Інформація по темі "" | Публікації по тегу
06.02.19
57134 11
Друкувати
Обране

Сплачуємо ЄСВ з МЗП у 2019-му

Відразу зазначимо, що ЄСВ-правило, яке вимагає сплачувати ЄСВ з «мінімалки», якщо в працівника зарплата менше мінімальної зарплати (далі — МЗП), не змінилося. Із січня 2019 року збільшився тільки розмір МЗП (з 3723 грн. до 4173 грн.). А це означає, що збільшилася й сума ЄСВ з МЗП. Про те, які правила потрібно врахувати при нарахуванні ЄСВ з МЗП, поговоримо далі.


 

Винятки з правила

Отже, «джерело проблем» — норма з ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ. Саме вона вимагає від нас за доходами певних працівників у разі, якщо загальна база нарахування ЄСВ за місяць менше МЗП, сплатити ЄСВ з МЗП. Нагадаємо, розмір мінзарплати із січня 2019 року зріс до 4173 грн. Відповідно, сума ЄСВ з МЗП становить 918,06 грн.

ЄСВmin = 4173МЗП х 22 %ставка ЄСВ = 918,06 грн.

І в яких же випадках потрібно сплачувати саме таку суму ЄСВ?

Розпочнемо «від зворотного»  — з тих осіб, за якими це правило виконувати не потрібно. Передусім це ті працівники, для яких установлені так звані «спецставки» ЄСВ, тобто ставки, які менше 22 %. Ось вони.

Виняток 1. Працівники з інвалідністю (ставка ЄСВ 8,41 %). Для підприємств, установ та організацій, а з початку цього року нарешті й для фізосіб-підприємців (у тому числі єдиноподатників), у яких працюють особи з інвалідністю, ЄСВ установлено в розмірі 8,41 % бази нарахування ЄСВ (ч. 13 ст.8 Закону про ЄСВ).

Підтвердженням установлення працівникові інвалідності є завірена копія довідки до акта огляду в МСЕК про встановлення групи інвалідності.

Нарахування спецставки ЄСВ проводиться з дати встановлення інвалідності, але не раніше отримання завіреної копії довідки до акта огляду в МСЕК, і закінчується датою зняття інвалідності (п. 8 розд. III Інструкції № 449*).

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449.

Виняток 2. Усі працівники (ставка ЄСВ 5,3%). Для підприємств та організацій всеукраїнських (!)громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема суспільств УТОГ і УТОС, у яких чисельність осіб з інвалідністю становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, ЄСВ установлено у розмірі 5,3 % бази нарахування ЄСВ усіх працівників (абзац перший ч. 14 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Виняток 3. Працівники з інвалідністю (ставка ЄСВ 5,5%). Для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, ставка ЄСВ установлена в розмірі 5,5 % бази нарахування для працюючих осіб з інвалідністю (абзац другий ч. 14 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Йдемо далі. Ми визначилися, що вимога про сплату ЄСВ з МЗП поширюється тільки на доходи тих працівників, з яких ЄСВ стягується за ставкою 22 %. Але й тут є винятки. Ось вони.

Виняток 4. Працівники — зовнішні сумісники. Зовнішні — це ті, у кого основне місце роботи знаходиться в іншого роботодавця. Якщо ж ваш працівник — внутрішній сумісник, без інвалідності, то за його доходом вимогу про сплату ЄСВ з МЗП виконувати потрібно. При цьому для порівняння з МЗП потрібно брати весь нарахований йому дохід як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом.

Виняток 5. Особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД. Тут також уточнимо, що йдеться про тих осіб, які виконують роботи (надають послуги) тим юридичним особам або фізособам-підприємцям, які не є для них основним місцем роботи. Інакше за такими особами виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП потрібно. При цьому для порівняння з МЗП потрібно брати весь нарахований дохід фізособі (зарплату, винагороду за ЦПД тощо).

Як бачимо, зобов’язання зі сплати ЄСВ з МЗП потрібно виконувати за доходом працівника без інвалідності, що нараховується за основним місцем роботи.

А тепер давайте наведемо перелік виплат, які включаються до бази нарахування ЄСВ. Це потрібно знати, оскільки саме ЗАГАЛЬНА сума бази нарахування ЄСВ порівнюється з МЗП.

Рахуємо загальну базу нарахування ЄСВ

Виплата 1. Зарплатні виплати (як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом), що включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5**.

** Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Відпускні для цілей порівняння з МЗП належать до бази того місяця, за які вони нараховані.

Якщо ви виправляєте в поточному місяці зарплатні помилки за попередній період, то суми коригування відображаються в поточному місяці і впливають на ФОП поточного місяця. Виняток — ситуації з коригуванням зарплати у зв’язку з нарахуванням лікарняних, декретних, відпускних і з коригуванням сум лікарняних, декретних, відпускних.

Виплата 2. Лікарняні (як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом). Для порівняння з МЗП суми лікарняних належать до тих місяців, за які вони нараховані.

Те ж саме стосується й випадку коригування їх суми за минулі періоди.

Виплата 3. Допомога по вагітності та пологах (як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом). Для порівняння з МЗП суми допомоги по вагітності та пологах належать до тих місяців, за які вони нараховані.

Те ж саме стосується й випадку коригування їх суми за минулі періоди.

Виплата 4. Винагорода за виконані роботи, надані послуги за ЦПД. Увага! Йдеться про винагороду за виконані роботи, надані послуги за ЦПД фізичними особами замовникові, який одночасно є роботодавцем за основним місцем роботи для такої фізичної особи.

Приклад. Працівник, без інвалідності, за основним місцем роботи захворів у грудні 2018 року. Хвороба тривала з 24.12.2018 р. по 09.01.2019 р. включно. За відпрацьовані дні в грудні 2018 року йому нарахована зарплата в сумі 3000 грн. У січні 2019 року йому були нараховані такі виплати: зарплата за відпрацьовані дні січня — 3200 грн., лікарняні (60 %) — у загальній сумі 1343 грн. (за дні хвороби, що припадають на грудень, — 632 грн., за дні, що припадають на січень, — 711 грн.).

Якщо частину місяця працівник працював, частину — хворів і на дату нарахування ЄСВ не відома загальна сума доходу за такий місяць, то в місяці відкриття лікарняного ЄСВ нараховується на зарплату за фактично відпрацьовані дні місяця без урахування положень ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ. Після надання лікарняного листа для цілей порівняння з МЗП лікарняні належать до місяців, за які вони нараховані. Якщо після розподілу лікарняних у місяці, за який вони нараховані, загальний дохід вийшов менше МЗП, роботодавець зобов’язаний нараховувати ЄСВ з МЗП.

Див. лист ДФСУ від 02.02.2017 р. № 1925/6/99-99-13-02-01-15 і роз’яснення в підкатегорії 301.04 ЗІР.

Сума зарплати за грудень (3000 грн.) не перевищує МЗП. Проте загальна сума доходу за цей місяць ще не відома. Тому в грудні ЄСВ нараховуємо на фактичну зарплату: 3000 грн. х 22 % = 660 грн.

У січні 2019 року, після того як був наданий перехідний лікарняний, виплати за дні хвороби необхідно віднести до місяців, за які вони нараховані, і порівняти з МЗП: грудень-2018: 3000 + 632 = 3632 < 3723МЗП-2018; січень-2019: 3200 + 711 = 3911 < 4173МЗП-2019.

І грудневий, і січневий доходи не перевищують розміри МЗП, що діють у цих місяцях. Отже, ЄСВ за ці місяці нараховуємо виходячи з відповідних розмірів МЗП. Усі нарахування (крім зарплати за грудень 2018 року) проведені в січні 2019 року. Суми ЄСВ будуть такими: на лікарняні за грудень: 632 грн. х 22 % = 139,04 грн.; на додаткову базу ЄСВ за грудень: 91(3723 - 3632) х 22 % = 20,02 (грн.); на зарплату за січень: 3200 грн. х 22 % = 704 грн.; на лікарняні за січень: 711 грн. х 22 % = 156,42 грн.; на додаткову базу ЄСВ за січень: 262(4173 - 3911) х 22 % = 57,64 (грн.).

Винятки за основними працівниками

Ситуація 1. Відсутня база для нарахування ЄСВ (дохід працівника за звітний місяць дорівнює «нулю»). Наприклад, працівник весь місяць був у відпустці за свій рахунок, був відсутній на роботі внаслідок прогулу. Бази немає — правило сплати ЄСВ з МЗП виконувати не потрібно.

Ситуація 2. У місяці прийняття/звільнення основного працівника, без інвалідності, працівник не відпрацював повністю норму робочого часу. Наприклад, працівник прийнятий або звільнений 11.01.2019 р. Виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП за січень не потрібно.

Але! Якщо працівник прийнятий у перший робочий день або звільнений в останній робочий день звітного місяця, то вимогу про сплату ЄСВ з МЗП за доходом основному працівникові,без інвалідності, виконувати потрібно.

Наприклад, працівник прийнятий 02.01.2019 р., чи буде звільнений 29.03.2019 р.

Ситуація 3. Працівникові надана відпустка без збереження зарплати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки*** (на період проведення у відповідному населеному пункті АТО, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях).

*** Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911Коментарі
(11)
Злой Бух
06.02.2019
Ви ще забули додати про один геморой:
якщо при звільненні працівник має компенсацію за використану відпустку понад міри від"ємного значення, наприклад, "- 3 кал.дні.", тоді треба заробітну плату за ТОЙ МІСЯЦЬ, де він брав відпустку зменшувати на цю суму, та робити донарахування за ТОЙ місяць.
Ната Злой Бух
08.02.2019
Почему? Компенсация относиться к месяцу увольнения под кодом обыічной зп. То есть отпуск за тот месяц не снимаеться и нничего пересчитывать не надо
Татьяна Ната
08.02.2019
Если отпуск "перегуляный", то нужно снимать отпускные того месяца, когда
он был предоставлен. Тогда и может возникнуть необходимость отражения
допбазы по ЕСВ. Она в свою очередь в ЕСВ-отчете показывается с КТН 14.
Вера
07.02.2019
А еще нет четкого ответа на вопрос: Если работает внутренний совместитель, то нужно ли по основной должности доплачивать ЕСВ до минимального, или сравнивать начисленую зарплату по обеим должностям с минимальной?
Татьяна Вера
07.02.2019
Для расчета ЕСВ с МЗП мы должны сравнить общую базу начисления по ЕСВ с минимальной зарплатой. В общую базу начисления ЕСВ включается как зарплата по основному месту работы, так и по внутреннему совместительству. Поэтому если общая сумма зарплаты по основному месту работы и по внутреннему совместительству больше МЗП, то ЕСВ Вы уплачиваете с фактически начисленной общей суммы базы начисления ЕСВ.
Валентина
15.02.2019
Якщо в лютому щорічна основна відпустка 28 к.днів (нараховано менше мін..зарплати) і звільнення 28.02.2019(останній день відпустки),чи потрібно в цьому випадку доплата ЄСВ з МЗП?
Натуля Валентина
13.03.2019
Так, потрібно. Якщо працівник прийнятий у перший робочий день або звільнений в останній робочий день звітного місяця, то вимогу про сплату ЄСВ з МЗП за доходом основному працівникові,без інвалідності, виконувати потрібно


ВІра
03.05.2019
Доброго дня! Підкажіть,будь ласка.Працівник працює на 0,5 ставки по трудовій,основне місце роботи.Зп виходить 3496,00 грн (нарахована).Як правильно подавати єсв? ПРосто робити доплату?
Олена
24.03.2020
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка! Ситуація наступна: працівник прийнятий на роботу 12.03. З 16.03 пішов у відпустку без збереження на 15 днів. В результаті відпрацьовано ним три робочі дні. ЄСВ потрібно сплачувати за три дні чи за весь період з 12 по 31 березня як доплату до ЄСВ?
Марія Олена
20.04.2020
Такой же вопрос , только у меня принята работница 13.03. Интересен ответ
Ирина Марія
10.06.2020
доплачивать не надо, т.к. принят не в первый рабочий день
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн