Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.07.21
1134 0
Друкувати
Обране

Утримання із зарплати: згадуємо правила

Упевнені, про те, в якому порядку утримувати із заробітної плати працівника ПДФО або військовий збір, знає кожен бухгалтер. Але що, якщо мова заходить про відрахування інших сум? Наприклад, аліментів або надміру виплачених відпускних/лікарняних тощо. Які правила утримання діють у цих випадках? Зараз розповімо.


Види утримань

Важливо пам’ятати, що роботодавцеві дозволено проводити утримання із заробітної плати працівника тільки у випадках, передбачених законодавством (ст. 127 КЗпП). Тому на підставі:

а) податкового законодавства роботодавець від імені і за рахунок працівника стягує податки, збори, внески з виплачуваних йому доходів. На сьогодні — це ПДФО і військовий збір;

б) інших законодавчих актів — проводить утримання:

• з метою забезпечення виконання зобов’язань перед третіми особами (наприклад, аліментів);

• для погашення заборгованості працівника перед підприємством, на якому він працює.

З утриманням податків і зборів наші читачі добре знайомі. Тому детальніше зупинимося на неподаткових видах утримань.

Які підстави?

Існує вичерпний перелік підстав, які надають право роботодавцеві проводити утримання із зарплати для погашення заборгованості працівника перед підприємством. Він наведений у ч. 2 ст. 127 КЗпП.

Згідно з цією нормою роботодавець має право легально провести утримання із зарплати працівника тільки:

1) для повернення авансу, виданого в рахунок зарплати; для повернення сум, надміру виплачених у результаті рахункових помилок (при виявленні нерахункових помилок роботодавець не має права проводити утримання); для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення в іншу місцевість; на господарські потреби.

Увага!

Такі утримання проводять за умови, що працівник не оспорює підстави і розмір відрахування!

Інакше роботодавцеві доведеться звертатися до суду (протягом одного року з дня виникнення права на відрахування відповідних сум — ч. 3 ст. 233 КЗпП);

2) за невідпрацьовані дні відпустки у разі звільнення працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже отримав відпустку;

3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству (див. ст. 136 КЗпП).

Запам’ятайте: проводити відрахування із зарплати працівника для погашення його заборгованості перед підприємством на інших підставах* (не зазначених у ст. 127 КЗпП) роботодавцеві заборонено.

* Наприклад, на підставі положень, прописаних у колективному та/або трудовому договорах.

Але тут є нюанс. Якщо працівник сам виявить бажання погасити заборгованість перед підприємством (навіть на підставі, яка не зазначена в ст. 127 КЗпП), роботодавець має право виконати його бажання. І це не вважатиметься порушенням. Тільки не забудьте заручитися письмовою заявою працівника, в якій він зафіксує свій намір.

Про порядок проведення утримань і про те, які ще документи знадобляться для оформлення такої операції, читайте далі.

Надміру виплачені суми

Підзвітні суми. Утримання із зарплати для погашення заборгованості працівника за своєчасно не поверненими сумами авансу, виданого на відрядження або під звіт, проводять на підставі відповідного наказу (розпорядження) роботодавця.

Але! Для цього мають бути дотримані дві умови (п. 24 постанови № 13**).

** Постанова ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13.

Працівник не оспорює підстави і розмір відрахувань. Згоду працівника на проведення утримань бажано зафіксувати письмово.

Не минув строк 1 місяць із дня, встановленого для повернення авансу.

Хоча б одну з умов не дотримано? Роботодавець не має права видавати наказ (розпорядження) про утримання і, відповідно, проводити таке утримання.

Тоді перед роботодавцем усього два шляхи:

а) або звернутися до суду із позовом (див. п. 4 ч. 1 ст. 232 КЗпП). Для цього йому відведений строк 1 рік із дня виникнення права на утримання відповідних сум;

б) або спробувати умовити працівника погасити заборгованість добровільно.

Відпускні. Утримання за невідпрацьовані дні відпустки у разі звільнення працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він уже отримав відпустку, проводять також на підставі наказу (розпорядження).

Тільки не забувайте, що є випадки, коли такі відрахування проводити заборонено. Вони перераховані в ст. 22 Закону про відпустки. Зокрема, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку із призовом або вступом на військову службу, переведенням на інше підприємство, відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством тощо.

А що робити, якщо на момент звільнення в працівника бракує суми, отриманої при розрахунку, щоб погасити борг за надміру оплачені дні відпустки? У такому разі у наказі про звільнення зазначають суму надміру виплачених відпускних. Працівника ознайомлюють із таким наказом під підпис. При цьому погоджують порядок і строки погашення заборгованості (наприклад, працівник внесе кошти через касу підприємства протягом 3 днів після звільнення).

Якщо працівник відмовляється погашати заборгованість, роботодавцеві доведеться звертатися до суду.

Рахункові помилки. Передусім давайте з’ясуємо: які помилки належать до рахункових? Відповідь на це запитання криється в п. 24 постанови № 13.

Рахункові помилки — це помилки, які пов’язані з обчисленнями. До них належать:

• механічні погрішності (помилки введення даних);

• арифметичні (помилки в обчисленнях);

• помилки через збій бухгалтерських програм.

Причиною ж нерахункових помилок є неправильне застосування норм:

• законів і підзаконних актів (наприклад, якщо оплачена відпустка більшої тривалості, ніж передбачено законодавством);

• колективного договору, наказів роботодавця (якщо нараховані і виплачені премії працівникам без відповідного розпорядження).

Ваша помилка рахункова? Тоді для повернення сум, надміру виплачених у результаті такого промаху, знадобиться наказ (розпорядження) роботодавця про утримання надміру нарахованої суми із заробітку наступного місяця.

Підставою для його оформлення є службова записка винної особи (особи, що припустилася помилки) з описом суті погрішності і правильного варіанта розрахунку.

Важливо! Такий наказ (розпорядження) має бути виданий не пізніше ніж за 1 місяць із дня виплати неправильно обчисленої суми. Тоді згода працівника для утримання таких сум не потрібна.

Якщо роботодавець пропустив строк видання наказу, єдиний вихід — отримати згоду працівника на повернення надлишку зарплати. Звертатися до суду немає сенсу, оскільки слуги Феміди в таких ситуаціях зазвичай приймають сторону працівника (лист Мінпраці від 23.10.2009 р. № 248/06/186-09).

Ну а якщо працівник відмовляється повертати надміру отримані суми? Доведеться удатися до крайніх заходів — стягнути надміру виплачену зарплату з винної особи. Такою винною особою, ймовірніше, буде бухгалтер, іноді — фахівець відділу кадрів, який помилився при заповненні табеля обліку використання робочого часу.

Відшкодування шкоди

Порядок стягнення з працівника заподіяної підприємству шкоди залежить від розміру нанесених збитків.

Сума покриття шкоди не перевищує розміру середнього заробітку винної особи*.

* У загальному випадку, за шкоду, заподіяну підприємству, працівники несуть матеріальну відповідальність у розмірі шкоди, але не більше середнього заробітку (ст. 132 КЗпП). Відшкодування збитку працівником у повному розмірі можливо тільки у випадках, передбачених ст. 134 КЗпП.

У такому разі суму покриття шкоди утримують із заробітної плати працівника на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства (ч. 1 ст. 136 КЗпП).

Важливо! Наказ (розпорядження) про притягнення працівника до матвідповідальності видають не пізніше 2 тижнів із дня виявлення заподіяної ним шкоди.

Днем виявлення заподіяної шкоди вважають день, коли власник (уповноважений ним орган) дізнався про його спричинення.

Зауважимо, що почати виконувати наказ можна тільки через 7 днів із дня ознайомлення з ним працівника (ч. 2 ст. 136 КЗпП). Причому під виконанням розуміють передачу розпорядження бухгалтерові за розрахунками з працівниками, а не реальне утримання.

Тобто не можна видати наказ про стягнення грошових коштів на покриття збитку та ознайомити з ним працівника 8 липня, а 9 липня — провести утримання. Між датою повідомлення працівника про розпорядження і датою фактичного утримання повинно пройти не менше 7 днів.

Середньомісячний заробіток із метою покриття шкоди визначають відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку № 100: виходячи із зарплати за останні два місяці, що передують події, з якою пов’язаний такий розрахунок.

У цьому випадку такою подією буде день видання наказу керівником про притягнення працівника до матвідповідальності.

Сума покриття шкоди більше середньомісячного заробітку.

Тоді для стягнення з працівника шкоди, заподіяної підприємству, роботодавець повинен звернутися до суду (ч. 3 ст. 136 КЗпП).

У разі позитивного рішення на користь роботодавця утримання сум збитку із зарплати працівника проводиться на підставі виконавчого документа**.

** Перелік виконавчих документів наведений у ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII.

Важливо! Утримання із зарплати працівників на підставі виконавчих листів здійснюються без видання наказу (розпорядження) про утримання і без згоди працівника (див., наприклад, лист Мінсоцполітики від 01.03.2019 р. № 247/0/206-19).

Про розмір і підстави для усіх відрахувань і утримань з його заробітку працівник усе одно дізнається з розрахункового листа (ст. 110 КЗпП).

Про здіснені відрахування і виплати роботодавець також повинен відзвітувати за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції № 512/5*.

* Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Мін’юсту від 02.04.2012 р. № 512/5.

Увага! Строк позовної давності для звернення до суду з позовом до працівника про стягнення матеріальної шкоди становить 1 рік із дня його виявлення (ст. 233 КЗпП).

Водночас, якщо працівник визнає свою вину і не заперечуватиме проти розрахованого розміру шкоди, він може покрити її добровільно (ч. 5 ст. 130 КЗпП).

Варіантів декілька:

• шляхом відрахування із заробітної плати за заявою працівника;

• шляхом унесення грошових коштів до каси або на поточний рахунок роботодавця у банку;

• з дозволу роботодавця працівник може передати для покриття заподіяного збитку рівноцінне майно або виправити пошкоджене (ч. 5 ст. 130 КЗпП).

Працівник не згоден з притягненням його до матеріальної відповідальності або з розміром покриття шкоди? Він може звернутися із заявою до комісії з трудових спорів (ст. 224 КЗпП) та/або до суду (ст. 233 КЗпП).

Обмеження

Проводячи неподаткові утримання із зарплати, слід ураховувати такі обмеження.

Не допускаються утримання з виплат, на які згідно із законодавством стягнення не звертається (ч. 4 ст. 26 Закону про оплату праці).

Такі випадки перераховані в ст. 73 Закону № 1404. До них, зокрема, належать:

• вихідна допомога, що виплачується при звільненні працівника;

• компенсація працівникові витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу в іншу місцевість або службовим відрядженням;

• допомога по вагітності та пологах тощо.

Загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті зарплати не може перевищувати (ч. 1 ст. 128 КЗпП):

• у загальному випадку — 20 %;

• в окремих випадках** і при відрахуванні із заробітної плати за декількома виконавчими документами — 50 %;

** Наприклад, якщо утримання із заробітної плати проводяться за виконавчими документами (при стягненні аліментів, покритті шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи тощо) (ст. 70 Закону № 1404).

• у разі стягнення аліментів на неповнолітніх дітей — 70 %.

Виняток — якщо утримання відбувається на підставі заяви працівника. У такому разі роботодавець має право утримати із заробітної плати працівника ту суму грошових коштів, яку такий працівник зазначив у цій заяві (навіть 100 %). Тут обмежень немає!

Важливо! Необхідні суми утримують із зарплати після вирахування з неї усіх податків і зборів (тобто із зарплати «на руки»).

А якщо розмір відрахувань не дозволяє покрити потрібну суму? Стягуйте її із зарплати наступних місяців (у межах установлених обмежень) до повного погашення.

Приклад. У травні 2021 року через рахункову помилку працівникові надміру виплатили зарплату в сумі 1500 грн («чиста» сума). Помилку виявили в липні 2021 року. Зарплата працівника за липень 2021 року — 7000 грн (ПДФО — 1260 грн, військовий збір — 105 грн).

Максимальний розмір утримань із липневої зарплати працівника становить:

(7000 - 1260 - 105) х 20 : 100 = 1127 (грн).

Саме цю суму можна утримати з липневої зарплати працівника.

Залишок суми у розмірі 373 грн (1500 - 1127) буде утриманий із зарплати за серпень 2021 року (якщо максимальний розмір утримань дозволить це зробити).

Кравченко Дар’я

Оплата праці, липень, 2021/№ 14

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.