Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.01.21
956 0
Друкувати
Обране

Розраховуємо середню з окладу або мінімальної зарплати

Новою в Порядку № 100 є вимога про розрахунок середньої зарплати виходячи з окладу, але не нижче мінімальної зарплати. Коли це правило треба застосовувати і, найголовніше, як рахувати — читайте в роз'ясненні фахівців Мінекономіки.


Щодо механізму розрахунку середньої заробітної плати, виходячи з посадового окладу чи розміру мінімальної заробітної плати

Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку.

У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

Тобто якщо розмір тарифної ставки, посадового (місячного) окладу працівника встановлено, наприклад, на рівні розміру прожиткового мінімуму, який є нижчим розміру мінімальної заробітної плати, то розрахунок середньої заробітної плати проводитиметься виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, але з урахуванням умов укладеного трудового договору.

При цьому розмір тарифної ставки, посадового (місячного) окладу працівника необхідно порівнювати з розміром мінімальної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості.

Наприклад, при обчисленні середньої заробітної плати з урахуванням положень абзаців третього — п’ятого пункту 4 Порядку у грудні 2020 року працівникові, якого прийнято на 0,5 ставки з посадовим окладом, установленим у штатному розписі, — 3000 грн, що в еквіваленті повної зайнятості (6000 грн) є більшим за розмір мінімальної заробітної плати на час розрахунку (станом на 1 грудня 2020 року — 5000 грн), розрахунок буде проводитись виходячи з посадового окладу, встановленого у штатному розписі, тобто з 3000 грн.

Якщо розмір посадового окладу в еквіваленті повної зайнятості є меншим за розмір мінімальної заробітної плати, то розрахунок проводиться виходячи з мінімальної заробітної плати.

Приклад 1. Працівника прийнято на роботу 7 грудня 2020 року на 0,5 ставки, яка згідно зі штатним розписом становить 1135 грн. Інших виплат умовами трудового договору не передбачено. Працівник 17 грудня здав кров та виявив бажання 18 грудня взяти додатковий день відпочинку. Як розрахувати середню заробітну плату працівникові-донору за день здавання крові та додатковий день відпочинку, збереження якої передбачено статтею 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»?

Працівника прийнято на роботу в місяці, в якому відбулася подія, пов’язана з розрахунком середньої заробітної плати, тому у працівника відсутній розрахунковий період.

Отже, розрахунок необхідно здійснити виходячи з посадового окладу, але посадовий оклад працівника (1135 грн) є меншим розміру мінімальної заробітної плати (станом на 1 грудня 2020 року — 5000 грн). У такому випадку розрахунок середньої заробітної плати необхідно здійснити виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством на час розрахунку, але з урахуванням умов укладеного трудового договору (0,5 ставки). Розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством на час розрахунку, пропорційно до умов укладеного трудового договору становитиме:

5000 грн х 0,5 ставки = 2500 грн.

Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду. Тобто якщо розрахунковий період — два місяці, то посадовий оклад чи розмір мінімальної заробітної плати необхідно помножити на два, якщо розрахунковий період — дванадцять місяців, то на дванадцять.

Приклад 2. Працівнику встановлено посадовий оклад 3000 грн. Його направлено у відрядження з 21 по 24 грудня 2020 року. Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати — жовтень — листопад 2020 року. З 3 по 14 серпня 2020 року працівник перебував на лікарняному, з 17 серпня по 18 вересня — у щорічній відпустці, з 21 вересня по 30 листопада — на підприємстві було запроваджено простій з оплатою 2/3 посадового окладу.

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати за час перебування працівника у відрядженні проводиться виходячи з виплат за два календарні місяці роботи, що передують місяцю направлення працівника у відрядження. У зазначеному прикладі працівника направлено у відрядження в грудні 2020 року, тому розрахунковим періодом є жовтень — листопад 2020 року. Водночас у жовтні — листопаді 2020 року на підприємстві було запроваджено простій з оплатою 2/3 посадового окладу (відповідно до частини першої ст. 113 КЗпП).

Згідно з абзацом шостим п. 2 Порядку час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. До цього часу, зокрема, належить час простою, який оплачений виходячи з 2/3 посадового окладу. Частиною четвертою п. 2 Порядку встановлено, що якщо протягом останніх двох календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. У наведеному прикладі — це серпень — вересень 2020 року. Водночас у цьому періоді працівник перебував на лікарняному, у щорічній відпустці та у простої. Відповідно до п. 4 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Тобто у працівника відсутній розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відрядження. Тому розрахунок необхідно здійснювати виходячи з посадового окладу, але посадовий оклад працівника (3000 грн) є меншим розміру мінімальної заробітної плати (станом на 1 грудня 2020 року — 5000 грн). У такому випадку розрахунок середньої заробітної плати необхідно здійснити виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством на час розрахунку. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться відповідно до п. 8 Порядку (ср. USER_SHOW_ID).

Згідно з абзацом другим п. 8 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу п’ятого п. 4 Порядку, на число робочих днів за останні два календарних місяці, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком підприємства, установи, організації.

Отже, у наведеному прикладі середня заробітна плата для оплати часу відрядження становитиме:

5000 грн х 2 міс. = 10000 грн — умовний дохід працівника за два місяці;

10000 грн : 42 роб. дн. (за два місяці розрахункового періоду) = 238,10 грн — середньоденна заробітна плата працівника;

238,10 грн х 4 дн. відр. = 952,40 грн.

Приклад 3. Працівниця, в якої 16.12.2020 р. закінчилася відпустка по догляду за дитиною до 3 років, з 17.12.2020 р. оформила частину щорічної відпустки на 10 календарних днів. Як розрахувати середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, якщо в розрахунковому періоді немає нарахованої заробітної плати? При цьому в грудні 2020 року працівниці встановлено посадовий оклад 4800 грн, що є меншим за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством (станом на 01.12.2020 р. — 5000 грн).

Пунктом 2 Порядку встановлено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки здійснюється виходячи з виплат за останні дванадцять календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Водночас у зазначеному випадку працівниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, тому не мала заробітної плати. Тобто розрахунок необхідно здійснювати з урахуванням абзацу третього пункту 4 Порядку, а саме виходячи з посадового окладу, встановленого на час розрахунку. Отже, у наведеному прикладі середня заробітна плата для оплати часу відпустки становитиме:

5000 грн х 12 міс. = 60000 грн — умовний дохід працівника за дванадцять місяців;

60000 грн : 355 к. дн. = 169,01 грн — середньоденна заробітна плата;

169,01 грн х 10 дн. відп. = 1690,10 грн.

Приклад 4. Працівником, який прийнятий на роботу 10 грудня 2020 року на посаду начальника відділу з посадовим окладом 6000 грн, з 21 грудня п. р. укладено контракт про проходження військової служби на час особливого періоду. Як здійснити розрахунок середньої заробітної плати, збереження якої передбачене ст. 119 КЗпП?

Враховуючи положення Порядку зі змінами, внесеними постановою № 1213, розрахунок середньої заробітної необхідно здійснити виходячи з посадового окладу. При цьому на час розрахунку середньої заробітної плати посадовий оклад працівника у зазначеному прикладі вище розміру мінімальної заробітної плати (станом на 01.12.2020 р.— 5000 грн). Отже, обчислення середньої заробітної плати здійснюється виходячи з посадового окладу.

7000 грн х 2 міс. = 14000 грн — умовний дохід працівника за два місяці; 14000 грн : 42 роб. дн. (за два місяці розрахункового періоду жовтень — листопад) = 333,33 грн — середньоденна заробітна плата працівника.

Середня заробітна плата працівника, який уклав контракт на проходження військової служби на особливий період з 21 грудня 2020 року, за грудень 2020 року становитиме:

333,33 грн х 8 роб. дн. (робочі дні грудня, які оплачуються за середнім заробітком) = 2666,64 грн.

Оплата праці, січень, 2021/№ 1

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі