному підрозділі РДА, штат 7 чол., я - бухгалтер. В мене рука не підніметься дати собі премію 2000 , а іншим головним спеціалістам по 500 грн., вони що працювали менше мене в цьому місяці? так, начальнику і заступнику звісно премія більша, але усім головним спеціалістам - однакова ( і я в їх числі), а якщо враховувати, що в мене ще немає стажу і ранг мінімальний 200, я отримує менше усіх!
Світлана Даша
17.01.2018
Може Ви і не згодні, а моє керівництво вирішило так, і попробуй "пікнуть" взагалі вигонять з роботи ( цифри написані мною вище не з голови, а ще раз кажу з відомості ПРИВАТ 24 бізнес)
Даша Світлана
17.01.2018
я ж не говорю що Ви все це вигадали! я просто говорю що не у всых бюджетних організаціях так. це залежить від начальства! ми з моїм начальником наприклад, збираємося у двох і розподіляємо на всіх премію, якщо в кінці року залишився фонд.Навіть, якщо там "копійки" всеодно розкидаємо на всіх щоб нікому не було образливо, ну звісно начальнику трішки більше :)))))Якщо у вас начальник таку зарплатню отримую кожен місяць як ви написали, то я дивуюся як вас на такий маленький штат дали такий фонд!!!!!!у мене навіть начальник лише в кінці року може отримати якусь премію, а так я йому плачу оклад, ранг, вислугу і все!
Світлана Даша
18.01.2018
Ніхьо і не каже що відсотки повинні бути рівними, я спросила чому так адже начальника за відсутністю міняю повністю бухгалтера частково (адже я не бухгалтер), мені відповіли що недозволив голова, і тепер від мене взагалі все ховають щоб я нічого взагалі незнала хто і скільки. А взагалі при теперішній владі навіть думати нічого взагалі неможна, не тошо пропонувать чи питать.
Даша Світлана
18.01.2018
не зрозуміла, що не дозволив голова? дати вам премію чи робити доплату вам за виконання функцій відсутнього працівника? це ж за наказом начальника, премію головним спеціалістам погоджує начальник, то начальнику погоджує голова. і в посадовій якщо вам пропишуть про виконання функцій відсутнього працівника, то мають доплачувати, це все на розсуд начальника. просто видно він не хоче вам доплачувати, ну звісно, фонд собі економить:)))))))
Світлана Даша
18.01.2018
Так начальник відділу сказала що не дозволив голова дати премію (доплати за виконання обовязків нам взагалі не дають хоча фонд дозволяє) лише мені , а їх двом дав мабудь по 105% судячи з сум. А в нас зробили по положенню що в відокремленому підрозділі погоджує всім голова премії, надбавки чи що там ще у них є. Так Ви праві економе собі та бухгалтеру фонд на соціалку, Так що чекаю виборів в країні
Доброжелатель Світлана
17.01.2018
Все таки челюсть подберите, как же без нее...
Світлана Доброжелатель
18.01.2018
Дякую вже підібрала, адже до виборів президента вже не так і далеко, а там знову будуть усіх на місцях мінять, витримаю,
ВЧИТЕЛЬ
16.01.2018
А бухгалтери вважають учителів нитіками , та ви ще більші нитіки , як ми.
Анна ВЧИТЕЛЬ
16.01.2018
Та Ви знаєте, шановний Вчитель, якби вистачало коштів, щоб нормально прогодувати дітей, вдягти так, щоб не гірше ніж інші діти в класі, вчасно здати кошти в фонди школи, класу, на "Клікони" і т.п., не кажучі уже про себе, комуналку, ліки і т.ін.... то й не скаржились би і не шукали винуватих у тому, чому така недосконала система оплати в країні, нерівномірне розподілення фінансування і взагалі жахлива законодавча влада(((.
Лариса
16.01.2018
Розкажіть,хто знає, чому вчителям підняли зарплату у 2017 році лише на 34%, а де ще 16% ,нам обіцяли на 50%. Поясніть!!!
Маргарита
16.01.2018
Да, а чому прибиральник службових приміщень має більший оклад за службовця в омс
Настя
17.01.2018
Подскажите пожалуйста по окладу водителя. В 2017 году был 1972,00 грн.. Если считать оклад по первой схеме то получается 2171,00 грн., а если считать 1972*1,10125=2172,00 грн....какой все таки оклад ставить?
Таня Настя
18.01.2018
у 2017р. оклад водія легкового автомобіля (обсяг робочого двигуна до 1,8л) був 1971грн, а в 2018 році 2171грн.
Настя Таня
19.01.2018
Если вы попробуете рассчитать двумя разными способами , то по одному получился 1971, а по другому 1972 ) мы рассчитали вторым способом и весь год платили 1972 грн.
ЮЛІЯ
19.01.2018
ШАНОВНІ МІНІСТРИ ПРИЙМІТЬ ПОСТАНОВУ І ДАЙТЕ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ РАЙОННОГО РІВНЯ ГІДНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, У НИХ ТАКОЖ Є ДІТИ ТА СТАРІ БАТЬКИ.
Світлана ЮЛІЯ
19.01.2018
Поправочка - гідну зарплату не лише керівникам а і головним, провідним і просто спеціалістам (РІЗНИЦЯ в зарплатах була начальник - головний спеціаліст у нас у відділі на руки 1600, з новими окладами буде 3200, ) коли вже буде справедливість???????????
Оля
19.01.2018
а з окладом 1895 грн тоже не дуже сладко, а прибир. 2156 ну і як це воно
Жанна
22.01.2018
С таким правительством, скоро точно все уборщицы будут с высшим образованием, только на какую паперть пойдут все остальные.
Мала
25.01.2018
Провідний спеціаліст з вищою освітою оклад-2645 ; прибиральниця 3723грн. Спасибі КЕРІВНИКУ АПАРТУ Рйдерждміністрації за оклади. Раніше всі були головними спецілістами а потім по керували, щоб собі залишити кошти для надбавки.
В1ра
26.01.2018
В1дпов1дайте на запитання
Наталья
31.01.2018
Такие тоже все интересные. Не нравится - уходите. А на х..., извините за французкий, я училась пять лет? Чтоб дворником работать? Мне моя работа нравится. Но не справедливость , вот что бесит. И то что приравнивают к должностям, которые вообще образования не требуют, даже и в школе можно было не учится. Тем более в наше время за любую работу держишься.
Валентина
08.02.2018
Вы просто сравняли труд санитарки без образования с доктором с высшим образованием это не оклады это просто смех и позор нашему правительству....почему у Вас нет таких окладов.....вы же кормитесь с бюджета и ни кого при этом не лечите..не учите..а только то что умеете воровать..нагло врать...и бить друг другу морды...
алексей
26.02.2018
а как быть водителю с этой уравниловкой? школьный автобус ;дети! получи минималку и не ной сторож в школе получает на 500 гр больше за ночные видно за страх!!!
алексей
26.02.2018
и о выплатах к отпускным на оздоровление в школе видите ли тех персоналу и водителю не положено !? блин !!!у нас что ? семь жил? и оздоравливаться не положено!!!!? здоровье изнашеваеться только у учителей!?
Марина
28.02.2018
Хто знає , як рахують педагогам (не в школі) зарплату по 14 розряду? Нам щось таке нарахували, що за лютий 2018 зарплата менша, ніж у грудні 2017... таке можливо? Де шукати правду?
саня
02.03.2018
после 6-месяцев работы любого главного бух.-можно ставить к стенке без суда и следствия!!!
Анри
12.03.2018
В школе г. Запорожья всем тех работникам, уборщицам, сторожам, дворникам, инженеру-електронику, специалисту по охране труда, социальному педагогу и т. д. вплоть до 12-го разряда расчет ведут по вышеприведенной сетке. Потом делают доплату до минималки 3723 гривны.
100 лет пытались создать коммунизм, а на 101 году дядя Гройсман одним махом всех уравнял ))) и смех, но больше грех (((
Ната
28.03.2018
Перечитуючи всі коментарі можна сказати тільки те,що влада не думає за людей. Я повністю погоджуюсь з тим , що зарплата лікарів і вчителів повинна бути достойна, але й у головних бухгалтерів теж, тому що це люди , які навчалися починаючи зі школи, а не протирали штани. Куча роботи і відповідальність. Я працювала у підприємця і у державній установі головним бухгалтером, так от скажу що останнє це жесть. За останні 5 років на цьому престижному місці було вже 6 бухгалтерів. А всеж таки вчителі у нас в школі працюють до пенції.
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі