Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.01.16
47584 5
Друкувати
Обране

Подаємо статзвітність з праці у 2016 році: вчасно та без проблем

Подання статистичних звітів з праці — один з елементів роботи спеціалістів кадрових і бухгалтерських служб. Форми вказаних звітів змінюють: оновлюють дизайн бланків самих статзвітів, викладають у новій редакції назви окремих показників. У 2016 році потрібно звітувати не тільки за новий рік, але й брати до уваги статистично-звітні справи за 2015 рік, граничні строки подання яких припадають уже на наступний, 2016 рік. Впевнено крокувати статистично-звітною стежиною у 2016 році допоможе ця стаття.


Автор: Бочкарьова Тетяна, заступник директора Департаменту — начальник відділу статистики оплати праці Державної служби статистики України

ВИЗНАЧАЄМО ФОРМИ СТАТЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ

Одразу відзначимо: бланки статистичних звітів з праці змінено та перезатверджено. Головна особливість таких трансформацій при звітуванні за 2015 — 2016 роки: звіти за 2015 рік, граничний строк подання яких припадає на 2016 рік, слід подавати за старими бланками, а ось звіти за 2016 рік — за оновленими. Від того, яку редакцію бланка використовують, залежить методичне керівництво по його заповненню. Усі бланки статистичних звітів з праці для 2016 року і роз’яснення щодо їх заповнення наведемо у таблиці нижче.

Назва звіту

Реквізити нормативно-правого акта, яким затверджений бланк форми

Використання форми у 2016 році

Керівництво по заповненню*

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

Затверджена наказом Держстату від 07.08.2013 р. № 239

При поданні Звіту за грудень 2015 року

Інструкція № 403

Затверджена наказом Держстату від 21.07.2015 р. № 172

При поданні Звіту за січень — грудень 2016 року

Інструкція № 403, роз’яснення Держстату від 21.07.2015 р. № 17.4-12/7

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Затверджена наказом Держстату від 05.08.2014 р. № 224

При поданні Звіту за IV квартал 2015 року

Інструкція № 404, роз’яснення Держстату від 13.11.2014 р. № 17.4-12/48

Затверджена наказом Держстату від 21.07.2015 р. № 172

При поданні Звіту за I — IV квартали 2016 року

Інструкція № 404, роз’яснення Держстату від 21.07.2015 р. № 17.4-12/8

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»

Затверджена наказом Держстату від 12.06.2015 р. № 149

При поданні Звіту за 2015 рік

Роз’яснення Держстату від 12.06.2015 р. № 17.4-12/5

* Уважно поставтеся до інструкцій, наведених вище як керівництво по заповненню статистичної звітності з праці. Річ у тім, що вони розроблялися під бланки звітів, які зараз не використовують. Разом з тим ці інструкції можуть бути використані як допоміжні матеріали при заповненні окремих рядків статистичних звітів з праці. Також з метою уникнення помилок при заповненні форм державних статистичних спостережень зі статистики праці користуйтесь: — Інструкцією № 286; — Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Увага! На цей час вирішується питання стосовно можливості подання форми № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів» безпосередньоНаціональному агентству України з питань державної служби. Тому очікуємо реакцію відомства на цю ситуацію*.

* Нагадаємо: у 2015 році запроваджена нова форма звітності для держслужби — КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців», затверджена наказом Нацагентства України з питань державної служби від 24.07.2015 р. № 161. Звітним періодом для неї є квартал. Подають її до органів держслужби, а не до статистичних органів. Деталі з приводу напрямків подання такої форми див. в «ОП», 2015, № 17, с. 3. — Прим. ред.

За загальним правилом форми статистичної звітності з праці подають органам державної статистики за місцем здійснення діяльності. Слід уточнити порядок подання такої звітності за умови, коли установа має відокремлений або структурний підрозділ. Для цього знадобиться п. 1.2 Інструкції № 286 (ср. 031233400). Установа, яка розміщена на одній адміністративній території зі своїм відокремленим підрозділом, подає звіт з урахуванням даних цього підрозділу. Головна установа подає звітність за місцезнаходженням несамостійного підрозділу, якщо такий відокремлений підрозділ не веде первинний облік робочого часу та не здійснює нарахування зарплати. Якщо ж установа та самостійний підрозділ розташовані на різних адмінтериторіях, тоді такий відокремлений підрозділ самостійно складає та подає звіти зі статистики.

Якщо установа має структурні підрозділи, які розташовані на іншій адмінтериторії або займаються іншими видами діяльності, за умови, що в цих підрозділах працюють не менше 30 % від загальної кількості працівників, головна установа подає звітність з праці щодо кожного такого структурного підрозділу із зазначенням території розташування та виду економічної діяльності.

В органах державної статистики функціонує система електронної звітності. Тобто статистичну звітність з праці можна подати і в електронній формі. Цей спосіб значною мірою спрощує для респондента процес звітування до органів державної статистики, оскільки здійснюється автоматично у зручний для складача час у будь-якій поширеній бухгалтерській програмі. При цьому респондент, який подав звіт в електронному вигляді з дотриманням усіх встановлених умов + отримав квитанції про надходження та приймання звіту до оброблення, має право не подавати відповідні форми статистичної звітності на папері. Звіти в електронному вигляді подаються у терміни, встановлені законодавством для подання відповідних звітів у паперовій формі (з приводу строків звітування див. розділ «Занотовуємо строки подання статзвітів з праці»).

Крім того, подати статистичну звітність з праці можна й у паперовій формі. Звіт, складений на папері, направляють до відомства поштоюрекомендованим листом.

Зверніть увагу! У 2016 році не потрібно подавати форму № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» за 2015 рік.

Ця форма скасована, оскільки наказом Держстату від 30.09.2015 р. № 260 виключено норму з наказу Держстату від 05.08.2014 р. № 224, якою регламентувалося подання форми № 6-ПВ (річна).

ВИВЧАЄМО ЗМІНИ У ЗАПОВНЕННІ СТАТФОРМ З ПРАЦІ

Настав час порівняти форми вже звичних нам статистичних звітів з праці до і після нової редакції. Тож розглянемо детально, яких змін набули форми державних статистичних спостережень з праці (порівняно із статзвітністю-2015), які необхідно заповнювати у 2016 році.

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці». У цій формі:

— у розділі І «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці» виключено два показники, зокрема «Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості». Враховуючи запити, які отримує Держстат, зауважимо: цей показник можна застосовувати для аналізу на мікрорівні (в установі), що є досить звичною й поширеною практикою. Нагадаємо: порядок розрахунку цього показника** викладено в Інструкції № 286.

** Про визначення показника середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості ми розповідали в «ОП», 2014, № 6, с. 13 і 29. — Прим. ред.

Також виключено показник «Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності)». Разом із тим конкретизовано показник за кодом рядка 1030. Тепер він повністю звучить так: «Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності)»;

— у розділі ІІ «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування» уточнено назви показників.

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». У цій формі:

— уточнено назви багатьох показників у формі, зокрема в розділі І;

— у розділі ІІ суттєво зменшено кількість показників. Якщо раніше передбачалося відображення у формі фонду робочого часу, що складався з відпрацьованих та невідпрацьованих через різні причини годин, то у новій формі необхідно заповнювати показники щодо втрат робочого часу лише з трьох причин: відпустки без збереження заробітної плати, переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин, масові невиходи на роботу (страйки). Зважаючи на зміни, тепер розділ ІІ має назву «Втрати робочого часу штатних працівників»;

— у звіті за І квартал 2016 року заповнюють розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці». Показники у цьому розділі вказують за 2015 рік.

Кількість та зміст показників у розділах І, ІІІ — VІ залишилися без змін.

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці».Зміни до цієї форми внесені з метою приведення показників форми у відповідність до норм чинного законодавства, полегшення її заповнення, уникнення дублювання показників у формах державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження на респондентів, а також удосконалення з точки зору дизайну бланка. Зокрема:

— у розділі І «Умови праці на 31 грудня 20__ року» відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 р. № 248змінено перелік шкідливих виробничих факторів, які вміщуються у рядках 10030 — 10150. Крім того,виключено показник кількості працівників, зайнятих на роботах, що заборонені чинними нормативними актами про охорону праці;

— у розділі ІІ «Пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці на 31 грудня 20__ року»змінено порядок рядків. Зокрема, він починається з рядка 11140, у якому вказують облікову кількість штатних працівників, котрі мають право хоча б на один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010 — 11130. Зверніть увагу: у рядок 11140 вносять дані про працівника один раз незалежно від кількості пільг і компенсацій, на які той має право.

ЗАНОТОВУЄМО СТРОКИ ПОДАННЯ СТАТЗВІТІВ З ПРАЦІ

Статистичні звіти подаються у строки, вказані на бланках форм. Проте при визначенні такого строку також слід враховувати перенесення граничної дати подання статистичної звітності, якщо вона припадає на вихідний, святковий або неробочий день. На практиці, якщо гранична дата подання звіту припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то цей строк переноситься на наступний робочий день після такого вихідного (святкового, неробочого) дня.

Для зручності наведемо граничні строки подання статистичних звітів з праці (з урахуванням особливостей при перенесеннях) у таблиці нижче.

Назва звіту

Граничний строк подання

регламентований

конкретний для 2016 року

1

2

3

Форма № 1-ПВ (місячна)

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

За місяць

Дата

Грудень 2015 року

11.01.2016 р.

Січень 2016 року

08.02.2016 р.

Лютий 2016 року

09.03.2016 р.

Березень 2016 року

07.04.2016 р.

Форма № 1-ПВ (місячна)

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Квітень 2016 року

10.05.2016 р.

Травень 2016 року

07.06.2016 р.

Червень 2016 року

07.07.2016 р.

Липень 2016 року

08.08.2016 р.

Серпень 2016 року

07.09.2016 р.

Вересень 2016 року

07.10.2016 р.

Жовтень 2016 року

07.11.2016 р.

Листопад 2016 року

07.12.2016 р.

Грудень 2016 року

10.01.2017 р.

Форма № 1-ПВ (квартальна)

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

За квартал

Дата

IV квартал 2015 року

11.01.2016 р.

I квартал 2016 року

07.04.2016 р.

II квартал 2016 року

07.07.2016 р.

III квартал 2016 року

07.10.2016 р.

IV квартал 2016 року

10.01.2017 р.

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)

Не пізніше 28-го лютого

29.02.2016 р.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ СТАТЗВІТІВ З ПРАЦІ

Така відповідальність передбачена ст. 186КУпАПТак, неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.), на посадових осіб — від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.).

Повторне вчинення тих самих дій (перелічених у ч. 1 ст. 1863КУпАП) протягом року після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.), на посадових осіб — від 15 до 25 нмдг (від 255 до 425 грн.).

Вказані штрафи мають право накладати уповноважені особи органу Держстату ( ст. 2443 КУпАП).

Висновки:

— Форми статистичної звітності з праці змінено.

— Граничні строки подання статистичних звітів з праці наведені на самих бланках.

— За неподання або несвоєчасне подання статистичних звітів з праці передбачена адмінвідповідальність.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Інструкція № 403 — Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 403.

Інструкція № 404 — Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 404.

Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(5)
tet
05.01.2016
Ці звіти подають тільки підприємства з чисельністю працюючих більше 10чол. Чи не так?
Оксана
05.01.2016
Поміняють одне слово чи два, і вже нова форма. А все що потрібно заповняти, то залишається те саме. Не мають чим зайнятися
Євген
05.01.2016
тет, це краще в статистике питайте у них там якісь виборки, один рік можете подавати а інший з вас могут і не требувати!
Євген
05.01.2016
Оксана. цілком з вами згоден! Кожен рік одне й те саме, строчку убрали строчку добавили і ось вам бурхлива діяльність!
марія
06.04.2016
а в 2 розділі вказувати відпустки без збереження з.п. за власним бажанням працівника?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн