Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.09.21
193 0
Друкувати
Обране

Така різна середня: матдопомога та відпустка новачку

Особливості розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, матдопомоги та інших виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати, регулює Порядок № 100. Але деякі з них розраховуються виходячи з розрахункового періоду 12 календарних місяців, а інші — виходячи з розрахункового періоду 2 календарні місяці. Тому правила розрахунку у них різні, попри те, що обчислення цих виплат регламентує один документ. У цій статті нагадаємо, як розрахувати за середнім заробітком матдопомогу на соцпобут і відпускні працівнику. При цьому закцентуємо увагу на розрахунку цих виплат новачку, який відпрацював менше одного місяця.


Почнемо з прикладу, на якому пояснимо принцип та нюанси розрахунку середньої зарплати для двох різних випадків працівнику-новачку.

Приклад. Працівник прийнятий на роботу в міську раду 17 серпня 2021 року інспектором з окладом 4300 грн (зайнятість — повна, графік роботи — стандартна п’ятиденка). За його заявою розпорядженням керівника від 22 вересня 2021 року йому надана допомога на соцпобут у розмірі середньомісячного заробітку. З 29 вересня по 1 жовтня 2021 року він іде на 3 дні у щорічну основну відпустку. За 10 робочих днів серпня йому нарахована зарплата у сумі 3071,43 грн. Як розрахувати матдопомогу і відпускні?

Матдопомога на соцпобут

Матдопомога новачку. Нагадаємо, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися один раз на рік за рішенням керівника (шляхом видання наказу або розпорядження) за наявності коштів на її виплату та на підставі особистої заяви працівника, в якій зазначені обставини, які обумовили необхідність отримання матеріальної допомоги (наприклад, скрутне матеріальне становище). Розмір такої допомоги не має перевищувати середньомісячної зарплати*.

* Правила і нюанси виплати допомоги на соцпобут в ОМС ви можете знайти у статті «Допомога на соцпобут в ОМС» цього номера.

За умов наведеного прикладу матдопомога на соцпобут виплачується працівнику у максимальному розмірі — середньомісячна зарплата.

Зауважте: законодавство не містить вимог щодо стажу роботи для її виплати. Тому якщо внутрішніми локальними документами не передбачене обмеження щодо виплати матдопомоги новачкам, то за рішенням керівника і наявності на таку виплату коштів допомога на соцпобут може бути виплачена працівнику-новачку за його заявою.

Середньоденна зарплата. Середньоденна зарплата для обчислення матдопомоги розраховується з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Для розрахунку суми матдопомоги середньоденну зарплату визначаємо за такою формулою:

ЗПсд = ЗПф : РДф,

де ЗПсд — середньоденна (середньогодинна) заробітна плата;

ЗПф — сума зарплати за фактично відпрацьовані працівником робочі дні (години) протягом розрахункового періоду;

РДф — кількість робочих днів (годин), фактично відпрацьованих у розрахунковому періоді.

Як бачите, у цьому розрахунку беруть участь фактично нарахований заробіток і фактично відпрацьовані робочі дні (години) розрахункового періоду. Та щоб їх підрахувати, необхідно визначити розрахунковий період.

Розрахунковий період. Визначимо розрахунковий період у два кроки.

1. Знайдемо «точку відліку». Тобто визначимося з місяцем (датою), в якому відбулася подія (дата затвердження розпорядження керівника). За умовами прикладу — це 22 вересня 2021 року. Отже, місяць від якого відштовхуємося, — вересень 2021 року.

2. Визначимо місяці розрахункового періоду, що передують вересню. Це повинні бути 2 місяці — липень і серпень 2021 року. Але працівник (прийняття на роботу — 17 серпня) відпрацював лише 10 робочих днів у серпні. Тобто в розрахунковому періоді в нього відсутні повністю відпрацьовані місяці.

Саме тут дехто з бухгалтерів «обпікається» і рахує середню зарплату виходячи з окладу. Це неправильно! І ось чому.

Увага!

Для випадку з розрахунком за 2 календарних місяці вимога про повністю відпрацьовані місяці в Порядку № 100 відсутня.

Це також наголошували фахівці Мінекономіки у роз’ясненні від 24.12.2020 р. на своєму сайті me.gov.ua.

Тобто ми повинні розрахувати середню виходячи з виплат за фактично відпрацьовані дні у двомісячному періоді, що передують вересню 2021 року, а саме з виплат за 10 відпрацьованих днів серпня.

Розрахунок середньоденного заробітку буде такий:

3071,43 : 10 = 307,14 (грн).

Тепер перейдемо до розрахунку матдопомоги на соцпобут, яка надається в розмірі середньомісячного заробітку.

Середньомісячний заробіток. Середньомісячна зарплата для нарахування допомоги обчислюється за формулою.

ЗПсм = ЗПсд x РДсм,

де ЗПсм — середньомісячна зарплата;

РДсм — середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

У свою чергу, середньомісячне число робочих днів обчислюється так.

РДсм = РД : 2,

де РД — кількість робочих днів за графіком роботи у розрахунковому періоді.

Виходячи з умов наведеного прикладу, умовним розрахунковим періодом є липень — серпень 2021 року, норма яких за стандартною п’ятиденкою становить 43 робочих дня (22 дні липня + 21 день серпня). Знайдемо середньомісячне число робочих днів:

43 : 2 = 21,5 (роб. дн.).

Тепер, маючи суму середньоденної зарплати і середньомісячне число робочих днів, розрахуємо суму матдопомоги:

307,14 х 21,5 = 6603,51 (грн).

Отже, працівнику буде надана матдопомога на соцпобут у сумі 6603,51 грн. Тепер перейдемо до розрахунку відпускних.

Відпускні

Відпустка новачку. За загальними правилами права на основну щорічну відпустку повної тривалості у перший рік роботи працівник набуває після відпрацювання безперервно шести місяців у конкретного роботодавця (ч. 5 ст. 10 Закону про відпустки).

А до такого відпрацювання відпустка може бути надана тривалістю, визначеною пропорційно до відпрацьованого часу (див. лист Мінсоцполітики від 20.08.2015 р. № 507/13/133-15). Утім, із дозволу керівника працівнику може бути надано відпустку «авансом».

За умовами наведеного прикладу працівник не має безперервної роботи 6 місяців, але термін роботи дозволяє йому використати 3 дні відпустки (пропорційно до відпрацьованого часу). Відпустка йому надана, тепер перейдемо до розрахунку відпускних.

Середньоденна зарплата. Обчислення середньої зарплати для оплати часу відпустки/відпускної компенсації проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки / відпускної компенсації.

А якщо працівник пропрацював менше року перед місяцем надання відпустки, то середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка (абз. 2 п. 2 Порядку № 100).

Увага!

До розрахункового періоду при обчисленні відпускних включаються повні (!) місяці роботи, які передують місяцю надання відпустки.

Але за умовами наведеного прикладу повних місяців роботи у працівника немає. Тому норма абз. 2 п. 2 Порядку № 100 до наведеного у прикладі випадку не може бути застосована, оскільки у працівника відсутній розрахунковий період.

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня зарплата обчислюється з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу, але не менше ніж МЗП, і пропорційно до зайнятості працівника.

Розрахунок середньої зарплати від окладу (МЗП) здійснюємо за такою формулою:

ЗПсд = ПО х 12 : КДрп,

де ПО — посадовий оклад (МЗП) пропорційно зайнятості;

КДрп — календарні дні умовного розрахункового періоду зменшені на кількість святкових і неробочих днів.

Тобто знаходимо умовну зарплату умовного розрахункового періоду і ділимо її на кількість календарних днів умовного розрахункового періоду зменшену на святкові і неробочі дні.

Виходячи з умов наведеного прикладу посадовий оклад працівника при повній зайнятості виявляється меншим за МЗП. Оскільки зайнятість працівника повна, то у розрахунку фігурувати МЗП у розмірі 6000 грн.

В умовному розрахунковому періоді 365 календарних днів зменшуємо на 11 святкових і неробочих і в результаті отримуємо 354 календарних дні, які й беремо до розрахунку.
Розрахунок середньоденної зарплати для обчислення відпускних буде такий:

6000 х 12 : 354 = 203,39 (грн).

Перейдемо до обчислення відпускних.

Сума відпускних. Відпускні знаходимо множенням середньоденної зарплати на кількість днів відпустки. За умовами прикладу працівнику надано 3 дні основної щорічної відпустки. Розрахунок відпускних буде такий:

203,39 х 3 = 610,17 (грн).

Нагадаємо: відпускні виплачуйте працівнику не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Дні рахуємо календарні. Як правильно визначити граничну дату виплати? Ось дивіться. Дата виходу працівника у відпустку — 29 вересня. Відраховуємо три дні до цієї дати — 26, 27 та 28 вересня. Оскільки день виплати припадає на вихідний (25 вересня), то відпускні потрібно виплатити напередодні — 24 вересня (п’ятниця).

Запам’ятайте: між датами виходу у відпустку і виплати відпускних мають «сидіти» не менше ніж три календарних дні.

Долга Ірина

Оплата праці, вересень, 2021/№ 18

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.