Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.08.21
2932 0
Друкувати
Обране

Серпневі розрахунки в ОМС: зарплата та індексація

У попередньому номері ми розповідали про підвищення посадових окладів посадовим особам і службовцям ОМС. Сьогодні зосередимося на нюансах розрахунку зарплати за результатами такого підвищення та розберемо на практичних числових прикладах порядок розрахунку серпневої індексації.

Наслідки підвищення окладів

Деяким працівникам ОМС підвищені оклади із 3 серпня 2021 року (відповідні зміни внесені постановою КМУ від 28.07.2021 р. № 783 у постанову № 268*). При розрахунку зарплати за серпень таким працівникам врахуйте таке:

* Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

1. Оскільки підвищення окладів відбулося не з 1-го числа, доведеться проводити розрахунки серпневої зарплати до та після 3 серпня.

2. Результати такого підвищення не повинні обтяжити запланований фонд оплати праці і вийти за межі кошторису відповідного органу. Отже, якщо економії фонду бракує, то «крутитимемося» в його планових межах. А це означає, що регулювати місячний фонд заплати доведеться шляхом обмеження розміру премій і необов’язкових доплат.

3. Підвищення окладів не спочатку місяця та ще й у різних розмірах безпосередньо впливає на розрахунок індексації зарплати за серпень 2021 року.

Отже, про всі ці моменти зараз розкажемо й покажемо на прикладах.

Сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації

Приклад 1. Спеціалісту ОМС територіальної громади чисельністю населення 25380 осіб (додаток 50 до постанови № 268) із 03.08.2021 р. установлено посадовий оклад у розмірі 4600 грн (до 03.08.2021 р. його розмір становив 3900 грн), сума підвищення — 700 грн. Спеціаліст має:

надбавку за ранг (15 ранг) — 200 грн;

стаж роботи в ОМС та держслужбі — лише 1 рік 8 місяців, тому права на «вислужну» надбавку ще не заслужив;

надбавку за високі досягнення — у розмірі 30 %.

Окрім цього, положенням про преміювання встановлено, що щомісячні премії нараховуються працівникам ОМС за розпорядженням голови у відсотковому значенні до фонду зарплати (оклад + надбавка за ранг + вислуга + високі досягнення). Розмір премії визначається за підсумками роботи за місяць і залежить від особистого вкладу працівника. За серпень 2021 року спеціалісту встановлена премія в розмірі 3 % від фонду зарплати. Припустимо, що у серпні 2021 року він відпрацював всі дні за графіком роботи (стандартна п’ятиденка, 21 робочий день).

Розрахунок зарплати. Перед тим як розрахувати заробіток працівника за серпень 2021 року, нагадаємо деякі нюанси розрахунку наведених у прикладі надбавок.

Надбавка за вислугу років залежить від стажу служби в ОМС, держслужби і розраховується виходячи з посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (п.п. 4 п. 3 постанови № 268)*.

* Загальні правила визначення «вислужної» надбавки працівникам ОМС ми розглядали у статті «Надбавка за вислугу років в ОМС» // «ОП», 2021, № 12.

Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється спеціалістам ОМС у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років (п.п. 1 п. 2 постанови № 268).

Оскільки підвищення посадового окладу працівника відбулося не з початку місяця, а з 3 серпня 2021 року, то розрахунок зарплати за серпень буде таким:

• з 1 по 2 серпня — виходячи із старого розміру окладу — 3900 грн. За умовами прикладу, спеціаліст ОМС працює за стандартною п’ятиденкою і на цей період у нього припадає один робочий день — 2 серпня. Адже 1 серпня (неділя) для нього є вихідним;

• із 3 по 31 серпня — виходячи із нового розміру окладу — 4600 грн. За умовами прикладу — це 20 робочих днів.

Розрахунок премії. Виробнича премія спеціалісту виплачується щомісячно і не має фіксованого розміру, а визначається індивідуально за підсумками роботи за місяць. Отже, прив’язати її до дати зміни окладів ми не можемо. Тобто спочатку розраховуємо загальний фонд зарплати за місяць. І вже після цього визначаємо суму премії у відсотковому відношенні (3 % за умовами прикладу) до отриманого фонду.

Зауважте: змінний розмір щомісячної премії не позбавляє її статусу постійної виплати. А можливість її варіювання, за умовами прикладу, надає змогу «вписати» результати підвищення окладів в межі кошторису.

Розрахунок індексації. У випадку підвищення посадових окладів при індексації зарплати треба керуватися такими правилами:

1. Місяць підвищення посадового окладу є базовим місяцем. Але ж в нашому випадку підвищення посадового окладу відбулося не з початку місяця. Тому треба урахувати наступне правило.

2. Якщо підвищення грошового доходу відбулося не з 1-го числа місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу / кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Це означає, що всім працівникам ОМС, яким було підвищено посадові оклади із 3 серпня 2021 року і які відпрацювали 2 серпня, треба нарахувати за цей день суму індексації. Вона розраховується так:

185,56 : 21 x 1 = 8,84 грн,

де 185,56 грн — сума індексації за серпень, якщо б підвищення окладів не відбулося б;

21 — кількість робочих днів за серпень;

1 — відпрацьований робочий день 2 серпня.

А ось для того, щоб розрахувати суму індексації за відпрацьовані дні із 3 по 31 серпня та взагалі визначити, чи працівник має на неї право, треба поморочитися. Ключові положення Порядку № 1078, якими треба керуватися, такі.

Сума індексації у місяці підвищення грошових доходів не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення доходу (абз. третій п. 5 Порядку № 1078). При цьому для порівняння суми грошового доходу до підвищення окладів та після враховуються всі складові грошового доходу, які не мають разового характеру.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу та розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Оскільки посадові оклади зросли із 3 серпня, то при розрахунку суми індексації-різниці треба виходити з розрахунку за повний місяць. А потім уже розрахувати цю суму, виходячи з відпрацьованих днів із 3 по 31 серпня.

Розрахунок заробітку спеціаліста ОМС разом з індексацією наведемо у табл. 1.

Таблиця 1. Сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації

Виплати

Планова зарплата

Різниця, грн

Фактична зарплата

розмір, грн

до 03.08.2021 р.

після 03.08.2021 р.

разом, грн

до підвищення

після підвищення

кількість робочих днів

сума

кількість робочих днів

сума

Посадовий оклад, грн

3900,00

4600,00

Х

1

185,71

20

4380,95

4566,66

Надбавка за ранг (15 ранг)

200,00

200,00

1

9,52

20

190,48

200,00

Надбавка за високі досягнення (30 %)

1230,00

1440,00

1

58,57

20

1371,43

1430,00

Усього

5330,00

6240,00

Х

253,80

Х

5942,86

6196,66

Премія (3 % )

159,90

187,20

Х

Х

Х

Х

185,90

Усього зарплата

5489,90

6427,20

937,30

Х

Х

Х

Х

6382,56

Індексація

185,56

0

1

8,84

20

0

8,84

Усього за місяць

5675,46

6427,20

Х

Х

Х

Х

Х

6391,40

Як бачите, загальна (планова) сума підвищення зарплати за серпень (937,30 грн) перевищує суму можливої індексації зарплати за серпень (185,56 грн). А тому індексацію зарплати за серпень (із 3-го по 31-ше) працівнику не проводимо.

Але ж не забуваємо, що за відпрацьований день 2 серпня спеціалісту ОМС треба нарахувати індексацію в сумі 8,84 грн.

Ускладнимо ситуацію. На момент підвищення окладу працівник був у щорічній відпустці.

Відпустка на момент підвищення окладів

Приклад 2. Інспектору обласної ради (додаток 55 до постанови № 268) із 03.08.2021 р. установлений оклад на рівні 4300 грн (до 03.08.2021 р. — 4150 грн). Інспектору «вислужну» надбавку не встановлено, бо він має стаж службовця лише 11 місяців. Йому виплачується надбавка за високі досягнення в роботі у розмірі 50 %.

Крім цього, щомісячна премія виплачується за підсумками місяця за відсотковим розміром до фонду зарплати згідно з розпорядженням керівника. За серпень 2021 року щомісячна премія інспектору встановлена у розмірі 8 %.

З 26 липня по 8 серпня 2021 року працівник перебував у щорічній відпустці (відпускні нараховані і виплачені в липні 2021 року).

Графік його роботи — стандартна п’ятиденка (норма серпня 2021 року — 21 робочий день). Припустимо, що після відпустки з 9 по 31 серпня 2021 року він відпрацював 16 днів за графіком роботи.

Розрахунок зарплати. У цьому випадку працівнику за серпень 2021 року розрахунок заробітної плати за 16 робочих днів здійснюємо відразу виходячи з нового розміру окладу (4300 грн). Тому що підвищення окладу відбулося 3 серпня, а у період з 1 по 2 серпня працівник перебував у щорічній відпустці.

Зауважте: відпускні не коригуємо та не перераховуємо. Якщо до цієї частини відпустки у липні 2021 року працівник отримав допомогу на оздоровлення, то її теж не чіпаємо. Премію нараховуємо за підсумками місяця, не розраховуючи окремо до та після підвищення окладу.

Індексація. За 2 серпня суму індексації такому працівнику не нараховуємо, оскільки він у цей день перебував у щорічній відпустці.

А за період відпустки індексація не нараховується та не виплачується.

А ось для того, щоб визначити, чи має право працівник ОМС на індексацію після 3 серпня, треба провести порівняльні розрахунки.

Розрахунок зарплати інспектора за серпень 2021 року наведемо у табл. 2.

Таблиця 2. Підвищення окладу у відпустці

Виплати

Планова зарплата

Різниця, грн

Фактична зарплата

розмір, грн

до 03.08.2021 р.

після 03.08.2021 р.

разом, грн

до підвищення

після підвищення

кількість робочих днів

сума

кількість робочих днів

сума

Посадовий оклад

4150,00

4300,00

Х

0

0

16

3276,19

3276,19

Надбавка за високі досягнення (50 %)

2075,00

2150,00

0

0

16

1638,10

1638,10

Усього

6225,00

6450,00

Х

0

Х

4914,29

4914,29

Премія (8 % від ФЗ)

498,00

516,00

Х

Х

Х

Х

393,14

Усього зарплата

6723,00

6966,00

243,00

Х

0

Х

Х

5307,43

Індексація

185,56

0

Х

0

0

16

0

0

Усього за місяць

6908,56

6966,00

Х

Х

Х

Х

Х

5307,43

Із 3 серпня 2021 року суму індексації інспектору також не нараховуємо, адже підвищення зарплати за серпень у розрахунку за весь місяць (243 грн) більше за суму можливої індексації — 185,56 грн.

Розглянемо приклад коли сума підвищення зарплати не перекриває суму можливої індексації.

Підвищення зарплати не перекриває суму можливої індексації

Приклад 3. Спеціалісту І категорії ОМС територіальної громади чисельністю населення 25380 осіб (додаток 50 до постанови № 268) із 03.08.2021 р. установлено посадовий оклад у розмірі 4850 грн (до 03.08.2021 р. його розмір становив 4800 грн). Спеціалісту І категорії встановлена:

надбавка за ранг (14 ранг) — 250 грн;

«вислужна» надбавка (стаж роботи в ОМС та держслужбі становить 3 роки) — 10 %;

надбавка за високі досягнення — у розмірі 50 %.

Окрім цього, за серпень 2021 року працівнику встановлена премія в розмірі 29 % від фонду зарплати згідно з розпорядженням голови, яка нараховується у відсотковому значенні до фонду зарплати (оклад + надбавка за ранг + за вислугу + за високі досягнення).

Припустимо, що за серпень 2021 року він відпрацював усі дні за графіком роботи (стандартна п’ятиденка, 21 робочий день).

Зарплату розраховуємо так: до 3 серпня 2021 року за 1 робочий день виходячи із старого розміру окладу (4800 грн), а після — з нового (4850 грн).

Премію нараховуємо у відсотковому значенні до визначеного фонду зарплати за місяць (без окремого розрахунку до 3 серпня і після).

Що стосується суми індексації, її розрахунок покажемо та пояснимо у табл. 3.

Таблиця 3. Заробіток місяця підвищення окладу не перекриває суму можливої індексації

Виплати

Планова зарплата

Різниця, грн

Фактична зарплата

розмір, грн

до 03.08.2021 р.

після 03.08.2021 р.

разом, грн

до підвищення

після підвищення

кількість робочих днів

сума

кількість робочих днів

сума

Посадовий оклад, грн

4800,00

4850,00

Х

1

228,57

20

4619,05

4847,62

Надбавка за ранг (14 ранг)

250,00

250,00

1

11,90

20

238,10

250,00

Надбавка за вислугу років (10 %)

505,00

510,00

1

24,05

20

485,71

509,76

Надбавка за високі досягнення (50 %)

2777,50

2805,00

1

132,26

20

2671,43

2803,69

Усього

8332,50

8415,00

Х

396,78

Х

8014,29

8411,07

Премія (29 %)

2416,43

2440,35

Х

Х

Х

Х

2439,21

Усього

10748,93

10855,35

106,42

Х

Х

Х

Х

10850,28

Індексація

185,56

79,14

Х

1

8,84

20

75,37

84,21

Усього за місяць

10934,49

10934,49

Х

Х

Х

Х

Х

10934,49

Пояснимо розрахунок індексації серпневої зарплати спеціаліста ОМС.

По-перше, як ми вже казали вище, за відпрацьований один день до підвищення окладу (за 2 серпня) працівнику треба нарахувати суму індексації 8,84 грн.

По-друге, для розрахунку суму індексації заробітної плати після 03.08.2021 р. треба порівняти зарплату спеціаліста ОМС виходячи зі старого окладу та зарплату виходячи з нового окладу. Порівняння робимо виходячи з повністю відпрацьованого місяця.

Різниця між новою зарплатою та старою становитиме у цілому за місяць:

10855,35 - 10748,93 = 106,42 (грн).

Сума можливої індексації за серпень — 185,56 грн.

Як бачимо з розрахунку, підвищення заробітної плати не перекриває суму можливої індексації за серпень.

Визначаємо суму індексації-різниці:

185,56 - 106,42 = 79,14 (грн).

Ця сума індексації-різниці розрахована за повний місяць. Але оскільки підвищення посадового окладу спеціаліста ОМС відбулося із 3 серпня, суму індексації-різниці за серпень треба розрахувати пропорційно відпрацьованим дням із 3 по 31 серпня.

Ця сума визначається так:

79,14 : 21 x 20 = 75,37 грн,

де 79,14 — сума індексації-різниці за повний місяць;

21 — кількість робочих днів за графіком роботи за серпень;

20 — кількість відпрацьованих робочих днів спеціалістом ОМС із 3 по 31 серпня.

Загальна сума індексації за серпень 2021 року працівника становитиме:

8,84 + 75,37 = 84,21 (грн).

Руда Тетяна

Оплата праці, серпень, 2021/№ 16

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі