Інформація по темі "" | Публікації по тегу
02.03.15
11133 0
Друкувати
Обране

Нова ПДВ-декларація: робимо перші кроки в СЕА

Щойно розібрались з ПДВ-звітністю за січень, а вже треба братись за лютневу декларацію. Це перший звітний період тестового функціонування СЕА. Тому починаючи з 1 березня 2015 року потрібно подавати нову форму декларації. Сподіваємось, для вас це вже не новина («БТ», 2015, № 6, с. 5). Про те, як інтегрувати старі залишки від’ємного значення ПДВ ми вже розповідали у «БТ», 2015, № 7, с. 15. Сьогодні пройдемось рештоюнюансів, до яких доведеться призвичаїтись, заповнюючи нову ПДВ-декларацію.

Податкові зобов’язання

У розділі I змін небагато. Перелік основних рядків, до яких вносимо дані про постачання, добре знайомий.

Суттєвих змін зазнали коригувальний ряд. 8 та підсумковий ряд. 9.

Причина очевидна — щоб правильно розрахувати останню складову «суперформили» ∑Перевищ (п. 2001.3 ПКУ). Нагадаємо, що це сума перевищення ПЗ, вказаних у декларації (з урахуванням уточнень), над сумою ПДВ із ПН та РК, зареєстрованиху ЄРПН. Причому в обох випадках ураховуємо лише ПН, складені після 01.02.15 р.

Тобто РК, складені до «старих» операцій (ПН до них виписано раніше ніж 01.02.15 р.), не повинні впливати на розрахунок ЛР за «суперформулою».

Коригувальний ряд. 8. Щоб реа­лізувати такий підхід, у новій ПДВ-декларації відокремлені РК:

• за операціями, дата виникнення ПЗ у яких припадає на період до 1 лютого 2015 року (ряд. 8.1);

• за операціями, дата виникнення ПЗ у яких припадає на період після 1 лютого 2015 року (ряд. 8.2).

У розділі I додатка Д1 теж треба буде окремо вписувати та підводити два проміжних підсумки щодо коригувань до ПН, які складені до 1 лютого та після цієї дати.

Зверніть увагу! Нарешті у розд. I ПДВ-декларації логічно пронумеровані рядки, призначені для різних ставок ПДВ. Показник ряд. 8.1 буде формуватись із трьох складових:

• ряд. 8.1.1 — коригування операцій, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;

• ряд. 8.1.2 — для ставки 7 %;

• ряд. 8.1.3 — для операцій, за якими ПДВ не нараховувався.

Раніше такі рядки мали різний рівень нумерації (ряд. 8.1, ряд. 8.1.1, та 8.1.2 відповідно). Тобто дані ряд. 8.1.1 та 8.1.2 не включались до ряд. 8.1.

Тепер потрібно звикати до більш логічного підходу: показник ряд. 8.1— це сума ряд. 8.1.1, 8.1.2 та 8.1.3. Так само показник ряд. 8.2 — це сума ряд. 8.2.1, 8.2.2 та 8.2.3.

Трансфертні коригування ПЗ відповідно до ст. 39 ПКУ теж розбили на два періоди: до 1 лютого (ряд. 8.4.1) та після 1 лютого (ряд. 8.4.2). При цьому деталізація за ставками ПДВ не передбачена.

Рядок, призначений для нараху­вання ПДВ при нецільовому використанні пільгових товарів, тепер має новий номер 8.3 (раніше був 8.2).

Підсумковий ряд. 9. Крім загального підсумку за операціями, які обкладались за ставками ПДВ 20 % та 7 %, тепер виділено в окремий ряд. 9.1 ПЗ за операціями, дата виникнення яких припадає на період після 1 лютого 2015 року. Саме цей показник буде враховувати СЕА для розрахунку останньої складової «суперформули». До нього не потраплять РК, які ви впишете до ряд. 8.1.1та 8.1.2.

Тож будьте уважні!

 

Податковий кредит

Дані про задекларовані суми ПК напряму не беруть участі в «суперформулі», тож у формі розд. II ПДВ-декларації змін значно менше.

По суті, із цього розділу лише вилучили згадку про спецрежим для переробних підприємств (у ряд. 16.2 та 16.3).

А от у правилах формування ПК є ціла низка новацій. Розглянемо чотири найважливіші.

1. З 1 лютого 2015 року всі ПН та РК мають бути складені в електронному вигляді.

Є лише однин виняток. Якщо ПН була складена у паперовому вигляді до 01.01.15 р. і не підлягала реєстрації у ЄРПН, то до такої ПН можна скласти паперовий РК. Але це можливо лише в тому випадку, коли після коригування загальна сума ПДВ у постачанні (ПН + РК) не перевищить реєстраційну межу (10 тис. грн.). Такий паперовий РК фіскали дозволяють покупцю включити до ПК (лист № 5292 // «БТ», 2015, № 8, с. 4).

Якщо сума ПДВ після коригування перевищить 10 тис. грн., то РК потрібно скласти в електронній формі та зареєструвати в ЄРПН: спочатку ПН, а потім РК до неї.

Зверніть увагу! Нумерація коригувальних рядків, які призначені для «вхідних» РК (ряд. 16.1, 16.1.1 — 16.1.6), не змінилась. Вони мають різнорівневу нумерацію та не розділені за періодами (до та після 1 лютого 2015 року).

2. До ПК можна включити лише ПН/РК, які зареєстровані в ЄРПН.

Про винятки із цього правила ми говорили вище (РК, складені до «старих» ПН, якщо сума ПДВ у постачанні не перевищить 10 тис. грн.).

Нагадаємо нові правила реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

З 01.02.15 р. у ЄРПН потрібно реєструвати всі ПН та РК незалежно від суми ПДВ, зокрема, ті, що не надаються покупцю, а також ПН/РК, складені на звільнені операції.

Якщо ПН видавали покупцю, то РК у ЄРПН реєструє:

• продавець, якщо передбачається збільшення вартості товарів/послуг або сума компенсації не змінюється;

• покупець, якщо сума компенсації зменшується.

Однак у деяких випадках застосовуються «старі» правила. Тобто виключно продавець реєструє РК у ЄРПН, якщо (п. 22 Порядку № 1129):

• РК складено після 01.02.15 р. до ПН, виписаної до 01.02.15 р.;

• РК складено до ПН, яку не видають покупцю (ПН була складена на суму перевищення ціни придбання над фактичною ціною, покупець неплатник ПДВ тощо).

3. Строк реєстрації ПН/РК у ЄРПН не змінився (15 календарних днів, наступних за датою їх складання).

Якщо ПН/РК своєчасно зареєстровані в ЄРПН, то включаємо їх до ПК у звітному періоді, в якому вони складені.

Якщо продавець несвоєчасно зареєстрував ПН/РК у ЄРПН, то до ПК покупця таку ПН/РК можна включити лише в тому звітному періоді, в якому відбудеться реєстрація (п. 198.6 ПКУ), але не пізніше:

• 180 календарних днів з дати складення ПН;

• для «касовиків» — 60 календарних днів з дати оплати.

Тобто ПН, яку продавець не зареєстрував у ЄРПН протягом 180 днів, не можна буде включити до ПК.

Нагадаємо, що з 01.02.15 р. запрацювали штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, які потрібно видавати покупцям, в ЄРПН. Мораторій, введений до 01.07.15 р., стосується лише 15-денної затримки, за яку передбачені штрафні санкції у розмірі 10 %. Якщо строк реєстрації буде порушений більш ніж на 15 днів (30 днів від дня складання ПН/РК), то порушник має сплати штраф 20 — 40 % від суми ПДВ, вказаної у ПН/РК. Якщо ПН/РК взагалі не будуть зареєстровані в ЄРПН, то розмір штрафу складе 50 % від суми ПДВ.

4. Фіскали наполягають, що до ПК лютого 2015 року не можна включити ПН, які були складені до 01.02.15 р. (лист № 5292).

Нюанс 1. У платників ПДВ, які формують ПК за касовим методом, свої правила. Вони включають ПН до ПК у тому звітному місяці, в якому були оплачені товари/послуги, вказані в ПН (п.п. 14.1.266 ПКУ).

Нюанс 2. Якщо товари/послуги були придбані до 01.02.15 р. для використання у неоподатковуваних операціях або для негосподарського використання, то платник не включав суму ПДВ до ПК (п. 198.4 ПКУ). Однак, якщо такі товари/послуги у лютому 2015 року починають використовуватись в оподатковуваних операціях, то платник має право включити суму «вхідного» ПДВ до ПК на підставі бухгалтерської довідки (абзац шостий п. 198.5 ПКУ). Цю бухдовідку складають на підставі «старих» ПН. Отже, такі ПН потраплять до ПК у лютому, але не до загального ряд. 10, а до ряд. 16.5 або 16.6.1 нової ПДВ-декларації.

Крім того, реалізувати своє право на ПК за «старою» ПН можна за допомогою УР. Його потрібно подати за звітний період, у якому виникло право на ПК. Як правило, це дата складання отриманої ПН. З цим погодились і фіскали у листі № 5292.

Нагадаємо. Від’ємне значення, що утворюється в УР, ураховують у ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому ви подали УР. Наприклад, якщо ви подали УР до декларації за грудень 2014 року в березні 2015 року, то від’ємне значення із такого УР «зіграє в мінус» у декларації за березень.

 

Розрахунки з бюджетом

Лідер за кількістю змін у формі декларації — це розд. III «Розрахунки за звітний період». У новій формі «переїхали» рядки, в яких збираються залишки ВЗ попередніх періодів (тепер це ряд. 20 та його складові ряд. 20.1 — 20.3).

Залишки ВЗ попередніх періодів, які сформовані до 01.02.15 р., будуть включатись лише у частині, яка потрібна для збільшення РЛ та поповнення ПК (ряд. 20.2). Для обліку таких залишків відведено окремий розд. IV ПДВ-декларації. Його заповнюють лише в загальній декларації (0110). Подробиці щодо заповнення цього розділу та оновленого додатка Д2 ви можете знайти у «БТ», 2015, № 7, с. 15.

Для наочності стисло «пройдемось» по нових рядках розд. III (табл.1) та розд. IV (табл. 2 на с. 14) нової ПДВ-декларації.

 

Таблиця 1. Алгоритм заповнення розд. III нової ПДВ-декларації

Рядок

Алгоритм розрахунку

Примітка

18

Ряд. 9 - ряд. 17

Це сума перевищення ПЗ над ПК звітного періоду

19

Ряд. 17 - ряд. 9

Це сума перевищення ПК над ПЗ звітного періоду, тобто ВЗ звітного періоду

20

Ряд. 20.1 + ряд. 20.2 + + ряд. 20.3

Це підсумковий рядок. В ньому відображається залишок ВЗ, сформований після 01.02.15 р., та частина ВЗ, сформованого до 01.02.15 р., яка була направлена на поповнення РЛ

20.1

Переносимо значення ряд. 24 декларації за попередній звітний період

У декларації 0110 за лютий 2015 року цей рядок не заповнюємо.

У деклараціях 0121 — 0123/0130 за лютий 2015 року переносимо значення ряд. 24 декларації за січень 2015 року.

Швидше за все, саме до цього рядка потраплятимуть дані з УР, якими буде збільшено/зменшено залишок ВЗ, сформований після 1 лютого 2015 року. Адже окремого рядка для таких уточнень у розд. III немає

20.2

Переносимо значення ряд. 27 поточного звітного періоду

Чітких вказівок про порядок заповнення цього рядка немає. У назві цього рядка і примітці «**» йдеться про суму, на яку збільшено РЛ у звітному періоді. Однак механізм такого збільшення ніде не описаний. Очевидно, що таке збільшення буде проходити на підставі даних ряд. 27 декларації. Скористатись збільшеним РЛ платник зможе лише після того, як подасть декларацію.

Ми впевнені, що платник в декларації за лютий може використати частину ВЗ, сформованого до 01.02.15 р., для того щоб перекрити значення ряд. 18. При цьому в нього автоматично збільшиться РЛ

20.3

Переносимо загальну суму із податкових повідомлень-рішень, вказаних у примітці «***»

У декларації за лютий цей рядок не заповнюємо.

До цього рядка мають потрапити дані перевірок звітних періодів починаючи із лютого 2015 року

21

Ряд. 20 - ряд. 18

Це сума ВЗ, сформована на початок звітного періоду, зменшена на показник ряд. 18

22

Ряд. 19 + ряд. 21

Це сума ВЗ, яке виникло у звітному періоді (ряд. 19), та ВЗ, сформованого на початок звітного періоду (ряд. 20). Адже, якщо у декларації заповнено ряд. 19, то ряд. 18 порожній

22.1

1. У спеціальному полі у назві рядка вказуємо РЛ на момент подання декларації;

2. У самому рядку вказуємо: 

• різницю: ряд. 22 - РЛ (якщо ряд. 22 > ЛР);

• не заповнюємо (якщо ряд. 22 ≤ РЛ)

Сума, вказана у цьому рядку, не може бути заявлена до відшкодування. Вона зараховується до складу ПК наступного звітного періоду (ряд. 24).

Щоб визначити РЛ, на момент подання декларації, платнику доведеться отримати витяг із СЕА, а після цього заповнити та подати декларацію.

Зверніть увагу! РЛ може постійно змінюватись за рахунок ПН/РК, зареєстрованих як самим платником, так і його контрагентами. Тому є ризик, що на момент отримання витягу із СЕА та на момент подання декларації розмір РЛ буде різним. На наш погляд, фіскали не можуть відмовитись прийняти декларацію через те, що РЛ в цьому проміжку зросте за рахунок ПН, зареєстрованих контрагентами.

Однак свої ПН/РК в цей проміжок часу не можна реєструвати. Адже РЛ, завищений у декларації, може привести до того, що сума ВЗ, направлена на БВ чи на погашення податкового боргу, перевищить дозволену суму

23

Ряд. 22 - ряд. 22.1

Вказуємо суму ВЗ у межах РЛ.

Цей рядок не заповнюється у деклараціях 0121 — 0123/0130

23.1

Вказуємо суму податкового боргу з ПДВ в межах значення ряд. 23

Платник зобов’язаний направити дозволену частину ВЗ на погашення податкового боргу, якщо є такий борг (п.п. «а» п. 200.4 ПКУ)

23.2

Переносимо показник ряд. 3 додатка Д3

Цей рядок може заповнити лише платник, який має право заявити БВ (п. 200.5 ПКУ). Розрахунок суми БВ проводять у додатку Д3. Крім того, потрібно подати заяву Д4, адже з 01.01.15 р. можливий лише один напрямок БВ — на поточний рахунок платника.

Сума, вказана у цьому рядку, враховується у «суперформулі» (зменшує РЛ).

Нагадаємо. Платник не зобов’язаний декларувати БВ. Усю суму ВЗ чи її частину можна перенести до ПК наступного звітного періоду

23.3

Ряд. 23 - ряд. 23.1 - - ряд. 23.2

Залишок ВЗ після погашення податкового боргу та БВ переноситься до ПК наступного звітного періоду

24

Ряд. 22.1 + ряд. 23.3

Загальна сума невикористаного ВЗ, яка переноситься до ПК наступного звітного періоду (ряд. 20.1 наступної декларації).

У деклараціях 0121 — 0123/0130 до ряд. 24 переноситься значення ряд. 22

25

Ряд. 18 - ряд. 20

Це сума ПДВ, нарахована за звітний період

25.1

У декларації 0110 пере­носимо показник ряд. 25

Ця сума буде перерахована із електронного рахунка у СЕА до бюджету

25.2

У деклараціях 0121 - 0123/0130 переносимо показник ряд. 25

Ця сума буде перерахована з електронного рахунка у СЕА на спецрахунок платника — сільськогосподарського підприємства

 

Таблиця 2. Алгоритм заповнення розд. IV нової ПДВ-декларації

Рядок

Алгоритм розрахунку

Примітка

26

Переносимо підсумковий показник гр. 6 таблиці 1 додатка Д2

Вказуємо залишок ВЗ, сформованого до 01.02.15 р. У декларації за лютий сюди потраплять:

• показники ряд. 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року;

• суми, задекларовані до БВ у рахунок зменшення ПЗ майбутніх звітних періодів, які залишилися непогашеними станом на 01.02.15 р.;

• залишки сум ПДВ, які були заявлені до БВ на поточний рахунок і залишилися непогашеними на 01.02.15 р.

У наступних звітних періодах вказуємо значення ряд. 31 попередньої декларації

27

Переносимо підсумковий показник гр. 7 таблиці 1 додатка Д2

Вказуємо суму залишку ВЗ, яку платник ПДВ вирішив використати для збільшення розміру РЛ. Ця ж сума збільшить ПК звітного періоду.

Зверніть увагу на такі моменти:

1) платник ПДВ самостійно (на власний розсуд) визначає таку суму (п. 33 підрозд. 2 розд. XX ПКУ). Наприклад, всю суму ВЗ можна вказати у ряд. 27 декларації за лютий. Однак заявити її до відшкодування у ряд. 23.2 не можна, бо для цього призначений ряд. 30. Тому логічніше тут вказати суму, якої не вистачає для того, щоб перекрити показник ряд. 18;

2) ця сума збільшить розмір РЛ у СЕА лише в момент прийняття фіскалами декларації. Якщо йдеться про декларацію за лютий, то це відбудеться у березні. Формально п. 33 підрозд. 2 розд XX ПКУ передбачаєодночасне збільшення ПК у декларації за звітний період, у якому було збільшено РЛ. Це можна трактувати так: РЛ збільшений у березні, отже, і ПК можна збільшити лише у декларації за березень. Однак логіки у такому підході мало.

На наш погляд, автори нової ПДВ-декларації застосовують інший підхід. У назві ряд. 27 ідеться про збільшення РЛ у поточному звітному періоді (тобто у періоді, за який ми подаємо декларацію,— лютий). Те, що фактично ця сума «засвітиться» в СЕА лише у березні, на суть не впливає. Отже, саме у поточному звітному періоді (у лютому) платник може включити таку суму до ПК. Про це говорить примітка «переноситься до рядка 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду»

28

Переносимо суму із податкових повідомлень-рішень

До цього рядка мають потрапити дані перевірок, якими збільшено/зменшено залишки ВЗ, сформовані до 01.02.15 р.

29

Переносимо дані з гр. 6 ряд. 20.2 та 24 УР, поданих за звітні періоди до лютого 2015 року

До цього рядка потраплятимуть дані з УР, якими буде збільшено/зменшено залишок ВЗ, сформований до 1 лютого 2015 року

30

Переносимо дані з ряд. 3 таблиці 2 додатка Д2

Це частина ВЗ, сформованого на 01.02.15 р., яка оплачена постачальникам і яку платник вирішив заявити до відшкодування на поточний рахунок. Таке відшкодування буде проходити за правилами, що діяли на 31.12.14 р. (після перевірки)

31

Ряд. 26 - ряд. 27 + ряд. 28+ + ряд. 29 - ряд. 30

ВВказуємо залишок ВЗ, що залишився не погашеним на кінець звітного періоду. Значення цього рядка переносимо до ряд. 26 декларації наступного звітного періоду

 

Інші зміни

Перелік додатків до ПДВ-декларації не змінився. Однак призначення деяких з них під кориговано.

Так, додаток Д2 тепер призначений виключно для залишків ВЗ, що виникли до 01.02.15 р. Якщо таких залишків у вас немає, то цей додаток не потрібно подавати. Додаток Д2 буде відігравати роль заяви про зарахування таких залишків до ПК поточного звітного періоду, а також для розрахунку суми, заявленої до БВ.

Залишки «свіжого» ВЗ, яке сформоване після 01.02.15 р., не потрібно розшифровувати у розрізі звітних періодів їх виникнення.

У додатку Д3 буде розраховуватись сума БВ, сформована після 01.02.15 р.

У заяві про повернення БВ (додаток Д4) поряд із сумою БВ буде зазначатись і сума переплати на електронному рахунку в СЕА, яку може отримати платник на свій поточний рахунок.

Додаток Д8 став більш локанічним (без деталізації за ставками ПДВ), адже тепер він не дає покупцю право сформувати ПК.

У Порядку № 13 прибрали згадки про паперову форму ПДВ-звітності та можливості її подання особисто або через пошту. Адже з 01.01.15 р. усі платники ПДВ звітують виключно в електронній формі. Якщо платнику необхідно подати разом із декларацією якісь паперові документи, наприклад, оригінали паперових митних декларацій (п. 14 розд. III Порядку № 13), то їх доведеться нести окремо від ПДВ-декларації до канцелярії податкової інспекції.

Так само зникла і вимога про необхідність подання Реєстрів разом із декларацією.

У п. 10 розд. VI Порядку № 13 вказано, що в УР, які платник подає для застосування податкового компромісу (див. «БТ», 2015, № 7, с. 32), потрібно поставити познач­ку «Х» у спеціальному полі для відміток «підрозділ 9розділу XX Кодексу».

 

Документи та скорочення статті

Порядок № 13 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 23.09.14 р. № 966, у редакції наказу від 23.01.15 р. № 13.

Порядок № 1129 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 22.09.14 р. № 957, у редакції наказу від 14.11.14 р. № 1129.

Лист № 5292 — лист ДФСУ «Про податок на додану вартість» від 17.02.15 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17.

БВ — бюджетне відшкодування.

ВЗ — від’ємне значення ПДВ.

ЄРПН  Єдиний реєстр податкових накладних.

ПЗ — податкові зобов’язання.

ПК — податковий кредит.

ПН — податкова накладна.

РК — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

РЛ — реєстраційний ліміт, визначений відповідно до п. 2001.3 ПКУ.

СЕА — система електронного адміністрування ПДВ.

ЕЦП — електронний цифровий підпис.

УР — уточнюючий розрахунок.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Бухгалтерський тиждень»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×