Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.10.21
532 0
Друкувати
Обране

Щомісячні премії у розрахунку середньої зарплати

Із 04.09.2021 набули чинності зміни до Порядку № 100. Головне нововведення — при розрахунку середньоденної зарплати змінився порядок включення премій. У цій статті розберемо, як зараз треба включати до розрахунку середньої зарплати щомісячні премії.


Почнемо з положень Порядку № 100, якими наразі регулюється порядок включення щомісячних премій до середньоденного заробітку.

Так, згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку № 100 премії (у тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Давайте розберемося, як зараз треба включати щомісячну премію до розрахунку середньоденного заробітку.

Формула розрахунку

Для включення щомісячної премії до розрахунку середньої зарплати треба спочатку з’ясувати, як саме нарахована щомісячна премія.

Щомісячну премію згідно з Положенням про преміювання можуть нараховувати:

• за відпрацьований час поточного місяця (це так звана щомісячна премія, яка нарахована «місяць у місяць»);

• за відпрацьований час попереднього місяця (це так звана щомісячна премія, яка нарахована «у поточному місяці за попередній»).

Суму щомісячної премії, яка включається до розрахунку середньоденного заробітку, визначайте за такою формулою:

П = Пн : РДза x РДн,

де П — сума щомісячної премії, яка включається до розрахунку середньої зарплати;

Пн — сума нарахованої щомісячної премії;

РДза — кількість відпрацьованих робочих днів у місяці, ЗА який нарахована премія;

РДн — кількість відпрацьованих робочих днів у місяці, в якому нарахована премія.

Як бачимо, якщо щомісячна премія нарахована «місяць у місяць», то необхідності у додатковому розрахунку її суми для включення до розрахунку середньоденної зарплати немає. Адже кількість відпрацьованих днів у місяці, ЗА який нарахована премія, та В якому нарахована премія, збігаються. Це ж один і той самій місяць.

А ось для включення суми щомісячної премії, яка нарахована у поточному місяці за попередній, треба провести спеціальний додатковий розрахунок.

Розглянемо все на числових прикладах.

Щомісячна премія нарахована «місяць у місяць»

Приклад 1. Працівник із 4 жовтня йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів.

Розрахунковий період: жовтень-2020 — вересень-2021.

Згідно з Положенням про преміювання щомісячна премія нараховується у поточному місяці за відпрацьовані дні поточного місяця у розмірі 20 % від посадового окладу. Із 2 по 13 серпня працівник хворів. Сума лікарняних склала 1419,24 грн.

Як розрахувати відпускні працівникові?

Вище ми зазначали, що сума щомісячної премії, яка нарахована у поточному місяці за відпрацьовані дні поточного місяця, до розрахунку середньої зарплати включається у повній сумі.

Отже, наведемо у табл. 1 суми доходу працівника, які нараховані, та суми виплат, які включаються до розрахунку середньоденної заробтіної плати.

Таблиця 1. Дані до прикладу 1 (премія «місяць у місяць»)

Місяці розрахункового періоду

Нараховані виплати

Виплати, які враховуються до розрахунку

оклад

премія

індексація

лікарняні

Жовтень-2020

5500

1100

6600

Листопад-2020

5500

1100

6600

Грудень-2020

5500

1100

6600

Січень-2021

6000

1200

7200

Лютий-2021

6000

1200

7200

Березень-2021

6000

1200

7200

Квітень-2021

6000

1200

7200

Травень-2021

6000

1200

7200

Червень-2021

6000

1200

77,18

7277,18

Липень-2021

6000

1200

80,89

7280,89

Серпень-2021

3142,86

628,57

42,37

1419,24

5233,04

Вересень-2021

6000

1200

80,89

7280,89

Усього

67642,86

13528,57

281,33

1419,24

82872

Розрахуємо середньоденну зарплату:

82872 : (365 - 11) = 234,10 грн.

Сума відпускних складе:

234,10 x 14 = 3277,40 грн.

Сторнована премія

Доволі часто бухгалтери бюджетних установ стикаються з необхідністю сторнувати зарплату за попередній місяць у зв’язку з тим, що зарплату було виплачено за весь місяць, а потім виявилося, що працівник у кінці місяця хворів. У наступному місяці бухгалтер здійснює перерахунок. І тут виникає запитання: що робити із частиною щомісячної премії, яку доводиться сторнувати в такому випадку також разом із іншими складовими заробітної плати, які були нараховані за невідпрацьований час?

Коригування щомісячної премії, також як і інших складових зарплати, треба віднести до того місяця, в якому вона була нарахована.

Розглянемо приклад.

Приклад 2. Працівник із 4 жовтня йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів.

Розрахунковий період: жовтень-2020 — вересень-2021.

Згідно з Положенням про преміювання щомісячна премія нараховується у поточному місяці за відпрацьовані дні поточного місяця у розмірі 20 % від посадового окладу. Із 25 по 31 серпня працівник хворів. Сума лікарняних склала 827,89 грн.

Як розрахувати відпускні працівникові?

Наведемо у табл. 2 суми доходів працівника, які включаються до розрахунку середньоденної зарплати.

Таблиця 2. Дані до прикладу 2 (сторнована премія)

Як бачите, у табл. 2 для розрахунку середньоденної зарплати суми відсторнованої зарплати, у тому числі щорічної премії, яка нарахована у поточному місяці за поточний, треба віднести до доходу серпня.

Майте на увазі, що для цілей розрахунку середньоденної заробітної плати суми лікарняних, допомоги по вагітності та пологах повинні бути віднесені до доходу за ті місяці, ЗА які вони нараховані.

Тому стосовно нашого прикладу суму нарахованих у вересні лікарняних за період хвороби у серпні для розрахунку середньоденної заработної плати треба віднести до доходу за серпень. Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

83667,48 : (365 - 11) = 236,35 грн.

Сума відпускних складе:

236,35 x 14 = 3308,90 грн.

А тепер розглянемо числовий приклад включення до розрахунку середньоденної зарплати щомісячної премії, яка нарахована у поточному місяці за відпрацьовані дні попереднього місяця.

Включення такої щомісячної премії до розрахунку середньоденної зарплати має свої особливості, які ми й розглянемо далі.

Щомісячна премія нарахована в поточному місяці за попередній

Приклад 3. Працівник із 4 жовтня йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів.

Розрахунковий період: жовтень-2020 — вересень-2021.

Згідно з Положенням про преміювання щомісячна премія нараховується у поточному місяці за відпрацьовані дні попереднього місяця у розмірі 20 % від посадового окладу. Із 2 по 13 серпня працівник хворів. Сума індексації зарплати, нарахованої за кожен місяць із червень по вересень 2021 року, — 281,33 грн. Сума лікарняних склала 1419,24 грн.

Як розрахувати відпускні працівникові?

Наведемо у табл. 3 розрахунок суми щомісячної премії, яка включається до розрахунку середньоденної зарплати.

Таблиця 3. Розрахунок суми премії до прикладу 3 (премія в поточному місяці за попередній)

Місяці розрахункового періоду

Оклад

Премія

Кількість відпрацьованих робочих днів

Сума премії, яка включається до розрахунку

у попередньому місяці

у поточному місяці

Жовтень-2020

5500

1100

22

21

1050

Листопад-2020

5500

1100

21

21

1100

Грудень-2020

5500

1100

21

22

1152,38

Січень-2021

6000

1100

22

19

950

Лютий-2021

6000

1200

19

20

1263,16

Березень-2021

6000

1200

20

22

1320

Квітень-2021

6000

1200

22

22

1200

Травень-2021

6000

1200

22

18

981,82

Червень-2021

6000

1200

18

20

1333,33

Липень-2021

6000

1200

20

22

1320

Серпень-2021

3142,86

1200

22

11

600

Вересень-2021

6000

628,57

11

22

1257,14

Усього

67642,86

13428,57

x

x

13527,83

Суму щомісячної премії, яку треба включити до розрахунку середньої зарплати, визначайте за наведеною вище формулою.

Наприклад, сума щомісячної премії, яка береться до розрахунку середньої зарплати у жовтні 2020 року, визначається так:

1100 : 22 x 21 = 1050 грн,

де 22 — кількість відпрацьованих днів у вересні 2020 року;

21 — кількість відпрацьованих днів у жовтні 2020 року.

Суми щомісячних премій за всі інші місяці розрахункового періоду, які включаються до розрахунку середньоденного заробітку, розраховуються так само.

Отже, загальна сума доходу працівника за розрахунковий період, у тому числі сума перерахованих щомісячних премій, складе:

67642,86 + 13527,83 + 1419,24 + 281,33 = 82871,26 грн.

Розрахуємо середньоденну зарплату:

82871,26 : (365 - 11) = 234,10 грн.

Сума відпускних складе:

234,10 x 14 = 3277,40 грн.

Руда Тетяна

Оплата праці, жовтень, 2021/№ 19

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.