Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.08.21
288 0
Друкувати
Обране

Серпневі розрахунки в ОМС: зарплата та індексація

У попередньому номері ми розповідали про підвищення посадових окладів посадовим особам і службовцям ОМС. Сьогодні зосередимося на нюансах розрахунку зарплати за результатами такого підвищення та розберемо на практичних числових прикладах порядок розрахунку серпневої індексації.


Наслідки підвищення окладів

Деяким працівникам ОМС підвищені оклади із 3 серпня 2021 року (відповідні зміни внесені постановою КМУ від 28.07.2021 р. № 783 у постанову № 268*). При розрахунку зарплати за серпень таким працівникам врахуйте таке:

* Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

1. Оскільки підвищення окладів відбулося не з 1-го числа, доведеться проводити розрахунки серпневої зарплати до та після 3 серпня.

2. Результати такого підвищення не повинні обтяжити запланований фонд оплати праці і вийти за межі кошторису відповідного органу. Отже, якщо економії фонду бракує, то «крутитимемося» в його планових межах. А це означає, що регулювати місячний фонд заплати доведеться шляхом обмеження розміру премій і необов’язкових доплат.

3. Підвищення окладів не спочатку місяця та ще й у різних розмірах безпосередньо впливає на розрахунок індексації зарплати за серпень 2021 року.

Отже, про всі ці моменти зараз розкажемо й покажемо на прикладах.

Сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації

Приклад 1. Спеціалісту ОМС територіальної громади чисельністю населення 25380 осіб (додаток 50 до постанови № 268) із 03.08.2021 р. установлено посадовий оклад у розмірі 4600 грн (до 03.08.2021 р. його розмір становив 3900 грн), сума підвищення — 700 грн. Спеціаліст має:

надбавку за ранг (15 ранг) — 200 грн;

стаж роботи в ОМС та держслужбі — лише 1 рік 8 місяців, тому права на «вислужну» надбавку ще не заслужив;

надбавку за високі досягнення — у розмірі 30 %.

Окрім цього, положенням про преміювання встановлено, що щомісячні премії нараховуються працівникам ОМС за розпорядженням голови у відсотковому значенні до фонду зарплати (оклад + надбавка за ранг + вислуга + високі досягнення). Розмір премії визначається за підсумками роботи за місяць і залежить від особистого вкладу працівника. За серпень 2021 року спеціалісту встановлена премія в розмірі 3 % від фонду зарплати. Припустимо, що у серпні 2021 року він відпрацював всі дні за графіком роботи (стандартна п’ятиденка, 21 робочий день).

Розрахунок зарплати. Перед тим як розрахувати заробіток працівника за серпень 2021 року, нагадаємо деякі нюанси розрахунку наведених у прикладі надбавок.

Надбавка за вислугу років залежить від стажу служби в ОМС, держслужби і розраховується виходячи з посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (п.п. 4 п. 3 постанови № 268)*.

* Загальні правила визначення «вислужної» надбавки працівникам ОМС ми розглядали у статті «Надбавка за вислугу років в ОМС» // «ОП», 2021, № 12.

Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється спеціалістам ОМС у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років (п.п. 1 п. 2 постанови № 268).

Оскільки підвищення посадового окладу працівника відбулося не з початку місяця, а з 3 серпня 2021 року, то розрахунок зарплати за серпень буде таким:

• з 1 по 2 серпня — виходячи із старого розміру окладу — 3900 грн. За умовами прикладу, спеціаліст ОМС працює за стандартною п’ятиденкою і на цей період у нього припадає один робочий день — 2 серпня. Адже 1 серпня (неділя) для нього є вихідним;

• із 3 по 31 серпня — виходячи із нового розміру окладу — 4600 грн. За умовами прикладу — це 20 робочих днів.

Розрахунок премії. Виробнича премія спеціалісту виплачується щомісячно і не має фіксованого розміру, а визначається індивідуально за підсумками роботи за місяць. Отже, прив’язати її до дати зміни окладів ми не можемо. Тобто спочатку розраховуємо загальний фонд зарплати за місяць. І вже після цього визначаємо суму премії у відсотковому відношенні (3 % за умовами прикладу) до отриманого фонду.

Зауважте: змінний розмір щомісячної премії не позбавляє її статусу постійної виплати. А можливість її варіювання, за умовами прикладу, надає змогу «вписати» результати підвищення окладів в межі кошторису.

Розрахунок індексації. У випадку підвищення посадових окладів при індексації зарплати треба керуватися такими правилами:

1. Місяць підвищення посадового окладу є базовим місяцем. Але ж в нашому випадку підвищення посадового окладу відбулося не з початку місяця. Тому треба урахувати наступне правило.

2. Якщо підвищення грошового доходу відбулося не з 1-го числа місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу / кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Це означає, що всім працівникам ОМС, яким було підвищено посадові оклади із 3 серпня 2021 року і які відпрацювали 2 серпня, треба нарахувати за цей день суму індексації. Вона розраховується так:

185,56 : 21 x 1 = 8,84 грн,

де 185,56 грн — сума індексації за серпень, якщо б підвищення окладів не відбулося б;

21 — кількість робочих днів за серпень;

1 — відпрацьований робочий день 2 серпня.

А ось для того, щоб розрахувати суму індексації за відпрацьовані дні із 3 по 31 серпня та взагалі визначити, чи працівник має на неї право, треба поморочитися. Ключові положення Порядку № 1078, якими треба керуватися, такі.

Сума індексації у місяці підвищення грошових доходів не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення доходу (абз. третій п. 5 Порядку № 1078). При цьому для порівняння суми грошового доходу до підвищення окладів та після враховуються всі складові грошового доходу, які не мають разового характеру.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу та розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Оскільки посадові оклади зросли із 3 серпня, то при розрахунку суми індексації-різниці треба виходити з розрахунку за повний місяць. А потім уже розрахувати цю суму, виходячи з відпрацьованих днів із 3 по 31 серпня.

Розрахунок заробітку спеціаліста ОМС разом з індексацією наведемо у табл. 1.

Таблиця 1. Сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації

Виплати

Планова зарплата

Різниця, грн

Фактична зарплата

розмір, грн

до 03.08.2021 р.

після 03.08.2021 р.

разом, грн

до підвищення

після підвищення

кількість робочих днів

сума

кількість робочих днів

сума

Посадовий оклад, грн

3900,00

4600,00

Х

1

185,71

20

4380,95

4566,66

Надбавка за ранг (15 ранг)

200,00

200,00

1

9,52

20

190,48

200,00

Надбавка за високі досягнення (30 %)

1230,00

1440,00

1

58,57

20

1371,43

1430,00

Усього

5330,00

6240,00

Х

253,80

Х

5942,86

6196,66

Премія (3 % )

159,90

187,20

Х

Х

Х

Х

185,90

Усього зарплата

5489,90

6427,20

937,30

Х

Х

Х

Х

6382,56

Індексація

185,56

0

1

8,84

20

0

8,84

Усього за місяць

5675,46

6427,20

Х

Х

Х

Х

Х

6391,40

Як бачите, загальна (планова) сума підвищення зарплати за серпень (937,30 грн) перевищує суму можливої індексації зарплати за серпень (185,56 грн). А тому індексацію зарплати за серпень (із 3-го по 31-ше) працівнику не проводимо.

Але ж не забуваємо, що за відпрацьований день 2 серпня спеціалісту ОМС треба нарахувати індексацію в сумі 8,84 грн.

Ускладнимо ситуацію. На момент підвищення окладу працівник був у щорічній відпустці.

Відпустка на момент підвищення окладів

Приклад 2. Інспектору обласної ради (додаток 55 до постанови № 268) із 03.08.2021 р. установлений оклад на рівні 4300 грн (до 03.08.2021 р. — 4150 грн). Інспектору «вислужну» надбавку не встановлено, бо він має стаж службовця лише 11 місяців. Йому виплачується надбавка за високі досягнення в роботі у розмірі 50 %.

Крім цього, щомісячна премія виплачується за підсумками місяця за відсотковим розміром до фонду зарплати згідно з розпорядженням керівника. За серпень 2021 року щомісячна премія інспектору встановлена у розмірі 8 %.

З 26 липня по 8 серпня 2021 року працівник перебував у щорічній відпустці (відпускні нараховані і виплачені в липні 2021 року).

Графік його роботи — стандартна п’ятиденка (норма серпня 2021 року — 21 робочий день). Припустимо, що після відпустки з 9 по 31 серпня 2021 року він відпрацював 16 днів за графіком роботи.

Розрахунок зарплати. У цьому випадку працівнику за серпень 2021 року розрахунок заробітної плати за 16 робочих днів здійснюємо відразу виходячи з нового розміру окладу (4300 грн). Тому що підвищення окладу відбулося 3 серпня, а у період з 1 по 2 серпня працівник перебував у щорічній відпустці.

Зауважте: відпускні не коригуємо та не перераховуємо. Якщо до цієї частини відпустки у липні 2021 року працівник отримав допомогу на оздоровлення, то її теж не чіпаємо. Премію нараховуємо за підсумками місяця, не розраховуючи окремо до та після підвищення окладу.

Індексація. За 2 серпня суму індексації такому працівнику не нараховуємо, оскільки він у цей день перебував у щорічній відпустці.

А за період відпустки індексація не нараховується та не виплачується.

А ось для того, щоб визначити, чи має право працівник ОМС на індексацію після 3 серпня, треба провести порівняльні розрахунки.

Розрахунок зарплати інспектора за серпень 2021 року наведемо у табл. 2.

Таблиця 2. Підвищення окладу у відпустці

Виплати

Планова зарплата

Різниця, грн

Фактична зарплата

розмір, грн

до 03.08.2021 р.

після 03.08.2021 р.

разом, грн

до підвищення

після підвищення

кількість робочих днів

сума

кількість робочих днів

сума

Посадовий оклад

4150,00

4300,00

Х

0

0

16

3276,19

3276,19

Надбавка за високі досягнення (50 %)

2075,00

2150,00

0

0

16

1638,10

1638,10

Усього

6225,00

6450,00

Х

0

Х

4914,29

4914,29

Премія (8 % від ФЗ)

498,00

516,00

Х

Х

Х

Х

393,14

Усього зарплата

6723,00

6966,00

243,00

Х

0

Х

Х

5307,43

Індексація

185,56

0

Х

0

0

16

0

0

Усього за місяць

6908,56

6966,00

Х

Х

Х

Х

Х

5307,43

Із 3 серпня 2021 року суму індексації інспектору також не нараховуємо, адже підвищення зарплати за серпень у розрахунку за весь місяць (243 грн) більше за суму можливої індексації — 185,56 грн.

Розглянемо приклад коли сума підвищення зарплати не перекриває суму можливої індексації.

Підвищення зарплати не перекриває суму можливої індексації

Приклад 3. Спеціалісту І категорії ОМС територіальної громади чисельністю населення 25380 осіб (додаток 50 до постанови № 268) із 03.08.2021 р. установлено посадовий оклад у розмірі 4850 грн (до 03.08.2021 р. його розмір становив 4800 грн). Спеціалісту І категорії встановлена:

надбавка за ранг (14 ранг) — 250 грн;

«вислужна» надбавка (стаж роботи в ОМС та держслужбі становить 3 роки) — 10 %;

надбавка за високі досягнення — у розмірі 50 %.

Окрім цього, за серпень 2021 року працівнику встановлена премія в розмірі 29 % від фонду зарплати згідно з розпорядженням голови, яка нараховується у відсотковому значенні до фонду зарплати (оклад + надбавка за ранг + за вислугу + за високі досягнення).

Припустимо, що за серпень 2021 року він відпрацював усі дні за графіком роботи (стандартна п’ятиденка, 21 робочий день).

Зарплату розраховуємо так: до 3 серпня 2021 року за 1 робочий день виходячи із старого розміру окладу (4800 грн), а після — з нового (4850 грн).

Премію нараховуємо у відсотковому значенні до визначеного фонду зарплати за місяць (без окремого розрахунку до 3 серпня і після).

Що стосується суми індексації, її розрахунок покажемо та пояснимо у табл. 3.

Таблиця 3. Заробіток місяця підвищення окладу не перекриває суму можливої індексації

Виплати

Планова зарплата

Різниця, грн

Фактична зарплата

розмір, грн

до 03.08.2021 р.

після 03.08.2021 р.

разом, грн

до підвищення

після підвищення

кількість робочих днів

сума

кількість робочих днів

сума

Посадовий оклад, грн

4800,00

4850,00

Х

1

228,57

20

4619,05

4847,62

Надбавка за ранг (14 ранг)

250,00

250,00

1

11,90

20

238,10

250,00

Надбавка за вислугу років (10 %)

505,00

510,00

1

24,05

20

485,71

509,76

Надбавка за високі досягнення (50 %)

2777,50

2805,00

1

132,26

20

2671,43

2803,69

Усього

8332,50

8415,00

Х

396,78

Х

8014,29

8411,07

Премія (29 %)

2416,43

2440,35

Х

Х

Х

Х

2439,21

Усього

10748,93

10855,35

106,42

Х

Х

Х

Х

10850,28

Індексація

185,56

79,14

Х

1

8,84

20

75,37

84,21

Усього за місяць

10934,49

10934,49

Х

Х

Х

Х

Х

10934,49

Пояснимо розрахунок індексації серпневої зарплати спеціаліста ОМС.

По-перше, як ми вже казали вище, за відпрацьований один день до підвищення окладу (за 2 серпня) працівнику треба нарахувати суму індексації 8,84 грн.

По-друге, для розрахунку суму індексації заробітної плати після 03.08.2021 р. треба порівняти зарплату спеціаліста ОМС виходячи зі старого окладу та зарплату виходячи з нового окладу. Порівняння робимо виходячи з повністю відпрацьованого місяця.

Різниця між новою зарплатою та старою становитиме у цілому за місяць:

10855,35 - 10748,93 = 106,42 (грн).

Сума можливої індексації за серпень — 185,56 грн.

Як бачимо з розрахунку, підвищення заробітної плати не перекриває суму можливої індексації за серпень.

Визначаємо суму індексації-різниці:

185,56 - 106,42 = 79,14 (грн).

Ця сума індексації-різниці розрахована за повний місяць. Але оскільки підвищення посадового окладу спеціаліста ОМС відбулося із 3 серпня, суму індексації-різниці за серпень треба розрахувати пропорційно відпрацьованим дням із 3 по 31 серпня.

Ця сума визначається так:

79,14 : 21 x 20 = 75,37 грн,

де 79,14 — сума індексації-різниці за повний місяць;

21 — кількість робочих днів за графіком роботи за серпень;

20 — кількість відпрацьованих робочих днів спеціалістом ОМС із 3 по 31 серпня.

Загальна сума індексації за серпень 2021 року працівника становитиме:

8,84 + 75,37 = 84,21 (грн).

Руда Тетяна

Оплата праці, серпень, 2021/№ 16

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.