UA | RU
22.06.17

Щодо надання педпрацівникам щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день

Міністерство соціальної політики України Лист від 26.04.2017 р. № 1296/01/101-17

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто Ваше звернення і повідомляється.

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Згідно зі статтею 8 Закону працівникам з ненормованим робочим днем може бути встановлена додаткова щорічна відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Відповідно до пункту 6 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.1997 № 7 (далі — Рекомендації), міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем.

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором (пункт 7 Рекомендацій).

Отже, керуючись Орієнтовним переліком (якщо такий є), на підприємстві, в установі, організації як додаток до колективного договору затверджується Список професій, посад працівників з ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної тривалості, в який можуть бути внесені професії, посади, не передбачені Орієнтовним переліком.

Тому зазначена щорічна додаткова відпустка може бути надана педагогічним працівникам, посади яких передбачені у додатку до колективного договору.

Разом з тим слід зауважити, що відповідно до частини третьої статті 10 Закону загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення ( підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту О. Товстенко


КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Педагогам належить щорічна відпустка за «ненормованість»: позиція Мінсоцполітики і його «але»

У листі, що коментується, фахівці Мінсоцполітики відповіли на запит нашої редакції стосовно такого запитання: «Чи мають право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день педагогічні і науково-педагогічні працівники, для яких тривалість щорічної основної відпустки становить 28, 42 або 56 календарних днів?».

У спецвипуску «ОП», 2017, № 8/1, с. 16 ми порушавали це питання, а зараз отримали відповідь від «трудового» Міністерства. Нагадаємо суть проблеми.

Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на користування подовженою оплачуваною відпусткою ( ч. 1 ст. 55 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII). Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) містить лише згадку про тривалість щорічної основної відпустки ( ч. 6 ст. 6 цього Закону) і то з посиланням на урядовий нормативно-правовий акт.

Так ось, конкретну тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних і науково-педагогічних працівників визначено у додатку до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346 (далі — Порядок № 346). Для вказаних працівників установлено щорічну основну відпустку подовженої тривалості — 28, 42 або 56 календарних днів.

При цьому підкреслимо: у додатку до Порядку № 346 для педагогічних і науково-педагогічних працівників наведено тривалість саме щорічної основної відпустки, а не тривалість щорічної відпустки у цілому. Тобто норми ч. 6 ст. 6 Закону № 504/96 і додатка доПорядку № 346 окреслюють тривалість тільки щорічної основної відпустки.

Між тим до виду щорічних відпусток відносять не тільки щорічну основну відпустку, але й, зокрема, щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів ( ст. 4 Закону № 504/96).

Здебільшого педагогічні і науково-педагогічні працівники, враховуючи специфіку їх праці, працюють в умовах ненормованого робочого дня.

Тут же відзначимо, що на нормативно-правовому рівні немає прямої заборони на надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Виходить, що ці працівники можуть претендувати на вказану відпустку. Але на шляху для остаточного затвердження такого підходу нас збентежили попередні роз’яснення Мінсоцполітики (листи від 10.09.2013 р. № 398/13/116-13 та від 08.11.2013 р. № 480/18/116-13), у яких простежувалася думка: не вбачається підстав надавати педагогам понад щорічну основну відпустку тривалістю 42 (а також 28, 56) календарних дні щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день.

У листі, що коментується, Мінсоцполітики уже висловилося інакше. І хоча у цьому роз’ясненні йдеться лише про педагогічних працівників, воно у повній мірі справедливе і для науково-педагогічних працівників.

Увага! Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день може бути надана педагогічним і науково-педагогічним працівникам, посади яких передбачені у додатку до колективного договору.

Як бачимо, тепер Мінсоцполітики дотримується позиції, що педагогічні і науково-педагогічні працівники, для яких щорічна основна відпустка становить 28, 42 або 56 календарних днів, мають право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день. Проте для цього має бути виконана умова: посада педагогічного або науково-педагогічного працівника вказана у додатку до колективного договору, де наведені посади працівників з ненормованим робочим днем.

На зазначеній умові зупинимося детальніше. Для цього нам стануть у нагоді Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці від 10.10.97 р. № 7 (далі — Рекомендації № 7).

Навчальний заклад самостійно визначає у додатках до колективного договору списки професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, і конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день залежно від посади у межах 7 календарних днів (пп. 3 і 7 Рекомендацій № 7). При визначенні таких списків навчальні заклади можуть керуватися орієнтовними переліками робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, які затверджуються міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з відповідними галузевими профспілками (п. 6 Рекомендацій № 7).

Зараз у сфері освіти застосовується Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка, наведений у додатку № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки.

У цьому Орієнтовному переліку вказано лише такі посади педагогічних і науково-педагогічних працівників: керівники установ і організацій та їх заступники, практичні психологи, екскурсоводи. Інших посад педагогів (учителів, викладачів, вихователів тощо) не передбачено.

Тож фактично МОН і «освітянська» Профспілка рекомендують вважати саме ці посади такими, обіймаючи які працівники працюють в умовах ненормованого робочого дня з гарантією у вигляді надання щорічної додаткової відпустки за «ненормованість». При цьому Мінсоцполітики (листи від 10.09.2013 р. № 398/13/116-13 та від 08.11.2013 р. № 480/18/116-13) допускає, що у додатку до колективного договору навчального закладу можна вказувати посади з ненормованим робочим днем, не передбачені Орієнтовним переліком. Проте ми все ж таки не рекомендуємо це робити.

Отже, до переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, наведеного у додатку до колективного договору навчального закладу, можна включити посади педагогічних і науково-педагогічних працівників — керівників та їх заступників, практичних психологів, екскурсоводів.

Проте тут пам’ятайте про обмеження з тривалості щорічної відпустки: загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів ( ч. 3 ст. 10 Закону № 504/96). Цей припис актуальний для педагогічних і науково-педагогічних працівників, тривалість щорічної основної відпустки для яких становить 56 календарних днів.

Покажемо це на прикладі посади директора загальноосвітнього навчального закладу. Йому належить щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Тож за цією посадою допустимо надати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день до 3 календарних днів. Тільки так загальна тривалість щорічної (основної — 56 календарних днів + додаткової за ненормований робочий день — 3 календарні дні) відпустки не перевищує максимально допустимої тривалості цієї відпустки у 59 календарних днів.

Тому у додатку до колективного договору навчального закладу для посад педагогів, яким установлена тривалість щорічної основної відпустки у 56 календарних днів, краще одразу прописати, що тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день їм може бути надана максимальною тривалістю 3 календарних дні.

Наостанок відзначимо: існують посади педагогічних працівників, для яких тривалість щорічної основної відпустки не визначена у додатку до Порядку № 346 (наприклад, для культорганізатора вишу I — II рівнів акредитації, керівника гуртка дошкільного навчального закладу). Ці ситуації ми розглядали у спецвипуску «ОП», 2017, № 8/1, с. 13.

Мінсоцполітики вважає (наприклад, див. лист від 24.02.2016 р. № 54/13/116-16 // спецвипуск «ОП», 2016, № 8/1, с. 13), що працівникам, які обіймають такі посади, слід надавати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні. При цьому, на думку Мінсоцполітики, їм допустимо надавати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів. Тож посади цих працівників можна також розглядати як претендентів на вказану відпустку і прописувати у переліку працівників з ненормованим робочим днем, що наводиться у додатку до колективного договору.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: ot@id.factor.ua)

Червень , 2017/№ 12/1

 
Теги:
Газета «Оплата праці»


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це

Коментарі (9)
Инженер
22.06.2017
54 дня отпуска, зарплаты к 10ке, а может уже и о других пора подумать?
111111
22.06.2017
а к 40 000,00 как вам?
Іра
22.06.2017
підскажіть будь ласка, проводки по поточному ремонту будівлі?
оксана
22.06.2017
Работаю в образовании лет 15 главбухом. Ни разу не видела преподавателя после окончании пар. Какой у них не нормований день? После работы только бухгалтерия задерживается!
оксана
22.06.2017
Как говорит наш зауч "Есть три причины по которым я люблю свою работу -июнь,июль и август"...
вера
22.06.2017
56 дней отпуска.... им ещё и мало!!!!! я в шоке, тут хоть бы на две недели вырваться между авансом и зарплатой, отчетами," прозорами" и "едатами"....
Квітка
22.06.2017
В нашій державі тільки педагоги люди, а всі остальні посади - прибиральниці.
Вадим
23.06.2017
Какой ненормований робочий день ? у них же 18 часовая рабочая неделя!!!! когда же педики уже нажрутся , всё мало и мало. Верить этим балаболам из минсоц политики нельзя . Пора уже бастовать, чтобы узнали для чего нужны бухгалтера ! Когда ни одна падла не получит зарплату , ни один платёж не пройдёт и всё станет , вот тогда будет результат. А не собирать подписи на доплату за выслугу. У нас например педикам деньги есть на оздоровительные ,а всем остальным денег нет , потому что в области денег нет по кошторису на листопад , грудень нуль . На то чтобы убрать зрівнялівку у зарплаті теж грошей нема, хотя в мінсоцполітики кричали виділили 40 млн. Де вони нема.

Людмила
28.06.2017
Депутатам делать не чего ------- значить у трудяг 24 дня, а мы что не люди,зарплата 2544 грн. живи как хочешь - а учителя и так имеют с репетиторства так и еще отпуск 56,а может они в в шахту и дворы убирать и так далее у них зарплата позволяет!!
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі