Інформація по темі "" | Публікації по тегу
01.11.18
47652 2
Друкувати
Обране

Все про відпустки: оглядова стаття та вказівник по сайту

Неможливо зібрати все законодавство України про відпустки, практику застосування і пояснення проблемних моментів у межах однієї статті. Але в цілому на нашому порталі є майже вся необхідна інформація. Щоб допомогти розібратись у цій галузі, ми зробили цю оглядову статтю, яка підкаже де що можна знайти, а також допоможе отримати загальне уявлення про питання, якщо ви, наприклад, досі не стикались з цією сферою. Тут ми розглянемо такі питання: тривалість відпустки; основні та додаткові відпустки; відпустка за власний рахунок; компенсація за невикористану відпустку при звільненні; розрахунок, нарахування відпускних та інше. Уся інформація актуальна на 2018 та 2019 роки.


 Види відпусток та їх тривалість: КЗпП та Закон про відпустки.

Право на відпустку гарантується усім працівникам Конституцією України та Кодексом законів про працю України від 10.12.71 р. (далі – КЗпП).

В цілому, керуючись нормами КЗпП (ст. 74КЗпП) та Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі – Закон про відпустки) щорічні відпустки можна поділити на основні та додаткові. При цьому, кожний з видів відпусток має свій поділ та класифікацію, від чого й залежить їх тривалість.

1. Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники, які працюють за трудовим договором, незалежно від того, ким є працівник — громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, працює він за основним місцем роботи чи за сумісництвом, а також від того, працює він у режимі повного, неповного чи скороченого робочого часу, і незалежно від статусу роботодавця.

Гарантований мінімум, що має отримати кожен працівник — 24 календарних дні. Відпуска держслужбовців — 30 календарних днів, працівників освіти — до 56.

Тривалість щорічної відпустки можна знайти у цієй таблиці

2. Додаткові відпустки надаються за роботу із шкідливими і важкими умовами, за особливий характер праці. Колективним договором, угодою і трудовим договором можуть установлюватися й інші види щорічних відпусток.

Тривалість додаткових відпусток.

Хто має право на щорічну додаткову відпустку

Тут в подробицях розглядається окремий вид додаткових відпусток — соціальна додаткова відпустка на дітей

Щорічні додаткові відпустки можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо. При цьому, існують певні обмеження - загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів (ст.10 Закону про відпустки).

Щорічну відпустку можна поділити на частини. При цьому, обов’язково дотримуватись правила - основна безперервна частина відпустки повинна становити не менше 14 календарних днів (ст. 12 Закону про відпустки).

Загальна тривалість щорічних основної і додаткових відпусток за відпрацьований робочий рік не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів

Відпустки держслужбовців мають певні особливості. Їх тривалість вища за середню, право на додаткову відпуску дає держстаж.

Подробиці про відпустки держслужбовців.


Нарахування відпускних. Визначення розрахункового періоду

Розрахувати відпускні в загальних випадках допоможе наш спеціальний онлайн-калькулятор відпускних.

В опису калькулятора також можна знайти подробиці щодо нарахування.

Нарахування відпускних за щорічну та основну додаткові відпустки відбувається на підставі середньоденного заробітка за розрахунковий період.

Тривалість розрахункового періоду залежить від терміну роботи працівника на підприємстві. У загальному випадку, якщо працівник пропрацював більше 12 календарних місяців, до розрахунку беруться календарні дні за 12 попередніх місяців з 01 по 30(31) число, що передують місяцю, в якому працівник йде у відпустку;

З розрахункового періоду виключаються святкові та неробочі дні та час, протягом якого працівник не працював з поважних причин (наприклад, лікарняний)).

Подробиці визначення розрахункового періоду з прикладами

Щоб визначити загальну суму виплат для розрахунку, треба врахувати такі виплати: основна заробітна плата; доплати і надбавки, виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії, винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років, відпускні, лікарняні.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік

Чи включати в розрахунок щомісячну премію, що нарахована в місяці відпустки за свій рахунок.

Виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у розмірі «брутто», тобто, до вирахуванні всіх податків, зборів та інших утримань.

Не враховуються для розрахунку середньоденного заробітку наступні види виплат:

 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру);

 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

 • одноразові премії;

 • грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

 • вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

 • виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Приклади розрахунку відпускних з розбором нюансів

Якщо на протязі розрахункового періоду працівнику підвищувався оклад, то роботодавець, особливо підприємства бюджетної сфери, зобов’язаний відкоригувати виплати за місяці до підвищення посадового окладу на підвищувальний коефіцієнт.

Коефіцієнт коригування знаходимо, розділивши оклад після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення. Коефіцієнти коригування розраховуємо для кожного працівника окремо за кожним випадком підвищення окладу. Якщо заробітна плата підвищувалася декілька разів – визначаємо декілька коефіцієнтів.

Нюанси коєфіцієнту коригування

Коментар Мінсоцполітики, який оклад застосовувати при визначенні коефіцієнта коригування — схемний чи підвищений

Чи враховувати для коригування підвищення окладів на 10% окремим педпрацівникам

Ще один лист щодо визначення коефіцієнтів коригування при розрахунку відпускних з коментарем редакції

 

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні та інш.

Якщо працівник не встиг чи не мав бажання використати усі належні йому дні відпустки, йому виплачується грошова компенсація. Її надають:

 • У разі звільнення працівника — грошову компенсацію виплачують за всі невикористані дні щорічної та додаткових відпусток;

 • у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство — грошову компенсацію за відпустку за його бажанням можуть перерахувати на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (або виплатити під час звільнення);

 • коли працівник забажає замінити частину відпустки грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток — не менша, ніж 24 к.дн. Крім того, таку компенсацію не надають за дні додаткових відпусток на дітей, її можна отримати лише під час звільнення;

 • у разі смерті працівника — компенсацію за невикористані відпустки виплачують спадкоємцям.

Компенсація за невикористані дні відпустки виплачується виходячи з середньоденного заробітку (див. вище).

По кожному виду відпусток, які підлягають компенсації, розрахунок невикористаних днів провадиться окремо.

Кількість днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівникові, має розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

Наприклад, у працівника, щорічна основна відпустка якого становить 24 календарних дні, додаткова відпустка за особливий характер праці – 7 к.д., робочий період, за який надається відпустка, починається з 06.08.2018 р. і закінчується датою звільнення з роботи 24.09.2018 р. (останній день роботи 24.09.2018 р.), тобто він відпрацював 49 календарних днів.

В цьому випадку тривалість днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати наступним чином.

Визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік (24 к. д. відпустки : (365 - 11) = 0,0678 к. д.). Потім одержаний результат множимо на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 06.08.2018 р. по 24.09.2018 р. включно.

Кількість днів щорічної основної відпустки в цьому випадку становитиме (з урахуванням правил округлення) 3 календарних дні (0,0678 к. д. х 49 днів = 3,3 к. д.).

Отже, в даному випадку, слід виплатити компенсацію за 3 к.д. невикористаної основної щорічної відпустки

Аналогічним порядком визначається і кількість днів додаткової відпустки:

7 к.д. / 354 = 0,0198 к.д.

49*0,0198 = 0,97 к.д. (за правилами округлення – 1 к.д.)

Про грошову компенсацію за невикористану відпустку

Особливості визначення розрахункового періоду при виплаті компенсації за невикористану відпустку

 

Відпустка за свій рахунок

За бажанням працівника йому може бути надано відпустку без збереження заробітної плати. За цей час за ним зберігається місце роботи.

Існують випадки, коли відпустка без збереження заробітної плати надається за заявою працівника в обов’язковому порядку. Такі випадки передбачені ст.. 25 Закону про відпустки. Зокрема, до них відносять:

 • матері чи батьку, що виховують дітей до 15 р. самостійно, або виховує дитину-інваліда – до 14 к.д. на рік

 • особам з інвалідністю I та II груп — тривалістю до 60 к.д. щорічно;

 • особам, які одружуються, — тривалістю до 10 к.д.;

 • На похованні рідних – до 7 к.д., без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

 • сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

 • інші випадки, передбачені ст.. 25 Закону про відпустки.

Крім того, за бажанням працівника але лише у разі згоди роботодавця, працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин, на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону про відпустки).

Нюанси надання відпустки без збереження заробітної плати та її оформлення  

 

Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про відпустки

Якщо роботодавець необґрунтовано відмовляє працівнику в наданні належної йому відпустки це є прямим порушенням законодавства про працю.

За таке порушення підприємство-роботодавця може бути притягнено до фінансової відповідальності у вигляді штрафу у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (абзац восьмий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Про це йшлася мова також у листі Держпраці від 25.01.2017 р. № 828/4.3/4.1-ДП-17.

Крім того, посадових осіб такого підприємства може бути накладено адмінштраф у розмірі від 30 до 100 нмдг, тобто, від 510 до 1 700 грн. Якщо ж протягом року до такої особи вже застосовувалося адмінстягнення за недотримання трудового законодавства або порушення вчинено щодо неповнолітніх, вагітних, а також одиноких батьків, матерів або осіб, що їх замінюють, які виховують дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, винна особа може поплатитися штрафом у розмірі від 100 до 300 нмдг, тобто від 1700 до 5100 грн. (ч. 1 і 2 ст. 41 КУпАП).

Також маса деталєй розглянута у цієй статті:

 • Черговість надання відпусток

 • Період щорічних відпусток у деяких категорій працівників

 • Графік відпусток

 • Наказ (розпорядження) про надання відпустки

 • Заява про надання відпустки

 • Перенесення і продовження щорічної відпустки

 • Розподіл відпустки на частини

 • Відпустка за декілька років підряд

 • Відкликання з відпустки

 • Відпустка з подальшим звільненням

 

 

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
(2)
Оксана
05.06.2019
Добрий день! Мене цiкавить питання, якщо я працюю секретарем-друкарем (техпрацiвник) за основним мiсцем роботи та маю дозвiл вести уроки(педпрацiвник) з вересня 2018 по серпень 2019, у тому ж навчальному закладi, то як менi нараховуэться вiдпустка?
таня
19.03.2020
Якщо за основним місцем роботи знаходжусь по доглялу за дитиною до 6 років в звязку із станом здоровя дитини,а по сумісництву працюю на 0.5 ставки.Чи маю право по суміснициву на соціальну відпустку(виховую 2 дітей до 14 років)
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн