Інформація по темі "" | Публікації по тегу
06.05.20
65303 41
Друкувати
Обране

Мінекономрозвитку: щодо спрощених закупівель

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у зв'язку з надходженням численних звернень суб’єктів сфери публічних закупівель щодо застосування спрощених закупівель згідно Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” від 19.09.2019 № 114-ІХ (далі – Закон), який набрав чинності 20.10.2019 та введено в дію 19.04.2020, повідомляє.

Загальні положення Закону містять низку нововведень, зокрема статтею 3 Закону змінено сферу його застосування. Так, Закон застосовується до замовників, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, які здійснюють спрощені закупівлі відповідно до цього Закону. При цьому замовники здійснюють спрощені закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель (далі – система) у порядку, передбаченому цим Законом.

Спрощена закупівля − це придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону (пункт 28 частини першої статті 1 Закону). 

Ураховуючи зазначене та відповідно до частини першої статті 3 Закону, спрощені закупівлі здійснюються замовниками визначеними пунктами 1 - 3 частини першої статті 2 Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою 200 тисяч гривень; робіт дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою 1,5 мільйона гривень.

Поряд з цим замовники, визначені пунктом 4 частини першої статті 2 Закону (юридичні особи та/або суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), здійснюють спрощені закупівлі за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою 1 мільйона гривень; робіт дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою 5 мільйонів гривень.

Водночас відповідно до частини третьої статті 3 Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати систему.

Отже, замовник з 19.04.2020 обов’язково здійснює спрощені закупівлі в порядку, визначеному Законом, у разі придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону.

Поряд з цим, у разі прийняття замовником рішення про використання системи для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує  50 тисяч гривень, замовник керується Інструкцією про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону, затвердженої наказом Державного підприємства “ПРОЗОРРО” від 19.03.2019 № 10 (в редакції наказу ДП “ПРОЗОРРО” від 17.04.2020 № 18) (далі – Інструкція).

Варто також зазначити, що Інструкцією передбачено можливість використання системи з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору юридичними особами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які не є замовниками у розумінні Закону.

Так, відповідно до пункту 3 Інструкції допорогові закупівлі – придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону, або суб’єктом підприємницької діяльності, що не є замовником в розумінні Закону на будь-яку суму.

У свою чергу, відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24.02.2016 № 166, користувачами системи є зокрема державні та комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об’єднання підприємств, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків та які не є замовниками у розумінні Закону.

В яких випадках замовник повинен оприлюднювати звіт про договір  про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель,  а в яких – ні?

Закон містить положення щодо обов’язкового оприлюднення замовниками звіту про договір про закупівлю, укладений без використання системи (далі – звіт).

Так, звіт оприлюднюється замовником у разі якщо:

 - замовником здійснено придбання товару (товарів), робіт або послуги (послуг), що підтверджується договором або будь-яким іншим документом (наприклад, видаткова або товарно-транспортна накладна, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ, тощо) без використання системи (у тому числі без використання електронних каталогів) на суму, що не перевищує  50 тисяч гривень. Варто також зазначити, що оскільки в даному випадку Закон не визначає нижню межу суми такого придбання, то замовник оприлюднює звіт у разі здійснення такої закупівлі на суму від 0,01 до 50 тисяч гривень;

 - замовником здійснено придбання товару (товарів), робіт або послуги (послуг) без застосування порядку проведення спрощених закупівель у випадках, визначених частиною сьомою статті 3 Закону, за умови що вартість такого придбання перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону;

 - замовником придбано товар з використанням електронних каталогів − звіт формується системою автоматично;

 - замовником здійснено придбання товарів, робіт або послуг, визначених пунктом 21 частини п’ятої статті 3 Закону (гемопоетичні стовбурові клітини та/або роботи і послуги, що пов'язані з їх придбанням) без використання системи, незалежно від вартості такої закупівлі.

При цьому, враховуючи вимоги пункту 13 частини першої статті 10 Закону, замовник оприлюднює звіт протягом трьох робочих днів з дня, яким датовано договір чи інший документ, що підтверджує придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг).

Звіт про договір, не оприлюднюється замовником у разі якщо:

  • замовником укладено договір про закупівлю із застосуванням порядкупроведення спрощених закупівель, визначеного статтею 14 Закону;
  • замовником здійснено придбання предмету закупівлі, що міститься в переліку предметів закупівлі, на які не поширюється дія Закону, визначений частиною п’ятою статті 3 нової редакції Закону (за винятком закупівлі гемопоетичних стовбурових клітини та/або робіт і послуг, що пов'язані з їх придбанням);
  • замовником, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, здійснено придбання предмету закупівлі, що міститься в переліку предметів закупівлі, на які не поширюється дія Закону, визначений частиною шостою  статті 3 Закону.

Як оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, якщо предметом договору є придбання декількох предметів закупівлі?

Перелік інформації, яку повинен містити звіт, визначений частиною третьою статті 3 Закону.

Так, в звіті зазначається: дата укладення та номер договору/документа (документів), що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг); назва предмета закупівлі; ціна договору.

Отже, замовник може укласти як декілька, так і один договір, предметом договору за яким виступатимуть різні предмети закупівлі у розумінні Закону, та вартість яких окремо не перевищуватиме суму 50 тисяч гривень.

З огляду на викладене, а також беручи до уваги наявний реалізований в системі функціонал щодо оприлюднення звіту, у разі якщо за таким договором (або іншим документом) здійснюється придбання одразу декількох предметів закупівлі, замовник може оприлюднити в системі декілька звітів, в яких буде вказано реквізити (дату укладення та номер) одного і того самого договору (іншого документу, що підтверджує придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг)).

При цьому в кожному такому звіті замовник може визначити один предмет закупівлі, а в полі з інформацією про ціну договору вказати вартість придбання окремого такого предмету закупівлі (не загальну ціну договору).

Чи треба коригувати в річному плані ті закупівлі, сума яких не перевищує вартісні межі, визначені частиною першою статті 3 Закону?

Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель визначаються статтею 4 Закону. Так, згідно з частиною першою статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель  (далі – річний план). Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

У свою чергу, відповідно до пункту 5 статті 4 Закону в річному плані замовник зокрема вказує вид закупівлі та орієнтовний початок проведення.

Виходячи зі змісту пункту 5 частини другої статті 4 Закону, до річного плану зокрема вноситься інформація про закупівлі, вартість предмета закупівлі яких менше відповідних вартісних меж, визначених частиною першою статті 2 Закону, та які передбачають проведення замовником спрощених закупівель або оприлюднення звіту.

Отже, оскільки складання річного плану та внесення до нього змін є передумовою здійснення закупівель та передує їх проведенню, замовник в залежності від наявної потреби може відкоригувати потреби у річному плані з урахуванням нової редакції Закону або поступово вносити зміни в річний план, додаючи при цьому інформацію про заплановані спрощені закупівлі та закупівлі, що передбачають оприлюднення звіту за потреби.

Варто також зазначити, що плануючи такі закупівлі замовник має дотримуватись положень частини 10 статті 3 Закону, які забороняють замовнику ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель.

Чи можна завершити допорогові закупівлі, розпочаті до введення в дію цього Закону?

Відповідно до вимог нової редакції Закону процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.

Таким чином, відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього  Закону, завершуються виключно ті процедури закупівель, що були передбачені  статтею 12 попередньої редакції Закону.

При цьому закупівлі, які розпочаті до введення в дію цього Закону, за якими станом на 18.04.2020 не укладено договір, мають здійснюватися з дотриманням вимог щодо вартісних меж нової редакції Закону.

Чи є винятки для застосування спрощених закупівель?

Сфера застосування замовником спрощених закупівель визначається вартісними межами, визначеними Законом для товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону.

Разом з тим Закон містить винятки застосування замовником спрощених закупівель у разі здійснення придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких відповідає зазначеним межам. Перелік таких випадків визначений частиною сьомою статті 3 Закону.

При цьому у разі здійснення закупівлі у випадках, передбачених частиною сьомою статті 3 Закону, замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

У свою чергу, Закон містить перелік випадків, коли Закон не застосовується. Ці випадки встановлені частиною п’ятою статті 3 Закону, а для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, − додатково частиною шостою статті 3 Закону.

При цьому відповідно до частини третьої статті 4 Закону зазначені закупівлі не включаються до річного плану.

Для наочності та однозначного розуміння викладеного наводимо таблицю рішень, яка містить список можливих умов, що визначають застосування замовником того чи іншого виду закупівлі та вимоги щодо оприлюднення в системі інформації про закупівлі (Таблиця 1).

Які етапи проведення спрощених закупівель?

Порядок застосування спрощених закупівель визначений статтею 14 Закону. Спрощена закупівля складається з послідовних етапів, визначених частиною другою статті 14 Закону.

Для однозначного розуміння дій та рішень замовника на кожному етапі цього виду закупівлі особливості кожного етапу та ключові відмінності з алгоритмом проведення відкритих торгів наведено в таблиці (Таблиця 2).

Принагідно інформуємо, що Київською школою економіки розроблено та спільно з Мінекономіки опрацьовано схему загального алгоритму проведення спрощеної закупівлі, яка міститься за посиланням https://cep.kse.ua/scheme

Як змінювати істотні умови договору, який укладено за результатами спрощеної процедури та договору, який передбачає оприлюднення звіту?

Визначення поняття “договір про закупівлю” наведено в пункті 6 частини першої статті 1 нової редакції Закону.

Поряд з цим основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього визначені статтею 41 Закону.

Таким чином, оскільки договір, укладений за результатами спрощеної процедури закупівлі, є договором про закупівлю в розумінні Закону, на нього розповсюджуються вимоги визначені статтею 41 Закону, зокрема обмеження щодо зміни його істотних умов, встановлені частиною п’ятою статті 41 Закону, та вимоги щодо оприлюднення інформації про зміни до його істотних умов, визначені частиною сьомою статті 41 Закону.

Водночас оскільки договір (або інший документ) який передбачає оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, не є договором про закупівлю у розумінні Закону, вимоги статті 41 Закону на нього не розповсюджуються.

Лист МЕРТУ 3304-04/28729-06 від 05.05.2020

Додатки:

Таблиця 1 Умови застосування окремих видів закупівлі та оприлюднення інформації про них в електронній системі закупівель

Таблиця 2 Особливості проведення окремих етапів спрощеної закупівлі

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
41
Клара
06.05.2020
А де таблиці 1 та 2?
EVGENIY Клара
06.05.2020
Вибачаюсь вони не прикріпились, зараз додам! transparent_pxl.png
Клара EVGENIY
06.05.2020
Дякую
ната EVGENIY
06.05.2020
чому при відкритті таблиці1 вибиває помилку?
EVGENIY ната
06.05.2020
виправив посилання
777 ната
06.05.2020
посилання в самому тексті працює
Катерина 777
06.05.2020
Спасибо за подсказку
Вікторія
06.05.2020
Підкажіть будь-ласка, якщо принесли наприклад квитанцію на відправку пошти на 20грн. для оформлення авансового звіту, потрібно теж публікувати звіт про укладений договір? Тобто по всім авансовим звітам звітувати в системі? Дякую
Інна Вікторія
06.05.2020
Підтримую, я задал теке ж саме питання в чаті
Оксана
06.05.2020
тобто, якщо купити пачку паперу за 100 грн. то це вже буде - Звіт про укладений договір? сканувати такий договір потрібно?
hrystik27 Оксана
06.05.2020
Так. І сканувати потрібно, хоча дехто каже, що не потрібно, але я сканую і Вам рекомендую.Не "звіт про укладений договір", а тепер "Звіт про договір про закупівлю"
Анна hrystik27
07.05.2020
....без використання ЕСЗ
Олена
06.05.2020
Цікавить питання чи підлягають оприлюдненню договори про забезпечення УПСЗНами осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації (ТЗР) .
4EPBEHb Олена
06.05.2020
ні, але деякі УСЗН за бажанням та прибираючи персональні дані третьої сторони викладають звіти про укладення догворів.але а законі нічого не вказується що ми мусимо викладувати сканкопії договорів та додатків, тільки інформацію (але це не точно, сам в когнітивному дисонансі).transparent_pxl.pngtransparent_pxl.pngtransparent_pxl.png
Енгрібьорд 4EPBEHb
06.05.2020
Мінсоцполітики (який є головним розпорядником по цих коштах) наприкінці минулого року давало розяснення одному з УПСЗНів, що ці договори взагалі не підпадають під дію закону, так як це не закупівля товарів чи послуг, а такий вигляд соціальної допомоги, а саме компенсація. Але по факту хтось страхується і звіти викладає, хтось ні. Хочя по логіці, щоб викласти звіт, треба спочатку включити в план, а який план, якщо це не закупівля в розумінні закону? Повний бардак і когнітивний дисонанс.
Олена Енгрібьорд
06.05.2020
Якщо проводити реєстрацію цих договорів без оприлюднення, то УПСЗНи несуть відповідальність. Якби був оновлений лист Мінсоц .. Питання б відпало само собою.
Енгрібьорд Олена
06.05.2020
Не відпало б, оскільки, будь які листи несуть виключно роз"яснювальний характер та не можуть вводити правових норм.
Олена Енгрібьорд
07.05.2020
Саме найкраще щоб в договорі було зазначено, що це відшкодування вартості ТЗР, а на даний час "про забезпечення..."
Саша 4EPBEHb
06.05.2020
А ДАСУ поті буде писати що порушено вимоги закону і не оприлюднено договір (немає сканокопії)
4EPBEHb
06.05.2020
питання до фахівців: "Варто також зазначити, що плануючи такі закупівлі замовник має дотримуватись положень частини 10 статті 3 Закону, які забороняють замовнику ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель." ,а якщо загальна сума НЕ перевищує до 50 тис. грн. - ЧИ можна дробити? т.я. в любому випадку загальна сума меньше 50 тис. грн.transparent_pxl.png
Енгрібьорд 4EPBEHb
06.05.2020
Дробити можна. Просто цей поділ на частини не має впливати на вибір процедури закупівлі. Якщо у Вас 49 тис., то хоч на 100500 частин поділи все одно це будуть звіти про закупівлю
hrystik27 Енгрібьорд
06.05.2020
Дробити можна, але уважно щоб не уникнути процедури закупівлі/СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ. Тобто дробити можна до 50 тис., а там вже спрощена....
NeProzorro
06.05.2020
Допрозорилися....що вже навіть для 1 копійки треба сканокопії договорів :))))Та система загнеться від надлишку інформації, від непотрібних сканокопій. НБУ та Держ.фін.моніторинг підвищують поріг ризикових та схемних операцій, щоб не "гратися" з копійками, а кришталево чисті "прозорівці" додумалися про оприлюднення 1 копійки.
Оксана NeProzorro
06.05.2020
якщо всі договора мають бути на прозоро. то що буде з едатою?
hrystik27 Оксана
06.05.2020
Скоро або не скоро, але буде все інтегровано з е-датою, з казною...
4EPBEHb
06.05.2020
уточніть інформацію щодо автоматичного звіту, ікий тільки формується автоматично, але його ще треба підписати (тобто ДОоформити до кінця).transparent_pxl.png
hrystik27 4EPBEHb
06.05.2020
"Автоматичний звіт, а це звіт про результати проведення процедури закупівлі формується автоматично після внесених всіх даних по договору(звіт про договір про закупівлю) або проведення будь якої закупівлі і після всіх етапів підписання ЕЦП.
11111
06.05.2020
так а все ж таки що з авносовими звітами?
Ірина 11111
06.05.2020
Теж цікавить?
Надія
06.05.2020
Теж цікавить авансовий звіт
Алла
06.05.2020
А як бути із квитками від осіб які повертаються із відрядження і здають авансовий звіт? Коли дата на них стоїть наприклад 04.05.2020, а приїхав він 10.05.2020 і здає авансовий звіт. А 3 дні вже пройшло на на звіт про договір про закупівлю?
Ikar Алла
07.05.2020
з яких пір для відряджень складається договір? може щє й договір на зарплату оприлюднювать?
Toni
07.05.2020
Очень классный способ начать зарабатывать прямо сейчас, переходи по ссылке, регистрируйся и зарабатывай в $$$ - https://www.bestchange.ru/?p=1091908
анна
07.05.2020
чому на питання, по авансових звітах , яке цікавить багатьох немає відповіді
НАталія
07.05.2020
якими ключами підписується звіт про резулбтати проведення процедури закупівлі.
Олена
07.05.2020
Питання стосовно включення до річного плану закупівель інформації про закупівлі вартістю до 50 тис.грн.Наприклад, нами заплановано у 2020 році придбати канц. товари на суму 8 тис.грн. Дані товари ми будемо закупляти декількома договорами, оприлюднюючи при цьому звіти про укладені договора в СЕЗ. Як дану закупівлю відобразити у річному плані: відразу в системі зазначаючи всю вартість закупівлі на рік чи окремий рядок плану для кожного окремого укладеного договору?
Людмила Олена
07.05.2020
Краще під кожен договір окремий план, до плану прив'язувати звіт
Людмила
26.05.2020
Підкажіть будь ласка, я внесла в річний план закупівлю канцтоварів. Сьогодні дали мені договір з організацією, але там крім паперу і ін. супутніх канцтоварів є побутова хімія, рукавиці, скорозшивачі...як мені реєструвати Звіт. Окремо на кожний предмет (різні ДК) і сканувати до кожного звіту один і той самий договір?
кама
27.05.2020
Людмила. Так той самий договір для кожного коду закупівлі.Але в систему не обовязково завантажувати скан договору, достатньо лише оприлюднити інформацію по договору (знову ж таки для кожного коду закупівлі окремо)
Анна
27.05.2020
Подскажите нужно ли делать звіт про укладений договор по авансовим отчетам?
Катерина
03.06.2020
АВАНСОВИЙ ЗВІТ на товар вартістю 20-100 грн. як оплатити, Людина витратила свої кошти як їх повернути?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×