Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
05.01.16
47410 5
Друкувати
Обране

Подаємо статзвітність з праці у 2016 році: вчасно та без проблем

Подання статистичних звітів з праці — один з елементів роботи спеціалістів кадрових і бухгалтерських служб. Форми вказаних звітів змінюють: оновлюють дизайн бланків самих статзвітів, викладають у новій редакції назви окремих показників. У 2016 році потрібно звітувати не тільки за новий рік, але й брати до уваги статистично-звітні справи за 2015 рік, граничні строки подання яких припадають уже на наступний, 2016 рік. Впевнено крокувати статистично-звітною стежиною у 2016 році допоможе ця стаття.


Автор: Бочкарьова Тетяна, заступник директора Департаменту — начальник відділу статистики оплати праці Державної служби статистики України

ВИЗНАЧАЄМО ФОРМИ СТАТЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ

Одразу відзначимо: бланки статистичних звітів з праці змінено та перезатверджено. Головна особливість таких трансформацій при звітуванні за 2015 — 2016 роки: звіти за 2015 рік, граничний строк подання яких припадає на 2016 рік, слід подавати за старими бланками, а ось звіти за 2016 рік — за оновленими. Від того, яку редакцію бланка використовують, залежить методичне керівництво по його заповненню. Усі бланки статистичних звітів з праці для 2016 року і роз’яснення щодо їх заповнення наведемо у таблиці нижче.

Назва звіту

Реквізити нормативно-правого акта, яким затверджений бланк форми

Використання форми у 2016 році

Керівництво по заповненню*

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

Затверджена наказом Держстату від 07.08.2013 р. № 239

При поданні Звіту за грудень 2015 року

Інструкція № 403

Затверджена наказом Держстату від 21.07.2015 р. № 172

При поданні Звіту за січень — грудень 2016 року

Інструкція № 403, роз’яснення Держстату від 21.07.2015 р. № 17.4-12/7

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Затверджена наказом Держстату від 05.08.2014 р. № 224

При поданні Звіту за IV квартал 2015 року

Інструкція № 404, роз’яснення Держстату від 13.11.2014 р. № 17.4-12/48

Затверджена наказом Держстату від 21.07.2015 р. № 172

При поданні Звіту за I — IV квартали 2016 року

Інструкція № 404, роз’яснення Держстату від 21.07.2015 р. № 17.4-12/8

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»

Затверджена наказом Держстату від 12.06.2015 р. № 149

При поданні Звіту за 2015 рік

Роз’яснення Держстату від 12.06.2015 р. № 17.4-12/5

* Уважно поставтеся до інструкцій, наведених вище як керівництво по заповненню статистичної звітності з праці. Річ у тім, що вони розроблялися під бланки звітів, які зараз не використовують. Разом з тим ці інструкції можуть бути використані як допоміжні матеріали при заповненні окремих рядків статистичних звітів з праці. Також з метою уникнення помилок при заповненні форм державних статистичних спостережень зі статистики праці користуйтесь: — Інструкцією № 286; — Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Увага! На цей час вирішується питання стосовно можливості подання форми № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів» безпосередньоНаціональному агентству України з питань державної служби. Тому очікуємо реакцію відомства на цю ситуацію*.

* Нагадаємо: у 2015 році запроваджена нова форма звітності для держслужби — КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців», затверджена наказом Нацагентства України з питань державної служби від 24.07.2015 р. № 161. Звітним періодом для неї є квартал. Подають її до органів держслужби, а не до статистичних органів. Деталі з приводу напрямків подання такої форми див. в «ОП», 2015, № 17, с. 3. — Прим. ред.

За загальним правилом форми статистичної звітності з праці подають органам державної статистики за місцем здійснення діяльності. Слід уточнити порядок подання такої звітності за умови, коли установа має відокремлений або структурний підрозділ. Для цього знадобиться п. 1.2 Інструкції № 286 (ср. 031233400). Установа, яка розміщена на одній адміністративній території зі своїм відокремленим підрозділом, подає звіт з урахуванням даних цього підрозділу. Головна установа подає звітність за місцезнаходженням несамостійного підрозділу, якщо такий відокремлений підрозділ не веде первинний облік робочого часу та не здійснює нарахування зарплати. Якщо ж установа та самостійний підрозділ розташовані на різних адмінтериторіях, тоді такий відокремлений підрозділ самостійно складає та подає звіти зі статистики.

Якщо установа має структурні підрозділи, які розташовані на іншій адмінтериторії або займаються іншими видами діяльності, за умови, що в цих підрозділах працюють не менше 30 % від загальної кількості працівників, головна установа подає звітність з праці щодо кожного такого структурного підрозділу із зазначенням території розташування та виду економічної діяльності.

В органах державної статистики функціонує система електронної звітності. Тобто статистичну звітність з праці можна подати і в електронній формі. Цей спосіб значною мірою спрощує для респондента процес звітування до органів державної статистики, оскільки здійснюється автоматично у зручний для складача час у будь-якій поширеній бухгалтерській програмі. При цьому респондент, який подав звіт в електронному вигляді з дотриманням усіх встановлених умов + отримав квитанції про надходження та приймання звіту до оброблення, має право не подавати відповідні форми статистичної звітності на папері. Звіти в електронному вигляді подаються у терміни, встановлені законодавством для подання відповідних звітів у паперовій формі (з приводу строків звітування див. розділ «Занотовуємо строки подання статзвітів з праці»).

Крім того, подати статистичну звітність з праці можна й у паперовій формі. Звіт, складений на папері, направляють до відомства поштоюрекомендованим листом.

Зверніть увагу! У 2016 році не потрібно подавати форму № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» за 2015 рік.

Ця форма скасована, оскільки наказом Держстату від 30.09.2015 р. № 260 виключено норму з наказу Держстату від 05.08.2014 р. № 224, якою регламентувалося подання форми № 6-ПВ (річна).

ВИВЧАЄМО ЗМІНИ У ЗАПОВНЕННІ СТАТФОРМ З ПРАЦІ

Настав час порівняти форми вже звичних нам статистичних звітів з праці до і після нової редакції. Тож розглянемо детально, яких змін набули форми державних статистичних спостережень з праці (порівняно із статзвітністю-2015), які необхідно заповнювати у 2016 році.

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці». У цій формі:

— у розділі І «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці» виключено два показники, зокрема «Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості». Враховуючи запити, які отримує Держстат, зауважимо: цей показник можна застосовувати для аналізу на мікрорівні (в установі), що є досить звичною й поширеною практикою. Нагадаємо: порядок розрахунку цього показника** викладено в Інструкції № 286.

** Про визначення показника середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості ми розповідали в «ОП», 2014, № 6, с. 13 і 29. — Прим. ред.

Також виключено показник «Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності)». Разом із тим конкретизовано показник за кодом рядка 1030. Тепер він повністю звучить так: «Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності)»;

— у розділі ІІ «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування» уточнено назви показників.

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». У цій формі:

— уточнено назви багатьох показників у формі, зокрема в розділі І;

— у розділі ІІ суттєво зменшено кількість показників. Якщо раніше передбачалося відображення у формі фонду робочого часу, що складався з відпрацьованих та невідпрацьованих через різні причини годин, то у новій формі необхідно заповнювати показники щодо втрат робочого часу лише з трьох причин: відпустки без збереження заробітної плати, переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин, масові невиходи на роботу (страйки). Зважаючи на зміни, тепер розділ ІІ має назву «Втрати робочого часу штатних працівників»;

— у звіті за І квартал 2016 року заповнюють розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці». Показники у цьому розділі вказують за 2015 рік.

Кількість та зміст показників у розділах І, ІІІ — VІ залишилися без змін.

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці».Зміни до цієї форми внесені з метою приведення показників форми у відповідність до норм чинного законодавства, полегшення її заповнення, уникнення дублювання показників у формах державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження на респондентів, а також удосконалення з точки зору дизайну бланка. Зокрема:

— у розділі І «Умови праці на 31 грудня 20__ року» відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 р. № 248змінено перелік шкідливих виробничих факторів, які вміщуються у рядках 10030 — 10150. Крім того,виключено показник кількості працівників, зайнятих на роботах, що заборонені чинними нормативними актами про охорону праці;

— у розділі ІІ «Пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці на 31 грудня 20__ року»змінено порядок рядків. Зокрема, він починається з рядка 11140, у якому вказують облікову кількість штатних працівників, котрі мають право хоча б на один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010 — 11130. Зверніть увагу: у рядок 11140 вносять дані про працівника один раз незалежно від кількості пільг і компенсацій, на які той має право.

ЗАНОТОВУЄМО СТРОКИ ПОДАННЯ СТАТЗВІТІВ З ПРАЦІ

Статистичні звіти подаються у строки, вказані на бланках форм. Проте при визначенні такого строку також слід враховувати перенесення граничної дати подання статистичної звітності, якщо вона припадає на вихідний, святковий або неробочий день. На практиці, якщо гранична дата подання звіту припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то цей строк переноситься на наступний робочий день після такого вихідного (святкового, неробочого) дня.

Для зручності наведемо граничні строки подання статистичних звітів з праці (з урахуванням особливостей при перенесеннях) у таблиці нижче.

Назва звіту

Граничний строк подання

регламентований

конкретний для 2016 року

1

2

3

Форма № 1-ПВ (місячна)

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

За місяць

Дата

Грудень 2015 року

11.01.2016 р.

Січень 2016 року

08.02.2016 р.

Лютий 2016 року

09.03.2016 р.

Березень 2016 року

07.04.2016 р.

Форма № 1-ПВ (місячна)

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Квітень 2016 року

10.05.2016 р.

Травень 2016 року

07.06.2016 р.

Червень 2016 року

07.07.2016 р.

Липень 2016 року

08.08.2016 р.

Серпень 2016 року

07.09.2016 р.

Вересень 2016 року

07.10.2016 р.

Жовтень 2016 року

07.11.2016 р.

Листопад 2016 року

07.12.2016 р.

Грудень 2016 року

10.01.2017 р.

Форма № 1-ПВ (квартальна)

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

За квартал

Дата

IV квартал 2015 року

11.01.2016 р.

I квартал 2016 року

07.04.2016 р.

II квартал 2016 року

07.07.2016 р.

III квартал 2016 року

07.10.2016 р.

IV квартал 2016 року

10.01.2017 р.

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)

Не пізніше 28-го лютого

29.02.2016 р.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ СТАТЗВІТІВ З ПРАЦІ

Така відповідальність передбачена ст. 186КУпАПТак, неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.), на посадових осіб — від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.).

Повторне вчинення тих самих дій (перелічених у ч. 1 ст. 1863КУпАП) протягом року після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.), на посадових осіб — від 15 до 25 нмдг (від 255 до 425 грн.).

Вказані штрафи мають право накладати уповноважені особи органу Держстату ( ст. 2443 КУпАП).

Висновки:

— Форми статистичної звітності з праці змінено.

— Граничні строки подання статистичних звітів з праці наведені на самих бланках.

— За неподання або несвоєчасне подання статистичних звітів з праці передбачена адмінвідповідальність.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Інструкція № 403 — Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 403.

Інструкція № 404 — Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 404.

Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Оплата праці»Коментарі
(5)
tet
05.01.2016
Ці звіти подають тільки підприємства з чисельністю працюючих більше 10чол. Чи не так?
Оксана
05.01.2016
Поміняють одне слово чи два, і вже нова форма. А все що потрібно заповняти, то залишається те саме. Не мають чим зайнятися
Євген
05.01.2016
тет, це краще в статистике питайте у них там якісь виборки, один рік можете подавати а інший з вас могут і не требувати!
Євген
05.01.2016
Оксана. цілком з вами згоден! Кожен рік одне й те саме, строчку убрали строчку добавили і ось вам бурхлива діяльність!
марія
06.04.2016
а в 2 розділі вказувати відпустки без збереження з.п. за власним бажанням працівника?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд