Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.12.15
24411 4
Друкувати
Обране

Прийняття, звільнення та строк повноважень в ОМС

Одночасно із закінченням процесу місцевих виборів збільшилася кількість звернень до редакції з питань прийняття (звільнення) зі служби в органах місцевого самоврядування1 та початку (закінчення) строку повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування. У цій статті згадаємо визначені законодавством підстави прийняття та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування, а також приділимо увагу особливостям документального оформлення цих дій.

1 Далі за текстом — ОМС.

Автор: Федченко Л., головний редактор

Посади в ОМС та особливості прийняття на службу

Спеціальним законодавчим актом, що регламентує особливості проходження служби в ОМС, є Закон України від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»2. У ст. 3 цього Закону визначаються такі посади в ОМС:

2 Далі за текстом — Закон № 2493.

1

виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою

2

виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою

3

посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

Які саме посади маються на увазі, зрозуміло із ст. 10 Закону № 2493, згідно з якою прийняття на службу в ОМС здійснюється:

на посаду сільського, селищного, міського голови

в порядку, встановленому Законом України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»3

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

шляхом обрання відповідною радою

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

шляхом затвердження відповідною радою

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування

шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

3 Далі за текстом — Закон № 280.

Тепер детально розглянемо кожну із зазначених «категорій» посад в ОМС з урахуванням норм Закону № 280 та Методичних рекомендацій щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування та Методичних рекомендацій щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування (додатки 1 та 2 до листа Головдержслужби України від 06.02.02 р. № 42/621 відповідно).

Сільський, селищний, міський голова. Вище було зазначено, що прийняття на службу в ОМС на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюється в порядку, визначеному Законом № 280.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 цього Закону сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

<...>

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

<...>

(ст. 141 Конституції України)

При цьому момент початку та закінчення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається ч. 1 ст. 42 Закону № 280.

Так, за вказаною нормою повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 цього Закону.

Для того щоб правильно оформити трудову книжку, звернемося до Методичних рекомендацій щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо обрання сільського, селищного, міського голови. Так, згідно з цими Методичними рекомендаціями у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на відповідну посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (номер і дата протоколу територіальної виборчої комісії та сесії ради, де його було оголошено), порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, п. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у трудовій книжці вказуються підстава дострокового припинення повноважень згідно із ст. 79 Закону № 280 чи ст. 20 Закону № 2493 (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядковий номер запису.

Голова районної, обласної, районної у місті ради. Діяльність голови районної, обласної, районної у місті ради врегульована ст. 55 Закону № 280.

Відповідно до ч. 1 цієї статті голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених ч. 4 та 5 цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або 
повноважень голови (ч. 2 ст. 55 Закону № 280).

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначено, що у трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 2 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення ним повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, ч. 4 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Секретар сільської, селищної, міської ради. Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону № 280 секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Стосовно внесення запису до трудової книжки цих посадових осіб знову звертаємося до Методичних рекомендацій щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування. У них ідеться про те, що у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, п. 1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення і порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, ч. 5 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Заступник голови районної, районної у місті ради, перший заступник голови обласної ради. Згідно зі ст. 56 Закону № 280 районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради, а обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх 
повноважень у порядку, встановленому ч. 3 та 4 цієї статті.

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей 
прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначено, що у трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 1 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

У разі дострокового припинення ними повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням повноважень, ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Голова постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад. Відповідно до ч. 13 ст. 47 Закону № 280 депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування у трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад, який працює в раді на постійній основі, у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, ч. 2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення і порядкового номера запису.

Заступники сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Нагадаємо, що відповідно до ст. 10 Закону № 2493 прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначається, що у трудовій книжці заступника сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про затвердження на відповідну посаду із зазначенням підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що у разі звільнення заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради у їх трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради, ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

Керівники відділів, управлінь та інші працівники ОМС. Як ми вже зазначали на початку статті, згідно зі ст. 10 Закону № 2493 прийняття на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

У Методичних рекомендаціях щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування йдеться, що у трудовій книжці цих посадових осіб у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про призначення на посаду із зазначенням підстави для внесення запису (розпорядження сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, його номер і дата) та порядкового номера запису.

 

Методичними рекомендаціями щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування зазначається, що звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб місцевого самоврядування має здійснюватися лише згідно з чинним законодавством України, у трудовій книжці робиться запис з посиланням на пункт і статтю закону із зазначенням дати і підстави звільнення (розпорядження відповідного голови, його дата і номер), порядкового номера запису.

 

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»Коментарі
4
Ольга
15.02.2017
ПОТРІБНА ДОПОМОГА!!! Доброго дня. Потрібна Ваша консультація по такому питанню: як правильно зробити запис в трудову коли людина обрана секретарем с/ради перший раз і яка черговість записів?_ обрана, присяга,ранг, та ще й покладено виконання обовязків сільського голови? Прошу відповідь на адресу:Olga.Vandenko@yandex.ua Дякую.
Тетяна
23.05.2017
Як правильно зробити запис в трудовій книжкі ,якщо секретаря сільської ради обрали сільським головою
Галина
11.04.2018
Після об'єднання громади сільського голову звільнили,та поклали на нього обовязки в.о.старости до перших виборів старост. Підкажіть,будь ласка по якій статті звільнити в.о.старосту та чи потрібно виплатити шестимісячний оклад
лідія
21.11.2020
у2017році після обєднання громади на сільського голову поклали обовязки в.о.старости до перших виборів старост .підкажіть чи потрібно виплатити шестимісячний оклад.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі