Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.11.21
2958 0
Друкувати
Обране

Розмір авансу: коли зарплати не вистачає на аліменти...

На підприємство надійшла постанова від виконавця на стягнення з працівника аліментів на неповнолітніх дітей у розмірі 1/2 (50 %) доходу та боргу по аліментах на неповнолітніх дітей. Розмір стягнення становить 70 % заробітку працівника до погашення заборгованості. Зарплата за першу половину місяця виплачується пропорційно відпрацьованому часу. У результаті після виплати авансу наприкінці місяця не вистачає коштів на сплату аліментів. Чи можна зменшити суму авансу? Як правильно утримувати аліменти і заборгованість за аліментами?

Зарплата за першу половину місяця

Зарплату потрібно виплачувати мінімум 2 рази на місяць. Тобто її можна виплачувати більше ніж двічі на місяць. Але зазвичай роботодавці дотримуються мінімальної періодичності виплати. Як і в умовах наведеного запитання.

Правила виплати авансу зазначають у колективному договорі. Кількість календарних днів у місяцях різна (найбільша — 31 день, найменша — 28). Але для визначення кількості днів у першій половині кожного місяця застосовують єдиний алгоритм. Фахівці Мінпраці та Мінсоцполітики вважають, що незалежно від того, скільки днів має місяць, перша половина місяця — це перші 15 календарних днів (з 1-го по 15-те число), а друга — решта (див. листи Мінпраці від 09.12.2010 № 912/13/155-10 та Мінсоцполітики від 06.09.2019 № 1268/0/206-19).

Розмір авансу має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час із 1-го по 15-те число кожного місяця (ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці). Тобто законодавством визначена нижня межа розміру авансу, менше якої опускатися не можна.

Поряд з цим розмір зарплати за першу половину місяця обчислюється із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника, тобто «голого окладу»*.

* Про визначення розміру авансу ми писали у статті «Розмір авансу: визначаємо правильно» // «ОП», 2021, № 5.

Таким чином, якщо працівнику встановлені доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати, зарплата за другу половину місяця буде більшого розміру, ніж за першу. Але навіть у такому випадку при утриманні 70 % аліментів її може не вистачити.

Запам’ятайте: розмір авансу зменшувати не можна! Бо його нижня межа встановлена на законодавчому рівні та її зменшення — прямий шлях до порушення законодавства про працю. Але не варто засмучуватися. Вихід є.

Утримання аліментів з авансу

За умовами наведеного запитання стягнення аліментів становить 70 % зарплати працівника. І це максимально можливий розмір відрахувань із зарплати працівника, якщо аліменти стягуються на неповнолітніх дітей (ст. 128 КЗпП і ч. 3 ст. 70 Закону № 1404**).

** Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII.

Суму аліментів обчислюємо з «чистої» суми заробітної плати, тобто після утримання ПДФО і ВЗ (ч. 1 ст. 70 Закону № 1404).

Відповідно до ч. 1 ст. 69 Закону № 1404 відраховані із зарплати боржника аліменти перераховують на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або на рахунок приватного виконавця у строк, установлений для здійснення зазначених виплат боржнику. А в разі, якщо такий строк не встановлено, — до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення.

Отже, законодавство не забороняє утримувати аліменти із зарплати за першу половину місяця, якщо є така необхідність.

Розрахунок аліментів

У ситуації, яку ми розглядаємо, на працівника надійшла постанова, за умовами якої маємо утримувати аліменти на неповнолітніх дітей у розмірі 50 % від доходу та борг за аліментами на неповнолітніх дітей.

Зауважте: ч. 2 ст. 182 СКУ*** передбачений мінімальний гарантований розмір аліментів, установлений на одну дитину. Він становить 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

*** Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III.

І якщо у виконавчому документі зазначено, наприклад, що аліменти стягуються в частині від доходу, «але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку», і сума аліментів, розрахована як частина заробітку, становить менше за 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку в розрахунку на кожну дитину, то аліменти розраховуємо з мінімального гарантованого розміру. А утримуємо із заробітку в сумі, що не перевищує законодавчо встановлених меж. Сума перевищення аліментів між розрахованою згідно з постановою та утриманою із зарплати працівника накопичуватиметься у вигляді боргу за аліментами. Про що звітуємо до виконавчої служби.

Відповідно до умов запитання діємо так:

1. Утримуємо частину аліментів із зарплати (після утримання ПДФО і ВЗ) за першу половину місяця (не більше 70 %).

2. Наприкінці місяця обчислюємо суму аліментів із «чистої» зарплати за місяць відповідно до постанов:

• спочатку розрахуємо 50 % від зарплати;

• потім суму боргу.

3. Утримуємо аліменти і борг за аліментами із зарплати за місяць з урахуванням уже утриманих сум з авансу. І контролюємо, щоб загальна сума відрахувань за місяць не перевищила 70 %.

І так до повного погашення боргу. Після його погашення роботодавець утримуватиме тільки аліменти в розмірі 1/2 (50 %) доходу, як це зазначено у виконавчому листі.

Якщо виникла заборгованість

Якщо не утримали аліменти з авансу і зарплати за другу половину місяця не вистачило на аліменти, то в наведеному випадку стягнути суму, якої не вистачає, із заробітку наступного місяця навряд чи вийде — пам’ятаємо про максимальну суму відрахувань 70 %. У такій ситуації намагайтеся вмовити працівника, щоб він добровільно вніс недостатню суму аліментів у касу (на поточний рахунок) підприємства. Якщо працівник відмовляється від цього, то потрібно сформувати борг працівника за аліментами у звіті про здійснені відрахування та виплати (звіт за аліментами).

Звіт за аліментами (які утримуються примусово) подаємо виконавцеві щомісяця. Його форма наведена в додатку 9 до Інструкції № 512/5****.

**** Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Мін’юсту від 02.04.2012 № 512/5.

У разі якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, нараховуємо боржнику заборгованість із сплати аліментів (абз. 2 ч. 6 ст. 71 Закону № 1404). Залишок несплаченої суми заборгованості зазначаємо у звіті в графі «Примітка».

Розглянемо на прикладі утримання аліментів із зарплати (у тому числі за першу половину місяця).

Приклад. З доходу працівника стягуються аліменти за постановою виконавця на трьох дітей (вік першої дитини — 8 років і двом близнюкам — по 4 роки) у розмірі 50 % заробітку, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та заборгованість за аліментами на неповнолітніх дітей. Загальний розмір утримання становить 70 % доходу працівника до погашення боргу (на 1 жовтня борг становить 9000 грн).

Припустимо, що у жовтні 2021 року працівнику за 20 відпрацьованих днів за графіком роботи (стандартна п’ятиденка) нараховано 6762,02 грн. Оклад працівника — 4859 грн. Зарплата виплачується двічі на місяць. Зарплата за першу половину місяця за 9 відпрацьованих робочих днів з 1 по 15 жовтня (з урахуванням перенесення 15 на 23 жовтня склала 2186,55 грн (4859 : 20 х 9).

Аліменти утримуємо із суми «чистої» зарплати. Її розраховуємо шляхом утримання ПДФО та ВЗ:

• за першу половину місяця:

2186,55 - (2186,55 х 18 %) - (2186,55 х 1,5 %) = 1760,17 (грн);

• за жовтень 2021 року:

6762,02 - (6762,02 х 18 %) - (6762,02 х 1,5 %) = 5443,43 (грн).

Пам’ятаємо про мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину (вказано у постанові). У жовтні 2021 році він становить на кожну дитину:

• до 6 років — 1006,50 грн:

• від 6 до 18 років — 1255,00 грн.

Виходить, за умовами наведеного прикладу мінімальна сума поточних аліментів за місяць повинна бути 3268,00 грн (1006,50 х 2 + 1255,00).

Розрахунок суми аліментів та їх утримання із зарплати працівника показано в таблиці.

Розрахунок і утримання поточних аліментів та заборгованості на неповнолітніх дітей

Показник

Розрахунок

Сума, грн

Утримуємо аліменти із зарплати за першу половину місяця

Максимальний розмір утримань — 70 %

1760,17 х 70 %

1232,12

Сума поточних аліментів

1760,17 х 50 %

880,09

Сума боргу за аліментами

1232,12 - 880,09

352,03

Розраховуємо аліменти із зарплати за жовтень 2021 року

Максимальний розмір утримань — 70 %

5443,43 х 70 %

3810,40

Загальна розрахункова сума поточних аліментів за жовтень

5443,43 х 50 %

2721,72

Контроль мінімального гарантованого розміру аліментів

1006,50 х 2 + 1255,00

3268,00

Загальна сума боргу за аліментами за жовтень

3810,40 - 3268,00

542,40

Утримуємо аліменти із зарплати за другу половину місяця

Аліменти, які утримуємо за другу половину місяця

3268,00 - 880,09

2387,91

Борг за аліментами, який утримуємо за другу половину місяця

542,40 - 352,03

190,37

При розрахунку поточної суми аліментів із заробітку працівника за жовтень контролюємо мінімальний гарантований розмір аліментів, оскільки постанова містить вимогу щодо такої мінгарантії. Як бачите, виявилося, що розрахованого фактичного розміру аліментів (50 % доходу) не вистачає для покриття поточних мінімальних виплат за аліментами.

Тоді розраховуємо аліменти в мінімально гарантованому розмірі на кожну дитину.

При цьому перевіряємо, чи вписується отримана сума в максимально дозволений розмір утримань аліментів на неповнолітніх дітей із зарплати працівника (70 %). З розрахунків у таблиці видно, що вона не перевищує максимальну межу утримань.

Тоді проводимо утримання аліментів у мінімально гарантованій державою сумі на кожну дитину.

Переходимо до утримання боргу за аліментами. Суму утримань за цієї постановою розраховуємо шляхом різниці між максимально дозволеним утриманням і утриманням поточної суми аліментів.

Долга Ірина

Оплата праці, листопад, 2021/№ 21

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі