Інформація по темі "" | Публікації по тегу
02.03.15
10740 0
Друкувати
Обране

Нова ПДВ-декларація: робимо перші кроки в СЕА

Щойно розібрались з ПДВ-звітністю за січень, а вже треба братись за лютневу декларацію. Це перший звітний період тестового функціонування СЕА. Тому починаючи з 1 березня 2015 року потрібно подавати нову форму декларації. Сподіваємось, для вас це вже не новина («БТ», 2015, № 6, с. 5). Про те, як інтегрувати старі залишки від’ємного значення ПДВ ми вже розповідали у «БТ», 2015, № 7, с. 15. Сьогодні пройдемось рештоюнюансів, до яких доведеться призвичаїтись, заповнюючи нову ПДВ-декларацію.


Податкові зобов’язання

У розділі I змін небагато. Перелік основних рядків, до яких вносимо дані про постачання, добре знайомий.

Суттєвих змін зазнали коригувальний ряд. 8 та підсумковий ряд. 9.

Причина очевидна — щоб правильно розрахувати останню складову «суперформили» ∑Перевищ (п. 2001.3 ПКУ). Нагадаємо, що це сума перевищення ПЗ, вказаних у декларації (з урахуванням уточнень), над сумою ПДВ із ПН та РК, зареєстрованиху ЄРПН. Причому в обох випадках ураховуємо лише ПН, складені після 01.02.15 р.

Тобто РК, складені до «старих» операцій (ПН до них виписано раніше ніж 01.02.15 р.), не повинні впливати на розрахунок ЛР за «суперформулою».

Коригувальний ряд. 8. Щоб реа­лізувати такий підхід, у новій ПДВ-декларації відокремлені РК:

• за операціями, дата виникнення ПЗ у яких припадає на період до 1 лютого 2015 року (ряд. 8.1);

• за операціями, дата виникнення ПЗ у яких припадає на період після 1 лютого 2015 року (ряд. 8.2).

У розділі I додатка Д1 теж треба буде окремо вписувати та підводити два проміжних підсумки щодо коригувань до ПН, які складені до 1 лютого та після цієї дати.

Зверніть увагу! Нарешті у розд. I ПДВ-декларації логічно пронумеровані рядки, призначені для різних ставок ПДВ. Показник ряд. 8.1 буде формуватись із трьох складових:

• ряд. 8.1.1 — коригування операцій, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;

• ряд. 8.1.2 — для ставки 7 %;

• ряд. 8.1.3 — для операцій, за якими ПДВ не нараховувався.

Раніше такі рядки мали різний рівень нумерації (ряд. 8.1, ряд. 8.1.1, та 8.1.2 відповідно). Тобто дані ряд. 8.1.1 та 8.1.2 не включались до ряд. 8.1.

Тепер потрібно звикати до більш логічного підходу: показник ряд. 8.1— це сума ряд. 8.1.1, 8.1.2 та 8.1.3. Так само показник ряд. 8.2 — це сума ряд. 8.2.1, 8.2.2 та 8.2.3.

Трансфертні коригування ПЗ відповідно до ст. 39 ПКУ теж розбили на два періоди: до 1 лютого (ряд. 8.4.1) та після 1 лютого (ряд. 8.4.2). При цьому деталізація за ставками ПДВ не передбачена.

Рядок, призначений для нараху­вання ПДВ при нецільовому використанні пільгових товарів, тепер має новий номер 8.3 (раніше був 8.2).

Підсумковий ряд. 9. Крім загального підсумку за операціями, які обкладались за ставками ПДВ 20 % та 7 %, тепер виділено в окремий ряд. 9.1 ПЗ за операціями, дата виникнення яких припадає на період після 1 лютого 2015 року. Саме цей показник буде враховувати СЕА для розрахунку останньої складової «суперформули». До нього не потраплять РК, які ви впишете до ряд. 8.1.1та 8.1.2.

Тож будьте уважні!

 

Податковий кредит

Дані про задекларовані суми ПК напряму не беруть участі в «суперформулі», тож у формі розд. II ПДВ-декларації змін значно менше.

По суті, із цього розділу лише вилучили згадку про спецрежим для переробних підприємств (у ряд. 16.2 та 16.3).

А от у правилах формування ПК є ціла низка новацій. Розглянемо чотири найважливіші.

1. З 1 лютого 2015 року всі ПН та РК мають бути складені в електронному вигляді.

Є лише однин виняток. Якщо ПН була складена у паперовому вигляді до 01.01.15 р. і не підлягала реєстрації у ЄРПН, то до такої ПН можна скласти паперовий РК. Але це можливо лише в тому випадку, коли після коригування загальна сума ПДВ у постачанні (ПН + РК) не перевищить реєстраційну межу (10 тис. грн.). Такий паперовий РК фіскали дозволяють покупцю включити до ПК (лист № 5292 // «БТ», 2015, № 8, с. 4).

Якщо сума ПДВ після коригування перевищить 10 тис. грн., то РК потрібно скласти в електронній формі та зареєструвати в ЄРПН: спочатку ПН, а потім РК до неї.

Зверніть увагу! Нумерація коригувальних рядків, які призначені для «вхідних» РК (ряд. 16.1, 16.1.1 — 16.1.6), не змінилась. Вони мають різнорівневу нумерацію та не розділені за періодами (до та після 1 лютого 2015 року).

2. До ПК можна включити лише ПН/РК, які зареєстровані в ЄРПН.

Про винятки із цього правила ми говорили вище (РК, складені до «старих» ПН, якщо сума ПДВ у постачанні не перевищить 10 тис. грн.).

Нагадаємо нові правила реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

З 01.02.15 р. у ЄРПН потрібно реєструвати всі ПН та РК незалежно від суми ПДВ, зокрема, ті, що не надаються покупцю, а також ПН/РК, складені на звільнені операції.

Якщо ПН видавали покупцю, то РК у ЄРПН реєструє:

• продавець, якщо передбачається збільшення вартості товарів/послуг або сума компенсації не змінюється;

• покупець, якщо сума компенсації зменшується.

Однак у деяких випадках застосовуються «старі» правила. Тобто виключно продавець реєструє РК у ЄРПН, якщо (п. 22 Порядку № 1129):

• РК складено після 01.02.15 р. до ПН, виписаної до 01.02.15 р.;

• РК складено до ПН, яку не видають покупцю (ПН була складена на суму перевищення ціни придбання над фактичною ціною, покупець неплатник ПДВ тощо).

3. Строк реєстрації ПН/РК у ЄРПН не змінився (15 календарних днів, наступних за датою їх складання).

Якщо ПН/РК своєчасно зареєстровані в ЄРПН, то включаємо їх до ПК у звітному періоді, в якому вони складені.

Якщо продавець несвоєчасно зареєстрував ПН/РК у ЄРПН, то до ПК покупця таку ПН/РК можна включити лише в тому звітному періоді, в якому відбудеться реєстрація (п. 198.6 ПКУ), але не пізніше:

• 180 календарних днів з дати складення ПН;

• для «касовиків» — 60 календарних днів з дати оплати.

Тобто ПН, яку продавець не зареєстрував у ЄРПН протягом 180 днів, не можна буде включити до ПК.

Нагадаємо, що з 01.02.15 р. запрацювали штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, які потрібно видавати покупцям, в ЄРПН. Мораторій, введений до 01.07.15 р., стосується лише 15-денної затримки, за яку передбачені штрафні санкції у розмірі 10 %. Якщо строк реєстрації буде порушений більш ніж на 15 днів (30 днів від дня складання ПН/РК), то порушник має сплати штраф 20 — 40 % від суми ПДВ, вказаної у ПН/РК. Якщо ПН/РК взагалі не будуть зареєстровані в ЄРПН, то розмір штрафу складе 50 % від суми ПДВ.

4. Фіскали наполягають, що до ПК лютого 2015 року не можна включити ПН, які були складені до 01.02.15 р. (лист № 5292).

Нюанс 1. У платників ПДВ, які формують ПК за касовим методом, свої правила. Вони включають ПН до ПК у тому звітному місяці, в якому були оплачені товари/послуги, вказані в ПН (п.п. 14.1.266 ПКУ).

Нюанс 2. Якщо товари/послуги були придбані до 01.02.15 р. для використання у неоподатковуваних операціях або для негосподарського використання, то платник не включав суму ПДВ до ПК (п. 198.4 ПКУ). Однак, якщо такі товари/послуги у лютому 2015 року починають використовуватись в оподатковуваних операціях, то платник має право включити суму «вхідного» ПДВ до ПК на підставі бухгалтерської довідки (абзац шостий п. 198.5 ПКУ). Цю бухдовідку складають на підставі «старих» ПН. Отже, такі ПН потраплять до ПК у лютому, але не до загального ряд. 10, а до ряд. 16.5 або 16.6.1 нової ПДВ-декларації.

Крім того, реалізувати своє право на ПК за «старою» ПН можна за допомогою УР. Його потрібно подати за звітний період, у якому виникло право на ПК. Як правило, це дата складання отриманої ПН. З цим погодились і фіскали у листі № 5292.

Нагадаємо. Від’ємне значення, що утворюється в УР, ураховують у ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому ви подали УР. Наприклад, якщо ви подали УР до декларації за грудень 2014 року в березні 2015 року, то від’ємне значення із такого УР «зіграє в мінус» у декларації за березень.

 

Розрахунки з бюджетом

Лідер за кількістю змін у формі декларації — це розд. III «Розрахунки за звітний період». У новій формі «переїхали» рядки, в яких збираються залишки ВЗ попередніх періодів (тепер це ряд. 20 та його складові ряд. 20.1 — 20.3).

Залишки ВЗ попередніх періодів, які сформовані до 01.02.15 р., будуть включатись лише у частині, яка потрібна для збільшення РЛ та поповнення ПК (ряд. 20.2). Для обліку таких залишків відведено окремий розд. IV ПДВ-декларації. Його заповнюють лише в загальній декларації (0110). Подробиці щодо заповнення цього розділу та оновленого додатка Д2 ви можете знайти у «БТ», 2015, № 7, с. 15.

Для наочності стисло «пройдемось» по нових рядках розд. III (табл.1) та розд. IV (табл. 2 на с. 14) нової ПДВ-декларації.

 

Таблиця 1. Алгоритм заповнення розд. III нової ПДВ-декларації

Рядок

Алгоритм розрахунку

Примітка

18

Ряд. 9 - ряд. 17

Це сума перевищення ПЗ над ПК звітного періоду

19

Ряд. 17 - ряд. 9

Це сума перевищення ПК над ПЗ звітного періоду, тобто ВЗ звітного періоду

20

Ряд. 20.1 + ряд. 20.2 + + ряд. 20.3

Це підсумковий рядок. В ньому відображається залишок ВЗ, сформований після 01.02.15 р., та частина ВЗ, сформованого до 01.02.15 р., яка була направлена на поповнення РЛ

20.1

Переносимо значення ряд. 24 декларації за попередній звітний період

У декларації 0110 за лютий 2015 року цей рядок не заповнюємо.

У деклараціях 0121 — 0123/0130 за лютий 2015 року переносимо значення ряд. 24 декларації за січень 2015 року.

Швидше за все, саме до цього рядка потраплятимуть дані з УР, якими буде збільшено/зменшено залишок ВЗ, сформований після 1 лютого 2015 року. Адже окремого рядка для таких уточнень у розд. III немає

20.2

Переносимо значення ряд. 27 поточного звітного періоду

Чітких вказівок про порядок заповнення цього рядка немає. У назві цього рядка і примітці «**» йдеться про суму, на яку збільшено РЛ у звітному періоді. Однак механізм такого збільшення ніде не описаний. Очевидно, що таке збільшення буде проходити на підставі даних ряд. 27 декларації. Скористатись збільшеним РЛ платник зможе лише після того, як подасть декларацію.

Ми впевнені, що платник в декларації за лютий може використати частину ВЗ, сформованого до 01.02.15 р., для того щоб перекрити значення ряд. 18. При цьому в нього автоматично збільшиться РЛ

20.3

Переносимо загальну суму із податкових повідомлень-рішень, вказаних у примітці «***»

У декларації за лютий цей рядок не заповнюємо.

До цього рядка мають потрапити дані перевірок звітних періодів починаючи із лютого 2015 року

21

Ряд. 20 - ряд. 18

Це сума ВЗ, сформована на початок звітного періоду, зменшена на показник ряд. 18

22

Ряд. 19 + ряд. 21

Це сума ВЗ, яке виникло у звітному періоді (ряд. 19), та ВЗ, сформованого на початок звітного періоду (ряд. 20). Адже, якщо у декларації заповнено ряд. 19, то ряд. 18 порожній

22.1

1. У спеціальному полі у назві рядка вказуємо РЛ на момент подання декларації;

2. У самому рядку вказуємо: 

• різницю: ряд. 22 - РЛ (якщо ряд. 22 > ЛР);

• не заповнюємо (якщо ряд. 22 ≤ РЛ)

Сума, вказана у цьому рядку, не може бути заявлена до відшкодування. Вона зараховується до складу ПК наступного звітного періоду (ряд. 24).

Щоб визначити РЛ, на момент подання декларації, платнику доведеться отримати витяг із СЕА, а після цього заповнити та подати декларацію.

Зверніть увагу! РЛ може постійно змінюватись за рахунок ПН/РК, зареєстрованих як самим платником, так і його контрагентами. Тому є ризик, що на момент отримання витягу із СЕА та на момент подання декларації розмір РЛ буде різним. На наш погляд, фіскали не можуть відмовитись прийняти декларацію через те, що РЛ в цьому проміжку зросте за рахунок ПН, зареєстрованих контрагентами.

Однак свої ПН/РК в цей проміжок часу не можна реєструвати. Адже РЛ, завищений у декларації, може привести до того, що сума ВЗ, направлена на БВ чи на погашення податкового боргу, перевищить дозволену суму

23

Ряд. 22 - ряд. 22.1

Вказуємо суму ВЗ у межах РЛ.

Цей рядок не заповнюється у деклараціях 0121 — 0123/0130

23.1

Вказуємо суму податкового боргу з ПДВ в межах значення ряд. 23

Платник зобов’язаний направити дозволену частину ВЗ на погашення податкового боргу, якщо є такий борг (п.п. «а» п. 200.4 ПКУ)

23.2

Переносимо показник ряд. 3 додатка Д3

Цей рядок може заповнити лише платник, який має право заявити БВ (п. 200.5 ПКУ). Розрахунок суми БВ проводять у додатку Д3. Крім того, потрібно подати заяву Д4, адже з 01.01.15 р. можливий лише один напрямок БВ — на поточний рахунок платника.

Сума, вказана у цьому рядку, враховується у «суперформулі» (зменшує РЛ).

Нагадаємо. Платник не зобов’язаний декларувати БВ. Усю суму ВЗ чи її частину можна перенести до ПК наступного звітного періоду

23.3

Ряд. 23 - ряд. 23.1 - - ряд. 23.2

Залишок ВЗ після погашення податкового боргу та БВ переноситься до ПК наступного звітного періоду

24

Ряд. 22.1 + ряд. 23.3

Загальна сума невикористаного ВЗ, яка переноситься до ПК наступного звітного періоду (ряд. 20.1 наступної декларації).

У деклараціях 0121 — 0123/0130 до ряд. 24 переноситься значення ряд. 22

25

Ряд. 18 - ряд. 20

Це сума ПДВ, нарахована за звітний період

25.1

У декларації 0110 пере­носимо показник ряд. 25

Ця сума буде перерахована із електронного рахунка у СЕА до бюджету

25.2

У деклараціях 0121 - 0123/0130 переносимо показник ряд. 25

Ця сума буде перерахована з електронного рахунка у СЕА на спецрахунок платника — сільськогосподарського підприємства

 

Таблиця 2. Алгоритм заповнення розд. IV нової ПДВ-декларації

Рядок

Алгоритм розрахунку

Примітка

26

Переносимо підсумковий показник гр. 6 таблиці 1 додатка Д2

Вказуємо залишок ВЗ, сформованого до 01.02.15 р. У декларації за лютий сюди потраплять:

• показники ряд. 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року;

• суми, задекларовані до БВ у рахунок зменшення ПЗ майбутніх звітних періодів, які залишилися непогашеними станом на 01.02.15 р.;

• залишки сум ПДВ, які були заявлені до БВ на поточний рахунок і залишилися непогашеними на 01.02.15 р.

У наступних звітних періодах вказуємо значення ряд. 31 попередньої декларації

27

Переносимо підсумковий показник гр. 7 таблиці 1 додатка Д2

Вказуємо суму залишку ВЗ, яку платник ПДВ вирішив використати для збільшення розміру РЛ. Ця ж сума збільшить ПК звітного періоду.

Зверніть увагу на такі моменти:

1) платник ПДВ самостійно (на власний розсуд) визначає таку суму (п. 33 підрозд. 2 розд. XX ПКУ). Наприклад, всю суму ВЗ можна вказати у ряд. 27 декларації за лютий. Однак заявити її до відшкодування у ряд. 23.2 не можна, бо для цього призначений ряд. 30. Тому логічніше тут вказати суму, якої не вистачає для того, щоб перекрити показник ряд. 18;

2) ця сума збільшить розмір РЛ у СЕА лише в момент прийняття фіскалами декларації. Якщо йдеться про декларацію за лютий, то це відбудеться у березні. Формально п. 33 підрозд. 2 розд XX ПКУ передбачаєодночасне збільшення ПК у декларації за звітний період, у якому було збільшено РЛ. Це можна трактувати так: РЛ збільшений у березні, отже, і ПК можна збільшити лише у декларації за березень. Однак логіки у такому підході мало.

На наш погляд, автори нової ПДВ-декларації застосовують інший підхід. У назві ряд. 27 ідеться про збільшення РЛ у поточному звітному періоді (тобто у періоді, за який ми подаємо декларацію,— лютий). Те, що фактично ця сума «засвітиться» в СЕА лише у березні, на суть не впливає. Отже, саме у поточному звітному періоді (у лютому) платник може включити таку суму до ПК. Про це говорить примітка «переноситься до рядка 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду»

28

Переносимо суму із податкових повідомлень-рішень

До цього рядка мають потрапити дані перевірок, якими збільшено/зменшено залишки ВЗ, сформовані до 01.02.15 р.

29

Переносимо дані з гр. 6 ряд. 20.2 та 24 УР, поданих за звітні періоди до лютого 2015 року

До цього рядка потраплятимуть дані з УР, якими буде збільшено/зменшено залишок ВЗ, сформований до 1 лютого 2015 року

30

Переносимо дані з ряд. 3 таблиці 2 додатка Д2

Це частина ВЗ, сформованого на 01.02.15 р., яка оплачена постачальникам і яку платник вирішив заявити до відшкодування на поточний рахунок. Таке відшкодування буде проходити за правилами, що діяли на 31.12.14 р. (після перевірки)

31

Ряд. 26 - ряд. 27 + ряд. 28+ + ряд. 29 - ряд. 30

ВВказуємо залишок ВЗ, що залишився не погашеним на кінець звітного періоду. Значення цього рядка переносимо до ряд. 26 декларації наступного звітного періоду

 

Інші зміни

Перелік додатків до ПДВ-декларації не змінився. Однак призначення деяких з них під кориговано.

Так, додаток Д2 тепер призначений виключно для залишків ВЗ, що виникли до 01.02.15 р. Якщо таких залишків у вас немає, то цей додаток не потрібно подавати. Додаток Д2 буде відігравати роль заяви про зарахування таких залишків до ПК поточного звітного періоду, а також для розрахунку суми, заявленої до БВ.

Залишки «свіжого» ВЗ, яке сформоване після 01.02.15 р., не потрібно розшифровувати у розрізі звітних періодів їх виникнення.

У додатку Д3 буде розраховуватись сума БВ, сформована після 01.02.15 р.

У заяві про повернення БВ (додаток Д4) поряд із сумою БВ буде зазначатись і сума переплати на електронному рахунку в СЕА, яку може отримати платник на свій поточний рахунок.

Додаток Д8 став більш локанічним (без деталізації за ставками ПДВ), адже тепер він не дає покупцю право сформувати ПК.

У Порядку № 13 прибрали згадки про паперову форму ПДВ-звітності та можливості її подання особисто або через пошту. Адже з 01.01.15 р. усі платники ПДВ звітують виключно в електронній формі. Якщо платнику необхідно подати разом із декларацією якісь паперові документи, наприклад, оригінали паперових митних декларацій (п. 14 розд. III Порядку № 13), то їх доведеться нести окремо від ПДВ-декларації до канцелярії податкової інспекції.

Так само зникла і вимога про необхідність подання Реєстрів разом із декларацією.

У п. 10 розд. VI Порядку № 13 вказано, що в УР, які платник подає для застосування податкового компромісу (див. «БТ», 2015, № 7, с. 32), потрібно поставити познач­ку «Х» у спеціальному полі для відміток «підрозділ 9розділу XX Кодексу».

 

Документи та скорочення статті

Порядок № 13 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 23.09.14 р. № 966, у редакції наказу від 23.01.15 р. № 13.

Порядок № 1129 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 22.09.14 р. № 957, у редакції наказу від 14.11.14 р. № 1129.

Лист № 5292 — лист ДФСУ «Про податок на додану вартість» від 17.02.15 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17.

БВ — бюджетне відшкодування.

ВЗ — від’ємне значення ПДВ.

ЄРПН  Єдиний реєстр податкових накладних.

ПЗ — податкові зобов’язання.

ПК — податковий кредит.

ПН — податкова накладна.

РК — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

РЛ — реєстраційний ліміт, визначений відповідно до п. 2001.3 ПКУ.

СЕА — система електронного адміністрування ПДВ.

ЕЦП — електронний цифровий підпис.

УР — уточнюючий розрахунок.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Бухгалтерський тиждень»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн