Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.10.14
20040 0
Друкувати
Обране

Оплата праці та трудові відносини в ДЮСШ

У сьогоднішньому номері газети «Бюджетна бухгалтерія» опубліковано низку листів Мінмолодьспорту, присвячених питанням оплати праці та становлення трудових відносин із працівниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі — ДЮСШ). У цій консультації розглянемо їх детальніше.


Хто має право на надбавку за особистий внесок у навчально-тренувальний процес

Пунктом 5 додатка 7 до наказу № 2097 передбачена надбавка за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів до складу національних збірних команд України (далі — надбавка за особистий внесок).
Таку виплату встановлюють керівникам, їх заступникам, фахівцям, службовцям спортивних шкіл усіх типів, навчальних спортивних закладів на період перебування спортсменів у складі збірних команд України в розмірі до 50 % посадового окладу.
Нагадаємо: свого часу Мінсім’ямолодьспорту підкреслило: надбавка за особистий внесок має обов’язковий характер. Вона встановлюється наказом керівника спортшколи на період перебування відповідних спортсменів у складі збірних команді, відповідно, підлягає включенню до структури видатків на оплату праці під час формування проекту кошторису на плановий рік (див. лист від 16.03.2011 р. № 7.1/1809, опублікований у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 43).
Надбавка за особистий внесок може бути встановлена таким категоріям працівників: керівники, їх заступники, фахівці та службовці. Рекомендуємо при визначенні працівників, які потрапляють під ці категорії, керуватися Класифікатором професійі Довідником № 336. Зупинимося на тих, які розглянуті в листах Мінмолодьспорту.
Керівник спортзакладу та його заступники. Такі працівники прямо зазначені в п. 5 додатка 7 до наказу № 2097, тому сумнівів у правомірності встановлення їм надбавки за особистий внесок бути не може. Але важливо пам’ятати таке: згідно з абз. 2 п. 3 наказу № 2097 надбавки керівнику закладу та його заступникам установлюють за рішенням вищої за рівнем організації. Виплата такої надбавки без відповідного погодження є порушенням. На це звернуло увагу Мінмолодьспорту в листі від 17.06.2013 р. № 1/1052, опублікованому на с. 19 цього номера.
Отже, якщо таке порушення виявлять представники Держфінінспекції під час перевірки, кошти, витрачені на виплату надбавки, визнають незаконними витратами, і їх потрібно буде повернути до бюджету.
Головний бухгалтер. Мінмолодьспорту, як виплива є з листа від 17.06.2013 р. № 1/1052, опублікованого на с. 19 цього номера, поняття «керівники» розглядає в широкому розумінні — це не тільки керівники закладів, але й керівники структурних підрозділів. Тому надбавка за особистий внесок може бути встановлена головному бухгалтеру, який є керівником структурного підрозділу, — бухгалтерської служби. Тут чіплятися ні до чого, адже Класифікатором професій і Довідником № 336 посаду головного бухгалтера віднесено до професійної групи «керівники».
Працівники бухгалтерії, які належать до фахівців, також мають право на надбавку за особистий внесок.
Секретар. Працівник, який обіймає таку посаду, належить до технічних службовців. Отже, йому також може бути встановлена надбавка за особистий внесок.
Утім, усе-таки будьте уважними, адже таку надбавку встановлюють за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу. Отже, виплачувати всім підряд її не варто. Критерії, за якими працівникам установлюватимуть надбавку, обов’язково мають бути обумовлені в колективному договорі (положенні про оплату праці). При цьому особистий внесок працівників для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу має бути підтверджено документально. Саме це і буде підставою для встановлення надбавки та визначення її конкретного розміру. В іншому разі фахівці Держфінінспекції вважатимуть її встановлення необґрунтованим.
Прибиральник та слюсар-ремонтник. На працівників, які обіймають посади робітників, зокрема прибиральників службових приміщень, територій, а також слюсарів-ремонтників, дія п. 5 додатка 7 до наказу № 2097 не поширюється.
Медичні працівники. Згідно з Довідником № 117 сестра медична (у тому числі з масажу) належить до фахівців. Але оскільки умови оплати праці такого працівника визначаються іншим документом, Мінмолодьспорту не бачить підстав для встановлення надбавки за особистий внесок (див. лист від 22.10.2012 р. № 6.3/6695 на с. 21 цього номера). Це ж стосується і працівників, які обіймають посади лікарів.

Увага! Надбавку за особистий внесок установлюють незалежно від інших доплат і надбавок. 

Наприклад, працівникам спортзакладу можуть бути одночасно встановлені надбавка за особистий внесок та надбавка за складність і напруженість у роботі. Не проти цього і Мінмолодьспорту (див. лист від 22.10.2012 р. № 6.3/6695 на с. 21 цього номера). Нагадаємо, що надбавку за складність і напруженість у роботі виплачують на підставі абз. 4 п.п. «а» п.п. 3 п. 2 наказу № 2097 за рішенням керівника в межах фонду оплати праці.

Чи є право на надбавку за спортивне звання «Гросмейстер»

Підпунктом «в» п.п. 3 п. 2 наказу № 2097 передбачено встановлення надбавок за наявність спортивного звання:
— «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — у розмірі 20 %;
— «майстер спорту міжнародного класу» — 15 %;
— «майстер спорту» — 10 % посадового окладу (ставки зар плати).

Важливо! Надбавки за спортивне звання встановлюють працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням. Відповідність спортивного звання профілю діяльності працівника визначає керівник закладу. 

Але до якого спортивного звання віднести гросмейстера? Раніше в цьому питанні дійсно не було ясності.
Так, п. 2.1 Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від 07.04.2006 р. № 1088
(далі — Положення № 1088), було встановлено, що в Україні надаються такі спортивні звання:
— «Заслужений тренер України»;
— «Заслужений майстер спорту України»;
— «Майстер спорту України міжнародного класу»;
— «Гросмейстер України» — для шахів, шашок і го.
Інакше кажучи, на той момент із Положення № 1088 випливало, що гросмейстер — окреме спортивне звання, про яке в п.п. «в» п.п. 3 п. 2 наказу № 2097 не йдеться. У листі від 22.10.2012 р. № 6.3/6695, опублікованому на с. 21 цього номера, Мінмолодьспорту зазначало, що гросмейстер — це майстер спорту України міжнародного класу, і тому за таке звання встановлюють надбавку в розмірі 15 % посадового окладу. З одного боку, кому, як не Мінмолодьспорту, видніше, адже саме воно надає відповідні звання. Але все-таки, погодьтеся, чіплятися було до чого.
05.02.2013 р. Положення № 1088 втратило чинність у зв’язку з прийняттям нового Положення про Єдину спортивну класифікацію України,  затвердженого наказом МОНМС від 13.12.2012 р. № 1413. Але і цей документ питання, що розглядається, не вирішив.
І тільки з прийняттям Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 11.10.2013 р. № 582, яке набрало чинності 22.11.2013 р., у цьому питанні можна поставити крапку. Цим документом встановлено, що в Україні надають, зокрема, спортивне звання «майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України — для шахів, шашок)».
Таким чином, тепер чітко встановлено, що гросмейстер — це майстер спорту України міжнародного класу. Тому працівнику спортзакладу за наявність такого звання виплачують надбавку в розмірі 15 % посадового окладу (за умови, що його діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням).

Старший викладач: нюанси введення до штатного розпису і підвищення посадового окладу

Цьому питанню присвячено лист Мінмолодьспорту від 01.11.2013 р. № 5.5/3719, опублікований на с. 20 цього номера. Але одразу зазначимо, що з роз’ясненнями, які в ньому наведені, ми не зовсім згодні. Вважаємо, що в цьому питанні на сьогодні в законодавстві немає зрозумілості. Пояснимо.
Згідно з Типовими штатами № 37 посада старшого тренера-викладача вводиться на 1 спортивне відділення, якщо під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів.
Така ж норма передбачена п. 49 Положення № 993, де зазначено: у спортивній школі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача в разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренеромвикладачем.
Мінмолодьспорту вважає, що старшим тренером-викладачем призначається особа з числа тренерів-викладачів, які працюють у спортивній школі, і додаткова ставка старшого тренера-викладача не вводиться.
Але така позиція, по-перше, суперечить Типовим штатам № 37 і п. 49 Положення № 993, які говорять про те, що у спортивній школі має бути введена саме посада старшого тренера-викладача. По-друге, ставить під сумнів установлення працівнику підвищення посадового окладу, передбаченого п. 4 додатка 6 до наказу № 2097. Згідно з цією нормою тренерам-викладачам, які обіймають посаду старшого тренера-викладача у спортивних школах усіх типів, навчальних спортивних закладах, ставки зар плати підвищуються на 15 % без урахування інших підвищень.
Тому вважаємо, що до штатного розпису спортшколи має бути введена саме посада старшого тренера-викладача (за рахунок однієї посади тренера-викладача, а не додатково). Така посада є похідною від посади тренера-викладача, і в умовах оплати праці, визначених наказом № 2097, окремий тарифний розряд для неї не передбачено.
Тому в тарифікаційному списку біля посади такого тренера-викладача проставляється відмітка «старший» і, відповідно, у графі «підвищення» зазначається відповідна сума підвищення за виконання його обов’язків. Сума підвищення враховується у фонді заробітної плати працівників школи. Вважаємо за доцільне й у штатному розписі посаду старшого тренера-викладача вказувати окремим рядком, оскільки це вже інша посада.
Наступне питання, яке потрібно вирішити, — як установити підвищення до посадового окладу старшого тренера-викладача, якщо його навчально-тренувальна робота становить понад 24 години на тиждень.
Дійсно, особа, яка обіймає посаду тренера-викладача (у тому числі і старшого) може виконувати навчально-тренувальну роботу не тільки в обсязі 24 години на тиждень, але і 18, 20, 28, 30, 32 і так далі години. Фактичний обсяг такої роботи залежить від наявності у тренера-викладача загальної кількості груп та встановленого для кожного етапу підготовки (групи) щотижневого режиму (годин).
У листі від 01.11.2013 р. № 5.5/3719 Мінмолодьспорту зазначило: підвищення ставки зар плати для старшого тренера-викладача на 15 % розраховується на фактичний обсяг навантаження в годинах для виконання навчально-тренувальної роботи (колонка 14 тарифікаційного списку).
Але ми все ж ще раз уточнимо цей момент у Мінмолодьспорту з урахуванням того, що до штатного розпису має бути введена саме посада старшого тренера-викладача.

Слюсар з ремонту спортінвентарю: вводимо до штатного розпису й установлюємо посадовий оклад

30.08.2013 р. набрали чинності Типові штати № 37. Цим документом приписано посади слюсарів-ремонтників вводити до штатного розпису ДЮСШ залежно від відповідної кількості одиниць спортивного інвентарю, який вони ремонтуватимуть. Проте власне порядок введення цих посад прописано нечітко. Наприклад, 1 штатна одиниця посади слюсаря-ремонтника (для ремонту велосипедів) вводиться в ДЮСШ, у структурі яких є спортивні відділення зі спеціалізацією велосипедного спорту, за наявності 10 і більше велосипедів, але не більше 2 штатних одиниць.

Виникає запитання: якщо 1 штатна одиниця посади слюсаря-ремонтника вводиться за наявності 10 і більше велосипедів, то коли ж ДЮСШ має можливість ввести 2 штатні одиниці посади?
На це запитання Мінмолодьспорту надало відповідь у листі від 16.12.2013 р. № 5.5/4782, опублікованому на с. 21 цього номера. Так, фахівці цього Міністерства вважають, що конкретну кількість посад слюсаря-ремонтника повинен визначити керівник ДЮСШ у межах максимальної їх кількості (2 штатні одиниці) та за наявності кош тів на їх утримання. Наприклад, якщо кількість велосипедів у ДЮСШ становить 20 шт., то до штатного розпису може бути введена як 1 штатна одиниця посади слюсаря-ремонтника, так і 1,5 або 2 штатні одиниці. Головне, щоб у такій кількості працівників була об’єктивна потреба і дозволяв фонд оплати праці.
Але на наш погляд, не зайвим буде внести зміни до Типових штатів № 37, прибравши таке неоднозначне формулювання.
Що стосується встановлення посадового окладу слюсарю-ремонтнику, то для такої посади наказом № 2097 умови оплати праці не визначені. Як же бути?
У такому разі слід звернутися до загальної для всіх бюджетних установ постанови № 1298. При цьому для працівників зі складною назвою посади, на думку фахівців Мінмолодьспорту, тарифний розряд установлюють згідно з першою частиною посади (див. лист від 12.11.2013 р. № Т-520/5.5, опублікований у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 47). Так, розд. 3 додатка 4 до постанови № 1298 установлено, що працівникам, які обіймають посаду слюсаря, може бути встановлено 2 — 5-й тарифні розряди.

Таким чином, слюсарю-ремонтнику велосипедів установлюють 2 — 5-й тарифні розряди. Конкретний тарифний розряд визначає керівник залежно від кваліфікації та стажу роботи.

Нормативні документи

Положення № 993 — Положення про дитячоюнацьку спортивну школу, затверджене постановою КМУ від 05.11.2008 р. № 993.
Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.
Типові штати № 37 — Типові штатні нормативи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджені наказом Мінмолодьспорту від 30.07.2013 р. № 37.
Наказ № 2097 — наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097.
Класифікатор професій — Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.
Довідник № 336 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.
Довідник № 117 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн