Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.09.21
461 0
Друкувати
Обране

Період відрядження в розрахунку «відпускної» та «іншої» середньої

Правила розрахунку середньої зарплати для обчислення відпускних та інших виплат закріплені Порядком № 100 та мають певні відмінності. Розглянемо їх на прикладі включення періоду відрядження у розрахунок середньоденної зарплати — окремо для відпускних та окремо для інших виплат.


Оплата за дні відрядження

Спочатку нагадаємо, як оплачуються робочі дні, які припадають на період відрядження працівника.

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і її розмір не може бути нижчим середнього заробітку (ст. 121 КЗпП).

Виняток з цього правила стосується тільки держслужбовців. За ними на весь період відрядження зберігаються їх посада та заробітна плата (ч. 5 ст. 42 Закону про держслужбу*). Тобто розрахунок оплати за дні відрядження держслужбовцям проводиться як за звичайний робочий день.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

У загальному ж випадку для оплати за дні відрядження працівника потрібно розрахувати його денний і середньоденний заробіток. Потім порівняти ці показники. У результаті може скластися дві ситуації:

1) більшим виявився денний заробіток. У цьому випадку час відрядження оплачуємо як звичайний робочий день;

2) більшою виявилася середньоденна зарплата. Час відрядження обчислюємо за середньоденною зарплатою, розрахованою за Порядком № 100.

Зауважте: від того, як оплачений період відрядження, у подальшому залежить, як цей період вплине на розрахунок середньої зарплати для різних виплат.

Розглянемо вплив оплати за дні відрядження на розрахунок «відпускної» та «іншої» середньої зарплати.

«Відпускна» середня

Виплати розрахункового періоду. Середньоденна зарплата для розрахунку відпускних (компенсацій невикористаних відпусток) розраховується шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду за виключенням святкових та неробочих днів, установлених законодавством (п. 7 Порядку № 100).

При обчисленні середньої зарплати враховуються всі суми нарахованої зарплати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у п. 4 Порядку № 100 (п. 3 Порядку № 100).

Відповідно до абз. 4 п. 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої зарплати для оплати за час відпусток (компенсації за невикористані відпустки) до фактичного заробітку також включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

УВАГА

Період відрядження оплачений як за середнім заробітком, так і за денним (як звичайний робочий день), включається до виплат, які беруть участь у розрахунку відпускних (компенсацій за невикористані відпустки)

Премія. Цікавим і проблемним моментом у розрахунку відпускних є премії. З 12.12.2020 р. по 03.09.2021 р. премії враховували таким чином.

1. Щомісячні виробничі премії включали до розрахунку відпускних у тому місяці, за який вони нараховані, та в тих розмірах, в яких нараховані.

2. Премії, нараховані за 2 і більше місяців, включали у розрахунок середньої зарплати шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані (абз. 3 п. 3 Порядку № 100).

Зверніть увагу! З 04.09.2021 р. порядок врахування премій змінився (постановою КМУ від 01.09.2021 р. № 917 внесені зміни до п. 3 Порядку № 100). Як будуть ураховуватися премії після змін, читайте в наступному номері.

Однак для розподілу премії дні відрядження, які оплачені за середнім заробітком, слід вважати відпрацьованими днями. Але тільки для її розподілу! Це підтверджують фахівці Мінекономіки у листі від 02.02.2021 р. № 4708-06/6433-07 (далі — лист № 6433). Детально про це ми розповідали у статті «Щомісячні та квартальні премії у розрахунку середньої зарплати» // «ОП», 2021, № 4.

Отже, у місяці, в якому було відрядження оплачене за середнім заробітком і на який припадає розподілена, наприклад, квартальна премія, частина її «лягає» на період такого відрядження.

Оскільки оплата за час відрядження (оплаченого як за денною, так і за середньою зарплатою) включається у розрахунок відпускних, то й частина розподіленої премії, яка припадає на таке відрядження, також потрапить у розрахунок відпускних (компенсацій невикористаних відпусток).

«Інша» середня

Виплати розрахункового періоду. Під «іншими» виплатами, які розраховуються виходячи із середньої зарплати, маються на увазі оплати за час службових відряджень, донорства, вимушеного прогулу, вихідної допомоги тощо.

Розрахунок середньої зарплати за такими виплатами проводимо виходячи з останніх двох місяців, що передують місяцю відповідної події.

Як і для розрахунку відпускної середньої, при обчисленні «іншої» середньої враховуємо всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору. Та не враховуємо виплати, зазначені у п. 4 Порядку № 100.

Врахуйте: відповідно до абз. 19 п. 4 Порядку № 100:

ЦИТАТА

при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога по тимчасовій непрацездатності

Якщо у розрахунковому періоді при обчисленні «іншої» середньої зустрічається період відрядження, оплачений за середнім заробітком, — не беріть його до розрахунку — пряма норма Порядку № 100.

Премія. Трапляється, що у двомісячному розрахунковому періоді є місяці, в яких працівник перебував у відрядженні, час якого був оплачений за середнім заробітком. Якщо в цих місяцях була розподілена премія, наприклад квартальна, то, як ми говорили вище, для її розподілу (!) час відрядження, оплачений за середнім заробітком, ураховується як робочий час, на який припадає частина розподіленої премії. Але це тільки для розподілу.

А от включати частину розподіленої премії, що припадає на час відрядження, оплаченого за середнім заробітком, у розрахунок «іншої» середньої зарплати ми не радимо. Через те що у листі № 6433 фахівці Мінекономіки вимагають виключати з розрахунку середньої зарплати за 2 місяці частину премії, яка припадає на такі дні відрядження. Так, частину розподіленої премії, яка припала на період відрядження, оплаченого за середньоденним заробітком, виключаємо з розрахунку середньої зарплати виходячи з двох місяців.

Час відрядження, оплачений за денним заробітком (як звичайний робочий день), бере участь у розрахунку середньої зарплати. При такому варіанті оплати відрядження у розрахунку «іншої» середньої залишається й частина розподіленої премії, яка припадає на час такого відрядження.

Вплив відрядження на обчислення «відпускної» та «іншої» середньої зарплати покажемо у таблиці.

Увага! З 04.09.2021 р. (з дня набрання чинності постановою від 01.09.2021 р. № 917) включення премій у розрахунок середньої змінено. Про це ми розповімо в наступному номері.

Оплата відрядження & середня зарплата

Оплата за час відрядження

Врахування у розрахунку для середньоденної зарплати

відпускних (компенсації за невикористану відпустку)

інших виплат за Порядком № 100 (розрахунковий період — 2 місяці)

Середньоденна зарплата

включаємо

НЕ включаємо

Денний заробіток

включаємо

включаємо

Приклад. Працівник (працює на повну ставку за стандартною п’ятиденкою) з 2 по 3 вересня 2021 року перебував у відрядженні, а з 13 вересня 2021 року іде у щорічну відпустку.

За серпень 2021 року (норма — 21 робочий день) йому нараховано 11394,33 грн, у тому числі:

за 4 дні відрядження з 10 по 13 серпня — 2012,50 грн (оплачене за середнім заробітком).

За липень 2021 року працівнику нараховано 12150,00 грн за повністю відпрацьовані 22 робочих дні місяця.

«Середня» для відрядження. Для обчислення оплати днів відрядження розрахуємо середньоденну зарплату, порівняємо її з денною й оберемо більший показник. Розрахунок середньої зарплати проводимо виходячи з двомісячного розрахункового періоду (липень — серпень 2021 року).

Оскільки дні відрядження, які припали на серпень 2021 року, розраховані за середнім заробітком, — вони не візьмуть участі у розрахунку. Також не враховуємо і виплати, нараховані за ці дні. Тобто з розрахунку середньої зарплати виключаємо 4 дні відрядження (з 10 по 13 серпня) і суму оплати цього відрядження — 2012,50 грн.

Розрахуємо кількість робочих днів розрахункового періоду (липень — серпень 2021 року):

22 + 21 - 4 = 39 (роб. дн.).

Сума виплат розрахункового періоду буде така:

12150,00 + 11394,33 - 2012,50 = 21531,83 (грн).

Розрахуємо середньоденний заробіток:

21531,83 : 39 = 552,10 (грн).

Припустимо, що при порівнянні денної і середньоденної зарплати більшою виявилася середньоденна. Оплауємо два дні відрядження вересня так:

552,10 х 2 = 1104,20 (грн).

«Середня» для відпускних. Розрахунковим періодом для обчислення відпускних буде вересень 2020 року — серпень 2021 року (12 місяців). На відміну від розрахунку «середньої» для виплат виходячи з двох місяців, 4 дні серпневого відрядження й оплата за них у сумі 2012,50 грн для обчислення відпускних увійдуть до розрахунку.

Долга Ірина

Оплата праці, вересень, 2021/№ 17

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.