Інформація по темі "" | Публікації по тегу
15.11.16
94256 7
Друкувати
Обране

Премії та винагороди в розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100: нюанси включення

Тема розрахунку середнього заробітку згідно з Порядком № 100 часто порушується на сторінках нашої газети. Відпустки, відрядження, курси підвищення кваліфікації, матеріальна допомога в розмірі середньомісячної зарплати, вихідна допомога та оплата інших періодів, коли за працівником зберігається середня зарплата… Розраховуючи середню зарплату для таких виплат, бухгалтер стикається з безліччю питань за її розрахунком. Цього разу розповімо, як ураховувати в розрахунку середньої зарплати різні преміальні винагороди співробітникам. А детальні числові приклади розставлять усе по поличках.


Автор: Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

 

В ЯКИХ ВИПАДКАХ РОЗРАХОВУЄМО «СЕРЕДНЮ»

Перш за все нагадаємо, в яких випадках розрахунку середньої зарплати використовують Порядок № 100. Це:

 • надання працівникам відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки;
 • виконання працівниками державних або громадських обов’язків у робочий час;
 • переведення працівника на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я;
 • переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
 • надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
 • виплата вихідної допомоги;
 • службове відрядження;
 • вимушений прогул;
 • направлення працівника на обстеження до медичних закладів;
 • звільнення працівників-донорів від роботи;
 • залучення працівників до виконання військових обов’язків;
 • тимчасове переведення працівника в разі виробничої необхідності на іншу нижчеоплачувану роботу;
 • інші випадки, коли згідно із законодавством виплати проводяться виходячи з середньої зарплати.

Розрахунок середньої зарплати згідно з Порядком № 100 і підхід до розрахункового періоду залежать від того, для яких цілей розраховують середню зарплату. При цьому і сам порядок уключення заохочувальних виплат відрізнятиметься.

Якщо розраховують відпускні (компенсацію за невикористану відпустку), розрахунок середньої зарплати здійснюють виходячи з виплат за 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки (виплати компенсації за невикористану відпустку). В усіх інших випадках — виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують події, з якою пов’язана виплата ( п. 2 Порядку № 100).

ЯК РОЗРАХУВАТИ «СЕРЕДНЮ»

Алгоритм розрахунку «відпускної» середньої зарплати та середньої, виходячи з виплат за 2 місяці, відрізняється (див. рис. 1 нижче).

 

Рис. 1. Алгоритм розрахунку середньої зарплати

Так, середньоденну зарплату (ЗПсер) для оплати днів відпустки (компенсації за невикористану відпустку) визначають діленням сумарного заробітку (ЗП) за розрахунковий період на кількість календарних днів у цьому періоді, що беруть участь у розрахунку:

ЗПсер = ЗП : (К - С - Ч),

де К — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за 12 місяців це 365 або 366 днів, якщо в розрахунковому періоді в лютому 29 календарних днів);

С — кількість святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період;

Ч — час, протягом якого працівник відповідно до законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді.

При розрахунку середньої зарплати, виходячи з виплат за 2 місяці, використовують таку формулу:

ЗПсер = ЗП : Крд(год),

де Крд(год) — кількість відпрацьованих днів (годин), що припадають на місяці розрахункового періоду.

Виплати, які включають до розрахунку середньої зарплати, перелічено в п. 3 Порядку № 100, ті, що не беруть участі в розрахунку, — у п. 4цього Порядку. Причому при обчисленні «відпускної» середньої зарплати до розрахунку включають виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої відпустки, виконання державних або громадських обов’язків, службового відрядження тощо), а також допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. А ось при обчисленні середньої зарплати за останні два місяці ці виплати не включають до розрахунку.

Таким чином, можна виділити такі основні відмінності в розрахунку середньої зарплати:

Відмінність 1. У загальному випадку розрахунковий період для розрахунку середньої зарплати для оплати періоду відпустки — 12 місяців. Для середньої зарплати, виходячи з виплат за 2 місяці, використовують двомісячний розрахунковий період.

Відмінність 2. Для відпускних необхідна середня зарплата за 1 календарний день. Визначають її діленням зарплати в розрахунковому періоді на календарні дні. Для виплат, розрахованих виходячи з двомісячного періоду, використовують середньоденну (середньогодинну) зарплату, тобто в розрахунку беруть участь дні (години), відпрацьовані працівником у розрахунковому періоді.

Відмінність 3. У розрахунку «відпускної» середньої зарплати, крім виплат, перелічених у п. 3 Порядку № 100, беруть участь виплати за час, протягом якого за працівником зберігалася зарплата (відпускні, відрядження, курси підвищення кваліфікації тощо) і виплати, нараховані у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Отже, основи обчислення середньої зарплати відомі. Перед тим, як з’ясувати особливості включення до розрахунку середньої зарплати деяких заохочувальних виплат, розповімо про їх різновиди.

ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВИПЛАТИ: ЩО ВИПЛАЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКАМ

Працівникам підприємств, установ, організацій можуть бути встановлені, наприклад:

 • премії;
 • винагороди;
 • матеріальна допомога тощо.

Такі виплати ділять на систематичні і разові (здійснюються один раз на рік).

Незалежно від того, якого виду премії або винагороди виплачують працівникам, їх включають до ФОП. Причому якщо премії та винагороди виплачують систематично, то вони відносяться до ФОП у складі додаткової зарплати ( п. 2.2 Інструкції № 5). Разові премії та винагороди включають до ФОП як інші заохочувальні та компенсаційні виплати ( п. 2.3 Інструкції № 5).

Критерії включення до ФОП матеріальної допомоги абсолютно інші. Так, систематична матеріальна допомога належить до заохочувальних і компенсаційних виплат ( п.п. 2.3.3 Інструкції № 5), а матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам, узагалі не належить до ФОП ( п. 3.31 Інструкції № 5).

А як уключати такі заохочувальні виплати до розрахунку середньої зарплати, тим більше що більшість з них є складовими ФОП?

НЮАНСИ ВКЛЮЧЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ВИПЛАТ ДО РОЗРАХУНКУ «СЕРЕДНЬОЇ»

Одразу відповімо, що залежно від цілей, для яких здійснюється розрахунок середньої зарплати, заохочувальні виплати включають до розрахунку по-різному. Наведемо основні правила включення заохочувальних виплат до розрахунку середньої зарплати.

 

До них відносять премії за виконання основних показників у роботі (виконання виробничих завдань та функцій). Виплачують такі премії за фактично відпрацьований час. При цьому розмір премії конкретному працівнику визначають згідно з Положенням про преміювання залежно від особистого вкладу працівника в кінцеві результати роботи.

 

Виходячи з норм Порядку № 100 тільки виробничі премії враховуються при розрахунку середньої зарплати. А ось премії за виконання окремих доручень (одноразового характеру) і премії до ювілейних та святкових дат (одноразові премії) не включають до розрахунку. З цієї ж причини не включають до розрахунку середньої зарплати матеріальну допомогу, незалежно від того входить вона до ФОП чи ні. Це прямо прописано в п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

 

Якщо таку винагороду нараховано в поточному році за попередній календарний рік, то її суму розподіляють, додаючи до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагород.

Зауважте: якщо таку винагороду було нараховано в поточному році за поточний календарний рік, то вона взагалі не бере участі в розрахунку середньої зарплати.

 

Усі питання щодо преміювання працівників підприємства (установи) вирішують самостійно і прописують у внутрішніх документах (у колективному договорі, Положенні про преміювання або Положенні про оплату праці).

У Положенні про преміювання визначають коло працівників, на яких поширюється дія системи преміювання, показники, умови, розмір, строки, критерії преміювання, а також порядок нарахування премій за кожною категорією працівників. Рекомендують також застерегти випадки, коли працівники можуть бути позбавлені премії. У Положенні про преміювання також прописують, у який спосіб нараховуватиметься премія (у % від окладу або від усієї суми зарплати за відпрацьований час), а також особливості нарахування премії (у поточному місяці за поточний або в поточному місяці за попередній).

Так-от, на розрахунок середньої зарплати не впливає, за який період (місяць, квартал тощо) нараховано премію. До розрахунку потрапить та премія, яку включили у відомість з нарахування зарплати. Наприклад, якщо в листопаді нараховано премію за підсумками роботи за жовтень, то її треба включити до заробітку листопада. Адже саме на цей місяць припало її нарахування.

 

Абзацом 1 п. 3 Порядку № 100 передбачено, що премії, які виплачуються за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Тобто до розрахунку включатимуть не всю премію, а тільки її частину (див. рис. 2 нижче).

 

Рис. 2. Порядок уключення до розрахунку середньої зарплати виходячи з виплат за 2 місяці премій за квартал і триваліший проміжок часу

 

Премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при розрахунку середньої зарплати за останні 2 календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Це правило застосовують, якщо число днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю. Щоб його правильно виконати, треба знати, як було визначено суму премії. Від цього залежатимуть подальші розрахунки середньої зарплати, а саме в якому розмірі враховуватиметься премія, якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді була відпрацьована не повністю. Детальні роз’яснення такого включення було представлено в листах Мінсоцполітики від 21.08.2009 р. № 506/13/84-09, від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 («ОП», 2012, № 15, с. 3), від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 («ОП», 2014, № 18, с. 5), а конкретні числові приклади — у роз’ясненні фахівця цього відомства (див. «ОП», 2012, № 15, с. 19).

Так, якщо місячні премії виплачують місяць у місяць (у поточному місяці за поточний місяць) і вони вже обчислені пропорційновідпрацьованому часу, то їх суми включають до заробітку у фактично нарахованому розмірі. При цьому не важливо: повністю відпрацьовані дні в розрахунковому періоді чи ні.

Якщо ж премія виплачується в поточному місяці за попередній або у фіксованому розмірі, а кількість робочих днів розрахункового періоду відпрацьована не повністю, то премії при розрахунку середньої заробітної плати за останні 2 місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (див. рис. 3 нижче).

 

Рис. 3. Особливості включення премії до розрахунку середньої зарплати (за 2 місяці), якщо в розрахунковому періоді були відпрацьовані не всі робочі дні

Урахуйте: якщо в розрахунковому періоді працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи, то на розрахунок не впливає, в який спосіб було нараховано премію (у поточному місяці за поточний місяць, у поточному місяці за попередній або у фіксованому розмірі). У цьому випадку вся сума премії буде включена до розрахунку.

Зверніть увагу! Останні два правила стосуються виключно випадків, коли середню зарплату розраховують виходячи з виплат за 2 місяці. Тобто при розрахунку «відпускної» середньої зарплати квартальні премії (або премії за триваліший період) уключають до розрахунку повністю. Не вплине на розмір премії, що включається, і число відпрацьованих днів у розрахунковому періоді, оскільки «відпускну» середню зарплату обчислюють за 1 календарний день.

Це основні правила включення до розрахунку середньої зарплати різних заохочувальних виплат, нарахованих працівникам. Як вони працюють, ви дізнаєтеся з наступної статті.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

ФОП — фонд оплати праці.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(7)
Ірина
15.11.2016
Якщо премію нарахували за чотири місяці (не нараховували раніше в зв"язку з недостатнім фінансуванням), то в розрахунок середньої зарплати за два місяці включати всю, чи пропорційно до кількості місяців в розрахунковому періоді?
Павло Ірина
17.11.2016
В смысле как она позиционируется в приказе - как премия за период (4 месяца), как за квартал или полугодие. Или как премии отдельно за каждый месяц - тогда они как ежемесячные за предыдущие месяца, только насчитаны позже - а значит их все включать расчёт (в статье выше есть насчёт этого абзац)
Павло Ірина
17.11.2016
Скорей всего надо смотреть как она прописана в приказе. Если премия за результатом работі за 4 месяца и одной суммой - тогда делить на 4 месяца и умножать на 2, которіе попали в расчётній период. А если прописана за каждый месяц с обозначением суммы за этот месяц, например, за сентябрь в размере 1000 грн, за октябрь - 12000 грн. и т..д. - тогда всю итоговую сумму полностью включать в расчёт. Я бы делал так.
лариса
29.06.2017
А якщо відрядження було у березні, а квартальна ( за підсумками роботи у 1 кварталі) премія нарахована пізніше та її виплатили лише у квітні за предідушие 3 місяці. Значит у нарахування відрядних за березень увійде 1/3 квартальної премії. Так я розумію чи ні? Поясніть будь -ласка.
Вова
23.03.2018
А якщо місячна премія але 10 днів був на лікарняних як розраховується премія від окладу чи від кількості відпрацьованих днів
інна
28.05.2018
Якщо річна прeмія нарахована в місяці підвищeння окладів, вона помножується на коeфвцієнт підвищeння окладів за місяці розрахункового пeріоду до підвищeння?
валентина
17.10.2019
прийнято на роботу 03.09.19. а з 08.09.19 листок непрацездатності. чи правомірно включати премію для нарахування листка непрацездатності, наказ про премі. 01.10.19
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.