Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
01.11.18
46808 2
Друкувати
Обране

Все про відпустки: оглядова стаття та вказівник по сайту

Неможливо зібрати все законодавство України про відпустки, практику застосування і пояснення проблемних моментів у межах однієї статті. Але в цілому на нашому порталі є майже вся необхідна інформація. Щоб допомогти розібратись у цій галузі, ми зробили цю оглядову статтю, яка підкаже де що можна знайти, а також допоможе отримати загальне уявлення про питання, якщо ви, наприклад, досі не стикались з цією сферою. Тут ми розглянемо такі питання: тривалість відпустки; основні та додаткові відпустки; відпустка за власний рахунок; компенсація за невикористану відпустку при звільненні; розрахунок, нарахування відпускних та інше. Уся інформація актуальна на 2018 та 2019 роки.


 Види відпусток та їх тривалість: КЗпП та Закон про відпустки.

Право на відпустку гарантується усім працівникам Конституцією України та Кодексом законів про працю України від 10.12.71 р. (далі – КЗпП).

В цілому, керуючись нормами КЗпП (ст. 74КЗпП) та Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі – Закон про відпустки) щорічні відпустки можна поділити на основні та додаткові. При цьому, кожний з видів відпусток має свій поділ та класифікацію, від чого й залежить їх тривалість.

1. Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники, які працюють за трудовим договором, незалежно від того, ким є працівник — громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, працює він за основним місцем роботи чи за сумісництвом, а також від того, працює він у режимі повного, неповного чи скороченого робочого часу, і незалежно від статусу роботодавця.

Гарантований мінімум, що має отримати кожен працівник — 24 календарних дні. Відпуска держслужбовців — 30 календарних днів, працівників освіти — до 56.

Тривалість щорічної відпустки можна знайти у цієй таблиці

2. Додаткові відпустки надаються за роботу із шкідливими і важкими умовами, за особливий характер праці. Колективним договором, угодою і трудовим договором можуть установлюватися й інші види щорічних відпусток.

Тривалість додаткових відпусток.

Хто має право на щорічну додаткову відпустку

Тут в подробицях розглядається окремий вид додаткових відпусток — соціальна додаткова відпустка на дітей

Щорічні додаткові відпустки можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо. При цьому, існують певні обмеження - загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів (ст.10 Закону про відпустки).

Щорічну відпустку можна поділити на частини. При цьому, обов’язково дотримуватись правила - основна безперервна частина відпустки повинна становити не менше 14 календарних днів (ст. 12 Закону про відпустки).

Загальна тривалість щорічних основної і додаткових відпусток за відпрацьований робочий рік не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів

Відпустки держслужбовців мають певні особливості. Їх тривалість вища за середню, право на додаткову відпуску дає держстаж.

Подробиці про відпустки держслужбовців.


Нарахування відпускних. Визначення розрахункового періоду

Розрахувати відпускні в загальних випадках допоможе наш спеціальний онлайн-калькулятор відпускних.

В опису калькулятора також можна знайти подробиці щодо нарахування.

Нарахування відпускних за щорічну та основну додаткові відпустки відбувається на підставі середньоденного заробітка за розрахунковий період.

Тривалість розрахункового періоду залежить від терміну роботи працівника на підприємстві. У загальному випадку, якщо працівник пропрацював більше 12 календарних місяців, до розрахунку беруться календарні дні за 12 попередніх місяців з 01 по 30(31) число, що передують місяцю, в якому працівник йде у відпустку;

З розрахункового періоду виключаються святкові та неробочі дні та час, протягом якого працівник не працював з поважних причин (наприклад, лікарняний)).

Подробиці визначення розрахункового періоду з прикладами

Щоб визначити загальну суму виплат для розрахунку, треба врахувати такі виплати: основна заробітна плата; доплати і надбавки, виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії, винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років, відпускні, лікарняні.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік

Чи включати в розрахунок щомісячну премію, що нарахована в місяці відпустки за свій рахунок.

Виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у розмірі «брутто», тобто, до вирахуванні всіх податків, зборів та інших утримань.

Не враховуються для розрахунку середньоденного заробітку наступні види виплат:

 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру);

 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

 • одноразові премії;

 • грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

 • вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

 • виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Приклади розрахунку відпускних з розбором нюансів

Якщо на протязі розрахункового періоду працівнику підвищувався оклад, то роботодавець, особливо підприємства бюджетної сфери, зобов’язаний відкоригувати виплати за місяці до підвищення посадового окладу на підвищувальний коефіцієнт.

Коефіцієнт коригування знаходимо, розділивши оклад після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення. Коефіцієнти коригування розраховуємо для кожного працівника окремо за кожним випадком підвищення окладу. Якщо заробітна плата підвищувалася декілька разів – визначаємо декілька коефіцієнтів.

Нюанси коєфіцієнту коригування

Коментар Мінсоцполітики, який оклад застосовувати при визначенні коефіцієнта коригування — схемний чи підвищений

Чи враховувати для коригування підвищення окладів на 10% окремим педпрацівникам

Ще один лист щодо визначення коефіцієнтів коригування при розрахунку відпускних з коментарем редакції

 

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні та інш.

Якщо працівник не встиг чи не мав бажання використати усі належні йому дні відпустки, йому виплачується грошова компенсація. Її надають:

 • У разі звільнення працівника — грошову компенсацію виплачують за всі невикористані дні щорічної та додаткових відпусток;

 • у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство — грошову компенсацію за відпустку за його бажанням можуть перерахувати на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (або виплатити під час звільнення);

 • коли працівник забажає замінити частину відпустки грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток — не менша, ніж 24 к.дн. Крім того, таку компенсацію не надають за дні додаткових відпусток на дітей, її можна отримати лише під час звільнення;

 • у разі смерті працівника — компенсацію за невикористані відпустки виплачують спадкоємцям.

Компенсація за невикористані дні відпустки виплачується виходячи з середньоденного заробітку (див. вище).

По кожному виду відпусток, які підлягають компенсації, розрахунок невикористаних днів провадиться окремо.

Кількість днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівникові, має розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

Наприклад, у працівника, щорічна основна відпустка якого становить 24 календарних дні, додаткова відпустка за особливий характер праці – 7 к.д., робочий період, за який надається відпустка, починається з 06.08.2018 р. і закінчується датою звільнення з роботи 24.09.2018 р. (останній день роботи 24.09.2018 р.), тобто він відпрацював 49 календарних днів.

В цьому випадку тривалість днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати наступним чином.

Визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік (24 к. д. відпустки : (365 - 11) = 0,0678 к. д.). Потім одержаний результат множимо на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 06.08.2018 р. по 24.09.2018 р. включно.

Кількість днів щорічної основної відпустки в цьому випадку становитиме (з урахуванням правил округлення) 3 календарних дні (0,0678 к. д. х 49 днів = 3,3 к. д.).

Отже, в даному випадку, слід виплатити компенсацію за 3 к.д. невикористаної основної щорічної відпустки

Аналогічним порядком визначається і кількість днів додаткової відпустки:

7 к.д. / 354 = 0,0198 к.д.

49*0,0198 = 0,97 к.д. (за правилами округлення – 1 к.д.)

Про грошову компенсацію за невикористану відпустку

Особливості визначення розрахункового періоду при виплаті компенсації за невикористану відпустку

 

Відпустка за свій рахунок

За бажанням працівника йому може бути надано відпустку без збереження заробітної плати. За цей час за ним зберігається місце роботи.

Існують випадки, коли відпустка без збереження заробітної плати надається за заявою працівника в обов’язковому порядку. Такі випадки передбачені ст.. 25 Закону про відпустки. Зокрема, до них відносять:

 • матері чи батьку, що виховують дітей до 15 р. самостійно, або виховує дитину-інваліда – до 14 к.д. на рік

 • особам з інвалідністю I та II груп — тривалістю до 60 к.д. щорічно;

 • особам, які одружуються, — тривалістю до 10 к.д.;

 • На похованні рідних – до 7 к.д., без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

 • сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

 • інші випадки, передбачені ст.. 25 Закону про відпустки.

Крім того, за бажанням працівника але лише у разі згоди роботодавця, працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин, на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону про відпустки).

Нюанси надання відпустки без збереження заробітної плати та її оформлення  

 

Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про відпустки

Якщо роботодавець необґрунтовано відмовляє працівнику в наданні належної йому відпустки це є прямим порушенням законодавства про працю.

За таке порушення підприємство-роботодавця може бути притягнено до фінансової відповідальності у вигляді штрафу у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (абзац восьмий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Про це йшлася мова також у листі Держпраці від 25.01.2017 р. № 828/4.3/4.1-ДП-17.

Крім того, посадових осіб такого підприємства може бути накладено адмінштраф у розмірі від 30 до 100 нмдг, тобто, від 510 до 1 700 грн. Якщо ж протягом року до такої особи вже застосовувалося адмінстягнення за недотримання трудового законодавства або порушення вчинено щодо неповнолітніх, вагітних, а також одиноких батьків, матерів або осіб, що їх замінюють, які виховують дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, винна особа може поплатитися штрафом у розмірі від 100 до 300 нмдг, тобто від 1700 до 5100 грн. (ч. 1 і 2 ст. 41 КУпАП).

Також маса деталєй розглянута у цієй статті:

 • Черговість надання відпусток

 • Період щорічних відпусток у деяких категорій працівників

 • Графік відпусток

 • Наказ (розпорядження) про надання відпустки

 • Заява про надання відпустки

 • Перенесення і продовження щорічної відпустки

 • Розподіл відпустки на частини

 • Відпустка за декілька років підряд

 • Відкликання з відпустки

 • Відпустка з подальшим звільненням

 

 

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
(2)
Оксана
05.06.2019
Добрий день! Мене цiкавить питання, якщо я працюю секретарем-друкарем (техпрацiвник) за основним мiсцем роботи та маю дозвiл вести уроки(педпрацiвник) з вересня 2018 по серпень 2019, у тому ж навчальному закладi, то як менi нараховуэться вiдпустка?
таня
19.03.2020
Якщо за основним місцем роботи знаходжусь по доглялу за дитиною до 6 років в звязку із станом здоровя дитини,а по сумісництву працюю на 0.5 ставки.Чи маю право по суміснициву на соціальну відпустку(виховую 2 дітей до 14 років)
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд