Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.12.15
23280 4
Друкувати
Обране

Прийняття, звільнення та строк повноважень в ОМС

Одночасно із закінченням процесу місцевих виборів збільшилася кількість звернень до редакції з питань прийняття (звільнення) зі служби в органах місцевого самоврядування1 та початку (закінчення) строку повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування. У цій статті згадаємо визначені законодавством підстави прийняття та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування, а також приділимо увагу особливостям документального оформлення цих дій.


1 Далі за текстом — ОМС.

Автор: Федченко Л., головний редактор

Посади в ОМС та особливості прийняття на службу

Спеціальним законодавчим актом, що регламентує особливості проходження служби в ОМС, є Закон України від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»2. У ст. 3 цього Закону визначаються такі посади в ОМС:

2 Далі за текстом — Закон № 2493.

1

виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою

2

виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою

3

посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

Які саме посади маються на увазі, зрозуміло із ст. 10 Закону № 2493, згідно з якою прийняття на службу в ОМС здійснюється:

на посаду сільського, селищного, міського голови

в порядку, встановленому Законом України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»3

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

шляхом обрання відповідною радою

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

шляхом затвердження відповідною радою

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування

шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

3 Далі за текстом — Закон № 280.

Тепер детально розглянемо кожну із зазначених «категорій» посад в ОМС з урахуванням норм Закону № 280 та Методичних рекомендацій щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування та Методичних рекомендацій щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування (додатки 1 та 2 до листа Головдержслужби України від 06.02.02 р. № 42/621 відповідно).

Сільський, селищний, міський голова. Вище було зазначено, що прийняття на службу в ОМС на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюється в порядку, визначеному Законом № 280.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 цього Закону сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

<...>

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

<...>

(ст. 141 Конституції України)

При цьому момент початку та закінчення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається ч. 1 ст. 42 Закону № 280.

Так, за вказаною нормою повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 цього Закону.

Для того щоб правильно оформити трудову книжку, звернемося до Методичних рекомендацій щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо обрання сільського, селищного, міського голови. Так, згідно з цими Методичними рекомендаціями у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на відповідну посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (номер і дата протоколу територіальної виборчої комісії та сесії ради, де його було оголошено), порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, п. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у трудовій книжці вказуються підстава дострокового припинення повноважень згідно із ст. 79 Закону № 280 чи ст. 20 Закону № 2493 (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядковий номер запису.

Голова районної, обласної, районної у місті ради. Діяльність голови районної, обласної, районної у місті ради врегульована ст. 55 Закону № 280.

Відповідно до ч. 1 цієї статті голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених ч. 4 та 5 цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або 
повноважень голови (ч. 2 ст. 55 Закону № 280).

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначено, що у трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 2 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення ним повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, ч. 4 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Секретар сільської, селищної, міської ради. Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону № 280 секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Стосовно внесення запису до трудової книжки цих посадових осіб знову звертаємося до Методичних рекомендацій щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування. У них ідеться про те, що у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, п. 1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення і порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, ч. 5 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Заступник голови районної, районної у місті ради, перший заступник голови обласної ради. Згідно зі ст. 56 Закону № 280 районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради, а обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх 
повноважень у порядку, встановленому ч. 3 та 4 цієї статті.

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей 
прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначено, що у трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 1 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення ними повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням повноважень, ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Голова постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад. Відповідно до ч. 13 ст. 47 Закону № 280 депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування у трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад, який працює в раді на постійній основі, у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, ч. 2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення і порядкового номера запису.

Заступники сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Нагадаємо, що відповідно до ст. 10 Закону № 2493 прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначається, що у трудовій книжці заступника сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про затвердження на відповідну посаду із зазначенням підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі звільнення заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради у їх трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради, ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Керівники відділів, управлінь та інші працівники ОМС. Як ми вже зазначали на початку статті, згідно зі ст. 10 Закону № 2493 прийняття на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування йдеться, що у трудовій книжці цих посадових осіб у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про призначення на посаду із зазначенням підстави для внесення запису (розпорядження сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, його номер і дата) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб місцевого самоврядування має здійснюватися лише згідно з чинним законодавством України, у трудовій книжці робиться запис з посиланням на пункт і статтю закону із зазначенням дати і підстави звільнення (розпорядження відповідного голови, його дата і номер), порядкового номера запису.

 

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(4)
Ольга
15.02.2017
ПОТРІБНА ДОПОМОГА!!! Доброго дня. Потрібна Ваша консультація по такому питанню: як правильно зробити запис в трудову коли людина обрана секретарем с/ради перший раз і яка черговість записів?_ обрана, присяга,ранг, та ще й покладено виконання обовязків сільського голови? Прошу відповідь на адресу:Olga.Vandenko@yandex.ua Дякую.
Тетяна
23.05.2017
Як правильно зробити запис в трудовій книжкі ,якщо секретаря сільської ради обрали сільським головою
Галина
11.04.2018
Після об'єднання громади сільського голову звільнили,та поклали на нього обовязки в.о.старости до перших виборів старост. Підкажіть,будь ласка по якій статті звільнити в.о.старосту та чи потрібно виплатити шестимісячний оклад
лідія
21.11.2020
у2017році після обєднання громади на сільського голову поклали обовязки в.о.старости до перших виборів старост .підкажіть чи потрібно виплатити шестимісячний оклад.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн