Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.08.18
144840 35
Друкувати
Обране

Оновлена таблиця 5 ЄСВ-звіту: зустрічайте

Ви вже знаєте, що ЄСВ-звітність зазнала низки змін. Оновлений звіт ми повинні подати уперше за серпень 2018 року не пізніше за 20 вересня. Тому сьогодні вирішили розповісти, як саме заповнити Звіт № Д4 по-новому. Зупинимося ми на заповненні саме тих таблиць, в які внесли зміни. А це таблиця 5, таблиця 6 і таблиця 1 ЄСВ-звіту. Почнемо з нововведень у заповненні таблиці 5 ЄСВ-звіту. Чому з цієї таблиці? Тому що на практиці ми саме з неї починаємо заповнення ЄСВ-звіту, потім переходимо до таблиці 6 і завершуємо складання звітності, заповнюючи таблицю 1 ЄСВ-звіту. Отже, поїхали.
 

Почнемо в нормативних «винуватців» урочистості. Мінфін своїм наказом від 15.05.2018 р. № 511виклав в новій редакції Порядок № 435. Тому при заповненні оновленого ЄСВ-звіту заглядатимемо саме туди.

Істотні зміни торкнулися таблиці 5 ЄСВ-звіту. Є як незначні зміни, так і істотні нововведення, які вплинули на порядок заповнення таблиці 5. Але спочатку розглянемо, коли треба подавати таблицю 5 ЄСВ-звіту. Чому це важливо? Тому що усі ті нововведення, про які піде мова далі, треба буде застосовувати тільки щодо тих подій, які мають бути відображені в таблиці 5 ЄСВ-звіту.

Коли треба формувати таблицю 5 ЄСВ-звіту

Таблиця 5 призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб. Але чи завжди треба заповнювати цю таблицю? В яких випадках її заповнення передбачено Порядком № 435, а коли подавати не треба?

Відразу зазначимо, що новою редакцією Порядку № 435 перелік ситуацій, коли потрібно заповнювати і подавати таблицю 5, розширений.

Зокрема, таблицю 5 формують і подають, якщо протягом звітного періоду (місяця) (п. 8 розд. ІV Порядку № 435):

— із застрахованою особою був укладений або розірваний трудовий договір (договір цивільно-правового характеру*);

* Окрім ЦПД, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

— був укладений або розірваний трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

— особу було переведено на іншу посаду або роботу у того ж страхувальника;

— особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (з виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи і т. п.)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;

— особі надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);

— особі надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— особі надана відпустка для догляду за дитиною з 3 років до досягнення нею 6-річного віку.

Важливо! Якщо немає жодної з перелічених подій, таблицю 5 не формують і не подають.

Тобто якщо у звітному періоді не було зафіксовано вищеперелічених подій, таблиця 5 не подається**.

** Див. також роз’яснення ГУ ДФС в Дніпропетровській області на сайті http://dp.sfs.gov.ua.

Не треба формувати таку таблицю, якщо працівникові, наприклад, надана щорічна відпустка, навчальна відпустка, відпустка без збереження заробітної плати, якщо він хворів. Ця інформація буде відображена в таблиці 6 ЄСВ-звіту. У таблиці 5 інформацію про такі події не зазначають.

Отже, ми з’ясували, які події мають бути відображені в таблиці 5 ЄСВ-звіту. Тепер давайте з’ясуємо, які нові показники з’явилися в цій таблиці і як їх заповнювати для зазначених подій.

Нові показники: прості і не дуже…

Невеликі зміни торкнулися самої назви таблиці 5 ЄСВ-звіту. Тепер вона називається «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби». Раніше згадки про проходження військової служби не було.

Що означає таке нововведення? Те, що в таблиці 5 ЄСВ-звіту, зокрема в графі 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, прохождення військової служби та відпусток», у графі 19 «Військове звання» треба показувати інформацію про такі категорії застрахованих осіб, як військовослужбовці (окрім строковиків), особи рядового і начальницького складу Міноборони, СБУ, МВС, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДФСУ та інших військовослужбовців (у таблиці 6 ЄСВ-звіту їх відображають з кодом категорії застрахованої особи 51-63 в додатку 2 до оновленого Порядку № 435). Стосується це нововведення страхувальників, застраховані особи яких проходять службу в силових структурах***.

*** Див. також «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 26, с. 3.

Увага! Звичайні роботодавці інформацію про проходження своїми працівниками строкової військової служби або військової служби за контрактом у таблиці 5 ЄСВ-звіту не відображають. Нагадаємо, це йдеться про працівників, гарантії за якими зберігаються згідно з ч. 3 ст. 119 КЗпП.

Поміняли місцями графи 7 і 8 таблиці 5 ЄСВ-звіту. Зараз у графі 7 показують інформацію про те, укладений ЦПД з працівником підприємства, установи, організації, основним або сумісником (зазначають ознаку «1 — так»), чи ні (зазначають ознаку «0 — ні»), в графі 8 — категорію особи, інформацію про яку заносять у таблицю 5.

Привели у відповідність найменування графи 9 «Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податків або серiя (за наявностi) та номер паспорта за формою БКNNХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ 30*». У загальному випадку в цій графі відображають реєстраційний номер облікової картки платника податків. Але іноді працівник відмовляється від податкового номера і йому дозволяють здійснювати різні платежі за паспортом (має бути відповідна відмітка). Але як ви знаєте, нині в Україні є два види паспортів — на паперових носіях і пластикові картки. Ось залежно від виду паспорта і заповнення графи 9 буде різним:

— паперовий паспорт — у форматі БКNNХХХХХХ, де «БК» — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, «NN» — дві українські букви серії паспорта (верхній регістр), «хххххх» — шість цифр номера паспорта;

— ID-паспорт — у форматі ПХХХХХХХХХ, де «П» — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; ххххххххх — дев’ять цифр номера паспорта у форматі пластикової картки.

А тепер розглянемо ті показники, до яких треба поставитися особливо уважно при заповненні таблиці 5 ЄСВ-звіту.

З’явилися нові категорії осіб, яких зараз відображаємо в графі 8:

— «7 — особи з числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами»;

— «8 — особи з числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу».

Важливо! Нові категорії стосуються лише військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міноборони, СБУ, МВС, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДФСУ та інших військовослужбовців, що мають код категорії застрахованої особи 51-63 в додатку 2 до Порядку № 435. Звичайні роботодавці ці категорії не використовують.

У таблиці 5 тепер відображаємо інформацію про переведення працівника з однієї посади (роботи) на іншу в одного і того ж роботодавця. Відображати інформацію про переведення працівника на іншу посаду або роботу слід у такому ж порядку, як і при прийнятті на роботу (п. 8 розд. IV Порядку № 435). Раніше факт переведення в ЄСВ-звіті взагалі не фігурував. Як саме вносити запис про переведення, на що слід звернути увагу при цьому — розглянемо на практичних прикладах пізніше (див. рис. 1 статті «Заповнюємо на прикладах таблицю 5 ЄСВ-звіту» цього номера).

Збільшилася кількість граф. Додалося 6 нових граф:

— «12. Професійна назва роботи»;

— «13. Код ЗКППТР»;

— «14. Код класифікатора професій»;

— «15. Посада»;

— «16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»;

— «19. Військове звання».

Поява таких граф, як 12, 13, 14, 15, 16, говорить про те, що «зверху» вирішили серйозно взятися за виконання своєї обіцянки позбавитися від трудових книжок. Тепер у таблиці 5 ЄСВ-звіту вказуватимуть найменування посади, на яку прийнятий або переведений працівник.

Саме ці нові графи (їх заповнення) викликали море питань. Тому на них зупинимося детальніше.

Важливо! Інформація, необхідна для заповнення граф 12 — 14 таблиці 5, вибирається з Покажчика професійних назв робіт (додаток А (обов’язковий) або Б (довідковий)) Класифікатора професій ДК 003:2010.

Що і як заповнити? Отже, в таблиці 5 за працівником, за яким відображається інформація, треба буде зазначати таке:

— графа «12. Професiйна назва роботи» — відображайте професійну назву роботи згідно зКласифікатором (графа 5 Класифікатора);

— графа «13. Код 3КППТР» — відображайте код Загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів. Шукайте код у другій графі Класифікатора (наприклад, для посади сторожа — 18883). Зверніть увагу: якщо в Класифікаторі не передбачений код ЗКППТР, то графу 13 таблиці 5 не заповнюйте;

— графа «14. Код класифiкатора професiй» — відображайте код з першої графи Класифікатора(наприклад, для посади сторожа це буде 9152).

Зверніть увагу: якщо Звіт з ЄСВ формується в спеціальній програмі, то дані графи 12 вам треба вибрати із спеціального довідника, а дані граф 13 і 14 будуть «підтягнуті» автоматично;

— графа «15. Посада». Тут треба вписати найменування посади, на яку прийнятий працівник. Найменування посади повинне відповідати запису в трудовій книжці.

Зверніть увагу: по працівниках-сумісниках такого запису в трудовій книжці може не бути*. У цьому випадку для відображення інформації в графі 15 таблиці 5 ЄСВ-звіту орієнтиром будуть інші кадрові документи: наказ про прийняття на роботу, штатний розпис, трудовий договір.

* У трудовій книжці запис про роботу за сумісництвом може бути зроблений за бажанням працівника. Такий запис робить окремим рядком основний роботодавець. Про те, як правильно внести запис у трудову книжку на працівника-сумісника, — у спецвипуску «ОП», 2017, № 16/1, с. 9.

Важливо! За роз’ясненнями фахівця Пенсійного фонду, графи 12 — 15 заповнюємо лише у випадку відображення інформації про прийняття, переведення, звільнення працівника!

За рядками з відпустками (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 та від 3 до 6 років), а також при відображенні інформації, пов’язаної з договорами цивільно-правового характеру, графи 12 — 15 не заповнюємо;

— графа «16. Документ-пiдстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду». Назва цієї графи говорить сама за себе — тут повинні зазначати документ (найменування, номер і дату), на підставі якого відбулася одна з подій: прийняття на роботу або звільнення, переведення працівника на іншу посаду, початок і закінчення цивільно-правових відносин, початок і закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років.

Який саме документ? Якщо це трудові відносини, то таким документом у більшості випадків є наказ (нюанси будуть, якщо працівниці надають відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, детальніше про це — при розгляді прикладів заповнення таблиці 5 ЄСВ-звіту на рис. 1 статті «Заповнюємо на прикладах таблицю 5 ЄСВ-звіту» цього номера), якщо відносини цивільно-правові — договір;

— графа «19. Вiйськове звання». Тут зазначають військове звання військовослужбовця. При цьому якщо у військовослужбовця змінюється військове звання, то заповнюють 2 рядки: в першому рядку вказують старе звання (графа 19), а в графі 11 «дата закiнчення» число, по яке воно діяло. У другому рядку в графі 19 вказують нове звання, а в графі 11 «дата початку» число, з якого присвоїли нове звання.

Зверніть увагу: звичайні роботодавці графу 19 не заповнюють. Ця графа стосується військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міноборони, СБУ, МВС, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДФСУ та інших військовослужбовців, що мають код категорії застрахованої особи 51-63 в додатку 2 до Порядку № 435.

Це усі головні нововведення таблиці 5 ЄСВ-звіту. Але ще хочемо зупинитися на одному нюансі при заповненні граф 12 — 14, а точніше, на Класифікаторі. Адже саме на його основі вносять дані в ці графи.

Як працювати з Класифікатором?

Хотілося б зазначити, що необхідність роботи з Класифікатором при складанні кадрової документації була і раніше, і вона закріплена Інструкцією № 58.

Так, згідно з п. 2.14 Інструкції № 58 записи про найменування роботи, професію або посаду, на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі. Тобто посада, на яку приймають працівника, має бути однаковою і в трудовій книжці, і в наказі про прийняття на роботу, і в трудовому договорі (контракті), і в штатному розписі, і в інших кадрових документах. А її назва, у свою чергу, повинна відповідати найменуванню професії/посади з Класифікатору.

Тепер, з нововведеннями в заповненні таблиці 5, дані з Класифікатора, а саме професійну назву роботи (професії, посади), а також її код треба відображати і в ЄСВ-звіті. Іншими словами, якщо раніше роботодавець міг не надто морочитися з вивченням Класифікатора, то тепер від цього нікуди не подітися.

Як же у Класифікаторі знайти потрібну професію, посаду? Наведемо коротку інструкцію.

Основні найменування професійних назв робіт (професій, посад) наведені в додатках А та Б до Класифікатора.

У додатку А професії згруповані в 9 розділах:

— розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»;

— розділ 2 «Професіонали»;

— розділ 3 «Фахівці»;

— розділ 4 «Технічні службовці»;

— розділ 5 «Працівники сфери торгівлі

та послуг»;

— розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»;

— розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»;

— розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»;

— розділ 9 «Найпростіші професії».

Тут же наведені коди ЗКППТР і КП, які потрібні для заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ.

Зверніть увагу: код ЗКППТР є не у всіх професійних назв робіт. А ось код КП зазначений по кожній професії, наведеній у Класифікаторі. Тому графа 13 (код ЗКППТР) може бути не заповнена, а ось графу 14 (код КП) заповнюйте завжди.

Якщо вам складно орієнтуватися в Класифікаторі, то потрібну професію можна знайти в додатку Б до Класифікатора. Цей додаток зручніше, у ньому всі професійні назви робіт розташовані в алфавітному порядку.

Також у Класифікаторі є ще й додаток В (обов’язковий). У ньому наведені похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова можна використати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої і функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій.

Крім того, відповідно до примітки 2 до додатка В можна розширити назви професій термінами і словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачене в Класифікаторі або інших нормативно-правових актах.

Увага! Об’єднання двох різних назв професій через дефіс, наприклад «бухгалтер» і «касир», в одну «бухгалтер-касир» є помилкою. Створювати розширені назви професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, окрім передбачених у Класифікаторі, не можна.

Що робити, якщо посада не відповідає Класифікатору? Звісно, виправлятися — приводити посаду у відповідність до Класифікатора.

А як бути, якщо посада, на якій працює працівник, передбачена нормативно-правовими актами, але її немає в Класифікаторі? Саме така проблема виникла в деяких бюджетних організаціях, установах, закладах. Так, наприклад, постановою № 268 (додатки 48 — 54) для посадових осіб ОМС передбачені такі посади, як головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст 1 категорії, спеціаліст 2 категорії, спеціаліст. При цьому типові професійно-кваліфікаційні характеристики таких посад спеціалістів місцевого самоврядування, які виконують роботу, пов’язану з одним з напрямів роботи виконавчого комітету, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. № 406. А в штатних розписах і трудових книжках працівників посади записують як «Спеціаліст із земельних питань», «Спеціаліст з питань роботи з молоддю, фізичної культури і спорту» тощо (див. лист Мінсоцполітики від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284).

Так от, у Класифікаторі цих найменувань професій немає. Зі «спеціалістів» у ньому можемо знайти, наприклад, такі, як спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань персоналу державної служби, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт (код КП 2419.3). Як бути, що зазначати в графах 12 — 14?

Це питання, на жаль, поки залишається відкритим. Сподіваємося, незабаром ми почуємо відповідь на нього.

Ще раз звернемо вашу увагу на те, що в таблиці 5 ЄСВ-звіту відображаємо інформацію лише щодо подій, які відбулися у звітному місяці. Вносити в серпневу таблицю 5 інформацію за всіма працівниками підприємства, установи, організації на тій підставі, що раніше найменування їх посад не світились в пенсійній звітності, не треба!

Отже, нововведення таблиці 5 ЄСВ-звіту ми розглянули, давайте її заповнювати. Детальні приклади наведені в наступній статті.

Використані документи і скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, у редакції наказу Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту і Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58.

Класифікатор — Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
35
Василь
23.08.2018
Важливо! За роз’ясненнями фахівця Пенсійного фонду, графи 12 — 15 заповнюємо лише у випадку відображення інформації про прийняття, переведення, звільнення працівника!

І де це розяснення????
Звідки це видно???
Андрій Василь
23.08.2018
А порядок формування звіту таких обмежень не передбачає. Як завжди, все тільки зі слів "фахівців".
Оля
23.08.2018
Повезло мне - так повезло. В этом месяце более 100 сотрудников переводила
Света Оля
23.08.2018
а куда переводили?
Ирэн
23.08.2018
Супер гениально,, всё сложить на плечи украинских бухгалтеров!!"! Кому на України жить хорошо?(...
Віка
23.08.2018
Коли це все закінчиться, цим бідним, замученим бухгалтерам за ці "срані" 3723 грн .Коли вже шось зміниться ? Хотя б зар.плату надбавили.
Таня
23.08.2018
Спасибо за статью!!!
Наташа
23.08.2018
ОМС чекають на роз'яснення
56
23.08.2018
Як ПФ буде розрізняти прийняття від переведення?
"Зарплата та кадрова справа" стверджує, що переведення треба показувати двома рядками (стара/нова посади). Як тоді ПФ буде розрізняти прийняття.звільнення від переведення?
Переживаю не за ПФ, а за бухгалтера, який буде потім кожного разу ПФ пояснювати ситуацію!
Вадим
23.08.2018
Навіщо це все ? Все одно пенсійний потім вимагає для підтвердження записів у трудовій довідки з місця роботи, копії наказів.
123
23.08.2018
Щодо заповнення графи 19 "Вiйськове звання" таблиці 5 Звіту.

У статті йдеться: "Тут зазначають військове звання військовослужбовця. При цьому якщо у військовослужбовця змінюється військове звання, то заповнюють 2 рядки: в першому рядку вказують старе звання (графа 19), а в графі 11 «дата закiнчення» число, по яке воно діяло. У другому рядку в графі 19 вказують нове звання, а в графі 11 «дата початку» число, з якого присвоїли нове звання."

Таке розяснення суперечить вимогам Порядка № 435, в якому йдеться про вичерпний перелік ситуацій коли таблиця 5 у звітному періоді формується і подається (п. 8 розд. ІV Порядку № 435).

Випадок зміни військового звання у цьому переліку відсутній, а отже у такому випадку таблицю 5 формувати і подавати не потрібно.
Вонп
23.08.2018
О йой. Я ще все не дочитала, а вже затошнило... як надоїло працювати у цій сфері нововведень .. ррр
Олег
25.08.2018
Пенсійну систему угробили, скоро пенсій взагалі може не бути, а ці все не заспокояться плодять бумаготворчість і дурну писанину.
Оксана
27.08.2018
Вітаю! Стаття чудова і дуже вчасно опублікована.
Все ж хочу уточнити, якщо у мене код ЗО 31, то переміщення по посадах і відповідно зміна звання у таб.5 я не маю показувати??
Дякую за відповідь.
Галина
27.08.2018
Не зрозуміло про державних службовців: якщо призначений на посаду головного спеціаліста районної адміністрації, то код КП має бути 2419.3?
Колд Галина
29.08.2018
Так
Галина Колд
30.08.2018
Дякую
Іра
27.08.2018
"Нові категорії стосуються лише військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міноборони, СБУ, МВС, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДФСУ та інших військовослужбовців, що мають код категорії застрахованої особи 51-63 в додатку 2 до Порядку № 435. Звичайні роботодавці ці категорії не використовують"
Але ж код військовослужбовців 31 за порядком

наталія
28.08.2018
Скількі всього навалилось на цих бідних бухгалтерів.... Хтось видумує всяку дурню, а нам все те розгрібати доводиться.І кому такі зміни треба?
Юлія
28.08.2018
Реформаторы хреновы. На бухгалтеров еще и кадровые вопросы повесили. Скажите мне какого... гм я должна лазить по этому класификатору чтобы заполнить отчет по ЕСВ.?
Таня
28.08.2018
Да, изменения как всегда -никчемные, но по сравнению с эл. админ. НДС- цветочки
ЛАНА
28.08.2018
Це просто жах! Все робиться для полегшення роботи бухгалтерів.
Наталія
30.08.2018
Підкажіть код класифікатора професій для військовослужбовців
Іра Наталія
31.08.2018
А хіба він існує?
Марина
05.09.2018
Підскажіть будь-ласка,якщо в штатному розписі є професія техпрацівник,а в класифікаторі я знайшла прибиральниця службових приміщень,то мені потрібно в штатному посаду поміняти згідно класифікатора???????
Світлана Марина
07.09.2018
Так.
Надія
07.09.2018
Підкажіть будь-ласка, по договору ЦПХ прийняли соціального педагога, а в класифікаторі є лише соціальний працівник (2446.2) або Фахівець із соціальної допомоги вдома (2446.2), що вибрати? В таблиці 5 посада має відповідати класифікатору?
Нина Надія
10.09.2018
а чи варто при ЦПХ вказувати назву професії та посади?
Світлана
12.09.2018
А потрібно перший раз при поданні нової форми ЄСВ заповнювати по всіх працюючих додаток 5? Не приймається ДПА електронний звіт, пише, що "не прийнято через відсутність заявлених у пакеті пов"язаних документів (порушено цілісність пакету)". Що це може бути? Дякую.
Світлана
17.09.2018
Чи потрібно показувати зміну прізвища, як раніше?
Світлана
17.09.2018
В переліку підстав для подання таблиці № 5 зміни прізвища немає.
Инна
17.09.2018
Спасибо за статью, понятно и доходчиво
Ірина
03.10.2018
При переведенні з посади головного спеціаліста - юрисконсульта на посаду головного спеціаліста (державна служба) в межах одного управління вказувати посаду "Спеціаліст державної служби"? І однакові коди.
Сергій
18.10.2018
Працівника прийняли і звільнили в одному місяці. Як заповнювати додаток?
Однією строкою чи двома?
Надежда Сергій
07.11.2018
Є колонка дата прийняття , а рядом дата звільнення
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі