Інформація по темі "" | Публікації по тегу
03.05.21
632 0
Друкувати
Обране

Додаток 5 до єдиного звіту: ситуації з практики

У попередньому номері журналу1 ми розповіли, як заповнити додаток 5 до Податкового розрахунку. Сьогодні ж потренуємось це робити на конкретних практичних ситуаціях.


1 Див. журнал «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 16, с. 21.

Прийняття та звільнення

Однією з підстав для заповнення додатка 5 (Д5) є початок або закінчення трудових відносин із працівником. При відображенні таких подій у Д5 слід ураховувати низку нюансів.

Якщо протягом звітного кварталу працівника було прийнято або звільнено (відбулась лише одна подія), у Д5 заповнюйте на нього один рядок. У графі 10 зазначайте дату прийняття/звільнення за формою «ДДММРРРР». У графі 16 проставляйте реквізити відповідного наказу. А у графі 17 — підставу для припинення трудових відносин (наприклад, ст. 38 КЗпП).

Якщо протягом одного місяця звітного кварталу працівника було прийнято, а потім звільнено, заповнюйте на нього один рядок. При цьому у графі 10 зазначайте і дату прийняття, і дату звільнення. У графі 16 — реквізити наказів про прийняття та звільнення (через кому).

Якщо працівника було прийнято та звільнено в одному кварталі, але в різних місяцях, або звільнено, а потім прийнято до цього ж роботодавця, заповнюйте на нього два рядки. Один запис на прийняття, другий — на звільнення.

Якщо працівника було прийнято в одному звітному кварталі і за основним місцем роботи, і за внутрішнім сумісництвом, заповнюйте на нього два рядки. Адже у цьому разі з працівником укладається два окремих трудових договори.

Розглянемо зазначене на прикладах.

Приклад 1. До бюджетної установи 04.01.2021 р. було прийнято бухгалтера (код КП 3433) за основним місцем роботи. А 12.01.2021 р. працівник звільнився за власним бажанням (ст. З8 КЗпП).

У цьому випадку прийняття та звільнення працівника відбулося в одному місяці звітного кварталу (січні 2021 року). Тому на нього слід заповнити один рядок, за яким у графі 10 зазначаємо як дату прийняття, так і дату звільнення (див. рис. 1).

Рис. 1. Прийняття та звільнення в одному місяці

Приклад 2. До установи на основне місце роботи 18.01.2021 р. було прийнято сторожа (код КП 9152). А 26.02.2021 р. працівник звільнився за власним бажанням (ст. 38 КЗпП).

Прийняття та звільнення працівника відбулося в одному кварталі, але в різних місяцях. Відповідно на нього слід заповнити два рядки: з даними за місяць прийняття та за місяць звільнення (див. рис. 2).

Рис. 2. Прийняття та звільнення в одному кварталі

Приклад 3. Із 01.03.2021 р. працівника прийнято на посаду двірника (код КП 9162) за основним місцем (0,5 ставки). А з 15.03.2021 р. він був оформлений на посаду прибиральника службових приміщень (код КП 9132) за внутрішнім сумісництвом (0,25 ставки).

Внутрішнє сумісництво передбачає укладення окремого трудового договору. Тому відомості про прийняття внутрішнього сумісника обов’язково повинні потрапити до Д5. У зазначеній ситуації на працівника слід заповнити два рядки: з датою прийняття за основним місцем роботи та за сумісництвом (див. рис. 3).

Рис. 3. Прийняття за основним місцем та за сумісництвом

Переведення та переміщення

Якщо працівника було переведено на іншу постійну посаду (роботу) або переміщено до іншого структурного підрозділу, то роботодавцю також потрібно заповнити Д5. І тут теж є свої нюанси.

Якщо працівника переведено на іншу постійну посаду (роботу) або переміщено до іншого структурного підрозділу, то на нього в Д 5 заповнюйте один рядок. У графі 10 зазначайте дату початку роботи на новій посаді у форматі «ДДММРРРР». У графі 12 проставляйте «1». А у графі 16 наводьте реквізити наказу про переведення (переміщення).

Якщо працівника було прийнято на роботу і переведено на іншу посаду в одному місяці, формуйте на нього два рядки. У першому зазначайте дату прийняття на роботу, а у другому — дату початку роботи за новою посадою. У графі 12 у першому рядку (з прийняттям на роботу) зазначайте «0», а в другому рядку (з переведенням) ставте «1».

Якщо працівника було переведено (переміщено) і звільнено, то переведення та звільнення відображайте в окремих рядках. Не забудьте у рядку з інформацією про звільнення у графі 17 зазначити підставу для припинення трудових відносин.

Якщо працівник переводиться до іншого роботодавця, то тут взагалі йдеться про звільнення (припинення трудових відносин). Тобто це зовсім інша підстава для заповнення Д5. У цьому випадку у графі 12 проставляйте «0». А у графі 17 — підставу звільнення (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Розглянемо приклади.

Приклад 4. Із 22.03.2021 р. працівниця була переведена з посади підсобного робітника (основне місце роботи) на посаду кухаря (код КП 5122) (основне місце роботи).

У цьому випадку на працівницю слід заповнити один рядок, в якому потрібно зазначити дані про переведення на посаду кухаря. У графі 10 необхідно проставити дату початку роботи за такою посадою (див. рис. 4).

Рис. 4. Переведення на іншу постійну посаду

Приклад 5. Із 01.02.2021 р. працівника було прийнято на посаду сторожа (код КП 9152) за основним місцем роботи. А з 25.02.2021 р. його було переведено на посаду двірника (код КП 9162) (основне місце).

В одному місяці працівника було і прийнято, і переведено. Тож у Д5 на нього слід заповнити два рядки. У першому проставляємо дату прийняття на роботу, а у другому — дату початку роботи за новою посадою (див. рис. 5).

Рис. 5. Прийняття та переведення в одному місяці

Декретні відпустки

Правила відображення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років лишилися незмінними. Для відображення інформації про ці відпустки у графі 07 передбачено такі коди категорій:

5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

6 — особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4 — особи, яким надана відпустка для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

ВАЖЛИВО!

Графи 13 — 15 при наданні декретних відпусток не заповнюємо

Далі стисло про заповнення графи 16.

При наданні та закінченні вищезгаданих відпусток у ній зазначають реквізити відповідного документа, що підтверджує подію. Причому підставою для надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами буде належним чином оформлений листок непрацездатності (ЛН).

А от оформляти окремий наказ (розпорядження) про надання такої відпустки чинне законодавство не вимагає. Проте якщо працівниця йде у декретну відпустку після дати її початку, зазначеної в ЛН, без наказу не обійтися.

Розглянемо приклад.

Приклад 6. Із 01.03.2021 р. працівниці бюджетної установи (основне місце роботи) надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (ЛН серія АВГ № 234567).

У графі 07 проставляємо код категорії «5». Графи 13 — 15 залишаємо порожніми.

У графі 16 наводимо реквізити лікарняного листка (див. рис. 6).

Рис. 6. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

А ось відпустка для догляду за дитиною до трьох років надається виключно на підставі наказу (розпорядження) роботодавця. Враховуйте: якщо у працівниці у звітному кварталі закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами і розпочалася відпустка для догляду за дитиною до трьох років, то на неї в Д5 формуємо два рядки. Один — із датою закінчення першої відпустки та другий — із датою початку наступної (для догляду за дитиною).

Розглянемо приклад.

Приклад 7. Працівниця установи (основне місце роботи) одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (дата закінчення — 28.03.2021 р., ЛН серія АБІ № 3456789) із 29.03.2021 р. йде у відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

У Д5 на цю працівницю заповнюємо два рядки. У першому проставляємо дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — 28.03.2021 р. А в другому — дату початку відпустки для догляду за дитиною (29.03.2021 р.).

У графі 16 зазначаємо реквізити відповідних документів (див. рис. 7).

Рис. 7. Відпустка для догляду за дитиною після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Також може виникнути ситуація, коли працівниця вирішить перервати відпустку для догляду за дитиною до трьох років і вийти на роботу. У цьому разі документом-підставою закінчення такої відпустки буде наказ (розпорядження) про вихід на роботу.

При цьому у графі 10 слід зазначити дату закінчення відпустки. А ось рядка з датою початку роботи після закінчення відпустки для догляду за дитиною в Д5 бути не повинно. Адже трудові відносини не переривалися.

Приклад 8. Працівниця установи (основне місце роботи) із 15.03.2021 р. перервала відпустку для догляду за дитиною до трьох років і стала до роботи.

У графі 10 формуємо рядок із датою закінчення такої відпустки (14.03.2021 р.). У графі 07 залишається код категорії «6» (див. рис. 8).

завантажити файл

Рис. 8. Достроковий вихід із відпустки для догляду за дитиною до 3 років

І декілька слів стосовно відпустки для догляду за дитиною з трьох до шести років. Пам’ятайте: її надають на підставі довідки про необхідність домашнього догляду. Зазвичай таку довідку видають на 6 місяців. Якщо після закінчення цього строку дитина все ще потребує догляду, видається новий медичний висновок. Однак у Д5 цю відпустку не відображаємо у розрізі 6 місяців. Зазначаємо лише дату початку й останній день такої відпустки.

ВИСНОВКИ

• Інформацію про дату початку та/або закінчення трудових відносин відображаємо в Д5.

Переведення на постійну посаду/роботу та переміщення до іншого структурного підрозділу є підставами для заповнення і подання Д5.

• У Д5 відображаємо початок/закінчення декретних відпусток (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до трьох років та від трьох до шести років).

Прикріплені файли

Будз Володимир

Бюджетна бухгалтерія, травень, 2021/№ 17-18

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.