Інформація по темі "" | Публікації по тегу
29.08.18
21903 3
Друкувати
Обране

Дозвольте представитися, оновлений Звіт з ЄСВ

Новою звітністю з ЄСВ нас із вами «лякали» довго і нудно, аж із жовтня 2017 року. І ось «диво» сталося. Мінфін наказом від 15.05.2018 р. № 511 виклав у новій редакції Порядок № 435*, а також оновив усі додатки до нього.
«Дісталося» і формам ЄСВ-звітності. Чого чекати від змін, а головне, «з коли» треба буде подавати роботодавцям ЄСВ-звіт за новою формою, дізнаєтеся прямо зараз.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Ми дуже сподівалися на те, що нові «версії» Порядку № 435 і, відповідно, форм звітності з ЄСВ не з’являться влітку. Чому? Усе просто: цей рік не найкомфортніший для бухгалтера. Тому хотілося, щоб у відпускну пору бухгалтери насолоджувалися відпусткою, а не вивчали «талмуди» від Мінфіну. Але, як говорив перший Президент України, «маємо те, що маємо». А що ж ми маємо?

Оновлений Порядок № 435 набрав чинності з 01.08.2018 р. Уперше роботодавці за застрахованими особами Звіт з ЄСВ за новою формою (Звіт за формою № Д4) подадуть за звітний період «серпень 2018 року».

Граничний строк подання — 20.09.2018 р.

А ось платники ЄСВ — підприємці, незалежні професіонали і члени фермерських господарств суми внеску «за себе» відображатимуть у річній звітності, тобто вже у 2019 році (виняток — «ліквідаційна» звітність). Тож тут «лихоманки» немає. А отже, пропонуємо зосередити всю увагу на Звіті за формою № Д4.

Старий знайомець

Форму № Д4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (додаток 4 до Порядку № 435) подають страхувальники, які використовують працю фізичних осіб:

1) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

2) за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД) про виконання робіт (надання послуг). Виняток — ЦПД, укладені з підприємцями, якщо виконувані роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності, зазначеним у ЄДР**.

** Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Важливо! Зміни не вдарили по строках надання форми № Д4. Як і раніше, її формуємо та подаємо протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного календарного місяця. Тобто, як уже зазначали вище, за серпень 2018 року потрібно буде подати форму № Д4 не пізніше за четвер 20 вересня 2018 року. А ось якщо в майбутньому останній день строку подання Звіту припаде на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання Звіту буде вважатися перший після нього робочий день (див. п. 14 розд. II Порядку № 435).

Якщо суб’єкт господарювання не використовував у звітному періоді працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (немає укладених трудових договорів (ЦПД на роботи/послуги) і немає нарахувань за ними), то він Звіт за формою № Д4 не подає (п. 11 розд. II Порядку № 435).

Також зауважте, що роботодавці, які перебували на обліку в органах доходів і зборів або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або міста Севастополя на початоктимчасової окупації, звільнені абз. 3 п. 11 розд. II Порядку № 435 від обов’язку подавати звітність до органів доходів і зборів протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення.

Формуємо, подаємо

Звіт з ЄСВ подаємо за основним місцем постановки на облік страхувальника як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів одним з таких способів (на вибір):

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію ЕЦП відповідальних осіб;

— на паперових носіях, засвідчених підписом керівника страхувальника і скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації.

Але! Якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти, він має право подати Звіт на папері. Причому Звіт він може:

— або занести до податкової особисто (через уповноважену особу) протягом 20 к. дн., що настають за останнім днем звітного періоду;

— або відправити поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту. Якщо Звіт, направлений поштою, з вини оператора поштового зв’язку був загублений чи зіпсований або вручений органу доходів і зборів із затримкою, то відповідати за таке неподобство буде оператор поштового зв’язку. А ось платник ЄСВ звільняється від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності. Єдине, що від нього потрібно, — це протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату чи зіпсуття поштового відправлення направити поштою або надати особисто (за його вибором) податківцям другий примірник Звіту разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

У цьому разі Звіт за формою № Д4 вважатиметься поданим у день отримання відділенням поштового зв’язку поштового відправлення звітності.

До заповнення Звіту поставтеся з усією серйозністю! Форма № Д4 з незаповненими обов’язковими реквізитами та/або без необхідних таблиць за п. 8 розд. II Порядку № 435 вважається не поданою.

Обов’язкові реквізити

Обов’язкові реквізити Звіту за формою № Д4, перелічені в п. 6 розд. II Порядку № 435. Озвучимо їх:

— тип форми («початкова», «скасовуюча», «додаткова»);

— звітний період, за який подається Звіт;

— повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника;

— код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, що мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

— код основного виду економічної діяльності;

— клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту за період до 01.01.2016 р.);

— місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

— код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт;

— дата подання звіту;

— середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

— кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

— облікова кількість штатних працівників (за наявності);

— кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

— ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника, підписи страхувальника — фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Перелічені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

До речі, заповнюючи форму № Д4 на папері, врахуйте таке.

1. Звіт на паперовому носії заповнюють українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок та виправлень.

2. У разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту у зв’язку з відсутністю операції такий рядок прокреслюється.

3. При заповненні полів, які складаються з комірок, кожен з необхідних символів акуратно вписують у відповідну окрему комірку. Символи не повинні виходити за межі комірок, а також накладатися на сусідні комірки. Символи: крапка, апостроф, кома, тире тощо проставляють в окремих комірках.

4. При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

5. Грошові суми в таблицях зазначаємо у гривнях із копійками.

Загальні реквізити

Новий Звіт за формою № Д4, як і його попередник, складається з титульного аркуша та дев’яти таблиць, які є звітними формами. Водночас звичайні роботодавці, які виплачують зарплату і винагороди за ЦПД, заповнюють не всі таблиці Звіту за формою № Д4, а тільки таблиці 1, 5, 6 і 7. При цьому абсолютно всі страхувальники-роботодавці зобов’язані щомісячно формувати і надавати лише титульний аркуш і таблиці 1 та 6. А ось таблиці 5 та 7 доведеться заповнити тільки в окремих випадках.

Зосередимося на заповненні таблиць 1, 5 та 6 Звіту. Незважаючи на те, що ці таблиці призначені для відображення різних видів інформації, вони мають загальні реквізити. Для наочності правила заповнення загальних реквізитів наведемо в таблиці. А ось детально про заповнення таблиць 1, 5 та 6 розповімо далі в номері.

Правила заповнення загальних реквізитів для всіх таблиць форми № Д4

Реквізити*

Пояснення щодо заповнення

Звіт за місяць, рік.

Тип: «початкова», «скасовуюча», «додаткова»

Зазначаємо звітний місяць (2 цифри) і рік (4 цифри), за який формуємо та подаємо Звіт.

Відмітка в комірці з типом форми «початкова» вкаже на те, що документ сформований за відповідний звітний період

Зазначимо: якщо ви виявили помилку у Звіті до закінчення строку його подання, то повторно сформуйте і подайте Звіт у повному обсязі з відміткою «початкова»Чинним вважатиметься останній електронний або паперовий Звіт, поданий вами до закінчення строків подання звітності, який пройшов усі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників і до Реєстру застрахованих осіб.

Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника

За страхувальником:

— юрособою проставляємо восьмирозрядний номер згідно з ЄДРПОУ;

— фізичною особою зазначаємо десятирозрядний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)). Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, вписуємо серію і номер БКNNXXXXXX, де БК — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр), XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями) або ПXXXXXXXXX, де П — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX — дев’ять цифр номера паспорта, у формі пластикової картки

Код за ЄДРПОУ або податковий номер/ серія та номер паспорта

ліквідованого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

Якщо при припиненні страхувальника є правонаступник, то саме він подає Звіт до податкової. При цьому на титульному аркуші він обов’язково зазначає податковий номер або серію і номер паспорта ліквідованого страхувальника.

Зверніть увагу: правонаступництво повинне підтверджуватися установчими документами із зазначенням правонаступника

Найменування

страхувальника

Зазначаємо повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з ЄДР

Дата формування

у страхувальника

Проставляємо дату подання таблиць Звіту

Керівник

Зазначаємо податкові номери керівника і головбуха (за наявності такої посади) страхувальника (серію (за наявності)) та номер паспорта, якщо вони відмовилися від номера, про що є відповідна відмітка в паспорті. Дані паспорта зазначайте так само, як і для реквізиту «Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника» (див. вище). У цьому полі посадові особи страхувальника засвідчують звітність з ЄСВ своїми підписами

Головний бухгалтер

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911Коментарі
3
.......
30.08.2018
да ладно, ви хотіли, щоб бухгалтера влітку відпочивали??? невже ви буцімто згадали бухгалтерів???
По перше, ви нам роботи не убавили, а тільки відстрочили.
По друге, поки я відправляв працівників в відпустки, то сам свою відпустку провів на роботі.
По третє, коли вийде оновлення на новий звіт ЄСВ? А то щось відчуваю, що оновлення вийде за пару днів до граничного строку здачі...
По четверте, можна ще багато чого сказати, тільки сказати матом, того я краще промовчу....
Яяяяя
30.08.2018
А доя чого тут ми -бухшалтери! Все ж автоматизовано, роботизовано-най ті роботи і здають ті їхні звіти. Ггггггг
Марина
07.09.2018
А якщо працівник з пожежної сфера цивільного захисту і відбулась зміна посади на майстер газодимозахисної служби його в класифікаторі професій не має що робити?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі