Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.01.17
209917 122
Друкувати
Обране

Установлюємо ЄТС-оклади з 1 січня 2017 року

З 1 січня 2017 року набули чинності зміни, унесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774). Зокрема, у новій редакції викладено ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) і ст. 96 КЗпП.


Нові норми, по-перше, установили законодавчі вимоги до мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника — не менше прожиткового мінімуму працездатної особи (ПМПО) на 1 січня календарного року.

По-друге, прописали принцип формування схем окладів бюджетників. Так, схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формуються на основі:

— мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого КМУ;

— міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

По-третє, зафіксували, що мінімальну зарплату (МЗП) більше не використовують як розрахункову величину для встановлення посадових окладів працівників (п. 3 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774).

Усі ці нововведення втілилися в постанові, що коментуєтьсяІ стосується цей документ перш за все всіх категорій працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (ЄТС). Сюди належать працівники медзакладів, установ освіти, установ соцзахисту тощо з оплатою праці за основоположною постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298.

Розміри окладів за ЄТС. Постановою, що коментується, Уряд установив, що з 1 січня 2017 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, установленого в розмірі ПМПО на 1 січня календарного року.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII з 01.01.2017 р. розмір ПМПО дорівнює 1600 грн.

Отже, постановою, що коментується, затверджено новий розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, на базі якого розраховують посадові оклади (тарифні ставки) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС («базовий» тарифний оклад х на відповідний тарифний коефіцієнт ЄТС).

Важливо! З 01.01.2017 р. розмір «базового» посадового окладу становить 1600 грн.

Нагадаємо: у грудні 2016 року розмір «базового» посадового окладу становив 1335 грн. Виходить, що цей показник збільшився на 265 грн., або майже на 19,9 %. Від розміру «базового» посадового окладу залежать розміри посадових окладів за тарифними розрядами за ЄТС, і розмір таких окладів треба визначити самостійно.

Отже, порядок визначення посадових окладів (тарифних ставок) за ЄТС з 01.01.2017 р. такий: посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 2 — 25-го тарифних розрядів розраховуються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду (1600 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт. Наприклад, для працівника 7-го тарифного розряду з 01.01.2017 р. посадовий оклад (тарифна ставка) дорівнює 2464 грн. (1600 х 1,54).

Застосовувати з 01.01.2017 р. при розрахунках правила округлення не знадобиться, адже підсумкові оклади (ставки) виходять у цілих числах (гривнях без копійок).

Ураховуючи зазначене, далі в таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів, що мають бути встановлені у штатних розписах бюджетних установ, організацій з 1 січня 2017 року.

Як бачимо з таблиці, порівняно з груднем-2016 збільшуються оклади всіх працівників з 2-го по 25-й розряди ЄТС (крім окладу працівника 1-го тарифного розряду, він залишиться незмінним — 1600 грн.).

Диференціація зарплати на рівні МЗП. Крім установлення з 01.01.2017 р. нових розмірів посадових окладів у штатних розписах, положеннями п. 2 постанови, що коментується, приписано керівникам установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери не допустити «зрівнялівку» в оплаті праці працівників, які отримують зарплату на рівні «мінімалки».

Для цього зобов’язали керівників у межах затвердженого фонду оплати праці забезпечити диференціацію зарплати працівників з оплатою на рівні МЗП за рахунок установлення доплат, надбавок, премій, залежно від:

— складності, відповідальності та умов виконуваної роботи;

— кваліфікації працівника;

— результатів праці працівника.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) з 1 січня 2017 року, грн.

1

1,00

1600

2

1,09

1744

3

1,18

1888

4

1,27

2032

5

1,36

2176

6

1,45

2320

7

1,54

2464

8

1,64

2624

9

1,73

2768

10

1,82

2912

11

1,97

3152

12

2,12

3392

13

2,27

3632

14

2,42

3872

15

2,58

4128

16

2,79

4464

17

3,00

4800

18

3,21

5136

19

3,42

5472

20

3,64

5824

21

3,85

6160

22

4,06

6496

23

4,27

6832

24

4,36

6976

25

4,51

7216

Пояснимо, з чим пов’язана така вимога. Річ у тім, що з 1 січня 2017 року завдяки Закону № 1774 також «запрацювали» нові норми ч. 1 і 2 ст. 3 Закону про оплату праці та ч. 1 і 2 ст. 95 КЗпП, що змінюють поняття «мінімальна зарплата» (детальніше див. с. 7 і 13 цього номера). Більше того, з’явилася нова норма — гарантії забезпечення МЗП — ст. 31 Закону про оплату праціНею встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче за розмір МЗП (з 01.01.2017 р. розмір МЗП становить: 3200 грн. (у місячному розмірі) і 19,34 грн. (у погодинному розмірі)).

Це означає, що стосовно деяких працівників роботодавець повинен буде нарахувати доплату до МЗП (детальний аналіз установлення такої доплати знайдете у статті «Дотягнутися … до МЗП» на с. 13 цього номера). І можливі претенденти на таку доплату — працівники з посадовим окладом менше 3200 грн. (якщо в них немає доплат, надбавок і премій, що включаються до розміру МЗП). Для ЄТС-окладів — це працівники 1 — 11-го тарифних розрядів ЄТС (оклади менше 3200 грн.).

Виходить, що кваліфіковані і низькокваліфіковані працівники можуть мати однаковий розмір зарплати.

Наведемо приклади.

Приклад 1. Посадовий оклад бухгалтера (8-й тарифний розряд за ЄТС) з 01.01.2017 р. становить 2624 грн. Повна зайнятість. Доплат, надбавок і премій немає. У січні 2017 року такий працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи.

За січень працівнику нарахують оклад у повному розмірі — 2624 грн. Але оскільки з 01.01.2017 р. МЗП становить 3200 грн. і нарахована зарплата за повністю виконану місячну норму праці (повністю відпрацьований місяць) не може бути нижче МЗП, то працівнику нараховують доплату до рівня МЗП. Розмір такої доплати становитиме:

3200 - 2624 = 576 (грн.).

Таким чином, за січень 2017 року сума зарплати за повністю відпрацьований місяць становитиме:

2624 оклад + 576 доплата до МЗП = 3200 (грн.).

Приклад 2. Посадовий оклад прибиральника службових приміщень (2-й тарифний розряд за ЄТС) з 01.01.2017 р. становить 1744 грн. Повна зайнятість. Отримує доплату за роботу з деззасобами в розмірі 174,40 грн. (10 % посадового окладу). Інших доплат, надбавок і премій немає. У січні 2017 року такий працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи.

Сума доплати за роботу з деззасобами не бере участі у порівнянні з МЗП (цей виняток передбачено ст. 31 Закону про оплату праці для доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я).

Тоді сума доплати до рівня МЗП дорівнює:

3200 - 1744 = 1456 (грн.).

Загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме:

1744 оклад + 174,40 доплата за деззасоби + 1456 доплата до МЗП = 3374,40 (грн.).

Як бачимо, з урахуванням виконання норм ст. 31 Закону про оплату праці може виявитися ось така «оплатна зрівнялівка» і навіть перекоси, коли працівникам з високою кваліфікацією нарахують зарплату нижче низькокваліфікованих працівників.

Проте Уряд у цьому питанні перекладає відповідальність на керівників установ: і зарплату різну нарахувати, і в затверджений фонд оплати праці «втиснутися».

Як же виконати роботодавцю цю «диференціацію»?

Припустимо, що бухгалтеру в прикладі 1 у січні 2017 року буде нараховано надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 1312 грн. (50 % посадового окладу, максимально можливий відсоток для такої надбавки).

Тоді необхідності в нарахуванні доплати до МЗП не буде, і загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме: 2624 оклад + 1312 надбавка за складність = 3936 (грн.).

Як варіант, підходить для виконання «диференційованої» вимоги і встановлення щомісячної премії. Але в будь-якому разі ці суми доведеться вираховувати за кожним працівником, аби дотримати вимоги п. 2 постанови, що коментується.

І найголовніше при вирішенні питання диференціації зарплати працівників — «втиснутися» в наявний фонд оплати праці.

 

Коментар редакції до Постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1037Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

ОПЛАТА ПРАЦІСічень , 2017/№ 1

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
122
ОВ
12.01.2017
Саме цікаве. що кошти на необов'язкові виплати (стимулюючі надбавки та премії) на 2017 рік у фонд оплати праці не закладалися, вірніше їх не дали закласти фінансові управління, просто не виділили. Тому всі середньостатистичні бухгалтери будуть отримувати зарплату із прикладу 1 - 3200,00, а поряд прибиральниця отримає із прикладу 2 - 3374,40. А за невиконання диференціації понесе відповідальність керівник, який її не має змоги виконати. От і вся казочка...
Іра ОВ
13.01.2017
Як розраховувати заробітну плату ящо працюєш на 0,75 ставки по 8 розряду тарифної сітки
Виталий Іра
15.01.2017
2624*0,75=1968 грн. - зарплата согласно 8 тариф.розряду. Мин. зарплата пропорционально отработанному времени - 3200*0,75=2400 грн. В этом случае будет доплата до мин.зарплаты 2400-1968=432 грн. В итоге получаем 1968+432=2400 грн.
Антоніна ОВ
13.01.2017
Фонд зарплати закладає не фінуправління, а відповідні місцеві ради під час затвердження бюджетів. Постанова КМУ № 1037, яка зобовязує керівників забезпечити диференціацію заробітної плати залежно від складності роботи та її відповідальності, є підставою для передбачення місцевими радами належних обсягів видатків, з тим, щоб у кошторисах бюджетних установ їх було достатньо для такої фиференціації. Урядова постанова № 1037 є обовязковою для всіх, зокрема і працівників фінансових органів, які мають забезпечити її виконання у ресурсному сенсі.
ОВ Антоніна
16.01.2017
Дякую, що Ви мене поправили - так і є, фонд оплати праці формують саме 61 депутат обласної ради і ніяк не фінуправління.
Гройсман
12.01.2017
Ага, а якщо фонду не буде вистачати на 3200. Тоді що робити?
Розенко Гройсман
12.01.2017
Міжвідомча комісія з контролю за виплатою заробітної плати в розмірі 3200 розбереться . Винні понесуть відповідальність у 100 кратному розмірі. Крапка.
Нана
12.01.2017
А як бути з виконанням норм законодавства на період дії тимчасового кошторису, який визначений в межах 1/12 від кошторису 2016 року?
Інна
12.01.2017
Як нараховувати заробітну плату засудженим? Мінімалка їх теж стосується? Хто знає, підскажіть!!!!!
Віталій Інна
17.01.2017
1) господарча обслуга,- зп за відпрацюваний час, від ставки 1600,00 грн + нічні + святкові + (Х )доплата до мзпл = 3200,00 грн / норма годин на місяць * відпрацьований час 2) від виробництва,- віпрацьований час від виробітку * 19,34 грн. = зарплата
(((((
12.01.2017
Постановою, що коментується, постановою, що коментується... Вибачте щось сьогодні туплю (мабуть вплив свят), але дайте, будь ласка, посилання на саму постанову. Дякую.
Євген (((((
12.01.2017
дав, в кінці статті, вибачте
оксана
12.01.2017
Экономист 1 ставка 2912грн + вн совмещение 0,15 программист 436,80 . Доплата по должности экономиста 50% 1456грн. Получается как эконмитс всего зп 4368 грн., как программист 436,80гн. ИТОГО 4804,80 грн. Подскажите этому сотруднику как программисту по вн совмещению до минимальной (3200х0,15)=480 грн. доплачивать?
Вадим оксана
12.01.2017
Не доплачуєте,якщо він виконує обов"язки програміста одночасно з основною роботою. Доплачувати потрібно якщо він приміром відпрацював 8 годин економістом а потім ще 1 годину працює як програміст .
олена
12.01.2017
скажіть будь ласка,якщо ми на місцевому бюджеті то тарифна сітка береться з грудня чи січнева?
Оксана олена
12.01.2017
На уровне декабря 2016 года.
Ирина Оксана
12.01.2017
Почему на уровне декабря местный бюджет? Первый тарифный разряд повышается для всех бюджетников вроде.
LEXXX
12.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” 12 Січня 2017, 16:24 http://www.msp.gov.ua/news/12305.html
LEXXX
12.01.2017
Особливо порадували три абзаци тексту після слів "місцевим державним адміністраціям треба взяти на особистий контроль питання ... скорочення працівників, переведення їх на неповний робочий час". В них роз'яснили, якими нормами законодавства та судовою практикою слід керуватися щоб правильно скорочувати працівників, переводити їх на неповний робочий час.
Коля
12.01.2017
Головбухи УправлІнь освіти м. Києва щомісяця отримують премії, що у декілька разів перевищують їх посадовий оклад. Премії цих головбухів формуються із невиплаченої частини надбавок і доплат простих бухгалтерів та техпрацівників: подивіться у штатні розписи і ви побачите, що головбух для рядових бухгалтерів зазначає 50-відсоткову надбавку, а реально виплачує їм лише по 20-30 відсотків ; решту головбух розподіляє на власний розсуд у вигляді премій , в основному, собі та заступникам. -------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------Кажуть, що це порушення є не тільки у Києві, а і у інших містах, і не тільки в освіті; і були скарги працівників , а віз і досі там .
Свєта Коля
14.01.2017
решту головбух розподіляє на власний розсуд у вигляді премій , в основному, собі та заступникам. І це по Вашому хватить на премії, що перевищують у декілька разів посадовий оклад? Коля, не тупи! Чи тебе жаба душить? Адже якби ти був цінним працівником, то і тебе не минув би цей розподіл
Семен Коля
13.01.2017
Коля, вы что то новое не можете приидумать?
НАБУ Коля
13.01.2017
Цікаво, куди дівають незаконно нараховані кошти головбухи управлінь освіти м. Києва? Мабуть щомісяця придбавають брильянти. Треба поглянути до їх е-декларацій чи весь обсяг коштовного каміння там зазначений.
неважно
15.01.2017
А как будут начислять зарплату поварам работающим на государство.работа с механизмом, електрическим и газовым оборудованием,повышенная температура рабочей поверхности.бетонный пол.Все почему-то думают что легко и просто работать и никакого риска и сложности нет.А зарплата 1500
Olga
16.01.2017
Доброго дня!Скажіть будь-ласка, якщо людина працює на 1,5ставки прибиральника по тарифному розряду 1744грн і отримує 10%доплати за диз.розчини.Доплату проводити до 3200 грн чи 4800 грн?
Яна Olga
16.01.2017
4800. Розъяснения здесь https://buhgalter.com.ua/articles/oplata-praci/viplati-pratsivnikam/nova-dobre-zabuta-stara-doplata-do-mzp/
Наталка
16.01.2017
Чи доплачується МЗП працюючим пенсіонерам?
Buxgalter Наталка
16.01.2017
Щодо зарплати таких працівників, як і щодо зарплати будь-яких інших працівників, у разі, якщо вона менше МЗП (3200 грн.), потрібно нараховувати доплату до МЗП.
Buxgalter
16.01.2017
Хто підкаже, в якому нормативному документі написано, що робота з деззасобами відноситься до робіт в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я? Невже цю доплати потрібно нараховувати "зверху" мінімального розміру 3200?
Світлана Павліна Buxgalter
17.03.2017
Для цього проводять атестацію робочого місця за умовами праці. на моєму підприємстві це зробили. Посада прибиральниці приміщень потрапила в перелік робіт, робочих місць, професій і посад, на яких працівники повязані із шкідливими важкими умовами (миючими засобами0
Тетяна
16.01.2017
Підкажіть, будь ласка, я знаходжуся у відрядженні 4 місяці, залишилось ще 2 місяці, мені нараховують зарплату за 10 рангом. З 1 січня мені мають підняти зарплату? Бо в бухгалтерів сказали, ніякого підвищення зарплати, бо я у відрядження. Працювала в лікарні лише один місяць ( я інтерн).
Оксана
17.01.2017
"...І найголовніше при вирішенні питання диференціації зарплати працівників — «втиснутися» в наявний фонд оплати праці." Ось де гвіздочок сидить! У більшості підприємців/підприємств ресурс для збільшення фонду оплати праці відсутній. Втискалися як могли і дотепер, а тепер і поготів. Як би не хотілося, доведеться плавно/різко (в кого як) підвищувати ціни на товари/послуги. Зробили, словом, наші урядовці нам усім чергове "пакращення". Тіштеся, люди, тіштеся.......
лариса
17.01.2017
я так зрозуміла 8 розряд не підняли до 10 розряду
Ольга лариса
27.01.2017
Нет, не подняли, наш школьный бухгалтер сказала, что разряды остались прежними, может временно, а может и постоянно
Анна
19.01.2017
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать доплату до мин. зарплаты если работник работает 1,0 ставки мед регистратора с окладом 2176,грн и плюс 0,25 ставки совмещение также мед регистратора.
Алла Анна
19.01.2017
Якщо 0,25 ст. то це сумісництво. це інший трудовий договір і оплата окремо з доплатою до мінзп 800 грн. Зверху 3200.Якщо суміщення, то 25%. Входить в 3200.
Алла
20.01.2017
Підкажіть, будь ласка, як нарахувати зарплату в січні 2017р молодшій медичній сестрі стац. відділення територіального центру, якщо в неї оклад 1888 грн. 15% доплата за шкідливі умови праці, відпрацювала - 176 год при нормі робочого часу за січень - 159 год, нічні-56 год і святкові 11 год.
Лариса
20.01.2017
Доброго дня, допоможіть розібратись із новою зарплатою. Працюю медичною сестрою у школі, стаж 12 років, 1кваліфікаційна категорія. Щоденно проводжу медичний огляд водіів шкільних автобусів за це бугалтерія доплочує 30%. Якою буде нова зарплата. Дякую
Даша
20.01.2017
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, у таких питаннях: 1) "Працівник працює бухгалтером (1 ставка) + 0,5 ставки касир по суміщенню. Чи потрібно по двом ставкам донараховувати до мінімалки? 2) Якщо працівник працює в.о.гол.бухгалтера і по суміщенню викладачем економічних дисциплін. Чи потрібно донараховувати до мінімалки як викладача? 3) Чи донараховувати до мінімалки зовнішнім сумісникам-погодинникам(педагоги)?
Яна
20.01.2017
Добрый вечер, у меня 6 тарифный розряд, оклад будет 2320.Какие-нибудь доплаты будут или нет?
Даша Яна
20.01.2017
Буде. 3200-2320=880 грн. Отже, (оклад) 2320+ (доплата до мін ЗП) 880 грн = 3200 грн.
Наталия Даша
04.03.2017
А чому ніхто не враховує зняття податків після нарахування.І на руки виходить менше ніж 3200
Наталка
23.01.2017
Оклад водія з 01.01.2017р.-1971грн, надбавка за класність 25%-492,75грн. Тобто, 3200-1971=1229(доплата до МЗП). Отже, водію в січні за повністю відпрацьований місяць буде нараховано 1971+1229+492,75=3692,75.
Ніколай Наталка
06.11.2017
Мені класность вкюцили 3200 і за санітарну машину також що робить незнаю
Зоя Наталка
28.02.2017
У мого чоловіка теж така ситуація неможу зрозуміти як правильно йому класність впихнули у 3.200 де правда що зарплата прибиральщиці?
Наталка
23.01.2017
Чи правильно я зрозуміла?
валентина
24.01.2017
я медсестра вищої категорії 9 розряд ставка 2768 маю 15проц за шкідливі умови праці 10 проц за деззасоби 48 годин нічні 30 проц за стаж праці як мені мають нарахувати зарплату
лариса валентина
25.01.2017
"я медсестра вищої категорії 9 розряд ставка 2768 маю 15проц за шкідливі умови праці 10 проц за деззасоби 48 годин нічні 30 проц за стаж праці як мені мають нарахувати зарплату" від 24.01.2017 Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/oplata-praci/viplati-pratsivnikam/ustanovlyuyemo-yets-okladi-z-1-sichnya-2017-roku/
Надія
24.01.2017
Який розмір оплати праці вчителя молодого спеціаліста при повному навантажені? ( Мінімальна заробітна плата вчителя без категорії з 1 січня 2017 року складатиме 5266 гривень.) Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, під час позачергового засідання уряду.
Галина Валентині
25.01.2017
2768*1,15*1,3=4138,16+ 10% за деззасоби це 318,20=4456,36+нічні 416,70=4873,06- податки 19,5% (950,25) = 3922,81 ви отримаєте на руки
Галина
25.01.2017
працівник відпрацював понад місячну норму 22 години ( за людин, яка була на л/ непрацездатності), як оплатити додаткові години до 3200, чи понад 3200??? Дайте відповідь
Галина Даші
25.01.2017
1). не по суміщенню (це йде у % відношенні), а по сумісництву (за фактично відпрацьовані год.) за 0,5 ст. треба доплачувати до 1600 грн. 2). те саме питання, що і 1. - треба. 3) треба у співвідношенні за фактично відпрацьований час
леся
25.01.2017
яка буде зарплата лаборанта без категоріі+15%+10%за деззасоби+30%за медичний стаж
леся
25.01.2017
чи можливо щоб зарплата санітарки в лабораторіі була як у лаборанта . дайте відповідь!
Марина леся
07.04.2017
Виявляється що можливо. Мало того, зарплата санітарки зараз вища за зарплату лікаря, який не має категорії
Оксана
27.01.2017
Чи підкажете стосовно змін нарахування аспірантської стипендії (педагогічна спеціальність). Теоретично, вона має бути підвищена згідно з підвищенням зарплати педагогічним працівникам? Чи співвідноситься з мінімалкою? У грудні отримала 2034 грн.
Інна
28.01.2017
Скажіть, будь ласка, скільки буде отримувати медична сестра 2 категорії?
мирослава
28.01.2017
Скажіть.будь ласка.скільки буде одержувати вихователь днз із вищою освітою 10 розряд 2-га категорія стаж 10років і маю статус гірського населення .дякую на перед.
Тетяна
29.01.2017
Я працюю медичною сестрою у школі де навчається 550 учнів. Стаж роботи 17років, перша категорія . Отримала заробітню плату за січень 2, 503 грн. Технічний персонал 2, 600грн. Підскажіть, будь-ласка,яким чином нараховують заробітню плату.
Ірина
31.01.2017
Прошу сказати який тарифний розряд має оператор машинного прання у дитячому садку.Дякую.
Юлія
31.01.2017
Працюю в будинку інтернаті з лежачими психічно хворими молодшою медичною сестрою отримала 2032 зарплату в бухгалтерії сказали , що ніяких добавок до зарплати не буде , що вони відмінені чи дійсно це так ?чи ще мають до платити 35відсотків????
наталія
02.02.2017
відпустка у січні 2017року(1700грн)+ решту днів січня-за свій рахунок-як оподаткувати???
Светлана
02.02.2017
Скажите, пожалуйста, какая будет зарплата у школьного библиотекаря, работающей на 0,5 ставки, 9 тарифный разряд, 10 лет стажа
АЛІНА
03.02.2017
Працюю зовнішнім сумісником у лікарні на 0,5 окладу , медичним реєстратором. Чи положена зовнішнім сумісникам доплата до МЗП. Основне місце в другій організації (касир сільської ради) але теж 0,5 ставки. По основному місцю роботи отримала нараховану з/п: оклад+ стаж+доплата до МЗП=1600. Підскажіть будь-ласка!!!!
Маша
04.02.2017
Я получили 1000гр за січень прибираю 500кв чому так мало
Олена
05.02.2017
Отримавши січневу зарплату ледь не втратила мову: в університеті на посаді фахівця маю оклад у 2464 гр., викладаю на підготовчих курсах по підготовці до ЗНО. У січні нарахували погодинку, додали до окладу вийшло 3585 грн., без доплат до 3200 відповідно. Моя колега спокійно відпрацювала місяць та отримала 3200 (із доплатою). Таким чином, суботи та неділі я працювала за 358 грн. Кому потрібна така зрівняйлівка? Питання риторичне!
Валентина
06.02.2017
молодша медична сестра в реанімаційному відділенні в зв"язку з тим що інший молодший мед працівник був на лікарняному в січні відпрацювала 168 годину .Як нарахувати їй зарплату якщо норма годин 159 і відпрацьвано нічних годин 56 та святкових 15 та за роботу в шкідливих умовах 15%
людмила
06.02.2017
Знову зробили нас лохами спеціалістів з вищою освітою і прибиральниці здорово Дякуємо Реві Гройсману я хотіла б соціальної справедливості тому їм бажаю МЗП в 3200 оце буде справедливо
Анастасія
06.02.2017
Працюю 2 роки вихователем в днз без вищої освіти на 1.25 ставки. Яка повинна бути заробітна плата вже вирахувана...на руки
Света
06.02.2017
вчитель поч. класів, пед.стаж 7 років, 20 год. спеціаліст. Яка приблизно має бути зарплата?
Света
06.02.2017
Працюю в психоневрологічному інтернаті,молодшою медичною сестрою(отримую 25 % за шкідливість).Чи входять ці % в 3200?
Емілія
07.02.2017
Вітаю! Хто підкаже, чи входить доплата 50% за "ведення військового обліку" в 3200, і якщо входить, то чим це регламентується? Бо ніде в інтернеті не можу знайти. Дякую!
мсс
07.02.2017
входить доплата 50% за "ведення військового обліку" перелік що не входить ст.3/1 ЗУ Про оплату праці. "ведення військового обліку" не створює несприятливих умов праці та підвищеного ризику для здоров’я
Леся
07.02.2017
Вітаю. Яка оплата праці шкільного бібліотекаря 8-го розряду? Працюю на 0,5 ставки.
Анна
08.02.2017
підскажіть, будь ласка, як нараховується ЗП якщо я працюю по 9 розряді + 10% за стаж. Мені ці 10% повинні нарахувати від мого розряду і вже потім підтягувати до мінімалки чи до 3200 додати 10% від ставки розряду??? дякую
Галина
08.02.2017
Підкажіть , будь ласка , як нарахувати зарплату , якщо людина працює на 0,5 ст.карровика по 7 розряду , на 0,5 ст. бібліотекаря -4 розряду і по бібліотекарю має 20% за стаж і як особа , яка відповідає за військовий облік має 50% від ставки кадровика .Яка в неї має бути зарплата нарахована і яка виплачена на руки ? Щиро дякую!
Варвара
09.02.2017
Підкажіть, будь-ласка",як порахувати зарплату 1 ( 10 розряд, 9 р.стажу, 1.5ставки). 2 // 12розряд+9 р.стажу , сумісник, 24 год за місяць//
влад
10.02.2017
я в шоке от этих плановиков-экономистов,они не знают производств,а поэтому 3200-это крах.Нужно жесткий указ о работе до смерти за конверты и аферы в сфере потребления и произвадства и государственной регулировки цен
Уля
13.02.2017
Підкажіть, будь-ласка, як визначити середній заробіток за травень 2016 року та за січень 2017 року мобілізованому держслужбовцю (з 1.05.2016р. оклад 3963,00 грн., ранг 500,00 грн., вислуга 1981,50 грн. Всього - 6444,50 грн.)
Олена
15.02.2017
Продавець в магазині написав заяву на 0,75 ставки (2400 грн) які доплати потрібно робити? як нарахувати зарплату?
таня
15.02.2017
рацюю в будинку інтернаті з лежачими психічно хворими молодшою медичною сестрою отримала 2032 зарплату в бухгалтерії сказали , що ніяких добавок до зарплати не буде , що вони відмінені чи дійсно це так ?чи ще мають до платити 35відсотків??будь ласка дайте відповіть.
Світлана
19.02.2017
Доброго дня, допоможіть будь - ласка розібратися, я працюю вихователем у ДНЗ на ставку на 9 тарифному розряді я отримую на руки 2550, на 0,75 я отримувала 1968 гривень. Моя няня отримує 2550 на ставку. А як же престижність? вища освіта? це невраховується????
олександр
20.02.2017
підкажіть, дуже цікаво, а кому платять 25-й тарифний розряд
валя
20.02.2017
Працюю в психоневрологічному буд.інтернаті молодшою медичною сестрою, маю25% за особливі умови+ нічні..підкажіть будьласка яка у мене має бути зарплата
Ноті
21.02.2017
Підкажіть будь-ласка,я працюю психологом у ДНЗ, в одному 0,25 ставки на основному місці роботи і 0,25 ставки за сувмісництвом + вже працюю 4,5 роки. Яку заробітню плату я маю отримати?
Как так та Ноті
04.09.2017
Я хто його зна! можливо = 1500-1700грн. на місяць?
Оксана
24.02.2017
Підкажіть як порахувати правильно зарплату працюю вихователем 9тарифний на 0,9 ставки? Стаж роботи 23роки
Таня.
26.02.2017
Доброго дня.а чому не видподаэте?
Раїса
28.02.2017
Коля знаєш закон божий "не суди і не будеш судимий" головні бухгалтера та бухгалтера мають лише геморой а не премії та доплати. На бухгалтерів та головних бухгалтерів звертають увагу лише перевіряючи і тоді коли виписуть штрафи.
ольга
02.03.2017
Підкажіть будьласка,я мед.сестра вищої категорії на невідкладній допомозі,оклад 2912 грн маю 30%педстажу,і 30%вислуга років.Чи мають мені доплачувати до мінімальної ЗП
Дядя Вася
02.03.2017
Это фигня, а не повышение! Это похоже на еврейскую хитрость. Везде, где только можно, перешли на “цывильно-правовый” договор, а по нём можно платить тебе хоть 100грн. в месяц, и всё по Закону! А ведь когда будут пересчитывать СУБСИДИЮ в следующем году, то посчитают твой “доход”, что ты, якобы, получал в педыдущем году 3200грн! А, возможно, ещё и “перезаконят” и посчитают доход по 6400 грн./мес.
Таня
10.03.2017
Роз'ясність, будь ласка. Працюю у ВНЗ на ставці фахівця (основна посада) 8 т.р. - 2624 грн (згідно тарифної сітки)+0,3 педагогічне навантаження-приблизно 800грн. Чи повинна нараховуватися доплата до МЗП до основної посади (576грн=3200-2624), чи рахується, що 2624+800=3424грн вже більше 3200грн.
Надежда Таня
13.03.2017
Кто сможет подсказать как правильно рассчитать доплату до МЗП 1) педагогу с окладом 2464 грн , нагрузка 15 часов при норме 18, доплата за престижность20% 2) педагогу с окладом 2464 грн , нагрузка 15 часов при норме 18, выслуга лет 10%, доплата за престижность20%. Я считаю следующим образом: возьмём 2 вариант- зарплата 2464/18*15=2053,33 грн, + выслуга лет10%- 205,33 + престижность 20%-410,67 =2669,33. Доплата до МЗП - 3200-2669,33=530,67/18*15=442,22грн
Надежда Таня
13.03.2017
Если бы Ваши 0,3 ставки были за работу по совместительству - тогда по основному месту работы вы могли бы рассчитывать на доплату до МЗП в размере 576 грн. Как я понимаю в вашем случае доплата не может быть начислена
Світлана
12.03.2017
Якось не по темі ... .Але дуже цікаво може хтось в курці чи підвищпть зп Бухгалтерам селищних рад.
Катерина
13.03.2017
Интересно сколько будет получать секретарь мэра городского совета с окладом в 1723 грн. Как им начисляются зарплату и надбавки . Стаж 5 лет. Не госслужба. Подскажите кто разбирается.
Галина
15.03.2017
Доброго дня! Який тарифний розряд повинен мати вихователь ДНЗ, ящо він отримав кваліфікацію бакалавр (в дипломі запис - вища освіта)? Чи є підставою для присвоєння 9 тарифного розряду отримання диплому бакалавра за напрямом підготовки "Дошкільна освіта" чи потрібні ще якісь обргрунтування?
Людмила
15.03.2017
Чим пояснити, що викладача фізичкої культури в професійному ліцеї віднесли до спецдисциплін, відповідно інша оплата праці, Чи правильно це? Чим передбачено?Дякую
Володимир
22.03.2017
Підскажіть будь ласка. В органах місцевого самоврядування для розрахунку зарплати береться оклад 1723 грн чи 3200 з подальшими нарахуваннями? Дякую.
валентина
03.04.2017
можете хтось підказати, як нарахувати з/п слюсарям з 1 по 6 розряд ?
Таня
12.04.2017
Доброго дня! Скажить будь ласка, я працюю помичником вихователя на ставку за 5 тар.розр. маю вищу економичну освиту-специалист. В мои обовьязки входить прибирання службового примищення де повьязана з дезинфикуючими засобами. Таке питання за яким тар.розрядом повинна нараховуватися з/плата, та чи входить 10% за дез.засоби у 3200, так як бухгалтер врахувала за дез.засоби у 3200 и говорити на цю тему не хоче. Дякую!
Марина
21.04.2017
Чи обов`язкове встановлення тарифних кофіцієнтів та тарифних розрядів для недержавних підприємств?
Андрій
24.04.2017
краще горбатитись в польщі в пана а ніж за ці копійки дохнути! 1600 грн. для людини після інституту це ніщо! ГОРІТЬ У ПЕКЛІ ВСІ ТАМ!
Ігор
30.05.2017
А скажіть, будь ласка, чому при збільшенні ПМПО (прожитковий мінімум для працездатних осіб) з 1 травня з 1600 грн до 1684 грн тарифні ставки залишаються без змін, хоч і напряму зв"язані з прожитковим мінімумом?
Леся
27.06.2017
Скажіть будь-ласка якщо оклад 1600 грн.на 0.5 ставки чи робиться якась індексація зарплати чи положено якісь доплати?
Олександр
20.07.2017
Підскажіть,будь - ласка, який тарифний розряд "інженера електроніки" в школі?
Валентина
08.08.2017
доброго дня. Скажіть, будь ласка,чи маю право на підвищення заробітної плати після отриммання диплома спеціаліста. Стаж 1 рік. Бібліотекар. 8 розряд. Директор сказав, що ні. Бо не передбачені кошти в бюджеті.
Ірина
08.08.2017
Доброго дня. Хочу вийти на місце вчителя обр.м-ва з зайнятістю 10год. Як розрахувати з-п , якщо маю 11 розряд? Стаж роботи 7 років.
Светлана
02.09.2017
Доброе утро. Скажите я работаю оператором машинной стирки какой у меня оклад и сколько я должна получать. И меняется ли оклад от количества отработаных дней?
Киянка Светлана
11.10.2017
а чому ви не підійдете у бухгалтерію і не візьмете папірець, де все-все написано про ваш оклад, про робочі години, про вичити із з/п? чому лінуєтесь? чи просто не в курсі?
Вадим
07.09.2017
У інженера-електроніка, який працює у школі - 7 тарифний розряд
Олесандр Вадим
06.10.2017
Дякую
Mary
14.09.2017
Чи проводиться доплата за категорію медичним працівникам у приватному медичному закладі.? Або такого роду доплати стосуються лише бюджетних організацій?
оксана
07.10.2017
Я викладач вищої категорії,маю 19р.педагогічного стажу,викладач-методист і навантаження -ставка. Яку я повинна мати з/п? Щось не можу зрозуміти свою з/п за вересень?скільки наобіцяли,а отримала,таке враження,як спеціаліст?!
катя
10.10.2017
доброго вечора. Підкажіть будь-ласка. я вийшла на роботу з декретвідпустки, мені пишуть в тарифікації 1,03 ставки. чи може бути така ставка вихователя?
Киянка
11.10.2017
стаття чудова, доступно та зрозуміла. дякую. у ВНЗ, де я працюю на посаді старшого лаборанта (тарифн.розряд 6), була гола ставка (1600*4,45=2320 грн) з липня по вересень 2017 і і цей час я отримувала я з/п без доплати, а це чистими 2800. і я б написала у відповідні орган, але боюсь втратити роботу. я така, на жаль, не одна. так і живем, як ніщеброди
Киянка
11.10.2017
стаття чудова, доступно та зрозуміла. дякую. у ВНЗ, де я працюю на посаді старшого лаборанта (тарифн.розряд 6), була гола ставка (1600*4,45=2320 грн) з липня по вересень 2017 і в цей час я отримувала з/п без доплати, а це чистими 2800. який це жах (( і я б написала у відповідні органи, але боюсь втратити роботу. я така, на жаль, не одна. так і живем, як ніщеброди
Катя
26.10.2017
Я працюю учителем у школы на тиждень у мене 9 годиняку я маю отримати зарплатню
Олена
23.11.2017
Доброго дня підкажіть будь ласка .я працюю завідувач бібліотеки оклад 2462 +50 відсотків за завідувач.чи потрібна доплата до мзп
Оксана
23.11.2017
Я працюю молодшою медсестрою в ликарни 4розряд 9 змин по 24 години яку я повинна отримати зарплату?
ЛЮДМИЛА
23.11.2017
ПРАЦЮЮ ПРОВІЗОРОМ В АПТЕЦІ ПОЯКОМУ ТАРИФ РОЗРЯДУ НАРАХОВУЄТЬСЯ ЗАРПЛАТА ЯКЩО ЗА МІСЯЦЬ ТОВАРООБОРОТ СКЛАДАЄ450ТИС А ГОДИН ВІДПРАЦЬОВУЮ 180
Оксана
30.11.2017
Я працюю шкільним бібліотекарем на 0,25 по 8розряду, яка повинна бути оплата та робоче навантаження??? Допоможіть розібратись...
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі