Інформація по темі "" | Публікації по тегу
29.08.18
21145 3
Друкувати
Обране

Дозвольте представитися, оновлений Звіт з ЄСВ

Новою звітністю з ЄСВ нас із вами «лякали» довго і нудно, аж із жовтня 2017 року. І ось «диво» сталося. Мінфін наказом від 15.05.2018 р. № 511 виклав у новій редакції Порядок № 435*, а також оновив усі додатки до нього.


«Дісталося» і формам ЄСВ-звітності. Чого чекати від змін, а головне, «з коли» треба буде подавати роботодавцям ЄСВ-звіт за новою формою, дізнаєтеся прямо зараз.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Ми дуже сподівалися на те, що нові «версії» Порядку № 435 і, відповідно, форм звітності з ЄСВ не з’являться влітку. Чому? Усе просто: цей рік не найкомфортніший для бухгалтера. Тому хотілося, щоб у відпускну пору бухгалтери насолоджувалися відпусткою, а не вивчали «талмуди» від Мінфіну. Але, як говорив перший Президент України, «маємо те, що маємо». А що ж ми маємо?

Оновлений Порядок № 435 набрав чинності з 01.08.2018 р. Уперше роботодавці за застрахованими особами Звіт з ЄСВ за новою формою (Звіт за формою № Д4) подадуть за звітний період «серпень 2018 року».

Граничний строк подання — 20.09.2018 р.

А ось платники ЄСВ — підприємці, незалежні професіонали і члени фермерських господарств суми внеску «за себе» відображатимуть у річній звітності, тобто вже у 2019 році (виняток — «ліквідаційна» звітність). Тож тут «лихоманки» немає. А отже, пропонуємо зосередити всю увагу на Звіті за формою № Д4.

Старий знайомець

Форму № Д4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (додаток 4 до Порядку № 435) подають страхувальники, які використовують працю фізичних осіб:

1) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

2) за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД) про виконання робіт (надання послуг). Виняток — ЦПД, укладені з підприємцями, якщо виконувані роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності, зазначеним у ЄДР**.

** Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Важливо! Зміни не вдарили по строках надання форми № Д4. Як і раніше, її формуємо та подаємо протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного календарного місяця. Тобто, як уже зазначали вище, за серпень 2018 року потрібно буде подати форму № Д4 не пізніше за четвер 20 вересня 2018 року. А ось якщо в майбутньому останній день строку подання Звіту припаде на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання Звіту буде вважатися перший після нього робочий день (див. п. 14 розд. II Порядку № 435).

Якщо суб’єкт господарювання не використовував у звітному періоді працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (немає укладених трудових договорів (ЦПД на роботи/послуги) і немає нарахувань за ними), то він Звіт за формою № Д4 не подає (п. 11 розд. II Порядку № 435).

Також зауважте, що роботодавці, які перебували на обліку в органах доходів і зборів або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або міста Севастополя на початоктимчасової окупації, звільнені абз. 3 п. 11 розд. II Порядку № 435 від обов’язку подавати звітність до органів доходів і зборів протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення.

Формуємо, подаємо

Звіт з ЄСВ подаємо за основним місцем постановки на облік страхувальника як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів одним з таких способів (на вибір):

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію ЕЦП відповідальних осіб;

— на паперових носіях, засвідчених підписом керівника страхувальника і скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації.

Але! Якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти, він має право подати Звіт на папері. Причому Звіт він може:

— або занести до податкової особисто (через уповноважену особу) протягом 20 к. дн., що настають за останнім днем звітного періоду;

— або відправити поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту. Якщо Звіт, направлений поштою, з вини оператора поштового зв’язку був загублений чи зіпсований або вручений органу доходів і зборів із затримкою, то відповідати за таке неподобство буде оператор поштового зв’язку. А ось платник ЄСВ звільняється від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності. Єдине, що від нього потрібно, — це протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату чи зіпсуття поштового відправлення направити поштою або надати особисто (за його вибором) податківцям другий примірник Звіту разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

У цьому разі Звіт за формою № Д4 вважатиметься поданим у день отримання відділенням поштового зв’язку поштового відправлення звітності.

До заповнення Звіту поставтеся з усією серйозністю! Форма № Д4 з незаповненими обов’язковими реквізитами та/або без необхідних таблиць за п. 8 розд. II Порядку № 435 вважається не поданою.

Обов’язкові реквізити

Обов’язкові реквізити Звіту за формою № Д4, перелічені в п. 6 розд. II Порядку № 435. Озвучимо їх:

— тип форми («початкова», «скасовуюча», «додаткова»);

— звітний період, за який подається Звіт;

— повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника;

— код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, що мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

— код основного виду економічної діяльності;

— клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту за період до 01.01.2016 р.);

— місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

— код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт;

— дата подання звіту;

— середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

— кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

— облікова кількість штатних працівників (за наявності);

— кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

— ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника, підписи страхувальника — фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Перелічені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

До речі, заповнюючи форму № Д4 на папері, врахуйте таке.

1. Звіт на паперовому носії заповнюють українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок та виправлень.

2. У разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту у зв’язку з відсутністю операції такий рядок прокреслюється.

3. При заповненні полів, які складаються з комірок, кожен з необхідних символів акуратно вписують у відповідну окрему комірку. Символи не повинні виходити за межі комірок, а також накладатися на сусідні комірки. Символи: крапка, апостроф, кома, тире тощо проставляють в окремих комірках.

4. При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

5. Грошові суми в таблицях зазначаємо у гривнях із копійками.

Загальні реквізити

Новий Звіт за формою № Д4, як і його попередник, складається з титульного аркуша та дев’яти таблиць, які є звітними формами. Водночас звичайні роботодавці, які виплачують зарплату і винагороди за ЦПД, заповнюють не всі таблиці Звіту за формою № Д4, а тільки таблиці 1, 5, 6 і 7. При цьому абсолютно всі страхувальники-роботодавці зобов’язані щомісячно формувати і надавати лише титульний аркуш і таблиці 1 та 6. А ось таблиці 5 та 7 доведеться заповнити тільки в окремих випадках.

Зосередимося на заповненні таблиць 1, 5 та 6 Звіту. Незважаючи на те, що ці таблиці призначені для відображення різних видів інформації, вони мають загальні реквізити. Для наочності правила заповнення загальних реквізитів наведемо в таблиці. А ось детально про заповнення таблиць 1, 5 та 6 розповімо далі в номері.

Правила заповнення загальних реквізитів для всіх таблиць форми № Д4

Реквізити*

Пояснення щодо заповнення

Звіт за місяць, рік.

Тип: «початкова», «скасовуюча», «додаткова»

Зазначаємо звітний місяць (2 цифри) і рік (4 цифри), за який формуємо та подаємо Звіт.

Відмітка в комірці з типом форми «початкова» вкаже на те, що документ сформований за відповідний звітний період

Зазначимо: якщо ви виявили помилку у Звіті до закінчення строку його подання, то повторно сформуйте і подайте Звіт у повному обсязі з відміткою «початкова»Чинним вважатиметься останній електронний або паперовий Звіт, поданий вами до закінчення строків подання звітності, який пройшов усі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників і до Реєстру застрахованих осіб.

Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника

За страхувальником:

— юрособою проставляємо восьмирозрядний номер згідно з ЄДРПОУ;

— фізичною особою зазначаємо десятирозрядний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)). Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, вписуємо серію і номер БКNNXXXXXX, де БК — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр), XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями) або ПXXXXXXXXX, де П — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX — дев’ять цифр номера паспорта, у формі пластикової картки

Код за ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта

ліквідованого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

Якщо при припиненні страхувальника є правонаступник, то саме він подає Звіт до податкової. При цьому на титульному аркуші він обов’язково зазначає податковий номер або серію і номер паспорта ліквідованого страхувальника.

Зверніть увагу: правонаступництво повинне підтверджуватися установчими документами із зазначенням правонаступника

Найменування

страхувальника

Зазначаємо повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з ЄДР

Дата формування

у страхувальника

Проставляємо дату подання таблиць Звіту

Керівник

Зазначаємо податкові номери керівника і головбуха (за наявності такої посади) страхувальника (серію (за наявності)) та номер паспорта, якщо вони відмовилися від номера, про що є відповідна відмітка в паспорті. Дані паспорта зазначайте так само, як і для реквізиту «Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника» (див. вище). У цьому полі посадові особи страхувальника засвідчують звітність з ЄСВ своїми підписами

Головний бухгалтер

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911Коментарі
(3)
.......
30.08.2018
да ладно, ви хотіли, щоб бухгалтера влітку відпочивали??? невже ви буцімто згадали бухгалтерів???
По перше, ви нам роботи не убавили, а тільки відстрочили.
По друге, поки я відправляв працівників в відпустки, то сам свою відпустку провів на роботі.
По третє, коли вийде оновлення на новий звіт ЄСВ? А то щось відчуваю, що оновлення вийде за пару днів до граничного строку здачі...
По четверте, можна ще багато чого сказати, тільки сказати матом, того я краще промовчу....
Яяяяя
30.08.2018
А доя чого тут ми -бухшалтери! Все ж автоматизовано, роботизовано-най ті роботи і здають ті їхні звіти. Ггггггг
Марина
07.09.2018
А якщо працівник з пожежної сфера цивільного захисту і відбулась зміна посади на майстер газодимозахисної служби його в класифікаторі професій не має що робити?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн